Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Psikoanalisis shamil

4,585 views

Published on

Psikoanalisis shamil

 1. 1. TEORI PSIKOANALISIS SIGMUND FREUD
 2. 2. PENGENALAN <ul><li>Pengasas </li></ul><ul><li>Asas pembentukan </li></ul><ul><li>Penekanan </li></ul><ul><li>Signifikan </li></ul><ul><li>• Sifat </li></ul>
 3. 3. Sigmund Freud ( 1856-1939 ) <ul><li>lahir di Vienna kepada seorang yang `authoritarian’ </li></ul><ul><li>doktor perubatan lulusan University of Vienna </li></ul><ul><li>pensyarah di University of Vienna pada usia 26 tahun </li></ul><ul><li>40-an, tahap kreativiti yang tinggi semasa beliau sendiri </li></ul><ul><li>menghadapi masalah emosi - phobia untuk mati dll </li></ul><ul><li>membuat `self-analysis’ </li></ul><ul><li>dapatan – memberi `insights’ ke perkembangan personaliti </li></ul><ul><li>koleksinya memenuhi 24 Volum </li></ul><ul><li>menggangap dirinya `intellectual giant’ </li></ul><ul><li>menghasilkan teori personaliti & psikoterapi yang paling </li></ul><ul><li>komperehensif </li></ul>
 4. 4. Asas pembentukan : Pemerhatian Freud terhadap pesakit- pesakit mentalnya Penekan Pengalaman awal seseorang & motivasi tidak sedar dalam mempengaruhi tingkahlaku individu Signifiken Asas kepada teori-teori moden spt -Teori Analisa – Carl Jung -Teori Psikoanalis – Horney -Psikologi Individu - Adler Sifat Falsafah, berbentuk personaliti & kaedah – kaedah psikoterapi
 5. 5. Pandangan Freud Terhadap Manusia TINGKAHLAKU MANUSIA Libido Thanatos Desakan Naluri Kepuasan nafsu kendiri
 6. 6. Struktur Personaliti EGO sedar SUPEREGO prasedar ID Bawah sedar
 7. 7. Konsep sedar, prasedar dan bawah sedar Kunci kepada kefahaman tingkahlaku & masalah manusia Tahap sedar – melibatkan apa yang individu fikir & alami pada waktu tertentu Tahap prasedar – semua pengetahuan & ingatan yang boleh dibawa ke tahap sedar Tahap bawah sedar – keinginan tidak rasional, dasakan-desakan yang me- malukan & tidak diterima oleh masyarakat
 8. 8. ID Sistem asal yang bersifat biologikal. <ul><li>mendesak, memaksa & tidak bermoral </li></ul><ul><li>memuaskan nafsu kendiri semata-mata </li></ul><ul><li>bersifat tidak sedar </li></ul><ul><li>Prisip Keseronokan </li></ul><ul><li>beroperasi melalui; </li></ul><ul><li>i gerakan pantulan </li></ul><ul><li>ii proses utama @ primier </li></ul>EGO Komponen psikologi -unsur kebenaran yg paling rasional -eksekutif yg mengawal personaliti -perantara antara naluri & persekitaran -mengguasai segala yg sedar -Prinsip Realiti
 9. 9. SUPEREGO Komponen sosial -cabang moral personaliti -menentukan baik-buruk sesuatu tingkahlaku -menghakim – ganjaran & denda -Prinsip Realisme moral – bersifat idealistik & perfectionist Fungsi : i menyekat desakan-desakan ID ii memujuk EGO supaya mengganti- kan matlamat realistik dgn matlamt moral iii berusaha mencapai kesempurnaan
 10. 10. Interaksi ID, EGO & SUPEREGO ID EGO SUPEREGO ketenangan kerisauan Helah Bela Diri
 11. 11. HELAH BELA DIRI Represi benteng yang menyingkir apa yang mengancam dari alam luar. -disingkir ke alam tidak sedar -tetap mempengaruhi tingkahlaku masa kini. Penyangkalan penafian realiti secara sedar atau prasedar. Pembentukan realiti pembentukan reaksi yang bertentangan dengan ancaman
 12. 12. Regresi menyorot kembali peringkat perkembangan yang lebih awal di mana ia mempunyai rasa selamat. Introjeksi mengambil ciri @ nilai orang lain untuk dijadikan nilai diri sendiri Pampasan Undoing usaha mengimbangkan sesuatu kelemahan dengan kelebihan lain. memperbaiki yang telah rosak dengan harapan mengurangkan rasa bersalah
 13. 13. Projeksi mekanisme membalikkan desakan kepada orang lain. Penyaluran melepaskan desakan kepada sasaran lain yang lebih selamat. Rasionalisasi memberi alasan @ sebab kegagalan sebagai usaha mempertahankan ego.. Sublimasi melepas tenaga seks @ agresif ke jalan yang diterima oleh masyarakat.
