SlideShare a Scribd company logo

Maksud kurikulum

S
shahrul93
1 of 7
Download to read offline
PENGENALAN
Sistem Pendidikan Malaysia berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang
memberi tumpuan kepada perkembangan emosi diri pelajar secara menyeluruh untuk
melahirkan individu yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.
Falsafah ini digunakan bagi melahirkan warganegara yang berketrampilan dan
bertanggungjawab dalam segala bidang serta mampu menghadapi cabaran dalam
menuju wawasan Negara.
Walaubagaimanapun, kurikulum pendidikan masih berteraskan kepada Falsafah
Pendidikan Kebangsaan kerana falsafah memainkan peranan sebagai dasar yang
menjadi arah tuju, panduan dan bimbingan. Tanpa falsafah sesuatu kurikulum
pendidikan itu adalah tanpa asas. Kurikulum yang berteraskan falsafah ini umumnya
untuk membentuk pelajar bagi perkembangan menyeluruh meliputi dimensi
insrtrumental / sosial dan dimensi intrinsik.
Kurikulum ialah segala rancangan pendidikan (akademik dan kokurikulum) yang
dikendalikan oleh sesebuah institusi pendidikan untuk mencapai matlamat pendidikan.
Ia suatu rancangan yang meliputi segala ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai dan
norma, unsur-unsur kebudayaan dan kepercayaan masyarakat untuk diwariskan
kepada ahli-ahlinya. Kurikulum kebangsaan yang ditetapkan hendaklah menentukan
pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dijangka akan diperolehi oleh murid-murid pada
akhir tempoh persekolahan masing-masing (Akta Pendidikan 1996).
Oleh itu, kurikulum amat penting dalam sistem Pendidikan di Malaysia. Kurikulum
pendidikan merupakan satu wadah penting dalam menjana anjakan paradigma dalam
diri setiap individu dan ia juga memainkan peranan penting untuk melahirkan insan
deduktif yang dinamik dalam semua aspek kehidupan.
APA ITU KURIKULUM ?
1.Menurut Kementerian Pelajaran Malaysia kurikulum bermaksud segala rancangan
pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah atau institusi pendidikan untuk
mencapai matlmat pendidikan. Ia adalah suatu rancangan yang meliputi segala ilmu
pengetahuan, kemahiran, nilai-nilai dan norma unsur-unsur kebudayaan dan
kepercayaan maysarakat untuk diperturunkan kepada ahli-ahlinya.
2.Kurikulum bermaksud skop dan isi kandungan sesuatu mata pelajaran di institusi
pendidikan seperti di sekolah dan universiti. Kurikulum ditentukan dan ditetapkan oleh
sesebuah Negara itu melalui Kementerian Pendidikan.(Sumber:Wikipedia)
3. Kurikulum berasal daripada perkataan Latin “currere” maksud “race course” atau
laluan/jejak/jurusan. Curriculum dalam bahasa inggeris bermaksud jelmaan.
4. Menurut Smith et al (1957) : Kurikulum merupakan satu urutan pengalaman yang
disediakan di sekolah bagi tujuan mendisiplinkan pelajar dalam cara berfikir dan
bertindak secara kumpulan.
5. Kumpulan pengalaman dan gagasan yang disatukan dalam bentuk kegiatan sebagai
proses latihan sehingga pengalaman dan gagasan itu terjalin, diberikan dengan
menggunakan metode dan media yang disesuaikan dengan keadaan bagi
memperhatikan nilai-nilai yang ada (Willes Bundy, 1989).
6. Kurikulum sebagai semua pembelajaran yang dirancangkan dan dibimbing oleh
sekolah sama ada di dalam atau diluar bilik darjah. (Kerr (1968)
7. Kurikulum sebagai satu pelan atau program untuk segala pengalaman pembelajaran
di bawah bimbingan sekolah .(Olivia (1992)
8. Kurikulum memiliki makna yang berlainan diantara sesebuah negara dan juga
sesebuah institusi pendidikan. Hal ini disebabkan karena adanya interpretasi yang
berbeza terhadap kurikulum, iaitu dapat dipandang sebagai suatu rencana (plan) yang
dibuat oleh seseorang atau sebagai suatu kejadian atau pengaruh intelektual dari suatu
rangkaian peristiwa (Johnson, 1974).
9. Menurut pengertian yang telah ditakrifkan saya berpendapat kurikulum merupakan
kurikulum adalah satu latihan yang dilakukan dalam pembelajaransesuai dengan tujuan
latihan dalam meningkatkan pengetahuan seseorang dalam alam
persekolahan.Seterusnya kurikulum bergantung kepada sesebuah negara dan dasar
kurikulum antara sesebuah negara berbeza.
FALSAFAH PENDIDIKAN KURIKULUM
