Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫עיצוב‬ ‫פשוט‬–‫לעסקים‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬1
‫עיצוב‬ ‫פשוט‬–‫לעסקים‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬217.1.1.Facebook Hashtag#‫פייסבוק‬‫האשטאג‬‫שלי‬ ‫העסקית‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫יכו...
‫עיצוב‬ ‫פשוט‬–‫לעסקים‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬.#‫האשטאג‬ ‫זה‬ ‫מה‬?‫באמצעותה‬ ‫לחפש‬ ‫ניתן‬ ‫אותו‬ ‫ברשת‬ ‫מידע‬ ‫לריכוז‬ ‫המשמשת...
‫עיצוב‬ ‫פשוט‬–‫לעסקים‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬4#‫בהאשטאג‬ ‫שימוש‬‫חדש‬ ‫סטטוס‬ ‫כתיבת‬:‫האשטאג‬ ‫חיפוש‬:‫עם‬ ‫תוצאות‬ ‫חלון‬ ‫ייפ...
‫עיצוב‬ ‫פשוט‬–‫לעסקים‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬5#‫יתרונות‬‫וחסרונות‬‫ההאשטאג‬1.‫ב‬ ‫השימוש‬-Facebook Hashtag‫מדוייק‬ ‫באופן‬ ‫בפיי...
‫עיצוב‬ ‫פשוט‬–‫לעסקים‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬1‫ותמיכה‬ ‫למידה‬‫של‬ ‫השוטפים‬ ‫העדכונים‬ ‫אחרי‬ ‫לעקוב‬ ‫המשיכו‬‫עיצוב‬ ‫פשוט‬–‫ל...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hashtag האשטאג מה זה ואיך זה יכול לקדם את הפעילות העסקית שלי

4,572 views

Published on

פייסבוק השיקה השבוע כלי חדש שישנה את פני הרשת החברתית.
תגיות מידע בפייסבוק - האשטאג
Facebook Hashtag