 14. 14. Peringkat Perkembangan personaliti <ul><li>Di setiap peringkat ini individu akan menghadapi; </li></ul><ul><li>proses pertumbuhan yang bersifat fisiologi </li></ul><ul><li>kekecewaan </li></ul><ul><li>konflik , dan </li></ul><ul><li>ancaman </li></ul>
 15. 15. Peringkat Perkembangan Personaliti <ul><li>Lekatan </li></ul><ul><li>Ini berlaku disebabkan oleh dua faktor; </li></ul><ul><li>kepuasan yang tidak mencukupi </li></ul><ul><li>kepuasan yang berlebihan </li></ul>
 16. 16. Peringkat Perkembangan Personaliti Peringkat Ciri - Ciri Implikasi Peringkat Mulut ( lahir - 1 thn ) <ul><li>kepuasan - bibir & </li></ul><ul><li>mulut. </li></ul><ul><li>perkembangan ting- </li></ul><ul><li>laku oral spt </li></ul><ul><li>menyusu, menghisap </li></ul><ul><li>& menggigit. </li></ul>-`oral incoperative’-merokok, makan banyak & cakap banyak. -`oral aggressive’ –suka memberi komen yg menyakitkan. Peringkat Anal ( 1 – 3 thn ) <ul><li>kepuasan – kebolehan mengawal pergerakan `bowel’ akt:latihan tandas –mempengaruhi trait-trait persenaliti kelak. </li></ul><ul><li>kawalan ketat & rigid –personaliti `anal aggressive’ spt zalim & tidak teratur </li></ul><ul><li>`anal retentive’ – degil, sangat teratur </li></ul>
 17. 17. Peringkat Perkembangan Personaliti Peringkat Falik ( 3 – 5 thn ) <ul><li>kepuasan drpd manipulasi organ-organ jantina. </li></ul><ul><li>-perkembangan perasaan terhadap ibubapa berlainan jantina; </li></ul><ul><li>i Oedipus Kompleks </li></ul><ul><li>ii Elektra Kompleks </li></ul><ul><li>konsep nilai kendiri yang rendah. </li></ul><ul><li>kesulitan untuk mewujudkan yang erat dan matang. </li></ul><ul><li>takut untuk merasa perasaan berahi. </li></ul>Peringkat Latensi ( 5 – 12 thn ) <ul><li>dunia k/k semakin luas </li></ul><ul><li>pegalaman baru diperolehi </li></ul><ul><li>sibuk dgn kegiatan sosial </li></ul><ul><li>@ peringkat tenang. </li></ul><ul><li>kekeliruan`sex-role identity’ </li></ul><ul><li>kesulitan bergaul @ bersosial </li></ul>
 18. 18. Peringkat Perkembangan Personaliti Peringkat Syahwat ( 12 – 18 thn ) <ul><li>hayalan @ fantasi ( P 1-3) muncul semula. </li></ul><ul><li>lebih matang dan bebas drpd pengaruh ibubapa </li></ul><ul><li>nilai sosial, altruistik & nilai masyarakat. </li></ul><ul><li>era kasih sayang @ era bekerja. </li></ul>- konflik – ditentukan oleh konflik-konflik pada peringkat awal. - jika konflik dapat ditangani dgn berkesan, seseorang boleh berkembang dgn baik & dapat menghadapi tugas hidup sebagai orang dewasa dgn lebih stabil.
