Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 42013          RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013       ...
jenis petempatan awal                        yang sesuai.                     ...
8             Faktor yang      1-. Menerangkan bentuk     1- Menghasilkan buku18-22 Feb       ...
Rumah Kampung     rumah tradisional                           dan rumah moden di      ...
rumah yang                            terdapat di negara lain.                 ...
-Kawasan              kepelbagaian bentuk       murid daripada kertas      Setempat       ...
MINGGU 31          CUTI HARI RAYA AIDILFITRI               MINGGU 32               ...
pelbagai                   perkhidmatan awam di                  tempat murid.43    ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rancangan pengajaran tahunan kajian tempatan tahun 4 2013

4,075 views

Published on

Rancangan pengajaran tahunan kajian tempatan tahun 4 2013

 1. 1. RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 42013 RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4MINGGU TEMA/TOPIK SUBTOPIK HASIL CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN1 1. RUMAH a. Sejarah awal 1. Menyatakan corak 1. Membina model gua2-4 Jan SEBAGAI Petempatan manusia petempatan awal sebagai petempatan awal manusia. manusia daripada bahan KEPERLUAN 2. Menceritakan corak buangan. ASAS petempatan awal 2. Melukis gambar sejarah MANUSIA manusia. awal petempatan 1.1 3. Membanding dan manusia. Perkembangan membezakan dua Corak jenis petempatan awal Petempatan manusia. Manusia 4. Menerangkan persekitaran gua adalah jenis petempatan awal yang sesuai. 5. Menerangkan keperluan tinggal di kawasan lapang.2 Kawasan lapang 1. Menyatakan corak 1. Membina model gua1-7 Jan Pinggiran sungai atau petempatan awal sebagai petempatan awal tasik manusia. manusia daripada bahan 2. Menceritakan corak buangan. petempatan awal 2. Melukis gambar sejarah manusia. awal petempatan 3. Membanding dan manusia. membezakan dua jenis petempatan awal manusia. 4. Menerangkan persekitaran gua adalah
 2. 2. jenis petempatan awal yang sesuai. 5. Menerangkan keperluan tinggal di kawasan lapang. 6. Menceritakan kepentingan tinggal di pinggiran sungai atau tasik.3 dan 4 Jenis petempatan 1. Menyatakan sebab 1. Menghasilkan buku18-21 Jan awal manusia berpindah skrap tentang petempatan -Berpindah randah randah pada peringkat awal manusia. awal. 2. Melayari laman web untuk mendapatkan makluma mengenai jenis- jenis petempatan awal manusia.5 dan 6 Gua 1.Menyatakan tempat 1. Menghasilkan projek1-8 Feb Tempat kediaman tinggal manusia petempatan gua tentang petempatan Pondok/Ran awal. awal manusia. 2. Menyatakan 2. Melayari laman web keistimewaan manusia untuk mendapatkan tinggal di persekitaran makluma mengenai jenis- gua. jenis 3. Menyatakan ciri-ciri petempatan awal tempat kediaman manusia. petempatan awal. CUTI TAHUN BARU CINA7 Faktor Faktor yang 1. Menerangkan latar 1- Menghasilkan buku11-15 Feb Mempengaruhi mempengaruhi jenis belakang sejarah skrap tentang pelbagai Pembinaan rumah di Malaysia mempengaruhi reka jenis rumah di dunia. Rumah dan negara lain. bentuk rumah. 2- Menulis puisi -Sejarah 2- Menghuraikan ciri-ciri bertemakan rumah. fizikal yang 3-Sumbangsaran sesuai sebagai lokasi 4-Permaianan tempat tinggal.