Published in: Technology

Hashtag האשטאג מה זה ואיך זה יכול לקדם את הפעילות העסקית שלי

  1. 1. ‫עיצוב‬ ‫פשוט‬–‫לעסקים‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬1
  2. 2. ‫עיצוב‬ ‫פשוט‬–‫לעסקים‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬217.1.1.Facebook Hashtag#‫פייסבוק‬‫האשטאג‬‫שלי‬ ‫העסקית‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫יכול‬ ‫זה‬ ‫ואיך‬ ‫זה‬ ‫מה‬?‫שלום‬,‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫החל‬ ‫בהאשטאג‬ ‫השימוש‬‫כדוגמת‬‫ואינסטגרם‬ ‫טוויטר‬,‫להשתמש‬ ‫נוכל‬ ‫מהשבוע‬ ‫והחל‬‫בכל‬‫מידע‬ ‫לחיפוש‬ ‫הזה‬ ‫י‬‫עסקי‬ ‫ושיווק‬‫הפייסבוק‬ ‫ברשת‬.Facebook Hashtag‫לכולנו‬ ‫בהדרגה‬ ‫יגיע‬ ‫והוא‬ ‫החשבונות‬ ‫בכל‬ ‫זמין‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬.‫להשתמש‬ ‫כיצד‬ ‫ללמוד‬ ‫ממליץ‬ ‫אני‬‫ב‬-Facebook Hashtag‫להתנסות‬ ‫ולהתחיל‬‫ב‬‫ו‬‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬‫השונות‬‫על‬‫שלכם‬ ‫העסקית‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫למנף‬ ‫מנת‬.‫ו‬ ‫הורידו‬‫אצלכם‬ ‫הזה‬ ‫המדריך‬ ‫את‬ ‫שמרו‬(‫על‬ ‫לחיצה‬aveS‫העליון‬ ‫בסרגל‬)‫בעתיד‬ ‫גם‬ ‫בו‬ ‫והשתמשו‬.‫ממנו‬ ‫ערך‬ ‫להפיק‬ ‫שיוכל‬ ‫מי‬ ‫לכל‬ ‫המדריך‬ ‫את‬ ‫להעביר‬ ‫אתכם‬ ‫מזמין‬ ‫אני‬.‫הבא‬ ‫בקישור‬ ‫למצוא‬ ‫ניתן‬ ‫נוספים‬ ‫מדריכים‬:http://www.slideshare.net/shamiotrovsky/documents‫קריאה‬ ‫מאחל‬ ‫אני‬‫מהנה‬‫ומועילה‬ ‫ולמידה‬!‫אוסטרובסקי‬ ‫שמי‬‫עיצוב‬ ‫פשוט‬–‫לעסקים‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬
  3. 3. ‫עיצוב‬ ‫פשוט‬–‫לעסקים‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬.#‫האשטאג‬ ‫זה‬ ‫מה‬?‫באמצעותה‬ ‫לחפש‬ ‫ניתן‬ ‫אותו‬ ‫ברשת‬ ‫מידע‬ ‫לריכוז‬ ‫המשמשת‬ ‫תגית‬ ‫היא‬ ‫האשטאג‬.‫קיים‬ ‫בהאשטאג‬ ‫השימוש‬‫אינסטגרם‬ ‫כדוגמת‬ ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ ‫במספר‬,‫טוויטר‬,‫גוגל‬+‫בפייסבוק‬ ‫גם‬ ‫ועכשיו‬.‫אופן‬‫או‬ ‫התגית‬ ‫יצירת‬‫סולמית‬ ‫הסימן‬ ‫הקשת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מבוצע‬ ‫החיפוש‬"#"‫ולאחריה‬‫או‬ ‫הנושא‬ ‫תיאור‬‫עליו‬ ‫המושג‬‫אתם‬‫מחפשים‬‫מידע‬.‫לדוגמא‬:#‫שיווק‬#‫עסקים‬#‫מדיהחברתית‬#‫פרסוםבפייסבוק‬‫וכדומה‬.#‫באשטאג‬ ‫להשתמש‬ ‫יהיה‬ ‫אפשר‬ ‫איך‬‫בפייסבוק‬?‫השימוש‬‫ב‬-Facebook Hashtag‫צורות‬ ‫בכמה‬ ‫להתבצע‬ ‫יוכל‬:1.‫ל‬ ‫תגית‬ ‫הוספת‬‫מעלים‬ ‫שאתם‬ ‫סטטוס‬.‫דוגמא‬‫לשימוש‬‫מחאה‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫טוב‬‫חברתית‬,‫למשל‬:#‫בישראל‬ ‫ולפרילנסרים‬ ‫לעצמאים‬ ‫זכויות‬ ‫שוויון‬.2.