Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Borang pua 275 (1)

2,100 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Borang pua 275 (1)

  1. 1. NO. TELEFON : 04-4430354 P.U.(A) 275 JADUAL KETIGA (Subperaturan 7(1) PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (PENERIMAAN MASUK MURID KE SEKOLAH, PENYIMPANAN DAFTAR DAN SYARAT BAGI PENGEKALAN MURID BELAJAR DI SEKOLAH) 1988 PERMOHONAN UNTUK BERTUKAR SEKOLAH OLEH MURID WARGANEGARA Pengarah Pelajaran Negeri : JABATAN PENDIDIKAN TERENGGANU PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH DUNGUN Nama dan Alamat Sekolah : SEKOLAH KEBANGSAAN MOHD ARIFF ABDULLAH 09300 KUALA KETIL, KEDAH DARUL AMAN 1. Nama Murid : MUHAMMAD NAJMI BIN MOHD SALLEH 2. Jantina : LELAKI 3. Tarikh Lahir : 15.12.2005 No. Kad Pengenalan / Surat Beranak : _______________________ / BP48015 4. Bangsa : MELAYU. 5. Tarikh pendaftaran ( sekolah sekarang) : 03.01.2012. 6. Nama Biasiswa : ________________________ Jumlah biasiswa ___________ Setahun. 7. Tahun terakhir / Tingkatan tertinggi : 2014 /3 RAJIN 8. Jika sekolah menengah, aliran (nyatakan) : ___________________________________ . 9. *Kelulusan - UPSR : ______________________________ . PMR : ______________________________ . SPM : ______________________________ . * Sila lampirkan sesalinan keputusan peperiksaan. 10. Nama ibu / bapa / penjaga : MOHD SALLEH BIN CHE AWANG 11. Alamat ibu / bapa / penjaga : KG. BELIDA, MUKIM TELOI KANAN 09300 KUALA KETIL, KEDAH
  2. 2. 12. Alamat surat menyurat (jika lain dari no. 11) : 13. Sekolah baru yang dipilih :- Pilihan Pertama: SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN OMAR, DUNGUN Pilihan Kedua : ______________________________________________________ . 14. Sebab-sebab pertukaran : BERPINDAH 15. Tarikh pertukaran yang dikehendaki : 16. Ulasan Guru Besar atau Pengetua : DISOKONG. Tarikh : ____________________ ________________________________ Tandatangan Guru Besar atau Pengetua __________________________________________________________________________________ Untuk Kegunaan Jabatan Pelajaran Negeri _______________________________________________ Diluluskan / tidak diluluskan untuk penerimaan masuk ke sekolah ____________________________ Mulai dari tarikh yang dipohon. * potong jika tidak berkenaan ___________________________________ _______________ ( Tandatangan Pengarah Pelajaran Negeri ) ( Tarikh ) Sila sertakan dokumen yang berikut bersama borang ini mengikut turutan : (i) 1 Salinan Kad Pengenalan Pelajar. (ii) 1 Salinan Sijil Lahir Pelajar. (iii) 1 Salinan Keputusan Peperiksaan Terkini /UPSR/PMR/SPM. (IV) 1 Salinan Kad Pengenalan ibu dan bapa. (v) 1 Salinan Surat nikah/perakuan pendaftaran perkahwinan ibubapa/perintah Mahkamah(*jika ibu bapa bercerai/berpisah)/hak penjagaan. (vi) 1 Salinan pengesahan alamat terkini(*bil elektrik/bil air atau perjanjian sewa rumah). (vii) Laporan disiplin pelajar (*jika berkenaan). UNTUK DISERTAKAN BERSAMA BORANG P.U.(A) 275
  3. 3. (BAGI MURID SEKOLAH MENENGAH) 8.1 Untuk pertukaran murid Tingkatan 1, 2 dan 3. Sila tandakan (/) pada subjek Kemahiran Hidup Bersepadu yang berkenaan. 1. Kemahiran Teknikal 2. Ekonomi Rumah Tangga 3. Sains Pertanian 4. Perdagangan dan Keusahawanan 8.2 Untuk pertukaran murid Tingkatan 4 dan 5. Sila nyatakan pakej matapelajaran yang diambil. 1. ___________________________ 6. _____________________________ 2. ___________________________ 7. _____________________________ 3. ___________________________ 8. _____________________________ 4. ___________________________ 9. _____________________________ 5. ___________________________ 10. ____________________________ 11.1 Hubungan dengan murid : ___________________________________ SILA SERTAKAN SALINAN DOKUMEN TAMBAHAN YANG BERIKUT DENGAN BORANG INI: 1. Keputusan Peperiksaan UPSR / PMR / SPM. 2. Surat Beranak dan Kad Pengenalan Murid. 3. Kad Pengenalan Ibu Bapa / Penjaga 4. Sijil nikah / cerai ibu bapa 5. Bil Elektrik / Bil Air / Bil Telefon alamat rumah terkini. NOTA Bagi calon UPSR / PMR / SPM/ STPM : Sila pastikan permohonan tukar pusat peperiksaan diuruskan.

×