 3. 3. 8 Faktor yang 1-. Menerangkan bentuk 1- Menghasilkan buku18-22 Feb mempengaruhi jenis muka bumi skrap tentang pelbagai rumah di Malaysia sebagai faktor jenis rumah di dunia. dan negara lain. mempengaruhi jenis 2- Menulis puisi - Geografi rumah. bertemakan rumah. 2- Menghuraikan ciri-ciri 3-Sumbangsaran fizikal yang 4-Permaianan sesuai sebagai lokasi tempat tinggal.9 Faktor yang .1-Menceritakan tentang 1- Menghasilkan buku25-1 Mac mempengaruhi jenis ciri-ciri skrap tentang pelbagai rumah di Malaysia keselesaan sesebuah jenis rumah di dunia. dan negara lain. rumah. 2- Menulis puisi - Keselamatan dan 2-Menyatakan ciri-ciri bertemakan rumah. Keselesaan keselamatan yang 3-Sumbangsaran terdapat pada reka bentuk 4-Permaianan rumah di Malaysia. 3- Menghuraikan ciri-ciri fizikal yang sesuai sebagai lokasi tempat tinggal.10 Faktor yang 1- Menerangkan faktor 1- Menghasilkan buku4-8 Mac mempengaruhi jenis kepadatan skrap tentang pelbagai rumah di Malaysia penduduk mempengaruhi jenis rumah di dunia. dan negara lain. pembinaan 2- Menulis puisi - Kepadatan rumah. bertemakan rumah. penduduk 2- Menghuraikan ciri-ciri 3-Sumbangsaran fizikal yang 4-Permaianan sesuai sebagai lokasi tempat tinggal.11 Jenis Rumah a. Rumah di Malaysia 1. Menyatakan jenis reka 1. Melukis gambar rumah11-15 i. Rumah Tradisional bentuk rumah di tradisional.Mac Rumah panjang Malaysia. Rumah Minangkabau 2. Menamakan contoh
 4. 4. Rumah Kampung rumah tradisional dan rumah moden di Malaysia. UJIAN BULAN MAC CUTI14 Jenis Rumah ii. Rumah moden 2. Menamakan contoh 1. Menyanyi dan1-5 Apr Banglo rumah moden di Malaysia. membincangkan lirik lagu Rumah Teres bertemakan rumah. Rumah pangsa Kondominium15 iii. Pembinaan rumah 3. Membanding dan 1. Mencari maklumat di8-12 Apr Struktur binaan membezakan rumah pusat sumber tentang Bahan binaan tradisional dan rumah pembinaan sesebuah Pelan dan ruang moden rumah. berdasarkan pembinaan 2. Membuat model rumah rumah. impian. 4. Menjelaskan pembinaan rumah yang selesa dan kualiti.16 dan 17 b. Rumah di negara 1. Membuat buku skrap15-19 Apr lain 1. Menyatakan reka bentuk tentang pelbagai Zon Sederhana Sejuk rumah yang jenisrumah di negara lain. Zon Sederhana Panas terdapat di negara lain. 2. Melayari laman web 2. Membanding dan untuk mendapatkan membezakan rumah maklumat tentang reka di Zon Sejuk dan Zon bentuk rumah di empat zon Panas iklim dunia. berdasarkan reka 3. Menulis laporan tentang bentuknya. cuaca dan iklim, zon iklim dunia dan melukis reka bentuk rumah di zon tersebut.17 Zon Sejuk Menerangkan jenis rumah -Permainan stesyen22-26 Apr Zon Panas di 2 zon iklim dunia. 2. Menyatakan reka bentuk
 5. 5. rumah yang terdapat di negara lain. 3. Membanding dan membezakan rumah di Zon Sejuk dan Zon Panas berdasarkan reka bentuknya.18 Kepentingan Fungsi rumah 1. Menyenaraikan 1. Mengumpul gambar-29-3 Mei Rumah Memberi kepentingan rumah kepada gambar rumah, pelan. perlindungan manusia. 2. Menjelaskan kepentingan rumah sebagai tempat perlindungan.19 Fungsi rumah 1. Menyenaraikan 1. Melakukan gerak kerja6-10 Mei -Menyediakan kepentingan rumah kepada kumpulkan tentang fungsi keselesaan manusia. rumah kepada manusia. -Mewujudkan 2. Menjelaskan kepentingan kemesraan anggota rumah dalam memberi keluarga keselesaan dan mewujudkan kemesraan keluarga. MINGGU ULANGKAJI PKSR 1 MINGGU 21 CUTI PERTENGAHAN TAHUN MINGGU 22 DAN 2324 PERIHAL a. Lokasi 1. Menyatakan lokasi 1. melukis peta lakar KAWASAN i. Kawasan tempat tempat tinggal menunjukkan kawasan10-14 Jun SETEMPAT tinggal murid murid. tempat tinggal murid. -Latar Belakang dalam 2. Menyatakan kawasan 2. Berdasarkan peta -Kawasan hubungan dengan tempat tinggal daerah,murid mengenal Setempat mukim, murid. pasti kedudukan tempat daerah/bahagian 3. Membanding dan tinggal murid. Kampung membezakan dua 3. Melabel peta daerah . Taman perumahan kawasan tempat tinggal untuk menunjukkan lokasi Ladang berdasarkan tempat tinggal murid. Pekan lokasi. 4. Melukis peta laluan ke Bandar lokasi tempat tinggal murid.25 PERIHAL -Aspek fizikal 1. Menyatakan pelbagai 1. Membina model KAWASAN -Keadaan muka bumi bentuk muka menunjukkan keadaan17-21 Jun SETEMPAT Tanah tinggi bumi negara Malaysia. bentuk muka bumi -Latar Belakang Tanah pamah 2. Mengenal pasti kawasan tempat tinggal