‫כדוגמת‬ ‫באתר‬ ‫העליון‬ ‫בסרגל‬ ‫החיפוש‬ ‫בשורת‬ ‫מושג‬ ‫או‬ ‫מילה‬ ‫חיפוש‬‫כגון‬ ‫צריכה‬ ‫מוצרי‬ ‫חיפוש‬#gadgets‫התו‬‫סטטוס‬ ‫יהיו‬ ‫שיעלו‬ ‫צאות‬‫הנ‬ ‫התיוג‬ ‫בוצע‬ ‫בהם‬ ‫ותגובות‬ ‫ים‬"‫ל‬.‫כתובת‬ ‫להקיש‬ ‫גם‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬URL‫עם‬‫כך‬ ‫מחפשים‬ ‫אתם‬ ‫אותה‬ ‫המילה‬:www.facebook.com/hashtag/gadgets...‫האפשרות‬ ‫קיימת‬‫שעלו‬ ‫בסטטוסים‬ ‫להגיב‬‫ובפיד‬ ‫החיפוש‬ ‫בתוצאות‬Facebook Hashtag‫שחיפשתם‬.4.‫להשתמש‬ ‫ניתן‬‫ב‬-Facebook Hashtag‫אישיים‬ ‫בפרופילים‬,‫עסקיים‬ ‫עמודים‬,‫קבוצות‬,‫ובכל‬ ‫אירועים‬‫תגובה‬.5.‫לב‬ ‫שימו‬!‫המילים‬ ‫חיבור‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫להתבצע‬ ‫יכול‬ ‫מילים‬ ‫שתי‬ ‫של‬ ‫רצף‬ ‫חיפוש‬#‫ידי‬ ‫על‬ ‫או‬ ‫מדיהחברתית‬‫תחתון‬ ‫בקו‬ ‫המילים‬ ‫הפרדת‬#‫מדיה‬_‫חברתית‬.‫כמו‬ ‫בישראל‬ ‫אך‬ ‫יחד‬ ‫המילים‬ ‫את‬ ‫לצרף‬ ‫נהוג‬ ‫באנגלית‬‫בישראל‬...‫מחדש‬ ‫הכל‬ ‫ממציאים‬.
  4. 4. ‫עיצוב‬ ‫פשוט‬–‫לעסקים‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬4#‫בהאשטאג‬ ‫שימוש‬‫חדש‬ ‫סטטוס‬ ‫כתיבת‬:‫האשטאג‬ ‫חיפוש‬:‫עם‬ ‫תוצאות‬ ‫חלון‬ ‫ייפתח‬ ‫מסויים‬ ‫האשטאג‬ ‫חיפוש‬ ‫או‬ ‫קיים‬ ‫האשטאג‬ ‫על‬ ‫לחיצה‬ ‫בעת‬‫סטטוסים‬‫לחיפוש‬ ‫רלוונטיים‬.‫חדש‬ ‫סטטוס‬ ‫לכתוב‬ ‫או‬ ‫החיפוש‬ ‫תוצאות‬ ‫מתוך‬ ‫אלו‬ ‫סטטוסים‬ ‫על‬ ‫להגיב‬ ‫ניתן‬‫שחיפשתם‬ ‫התגית‬ ‫עם‬.
  5. 5. ‫עיצוב‬ ‫פשוט‬–‫לעסקים‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬5#‫יתרונות‬‫וחסרונות‬‫ההאשטאג‬1.‫ב‬ ‫השימוש‬-Facebook Hashtag‫מדוייק‬ ‫באופן‬ ‫בפייסבוק‬ ‫במידע‬ ‫ושליפת‬ ‫חיפוש‬ ‫על‬ ‫ניכר‬ ‫באופן‬ ‫יקל‬‫יותר‬ ‫רחב‬ ‫אך‬.2.‫אישיות‬ ‫חברויות‬ ‫על‬ ‫שמבוססים‬ ‫הקשרים‬,‫גיאוגרפיים‬ ‫קשרים‬,‫דמוגרפיות‬ ‫קבוצות‬,‫על‬ ‫לקשרים‬ ‫יתרחבו‬‫פשוט‬ ‫תיוג‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מרכזיים‬ ‫עניין‬ ‫תחומי‬ ‫בסיס‬...‫ב‬ ‫השימוש‬-Facebook Hashtag‫ספציפי‬ ‫לנושא‬ ‫תודעתי‬ ‫גל‬ ‫לייצר‬ ‫היכולת‬ ‫את‬ ‫יעלה‬ ‫בפייסבוק‬,‫ובכך‬‫רחב‬ ‫קהל‬ ‫ולרתום‬ ‫להגיע‬‫שלנו‬ ‫הראשונים‬ ‫החברתיים‬ ‫במעגלים‬ ‫נמצא‬ ‫שאינו‬.4.‫עסקים‬,‫שלהם‬ ‫והמוצרים‬ ‫השירות‬ ‫ערכי‬ ‫את‬ ‫למנף‬ ‫יוכלו‬ ‫ומותגים‬ ‫חברות‬.5.‫קמפיינים‬ ‫יצירת‬‫ויראליים‬‫ע‬ ‫מיידים‬"‫כגון‬ ‫תגיות‬ ‫י‬#‫טיפים‬‫לקידוםעסקיםבפייסבוק‬‫או‬#‫משפטיהשראה‬‫העסקי‬ ‫לעמוד‬ ‫להצטרף‬ ‫הגולשים‬ ‫וחובת‬ ‫אפליקציות‬ ‫בניית‬ ‫של‬ ‫השקעה‬ ‫ללא‬.1.‫בפי‬ ‫כה‬ ‫עד‬ ‫שהיו‬ ‫הפרטיות‬ ‫כללי‬‫בעולם‬ ‫גם‬ ‫יתקיימו‬ ‫יסבוק‬Facebook Hashtag.7.‫לכל‬Facebook Hashtag‫קישור‬ ‫יהיה‬URL‫סטטוס‬ ‫עדכון‬ ‫תיבת‬ ‫עם‬ ‫ייחודי‬.8.‫האשטגאים‬ ‫סקירת‬ ‫באמצעות‬ ‫מובילות‬ ‫מגמות‬ ‫לניתוח‬ ‫מידע‬ ‫להוסיף‬ ‫צפויה‬ ‫פייסבוק‬.9.