Idealisme - Ilmu diperolehi dari kebolehan berfikir.
Realisme - Kebenaran adalah apa yang dapat dilihat
Paramatisme - Idea yang dapat dipraktikkan adalah benar.
Perianelisme - Pendidikan adalah berada dalam keadaan tetap.
Essentialisme - Kurikulum dan guru adalah faktor penting dalam pembelajaran
Progressivesme - Pembelajaran berlaku berdasarkan perubahan dan kemajuan
Rekonstrutionalisme - Penerapan tanggungjawab sosial dan lahir masyarakat
berilmu
Eksistentialisme - Pendidikan melalui persekitaran. Guru bantu murid meneroka.
KONSEP SUKATAN PELAJARAN
1. Menurut Mok Soon Sang, sukatan pelajaran merupakan suatu rancangan pelajaran
berkaitan dengan suatu matapelajaran tertentu. Sukatan mata pelajaran ini biasanya
mengandungi beberapa perkara yang penting seperti unit pembelajaran, objektif-objektif
dan kemahiran-kemahiran yang disusun mengikut tahap atau darjah (dalam kelas
KBSR) atau tingkatan (dalam kelas KBSM). Semua perkara tersebut dihuraikan secara
terperinci dalam sebuah Buku Panduan Khas untuk digunakan oleh guru sebagai
panduan asas semasa menyediakan rancangan kerjanya. (Mok Soon Sang, 2010)
2. Menurut Tan Chee Yee, sukatan pelajaran merupakan dokumen utama dan rasmi
yang menerangkan perancangan pengajaran dan pembelajaran sesuatu matapelajaran.
Ia mengandungi butir-butir ringkas tentang mata pelajaran yang diajar kepada murid-
murid di sekolah. Sukatan mata pelajaran menjadi asas pengajaran di sekolah. Di
Amerika Syarikat dan Kanada, sekolah mempunyai hak dan kebebasan untuk
membentuk sukatan pelajaran sendiri dengan mengimbangkan perkara-perkara seperti
soal sosial, budaya, keperluan dan lain-lain. Di negara kita, sukatan pelajaran bagi
setiap mata pelajaran untuk semua darjah atau tahun di sekolah rendah dan menengah
disediakan oleh Kementerian Pendidikan melalui Pusat Perkembangan Kurikulum. Jadi,
di Malaysia semua sekolah rendah dan menengah mempunyai satu sukatan pelajaran
bersama. Dengan menggunakan sukatan mata pelajaran bersama dan dengan
mengadakan kawalan dan peneyeliaan yang dibuat oleh Jemaah Nazir, peperiksaan
berpusat dan Jabatan Pendidikan Negeri dan sebagainya, Kementerian Pendidikan
menjamin kualiti pendidikan yang disampaikan kepada murid-murid di sekolah.
Disamping itu, juga Kementerian Pendidikan menyamakan isi kandungan pengajaran
dan pembelajaran untuk semua murid di seluruh negara.
Perkara-perkara tersebut diterangkan dengan teliti dari segi kesesuaian, peringkat
pembelajaran dan keperluan individu dan masyarakat. Sebelum seseorang guru mula
mengajar sesuatu mata pelajaran, dia mesti mengkaji dan menganalisis sukatan
pelajaran yang berkenaan dengan teliti dan mendalam. Soalan-soalan yang harus
dipersoalkan terhadap sesuatu sukatan pelajaran disenaraikan berikut:
Apakah objektif-objektif pelajaran itu?
Berapakah topik pelajaran telah disusun dalam sukatan pelajaran?
Berapakah jumlah waktu sesuatu mata pelajaran itu dalam seminggu?
Dapatkah sesuatu mata pelajaran diajar dan dipelajari oleh murid yang
berkebolehan sederhana dan lambat dalam darjah tersebut?
Adakah topik-topik ini paling sesuai untuk darjah ini dan bukan untuk darjah
lain?
Adakah murid-murid mempunyai pengetahuan sedia ada untuk pembelajaran
topik-topik ini?
Apakah strategi yang sesuai dan berkesan untuk mengajar topik-topik ini?
Adakah topik-topik ini berkaitan dengan alam sekitar murid dan sekolah?
Adakah ia berkaitan dengan mata pelajaran lain yang sedang dipelajari oleh
murid?
Adakah tajuk-tajuk ini meluaskan pengalaman dan kefahaman murid?
Bolehkah tajuk pengajaran habis diajar dalam masa peruntukan?
Bagaimana dan siapakah akan menyusun rancangan kerja?
Buku teks apakah yang digunakan berdasarkan sukatan pelajaran?
Adalah baik dan perlu guru-guru yang mengajar matapelajaran yang sama berbincang
dalam kumpulan tentang segala soalan yang ditimbulkan. Jawatankuasa matapelajaran
harus di tubuh dibawah pimpinan seorang guru kanan (Tan Chee Yee, 1988).
SUMBER
Indras's Blog
Srappin blogs
Cikgu adlini blog
Wikipedia
ISI KANDUNGAN
BIL MUKA SURAT TAJUK
1 1 PENGENALAN
2 2 DEFINISI KURIKULUM
3 3 FALSAFAH PENDIDIKAN KURIKULUM
4 4 KONSEP SUKATAN PELAJARAN
5 5 SUMBER
Ad