 19. 19. Andaian-Andaian Dalam Teori Psikoanalisis Secara umumnya, teori psikoanalisa mempunyai tiga andaian mengenai manusia. Pertama : Peringkat lima tahun dalam hidup manusia - genting & ditentukan oleh perlakuan dewasa samada normal @ tidak normal. Kedua : Dorongan seksual - penentu asas kpd perlakuan individu - keperluan individu untuk mendapat kepuasan nafsu seks. Ketiga : Kebanyakan perlakuan individu dikawal oleh penentu- penentu yang tidak diketahui.
 20. 20. PERANAN KAUNSELOR 1. Menggalakkan kaunseli memprojek apa jua perasaan yang berkait dengan peribadi tertentu diperingkat awal hidupnya ke dalam diri kaunselor. 2. Menggalakkan kaunseli meluah isihati yang boleh menghasilkan kesedaran kendiri kaunseli. 3. Mewujudkan hubungan dengan kaunseli. 4. Mengajar kaunseli memahami apa yang berlaku dalam diri kaunseli.
 21. 21. Matlamat Psikoanalisis <ul><li>Membentuk semula watak individu agar apa yang terpendam di alam tidak sedar dapat dialami dalam alam sedar. </li></ul><ul><li>Menguatkan ego agar individu berfungsi menurut prinsip realiti tanpa dikongkong atau didorong oleh desakan-desakan id, ego,dan superego. </li></ul>
 22. 22. TEKNIK DAN TATACARA PSIKOANALISA <ul><li>Perkaitan Bebas </li></ul><ul><li>Pentaksiran </li></ul><ul><li>Tadbir mimpi </li></ul><ul><li>Analisa penahanan </li></ul><ul><li>Analisa pemindahan </li></ul><ul><li>Ujian objektif </li></ul>
 23. 23. Perkaitan Bebas <ul><li>Kaunseli digalakkan menyatakan apa sahaja tanpa sebarang tapisan. </li></ul><ul><li>Dengan mengikuti curahan isi hati ini,kaunselor dapat memahami perkara yang menyebabkan masalah kaunseli. </li></ul><ul><li>Kaunselor akan menjelaskan perkara ini kepada kaunselinya sehingga ia memahami tentang apa yang dialaminya selama ini. </li></ul><ul><li>Kaunselor akan bersifat pasif dalam interaksi-melainkan untuk mendorong kaunselinya meneruskan curahan isi hatinya. </li></ul>
 24. 24. Pentafsiran <ul><li>Satu alat @tatacara asas yang digunakan untuk menganalisa mimpi,perkaitan bebas,penahanan, dan pemindahan dan kemuiannya menjelaskan kefahamannya itu kepada kaunseli. </li></ul><ul><li>Pentafsiran dibuat oleh kaunselor pada masa yang sesuai </li></ul><ul><li>1. ketika kauseli berada ditahap sedar. </li></ul><ul><li>2. pentafsiran dari mudah ke komplek </li></ul><ul><li>3. kaunseli memahami sesuatu penahanan @ hela </li></ul><ul><li>bela diri sebelum menerang kepadanya akan konflik </li></ul><ul><li>yang dialaminya. </li></ul>
 25. 25. Takbir Mimpi ( Analisis Mimpi) <ul><li>Merupakan jalan diraja ke alam tidak sedar </li></ul><ul><li>Mimpi dapat melahirkan keinginan, kebimbangan dan sebagainya. </li></ul><ul><li>Tidak semua mimpi itu lahir dalam bentuk yang mudah difahami. </li></ul><ul><li>Bentuk simbol @lambang memerlukan pentafsiran yang lebih sofistikated. </li></ul><ul><li>Dengan memberi perhatian yang sewajarnya kaunselor dapat membuat kesimpulan yang tertentu. </li></ul>
 26. 26. Analisa dan pentafsiran penahanan <ul><li>Terdapat keadaan dimana kaunseli tidak bersedia untuk melahirkan sesuatu perasaan. </li></ul><ul><li>Keadaan ini dinamakan Penahanan. </li></ul><ul><li>Selagi penahanan ini tidak dapat diatasi maka selama itulah kaunseli akan mengalami kerisauan dan masalah. </li></ul><ul><li>Kaunselor perlu mendekati masalah penahanan ini secara beransur-ansur dengan mendedahkan jenis-jenis penahan yang mudah dan nyata. </li></ul>