 6. 6. -Kawasan kepelbagaian bentuk murid daripada kertas Setempat muka bumi di kawasan tumbuk dan plastisin. tempat tinggal murid. 3. Membanding dan membezakan keistimewaan aspek fizikal antara tanah tinggi dengan tanah pamah.26 -Aspek fizikal 1. Menyatakan pelbagai 2-Kerusi panas -Keadaan muka bumi bentuk muka23-28 Jun Lembangan bumi negara Malaysia. Pinggir laut 2. Mengenal pasti kepelbagaian bentuk muka bumi di kawasan tempat tinggal murid.27 -Cuaca 1. Menyatakan keadaan Permainan dalaman -Keadaan Cuaca cuaca tempat1-5 Jul Hujan murid (pada sesuatu Panas masa) Mendung 2. Menerangkan maksud Redup simbol-simbol Berangin cuaca. 3. Menerangkan ciri keistimewaan cuaca setempat. 4. Menjelaskan pengaruh cuaca ke atas kegiatan harian penduduk setempat. 5. Menyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil oleh murid sewaktu banjir.27 dan 28 -Cuaca 1-Perbincangan kumpulan Pengaruh cuaca 2-Perbentangan cuaca.1-12 Jul terhadap kegiatan harian.29 Identiti Sejarah atau lagenda 1. Menceritakan asal usul 1. Menulis laporan. Setempat i. Asal usul nama nama tempat 2. Melukis tentang cerita15-19 Jul tempat dari aspek tinggal murid. asal-usul nama setempat. sejarah atau legenda. 2. Menyenaraikan peristiwa bersejarah di kawasan setempat.30 Sejarah atau lagenda 1. Menceritakan salah satu 1-Sumbangsaran ii. Peristiwa setempat peristiwa22-26 Jul setempat yang paling istimewa bagi murid. UJIAN BULAN OGOS
 7. 7. MINGGU 31 CUTI HARI RAYA AIDILFITRI MINGGU 32 CUTI PENGGAL MINGGU 3334 dan 35 Keistimewaan 1. Menyenaraikan 1. Lawatan setempat keistimewaan tempat 2. Menghasilkan buku23-30 Ogo Keistimewaan dari tinggal murid. skrap segi: 2. Menyatakan contoh- -Alam semulajadi contoh berkaitan -Warisan sejarah keistimewaan setempat.36 dan 37 Keistimewaan 1. Menceritakan 1-Mencari maklumat di setempat keistimewaan prasarana2-13 Sep perpustakaan. Keistimewaan dari yang terdapat di kawasan tempat segi: tinggal murid. - Kesenian dan 2-Menceritakan kebudayaan -Prasarana keistimewaan kesenian dan kebudayaan.38 Struktur pentadbir 1. Menamakan ketua 1. Mencari maklumat i. pentadbir mengikut tentang jawatan16-20 Sep Kampung/Taman jawatan di peringkat pentadbiran kampung, mukim, kampung/mukim/daerahdan daerah dan negeri. menulis carta organisasi. 2. Menyatakan organisasi pentadbir tempat tinggal murid pada peringkat taman/kampung,lading.39 dan 40 Perumahan/Ladang 1. Menamakan ketua 1 Berbincang serta ii. Mukim pentadbir mengikut23-4 Okt mencatatkan hasil iii. Daerah jawatan di peringkat iv. Negeri kampung, mukim, perbincangan secara daerah dan negeri. kumpulam tentang bidang 2. Menyatakan organisasi pentadbir kuasa mengikut kawasan tempat tinggal murid bagi tiap-tiap organisasi pada peringkat taman/kampung,lading. pentadbiran.41 dan 42 Kemudahan dan 1. Menyatakan fungsi 1. Taklimat daripada orang perkhidmatan kemudahan dan sumber mengenai7-18 Okt awam perkhidmatan awam. perkhidmatan awam i. Perkhidmatan 2. Menyenaraikan jenis setempat. perhubungan kemudahan dan 2. Melayari laman web perkhidmatan awam di institusi atau syarikat tempat murid. yang menyediakan 3. Menyenaraikan jenis- kemudahan jenis dan perkhidmatan awam perkhidmatan yang untuk mengetahui disediakan oleh kepentingan organisasi perkhidmatan awam. tersebut. 4. Menjelaskan kepentingan
 8. 8. pelbagai perkhidmatan awam di tempat murid.43 MINGGU ULANGKAJI21-25 Okt45 ii. Perkhidmatan 1-Menjelaskan kepentingan 1-Quiz pendidikan pelbagai perkhidmatan4-8 Nov iii. Perkhidmatan awam di tempat murid. keselamatan46 iv. Perkhidmatan 1-Menjelaskan kepentingan 2-Permaian dalaman. kesihatan pelbagai perkhidmatan11-15 Nov v. Kemudahan awam di tempat murid. beribadat

×