Recommended

Falsafah pendidikan guru
Falsafah pendidikan guruFalsafah pendidikan guru
Falsafah pendidikan guruRENU PRIYA
 
Konsep dan definisi kurikulum
Konsep dan definisi kurikulumKonsep dan definisi kurikulum
Konsep dan definisi kurikulumAziyan Bakar
 
kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna
kapasiti pedagogi pembelajaran bermaknakapasiti pedagogi pembelajaran bermakna
kapasiti pedagogi pembelajaran bermaknanoorfarahanahmohdnoo
 
Tajuk 5 implikasi falsafah terhadap perkembangan pendidikan di malaysia
Tajuk 5  implikasi falsafah terhadap perkembangan pendidikan di malaysiaTajuk 5  implikasi falsafah terhadap perkembangan pendidikan di malaysia
Tajuk 5 implikasi falsafah terhadap perkembangan pendidikan di malaysiashaatis
 
Ciri dan prinsip pentaksiran
Ciri dan prinsip pentaksiranCiri dan prinsip pentaksiran
Ciri dan prinsip pentaksirannurul syifaa'
 
Pengajian kurikulum model kurikulum
Pengajian kurikulum model kurikulumPengajian kurikulum model kurikulum
Pengajian kurikulum model kurikulumNoradilah Hj Nain
 

More Related Content

What's hot

Profesion Keguruan
Profesion Keguruan Profesion Keguruan
Profesion Keguruan muhammad
 
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) & Falsafah Pendidikan Guru (FPG)
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) & Falsafah Pendidikan Guru (FPG)Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) & Falsafah Pendidikan Guru (FPG)
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) & Falsafah Pendidikan Guru (FPG)Noor Hidayah Ghazali
 
2. edup2023 psikologi pendidikan
2. edup2023  psikologi pendidikan2. edup2023  psikologi pendidikan
2. edup2023 psikologi pendidikanNancyKuak
 
Faktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulum
Faktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulumFaktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulum
Faktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulumXiaoling Lew
 
Teknik bercerita
Teknik bercerita Teknik bercerita
Teknik bercerita alin4box
 
Pengenalan kepentingan rph
Pengenalan  kepentingan rphPengenalan  kepentingan rph
Pengenalan kepentingan rphLuqmanZaaba
 
2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum
2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum
2. Pengurusan Dan Perkembangan KurikulumArthur Jupong
 
Pendekatan & strategi pengajaran tematik
Pendekatan & strategi pengajaran tematikPendekatan & strategi pengajaran tematik
Pendekatan & strategi pengajaran tematikMoon Joanne
 
Falsafah Pendidikan Perenialisme
Falsafah Pendidikan PerenialismeFalsafah Pendidikan Perenialisme
Falsafah Pendidikan PerenialismeFatimah Al-Dayana
 
Kepelbagaian sosial budaya
Kepelbagaian sosial budayaKepelbagaian sosial budaya
Kepelbagaian sosial budayamas preity
 
Pendidikan Inklusif (Peranan dan tanggungjawab dalam Pelaksanaan Program Pend...
Pendidikan Inklusif (Peranan dan tanggungjawab dalam Pelaksanaan Program Pend...Pendidikan Inklusif (Peranan dan tanggungjawab dalam Pelaksanaan Program Pend...
Pendidikan Inklusif (Peranan dan tanggungjawab dalam Pelaksanaan Program Pend...FaFai S.
 