 27. 27. Analisa dan Pentafsiran Pemindahan <ul><li>Dalam pemindahan, kaunseli akan memindahkan perasaan dan pengalaman yang dirasainya semasa dia kecil-kecil dahulu. </li></ul><ul><li>Kaunselor bersikap neutral, objektif dan pasif. </li></ul><ul><li>Kaunselor akan cuba memahami dan kemudiannya mentafsirkannya kepada kaunseli. </li></ul>
 28. 28. Ujian-ujian Projektif <ul><li>Terdapat beberapa ujian yang bercorak taksa dan subjektif. </li></ul><ul><li>Contoh yang berbentuk titik dakwat seperti Rorscharch Inkblot Test. </li></ul><ul><li>Kaunseli akan menyatakan apa yang dilihat dan membuat kesimpulan. </li></ul><ul><li>Kaunselor akan membuat tafsiran-tafsiran mengenai peribadi @ peristiwa masa lampau yang mempunyai pengaruh tertentu ke atas kaunseli. </li></ul>
 29. 29. <ul><li>Melalui teknik-teknik ini kita akan dapati seseorang kaunseli itu akan melalui proses: </li></ul><ul><li>Bercakap terus-menerus mengenai peristiwa masa lampaunya. </li></ul><ul><li>Katarsis. </li></ul><ul><li>Celik akal. </li></ul><ul><li>Memahami perasaan dan pengalaman tidak sedar. </li></ul>
 30. 30. Kaunseling Mengikut Pendekatan Psikoanalisa <ul><li>Rasional bagi perubahan </li></ul><ul><li>* Kefahaman tentang peranan id, ego, dan superego dalam diri seorang insan akan dapat menentukan tahap kecelaruan yang sedang dialami oleh klien. </li></ul><ul><li>* Pendekatan ini menumpukan kepada analisis tentang perimbangan antara id, ego, dan superego yang berlaku dalam diri seseorang. </li></ul>
 31. 31. <ul><li>* Seseorang individu itu berada dalam kecelaruan mental kerana tidak berlakunya perimbangan id, ego dan superego. </li></ul>
 32. 32. <ul><li>Proses kaunseling </li></ul><ul><li>* Melibatkan interaksi antara kaunselor dengan kliennya secara bersemuka. </li></ul><ul><li>* Digalakkan bagi menjaga kepentingan proses hormat-menghormati antara kaunselor dengan klien. </li></ul><ul><li>* Kaunselor akan menerima kliennya secara ikhlas dan tanpa syarat. </li></ul><ul><li>* Dalam proses kaunseling, rintangan perbualan dan berinteraksi merupakan perkara pokok yang digunakan oleh kaunselor bagi mendapatkan maklumat tentang tahap bawah sedar klien. </li></ul>
 33. 33. <ul><li>* Kefahaman dan keupayaannya membuat analisis tentang struktur tahap bawah sedar klien menjadi punca permulaan bagi merawat klien tersebut. </li></ul><ul><li>* Desakan id biasanya merupakan punca kegelisahan dan penyebab kecelaruan dalm perimbangan struktur personaliti klien disamping rintangan dan mekanisma hela bela diri yang boleh mempengaruhi pemikiran dan emosi klien. </li></ul>
 34. 34. <ul><li>* Dalam proses ini kaunselor bertanggungjawab membantu klien menimbulkan tahap kesedaran segala hal yang terpendam dalam tahap bawah sedar klien. </li></ul>
 35. 35. Kesimpulan dan Penilaian <ul><li>Walaupun teori Freud ini kelihatan terlalu abstrak dan sukar diterapkan di dalam dunia nyata, namun kita harus menghargai sumbangannya dari segi: </li></ul><ul><li>Kefahaman yang diberikan kepada kita tetang dinamika-dinamika yang sering berinteraksi didalam jiwa sehingga membawa kerisauan. </li></ul><ul><li>Kaedah yang dianjurkan membantu kita memahami penahanan, nilai pemindahan dan hela bela diri. </li></ul>

×