‫עם‬ ‫הממומן‬ ‫הפרסום‬ ‫ממשק‬ ‫את‬ ‫לשלב‬ ‫נוכל‬ ‫כיצד‬ ‫לראות‬ ‫מעניין‬ ‫יהיה‬Facebook Hashtag,‫לייצר‬ ‫ובכך‬‫יותר‬ ‫רחבים‬ ‫במעגלים‬ ‫יותר‬ ‫מדוייק‬ ‫מטרה‬ ‫קהל‬.11.‫בפייסבוק‬ ‫ושיתופן‬ ‫באינסטגרם‬ ‫מתויגות‬ ‫תמונות‬ ‫העלאת‬,‫השיתוף‬ ‫בעת‬ ‫התגיות‬ ‫את‬ ‫תעביר‬.11.‫שלכם‬ ‫החברים‬ ‫מאשר‬ ‫יותר‬ ‫רחבים‬ ‫לקהלים‬ ‫שלכם‬ ‫הפוסטים‬ ‫את‬ ‫לחשוף‬ ‫עלול‬ ‫בהאשטאג‬ ‫פרטי‬ ‫שימוש‬‫שלהם‬ ‫והחברים‬.‫כ‬‫גולשים‬‫הש‬ ‫פרטיים‬‫ב‬ ‫תמשו‬-Facebook Hashtag‫צופה‬ ‫שהעולם‬ ‫לכך‬ ‫מודע‬ ‫באופן‬‫קלות‬ ‫ביתר‬ ‫בכם‬.‫הזמן‬ ‫זה‬‫שלכם‬ ‫לפרסומים‬ ‫המחדל‬ ‫ברירת‬ ‫את‬ ‫להגדיר‬–‫בלבד‬ ‫לחברים‬ ‫או‬ ‫פומבי‬.#‫אינסטגרם‬,‫ו‬ ‫פייסבוק‬-Hashtags‫תוסף‬ ‫עדכנה‬ ‫אינסטגרם‬ ‫שעבר‬ ‫בחודש‬‫לאפליקציה‬‫תיוג‬ ‫שמאפשר‬‫חברים‬‫מעלים‬ ‫שאתם‬ ‫התמונה‬ ‫גבי‬ ‫על‬,‫המוכרות‬ ‫הנושא‬ ‫לתגיות‬ ‫בנוסף‬.‫כאמור‬,‫שיתוף‬‫ה‬‫התגיות‬ ‫את‬ ‫מעבירה‬ ‫לפייסבוק‬ ‫מאינסטגרם‬ ‫תמונה‬‫שלה‬ ‫והתיוגים‬.‫י‬ ‫בפייסבוק‬ ‫החיפוש‬ ‫ממשק‬ ‫עם‬ ‫אינסטגרם‬ ‫של‬ ‫התגיות‬ ‫שילוב‬‫א‬‫פ‬‫ש‬‫פי‬ ‫על‬ ‫גולשים‬ ‫לטרגט‬ ‫ר‬‫להם‬ ‫שהוצמדו‬ ‫והתיוגים‬ ‫התמונות‬.‫ועסקים‬ ‫חברות‬ ‫בידי‬ ‫עוצמתי‬ ‫פרסומי‬ ‫כלי‬ ‫להיות‬ ‫יוכל‬ ‫שכזה‬ ‫קישור‬.#‫מומלץ‬!1.‫לא‬ ‫או‬ ‫אליכם‬ ‫הגיע‬ ‫הממשק‬ ‫אם‬ ‫בין‬,‫בעמודים‬ ‫שלכם‬ ‫בסטטוסים‬ ‫בהאשטאגים‬ ‫להשתמש‬ ‫התחילו‬‫מושכל‬ ‫באופן‬ ‫ובפרופילים‬ ‫העסקיים‬,‫בסמארטפונים‬ ‫פרסום‬ ‫בעת‬ ‫גם‬.2.‫אחרי‬ ‫עקבו‬‫ש‬ ‫בפייסבוק‬ ‫אחרים‬ ‫עמודים‬‫ה‬‫האשטאגים‬ ‫על‬ ‫מהם‬ ‫ולמדו‬ ‫בהאשטאג‬ ‫השימוש‬ ‫את‬ ‫תחילו‬‫שלכם‬ ‫לתחום‬ ‫ורלוונטיים‬ ‫חדשים‬.
  6. 6. ‫עיצוב‬ ‫פשוט‬–‫לעסקים‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬1‫ותמיכה‬ ‫למידה‬‫של‬ ‫השוטפים‬ ‫העדכונים‬ ‫אחרי‬ ‫לעקוב‬ ‫המשיכו‬‫עיצוב‬ ‫פשוט‬–‫לעסקים‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬‫ולמדו‬‫על‬‫בכלי‬ ‫השימוש‬ ‫אופן‬‫החדש‬"Facebook Hashtag".‫לעקוב‬ ‫מוזמנים‬ ‫אתם‬‫הבאות‬ ‫במדיות‬:‫פייסבוק‬–www.facebook.com/Pashut.Izuv2‫פינטרסט‬–media/-http://pinterest.com/shami80/social‫גוגל‬+–https://plus.google.com/u/1/100794861817317038611/about‫לינקדאין‬–businesses-for-media-social---izuv-/pashuthttps://www.linkedin.com/company‫סליידרשר‬-http://www.slideshare.net/shamiotrovsky‫טוויטר‬–https://twitter.com/shami80‫בנייד‬ ‫שאלה‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫לענות‬ ‫אשמח‬450-0545055‫במייל‬ ‫או‬Pashut.izuv@gmail.com‫אוסטרובסקי‬ ‫שמי‬‫עיצוב‬ ‫פשוט‬–‫לעסקים‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬

×