Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Belajar Bahasa Arab

7,368 views

Published on

 • Be the first to comment

Belajar Bahasa Arab

 1. 1. -1-
 2. 2. Sejahtera ke atas andaSelamat datangSelamat datang buat andaDengan suka citaAwak apa khabar? !"Baik, terima kasih #$ %&(Selamat pagi # )* +Selamat pagi , )* . - +Selamat pagi - )* +Selamat pagi / 0 )* , +Bagaimana keadaan awak pagi ni? 1* ! " (+Selamat datang (dengan gembira) * 2Selamat petang # 32Selamat petang , 32 . -Selamat malam - 32Bagaimana keadaan awak petang ini? 1 2! "Silakan semua ,40 5Saya harap 46 2 7Kami baik dan sihat 86 #79 (Dari mana awak datang? :; 7 7 < = 2Awak dari mana? :97 7 = 2Silakan masuk, saudara @> = > ?Silakan minum A B 40 5Berapa umur awak? C " -2-
 3. 3. Terima kasih BTerima kasih kepada anda C BTerima kasih atas pertolongan anda 5 B &Terima kasih banyak D B "Terima kasih banyak =< B ETerima kasih untukmu F -Semoga Allah membalas kebaikkanmu >% CE <Ya G9Ya, benar I + 9 H( $GBaiklah .Tidak JTidak, salah K >$ L JAwak tahu atau tidak? J M G :9 5Awak pintar @O N" :9Awak semua faham? P 0 1 , 59Adakah awak tahu? M G 5Ya, kami tahu M G $G 9 9Berhenti semua ,Q0Sudah lama awak tidak meziarahi saya P2 7 @. R 2 R 2 5Saya juga demikian S 9 "Dimana rumah awak? 17 =Wahai anak & - , =Berapa harganya? TG "Lihatlah U9Maaf VS2GAkur 8W G Tidak mengapa X YKJTiada apa-apa 3 J @B -3-
 4. 4. Saya tidak bermaksud Z& 7 [Q 2Saya meminta maaf ! H ]9Mari ke sini . /G5Saya lupa : 9Saya akan hubungi awak [5KTunggu sebentar 8U( U1 9Saya tidak boleh ^L1Saya hadir H_ 9Saya tidak hadir ` b Ha 9Awak rajin c 9 H F :9Ulang sekali lagi d > V2 "Cepat! e8Sangat cantik & < f H <Sangat besar & " f H* <Awak lewat H K :9 >12Saya sakit g H =2 9Saya gembira sangat & f P 69 <Saya takut sangat &! > f Ha 9 <Saya lapar P , 9 <Saya kenyang PGB 9 *Ajarkan saya @.Boleh saya bertanya / P @. K .=Bertenang 7 i &h ;Wh 3Selamat tinggal ?Selamat tinggal 3j khSemoga dalam keamanan % P2 @6Samoga Allah menyembuhkan awak % C0 BApa yang awak rasa? G 5O F 2 -4-
 5. 5. Awak telah mengingatkan saya @. " 5OAdakah ini betul? I + H( SSangat menarik &^2 f H < 1Menakjubkan % P( $ l * H `Bersabarlah *+Tawakklah kepada Allah % k "5 ,Rahmatilah kami .Tolonglah kami 9&Selamatkanlah kami .QAmbil ini SS >Tinggalkannya X 5 "Cuba /Sebelum *QSelepas &GMinggu ini m *n S ,Minggu hadapan ? m *n j ,Saya sangat memerlukannya & f Xh 1 9 < oSaya hendak pergi ` OP &=Saya hendak belajar Y ?P & =Saya rindukan awak h 12 9 p HFSaya cintakan awak * - 91. PERKENALAN ( ) -5-
 6. 6. M G P @. 5 .= Boleh saya berkenalan dengan awak? @> = 40 5 Silakan wahai saudaraku = @> = 2 Siapa nama awak wahai saudaraku? :9 $ , &( @ 9 2 Nama saya Muhammad Anuar, dan awak? ! "$ 65 q , @ Nama saya Taufik, awak apa khabar? :9 $ $ # 9 %&( Saya sihat, Alhamdulillah, dan awak pula? %&( $ 5 Baik, Alhamdulillah , &( = 9 2 Selamat datang wahai Musa * 2 Selamat bertemu M G fH 1 & < 29Saya sangat gembira bekenalan dengan awak semua 4=H 29 Kami juga gembira PERBUALAN DI RUMAH ( ) @. = # )* + Selamat pagi wahai anakku @2 = , )* . - + Selamat pagi wahai ibuku r L6 Adakah awak sudah sarapan pagi? r L6$G9 Ya, saya sudah sarapan pagi -6-
