Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

צווי איסור פרסום המקרה של ענת קם

440 views

Published on

anat kam gag order

Published in: Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

צווי איסור פרסום המקרה של ענת קם

 1. 1. צווי איסור פרסום - המקרה של ענת קם
 2. 2. סיפור המקרה <ul><li>המקרה של ענת קם מעורר שאלות אתיות רבות שלא אדון בהן כגון –הגנה על מקורות , החזקת חומרים סודיים , הסכמים עם הצנזורה . אני אדון בהיבט של צווי איסור פרסום , אכיפתם ועקיפתם בעידן האינטרנט . </li></ul><ul><li>למקרה של ענת קם הייתה לי נגיעה אישית . אתר האינטרנט של קו &quot; י בערבית היה הראשון שפרסם את הידיעה על מעצר הבית שלה בארץ . </li></ul><ul><li>הפרסום הזה היווה הפרה לכאורה של צו איסור פרסום שהיה תקף בארץ </li></ul>
 3. 3. הידיעה כפי שפורסמה
 4. 4. אש בשדה קוצים <ul><li>הידיעה די מהר הועתקה לאתרים ערביים אחרים מהמפרץ ועד אלג ' יר . למחרת הוא פורסם באינדפנדנט הבריטי עם פרטים נוספים . </li></ul><ul><li>האינדיפנדנט </li></ul><ul><li>העיתון אל ג'זירה </li></ul>
 5. 5. ובינתיים בארץ <ul><li>העניין המשיך להתגלגל ידיעות פרסם כתבה עמומה עם רמזים . ולאחר מכן פורסמה רשימה בניו יורק טיימס וכולם זוכרים את התרגום שלה ב &quot; ידיעות &quot; עם המחיקות בשחור . עד מהרה הבינו בשב &quot; כ שאין אפשרות לשמור את העניין בסוד וגילו בבית המשפט בדיון בבקשת &quot; ידיעות &quot; עמדה מרוככת יותר . ואט אט נחשפו פרטי הפרשה . </li></ul>
 6. 6. ידיעות
 7. 7. העניין העקרוני <ul><li>העניין העקרוני שעלה פה הוא הפרה לכאורה של צו איסור פרסום . </li></ul><ul><li>אתר העין השביעית ( אורן פרסיקו ) התקשר אלי והסתבר שהוא הצליח ללכוד את הידיעה בחיפוש בגוגל ושלמעשה אין לי יכולת לשלוט על הידיעה מהרגע שבה היא &quot; נחטפה &quot; על ידי הבוט של גוגל . למעשה &quot; גוגל &quot; לא שוכח ואין אפשרות לתקן את הנעשה </li></ul>
 8. 8. העין השביעית <ul><li>תיאור האירוע ב&quot;עין השביעית&quot; </li></ul><ul><li>הפרת צו איסור פרסום </li></ul>
 9. 9. המצב כיום <ul><li>ההתפתחויות האלו מעלות שאלות לגבי הרלוונטיות של צווי איסור הפרסום האנאכרוניסטיים . תקנות ההגנה לשעת חירום קובעות שהצנזור רשאי לאסור פרסום אם לדעתו הדבר יפגע בביטחון המדינה , בשלום הציבור או בסדר הציבורי . בית המשפט מוציא צו איסור פרסום בהתאם לבקשה המוגשת לו . בעת הוצאת הצו אמור בית המשפט לשקול את נימוקי המבקשים מול העקרונות של זכות הציבור לדעת וחופש הביטוי . </li></ul><ul><li>לעיתים הצו הוא גורף ואוסר לפרסם אף את עצם קיומו ולעיתים הוא מפרט את המותר והאסור בפרסום . </li></ul>
 10. 10. המשפט <ul><li>המצב המשפטי כעת הוא שצו איסור פרסום חל על השטח והאנשים שמצויים בישראל . הצו לא מוגבל בתחולתו רק על עיתונים וכלי תקשורת מסורתיים . מי שמפרסם את המידע באינטרנט עובר לכאורה עבירה פלילית ומי שמסתמך על מקורות זרים מסייע בהפצתה של הידיעה האסורה בפרסום ועלול להיתבע על סיוע לביצוע עבירה </li></ul>
 11. 11. צו איסור פרסום בשלב שבו פייסבוק , טוויטר וגוגל נכנסים לפעולה <ul><li>בשלב זה הצו כבר איבד את יעילותו לחלוטין המידע נגיש לכל גולש ואין אפשרות לחסום את הפצתו </li></ul><ul><li>אין אפשרות משפטית לתבוע בוטים או אלגוריתמים או בעלי שרתים בחו&quot;ל </li></ul>
 12. 12. סיכום האירוע <ul><li>לדעתי אנו עומדים בפני שינוי רדיקלי בנושא . זה שנים שצנזורה בכלל וצווי איסור בפרט הופכים פחות ופחות רלוונטיים . זה התחיל מפרסומים בחו &quot; ל שצוטטו על ידי גולשים בישראל והמשיך במדיה החברתית שיחד עם גוגל שומרת את המידע ומציפה אותו גם שנים ארוכות לאחר מכן ( רמי הויברגר אדם שוב ) </li></ul><ul><li>חוסר האונים של הרשויות בכלל ובהם של המעצמה החזקה ביתר למנוע פרסום מידע הוכח לעיני כל בפרשת וויקיליקס . </li></ul><ul><li>כאן דרושה מצד המחוקק וגופי התקשורת חשיבה מעמיקה לגבי הצורך בהתאמת החקיקה למצב החדש ולהפנים שקשה הרבה יותר לשמור על סודיות בעידן הנוכחי . </li></ul>

×