Pembelajaran Berasaskan Projek
Pembelajaran Berasaskan ProjekPembelajaran Berasaskan Projek
Pembelajaran Berasaskan Projekaflah jamaluddin
 
Nota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam Pendidikan
Nota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam PendidikanNota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam Pendidikan
Nota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam PendidikanAhmad Fahmi
 
Pendekatan Eklektik dan Komunikatif
Pendekatan Eklektik dan KomunikatifPendekatan Eklektik dan Komunikatif
Pendekatan Eklektik dan Komunikatifcg.Teha Amran
 
Kaedah main peranan
Kaedah main perananKaedah main peranan
Kaedah main perananANiS ADiBaH
 
implikasi terhadap perkembangan pendidikan di malaysia
implikasi terhadap perkembangan pendidikan di malaysiaimplikasi terhadap perkembangan pendidikan di malaysia
implikasi terhadap perkembangan pendidikan di malaysiaDhashink
 

What's hot (20)

Profesion Keguruan
Profesion Keguruan Profesion Keguruan
Profesion Keguruan
 
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) & Falsafah Pendidikan Guru (FPG)
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) & Falsafah Pendidikan Guru (FPG)Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) & Falsafah Pendidikan Guru (FPG)
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) & Falsafah Pendidikan Guru (FPG)
 
2. edup2023 psikologi pendidikan
2. edup2023  psikologi pendidikan2. edup2023  psikologi pendidikan
2. edup2023 psikologi pendidikan
 
Kurikulum
KurikulumKurikulum
Kurikulum
 
Faktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulum
Faktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulumFaktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulum
Faktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulum
 
Teknik bercerita
Teknik bercerita Teknik bercerita
Teknik bercerita
 
Pendekatan pengajaran
Pendekatan pengajaranPendekatan pengajaran
Pendekatan pengajaran
 
Pengenalan kepentingan rph
Pengenalan  kepentingan rphPengenalan  kepentingan rph
Pengenalan kepentingan rph
 
2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum
2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum
2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum
 
Pendekatan & strategi pengajaran tematik
Pendekatan & strategi pengajaran tematikPendekatan & strategi pengajaran tematik
Pendekatan & strategi pengajaran tematik
 
Jenis jenis kurikulum
Jenis jenis kurikulumJenis jenis kurikulum
Jenis jenis kurikulum
 
Falsafah Pendidikan Perenialisme
Falsafah Pendidikan PerenialismeFalsafah Pendidikan Perenialisme
Falsafah Pendidikan Perenialisme
 
Kepelbagaian sosial budaya
Kepelbagaian sosial budayaKepelbagaian sosial budaya
Kepelbagaian sosial budaya
 
Pendidikan Inklusif (Peranan dan tanggungjawab dalam Pelaksanaan Program Pend...
Pendidikan Inklusif (Peranan dan tanggungjawab dalam Pelaksanaan Program Pend...Pendidikan Inklusif (Peranan dan tanggungjawab dalam Pelaksanaan Program Pend...
Pendidikan Inklusif (Peranan dan tanggungjawab dalam Pelaksanaan Program Pend...
 