 7. 7. r L6 O2 Awak sarapan apa? E>r L6 * Saya sarapan roti @ N C, 7 > = Dimana adik lelaki awak Ali? X6b@6 1 , Dia di dibiliknya =O G 2 Apa yang sedang dibuat? 1= s, Dia sedang mandi @ 7= Dimana ayah? kh O, G ` Dia telah pergi kerjaPERBUALAN ANTARA DUA ORANG KAWAN ( ) = 1t 2 0 Apa pekerjaan awak wahai Omar? P,_ =:9 $ * 9 ` W H Saya doktor dan awak wahai Ridwan? H 29 G Saya guru = u 5 = P G7 Dimana awak berkerja sekarang wahai Omar? :9 $ , J , k01 @6 9 * " F Saya berkerja di hospital Kuala Lumpur, dan awak? , @6 & @6 9 < 8 Saya berkerja di sekolah di Johor =. : 8 " . Berapa tahun awak telah berkerja di sana wahai Omar? -7-
 8. 8. :9 $ , C. : r . > Saya telah berkerja di sana lima tahun, dan awak? r , ^ 5 & @6 . 8 : Saya telah berkerja di sekolah sembilan tahun 8 & @6 & O Y 5 2 Apa yang awak ajar di sekolah? 8 G 8- Y ? 9 s Saya mengajar Bahasa Arab 8l 8 P j 8 8 G 8- . s ] s s Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran dan bahasa syurgaPERBUALAN MENGENAI WAKTU ( ) , 7 :Uj k1 . 2 1 2 Bila awak bangun dari tidur? * 8? 8 + @6 , 7 vj . 2 1 Saya bangun dari tidur pada pukul enam pagi I- V + : + k1 * [ 2 Bila awak solat subuh? * ![. 8 ? 8 + @6 + : Saya solat subuh pada pukul enam setengah pagi 8 & kh Ok1 :* 2 Bila awak pergi ke sekolah? * 8 + G 8 @6 & kh O 8 :* Saya pergi ke sekolah pada pukul tujuh pagi 8 & 7 :G k1 2 < 2 Bila awak pulang dari sekolah? tV , 8 & @6 & 7 :G 8 2 < Saya pulang dari sekolah pada pukul satu tengahari & V":* k1 j G 2 Bila awak bermain bola sepak? 3 28 2# 8 @6 & V":* j G Saya bermain bola sepak pada pukul lima petang -8-
 9. 9. : k1 9 2 Bila awak tidur? Y - 8< 2& & G G VBG 8 @6 9 : Saya tidur pada pukul sepuluh malam selepas mengulangkaji pelajaranPERBUALAN BAPA DENGAN ANAK ( ! ) , 8 & @6 & O Y 1 2 Apa yang awak akan belajar hari ini? w 1 = , Y ? K Saya akan belajar ilmu sejarah hari ini ?:G< Adakah awak sudah mengulangkaji pelajaran awak? :G $G < 9 Ya, Saya sudah mengulangkaji A ( G 7 =2 Siapa yang ajar awak ilmu matematik? @G B&( & 6 2 Encik Muhamad Shafie 8 G 8- Y & k1 s 1 2 Bila awak akan belajar Bahasa Arab? 7. , @6 G 8 Y ? x = 8 y s K Saya akan belajar Bahasa Arab pada hari Isnin A1 3 F 1 97 & l >= Saya mahu lima puluh ringgit untuk membeli buku 4= , Q 1 1 9 8 2 L $ 40 2 B l a 5 Silakan, saya beri seratus ringgit dan beli kamus sekali & f 8 G 8- - $ = B < s ` @ Terima kasih wahai bapaku, saya amat meminati Bahasa Arab @. =,0 Sama-sama wahai anakku -9-
 10. 10. Pergi "#$Pulang %&Bermain "Belajar (Menulis ")Membaca *, +Duduk -.&Berdiri /,Masuk 0( 1Keluar 2+1Mengulangkaji %&Tidur /3Makan 0* )Minum +4Solat 5.Berlari 6+&Bercakap 78 .9Berkerja 0:Berehat ;+<Memakai -Menunggang ")Menjual = - 10 -
 11. 11. Membeli 6+4Memotong %, >Membasuh 0?Mandi 7<Membuka @Menutup A.* ?Membawa 0B :Berjalan 5CDMelancong ;<Memikir +8Menolong <Menonton #4Menziarahi EMengumpul %& :Memberi 5 * >Menerima 7< . - 11 -

×