Pembelajaran Berasaskan Projek
Pembelajaran Berasaskan ProjekPembelajaran Berasaskan Projek
Pembelajaran Berasaskan Projek
 
Nota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam Pendidikan
Nota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam PendidikanNota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam Pendidikan
Nota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam Pendidikan
 
Pendekatan Eklektik dan Komunikatif
Pendekatan Eklektik dan KomunikatifPendekatan Eklektik dan Komunikatif
Pendekatan Eklektik dan Komunikatif
 
Kurikulum KBSR dan KSSR
Kurikulum KBSR dan KSSRKurikulum KBSR dan KSSR
Kurikulum KBSR dan KSSR
 
Kaedah main peranan
Kaedah main perananKaedah main peranan
Kaedah main peranan
 
implikasi terhadap perkembangan pendidikan di malaysia
implikasi terhadap perkembangan pendidikan di malaysiaimplikasi terhadap perkembangan pendidikan di malaysia
implikasi terhadap perkembangan pendidikan di malaysia
 

Similar to Maksud kurikulum

Tugasan soalan 1 Type Of Curriculum
Tugasan soalan 1 Type Of CurriculumTugasan soalan 1 Type Of Curriculum
Tugasan soalan 1 Type Of Curriculumaloysiusapat
 
Prinsip kurikulum
Prinsip kurikulumPrinsip kurikulum
Prinsip kurikulumFenny Rahma
 
Iik yulia wisantika pend.ekonomi 2011031064
Iik yulia wisantika pend.ekonomi 2011031064Iik yulia wisantika pend.ekonomi 2011031064
Iik yulia wisantika pend.ekonomi 2011031064iik30
 
6812170 kurikulum-model-kurikulum
6812170 kurikulum-model-kurikulum6812170 kurikulum-model-kurikulum
6812170 kurikulum-model-kurikulumStar Ng
 
Materi Hari ke-1 Implementasi Kurikulum Merdeka.pdf
Materi Hari ke-1 Implementasi Kurikulum Merdeka.pdfMateri Hari ke-1 Implementasi Kurikulum Merdeka.pdf
Materi Hari ke-1 Implementasi Kurikulum Merdeka.pdfHasanBasri321358
 
Ilmu Pendidikan Islam
Ilmu Pendidikan IslamIlmu Pendidikan Islam
Ilmu Pendidikan Islampita pulungan
 
Irma Irmayani Kelas 2 A Pe
Irma Irmayani Kelas 2 A PeIrma Irmayani Kelas 2 A Pe
Irma Irmayani Kelas 2 A Pe180590
 
Irma Irmayani Kelas 2 A Pe
Irma Irmayani Kelas 2 A PeIrma Irmayani Kelas 2 A Pe
Irma Irmayani Kelas 2 A Pe180590
 
Implementasi KTSP pada Pembelajaran Ekonomi di SMA Negeri 1 Ciawigebang
Implementasi KTSP pada Pembelajaran Ekonomi di SMA Negeri 1 CiawigebangImplementasi KTSP pada Pembelajaran Ekonomi di SMA Negeri 1 Ciawigebang
Implementasi KTSP pada Pembelajaran Ekonomi di SMA Negeri 1 CiawigebangRahasty Cinthia Devi
 
Landasan Pendi Tugas Kelomp
Landasan Pendi Tugas KelompLandasan Pendi Tugas Kelomp
Landasan Pendi Tugas Kelompherdisaksul
 
tugas kurikulum Ina Kurnia 2B PE
tugas kurikulum Ina Kurnia 2B PEtugas kurikulum Ina Kurnia 2B PE
tugas kurikulum Ina Kurnia 2B PEina_kurnia
 
Pengertian, Peran dan Fungsi Kurikulum (Jurnal)
Pengertian, Peran dan Fungsi Kurikulum (Jurnal)Pengertian, Peran dan Fungsi Kurikulum (Jurnal)
Pengertian, Peran dan Fungsi Kurikulum (Jurnal)Mayawi Karim
 
Uas pengembangan kurikulum
Uas pengembangan kurikulumUas pengembangan kurikulum
Uas pengembangan kurikulumYudi Hamdani
 
T6- KURIKULUM DALAM PENDIDIKAN.ppt
T6- KURIKULUM DALAM PENDIDIKAN.pptT6- KURIKULUM DALAM PENDIDIKAN.ppt
T6- KURIKULUM DALAM PENDIDIKAN.pptAbangNorhanizambinAb
 
PENGEMBANGAN KONTEN KURIKULUM PENDIDIKAN KLPK.8.docx
PENGEMBANGAN KONTEN KURIKULUM PENDIDIKAN KLPK.8.docxPENGEMBANGAN KONTEN KURIKULUM PENDIDIKAN KLPK.8.docx
PENGEMBANGAN KONTEN KURIKULUM PENDIDIKAN KLPK.8.docxhasrinafebriani06
 
Tugas 1 kurikulum dan pembelajaran
Tugas 1  kurikulum dan pembelajaranTugas 1  kurikulum dan pembelajaran
Tugas 1 kurikulum dan pembelajaranKadek Kariasa
 

Similar to Maksud kurikulum (20)

Tugasan soalan 1 Type Of Curriculum
Tugasan soalan 1 Type Of CurriculumTugasan soalan 1 Type Of Curriculum
Tugasan soalan 1 Type Of Curriculum
 
Prinsip kurikulum
Prinsip kurikulumPrinsip kurikulum
Prinsip kurikulum
 
Iik yulia wisantika pend.ekonomi 2011031064
Iik yulia wisantika pend.ekonomi 2011031064Iik yulia wisantika pend.ekonomi 2011031064
Iik yulia wisantika pend.ekonomi 2011031064
 
6812170 kurikulum-model-kurikulum
6812170 kurikulum-model-kurikulum6812170 kurikulum-model-kurikulum
6812170 kurikulum-model-kurikulum
 
Kurikulum
KurikulumKurikulum
Kurikulum
 
Materi Hari ke-1 Implementasi Kurikulum Merdeka.pdf
Materi Hari ke-1 Implementasi Kurikulum Merdeka.pdfMateri Hari ke-1 Implementasi Kurikulum Merdeka.pdf
Materi Hari ke-1 Implementasi Kurikulum Merdeka.pdf
 
Ilmu Pendidikan Islam
Ilmu Pendidikan IslamIlmu Pendidikan Islam
Ilmu Pendidikan Islam
 
Irma Irmayani Kelas 2 A Pe
Irma Irmayani Kelas 2 A PeIrma Irmayani Kelas 2 A Pe
Irma Irmayani Kelas 2 A Pe
 
Irma Irmayani Kelas 2 A Pe
Irma Irmayani Kelas 2 A PeIrma Irmayani Kelas 2 A Pe
Irma Irmayani Kelas 2 A Pe
 
Implementasi KTSP pada Pembelajaran Ekonomi di SMA Negeri 1 Ciawigebang
Implementasi KTSP pada Pembelajaran Ekonomi di SMA Negeri 1 CiawigebangImplementasi KTSP pada Pembelajaran Ekonomi di SMA Negeri 1 Ciawigebang
Implementasi KTSP pada Pembelajaran Ekonomi di SMA Negeri 1 Ciawigebang
 
Kurikulum
KurikulumKurikulum
Kurikulum
 
Landasan Pendi Tugas Kelomp
Landasan Pendi Tugas KelompLandasan Pendi Tugas Kelomp
Landasan Pendi Tugas Kelomp
 
Ktsp dan kbk
Ktsp dan kbkKtsp dan kbk
Ktsp dan kbk
 
tugas kurikulum Ina Kurnia 2B PE
tugas kurikulum Ina Kurnia 2B PEtugas kurikulum Ina Kurnia 2B PE
tugas kurikulum Ina Kurnia 2B PE
 
Pengertian, Peran dan Fungsi Kurikulum (Jurnal)
Pengertian, Peran dan Fungsi Kurikulum (Jurnal)Pengertian, Peran dan Fungsi Kurikulum (Jurnal)
Pengertian, Peran dan Fungsi Kurikulum (Jurnal)
 
Bidang garapan kurikulum
Bidang garapan kurikulumBidang garapan kurikulum
Bidang garapan kurikulum
 
Uas pengembangan kurikulum
Uas pengembangan kurikulumUas pengembangan kurikulum
Uas pengembangan kurikulum
 
T6- KURIKULUM DALAM PENDIDIKAN.ppt
T6- KURIKULUM DALAM PENDIDIKAN.pptT6- KURIKULUM DALAM PENDIDIKAN.ppt
T6- KURIKULUM DALAM PENDIDIKAN.ppt
 
PENGEMBANGAN KONTEN KURIKULUM PENDIDIKAN KLPK.8.docx
PENGEMBANGAN KONTEN KURIKULUM PENDIDIKAN KLPK.8.docxPENGEMBANGAN KONTEN KURIKULUM PENDIDIKAN KLPK.8.docx
PENGEMBANGAN KONTEN KURIKULUM PENDIDIKAN KLPK.8.docx
 
Tugas 1 kurikulum dan pembelajaran
Tugas 1  kurikulum dan pembelajaranTugas 1  kurikulum dan pembelajaran
Tugas 1 kurikulum dan pembelajaran
 

Recently uploaded

Modul Ajar Sejarah Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Sejarah Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Sejarah Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Sejarah Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Guruku
 
"Web Development - Inovasi Digital 2024"
"Web Development - Inovasi Digital 2024""Web Development - Inovasi Digital 2024"
"Web Development - Inovasi Digital 2024"Herry Prasetyo
 
Bab 2_Etika Lingkungannnnnnnnnnnnnnn.ppt
Bab 2_Etika Lingkungannnnnnnnnnnnnnn.pptBab 2_Etika Lingkungannnnnnnnnnnnnnn.ppt
Bab 2_Etika Lingkungannnnnnnnnnnnnnn.pptMichael Bradley
 
Teks Terjemahan Website Desa Wisata Melung.pdf
Teks Terjemahan Website Desa Wisata Melung.pdfTeks Terjemahan Website Desa Wisata Melung.pdf
Teks Terjemahan Website Desa Wisata Melung.pdfKangMargino
 
SOSSIALISASI PESTA SIAGA KOTA TEGAL 2024
SOSSIALISASI PESTA SIAGA KOTA TEGAL 2024SOSSIALISASI PESTA SIAGA KOTA TEGAL 2024
SOSSIALISASI PESTA SIAGA KOTA TEGAL 2024ImronRosyadi182049
 
01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...
01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...
01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...ainullabib3523
 
Modul Ajar Matematika - Laporan Statistik - Fase E.pdf
Modul Ajar Matematika - Laporan Statistik - Fase E.pdfModul Ajar Matematika - Laporan Statistik - Fase E.pdf
Modul Ajar Matematika - Laporan Statistik - Fase E.pdfHaniNovi
 
Strategi Perbaikan Proses Bisnis + Business Process Reengineering (BPR) _Pel...
Strategi Perbaikan Proses Bisnis + Business Process Reengineering (BPR) _Pel...Strategi Perbaikan Proses Bisnis + Business Process Reengineering (BPR) _Pel...
Strategi Perbaikan Proses Bisnis + Business Process Reengineering (BPR) _Pel...Kanaidi ken
 
Tugas Demonstrasi Kontekstual Modul 3.1.pptx
Tugas Demonstrasi Kontekstual Modul 3.1.pptxTugas Demonstrasi Kontekstual Modul 3.1.pptx
Tugas Demonstrasi Kontekstual Modul 3.1.pptxlaodesupriono1
 
ppt-hindari-ghibah-lakukan-tabayun-ikm-kelas-7-bab-8.pptx
ppt-hindari-ghibah-lakukan-tabayun-ikm-kelas-7-bab-8.pptxppt-hindari-ghibah-lakukan-tabayun-ikm-kelas-7-bab-8.pptx
ppt-hindari-ghibah-lakukan-tabayun-ikm-kelas-7-bab-8.pptxAgusRahmat39
 
Refleksi dengan model W3 ( What, So What dan Now What)
Refleksi dengan model W3 ( What, So What dan Now What)Refleksi dengan model W3 ( What, So What dan Now What)
Refleksi dengan model W3 ( What, So What dan Now What)CahyadiWahyono
 
Biologi asal usul kehidupan teori umum k
Biologi asal usul kehidupan teori umum kBiologi asal usul kehidupan teori umum k
Biologi asal usul kehidupan teori umum ksantasaid
 
koneksi antar materi pendidikan profesi guru
koneksi antar materi pendidikan profesi gurukoneksi antar materi pendidikan profesi guru
koneksi antar materi pendidikan profesi guruAlfianaNurulWijayant
 
SERTIFIKAT KOMUNITAS BELAJAR FIX UPLOAD.pdf
SERTIFIKAT KOMUNITAS BELAJAR FIX UPLOAD.pdfSERTIFIKAT KOMUNITAS BELAJAR FIX UPLOAD.pdf
SERTIFIKAT KOMUNITAS BELAJAR FIX UPLOAD.pdfDOWENSAPETUASIMARMAT
 
Modul Ajar Fisika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Fisika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Fisika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Fisika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Guruku
 
Kegiatan Asosiasi Guru Penulis PGRI.pptx
Kegiatan Asosiasi Guru Penulis PGRI.pptxKegiatan Asosiasi Guru Penulis PGRI.pptx
Kegiatan Asosiasi Guru Penulis PGRI.pptxRaimundus Prasetyawan
 
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]Modul Guruku
 
Kamus Bahasa Bare'e (Bare'e-Taal woordenboek), Indonesia - Bare'e
Kamus Bahasa Bare'e (Bare'e-Taal woordenboek), Indonesia - Bare'eKamus Bahasa Bare'e (Bare'e-Taal woordenboek), Indonesia - Bare'e
Kamus Bahasa Bare'e (Bare'e-Taal woordenboek), Indonesia - Bare'ePejuangKeadilan2
 
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]Modul Guruku
 
LANGKAH-LANGKAH OBSERVASI GURU DALAM PMM.pptx
LANGKAH-LANGKAH OBSERVASI GURU DALAM PMM.pptxLANGKAH-LANGKAH OBSERVASI GURU DALAM PMM.pptx
LANGKAH-LANGKAH OBSERVASI GURU DALAM PMM.pptxkavinjimustofa
 

Recently uploaded (20)

Modul Ajar Sejarah Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Sejarah Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Sejarah Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Sejarah Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
 
"Web Development - Inovasi Digital 2024"
"Web Development - Inovasi Digital 2024""Web Development - Inovasi Digital 2024"
"Web Development - Inovasi Digital 2024"
 
Bab 2_Etika Lingkungannnnnnnnnnnnnnn.ppt
Bab 2_Etika Lingkungannnnnnnnnnnnnnn.pptBab 2_Etika Lingkungannnnnnnnnnnnnnn.ppt
Bab 2_Etika Lingkungannnnnnnnnnnnnnn.ppt
 
Teks Terjemahan Website Desa Wisata Melung.pdf
Teks Terjemahan Website Desa Wisata Melung.pdfTeks Terjemahan Website Desa Wisata Melung.pdf
Teks Terjemahan Website Desa Wisata Melung.pdf
 
SOSSIALISASI PESTA SIAGA KOTA TEGAL 2024
SOSSIALISASI PESTA SIAGA KOTA TEGAL 2024SOSSIALISASI PESTA SIAGA KOTA TEGAL 2024
SOSSIALISASI PESTA SIAGA KOTA TEGAL 2024
 
01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...
01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...
01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...
 
Modul Ajar Matematika - Laporan Statistik - Fase E.pdf
Modul Ajar Matematika - Laporan Statistik - Fase E.pdfModul Ajar Matematika - Laporan Statistik - Fase E.pdf
Modul Ajar Matematika - Laporan Statistik - Fase E.pdf
 
Strategi Perbaikan Proses Bisnis + Business Process Reengineering (BPR) _Pel...
Strategi Perbaikan Proses Bisnis + Business Process Reengineering (BPR) _Pel...Strategi Perbaikan Proses Bisnis + Business Process Reengineering (BPR) _Pel...
Strategi Perbaikan Proses Bisnis + Business Process Reengineering (BPR) _Pel...
 
Tugas Demonstrasi Kontekstual Modul 3.1.pptx
Tugas Demonstrasi Kontekstual Modul 3.1.pptxTugas Demonstrasi Kontekstual Modul 3.1.pptx
Tugas Demonstrasi Kontekstual Modul 3.1.pptx
 
ppt-hindari-ghibah-lakukan-tabayun-ikm-kelas-7-bab-8.pptx
ppt-hindari-ghibah-lakukan-tabayun-ikm-kelas-7-bab-8.pptxppt-hindari-ghibah-lakukan-tabayun-ikm-kelas-7-bab-8.pptx
ppt-hindari-ghibah-lakukan-tabayun-ikm-kelas-7-bab-8.pptx
 
Refleksi dengan model W3 ( What, So What dan Now What)
Refleksi dengan model W3 ( What, So What dan Now What)Refleksi dengan model W3 ( What, So What dan Now What)
Refleksi dengan model W3 ( What, So What dan Now What)
 
Biologi asal usul kehidupan teori umum k
Biologi asal usul kehidupan teori umum kBiologi asal usul kehidupan teori umum k
Biologi asal usul kehidupan teori umum k
 
koneksi antar materi pendidikan profesi guru
koneksi antar materi pendidikan profesi gurukoneksi antar materi pendidikan profesi guru
koneksi antar materi pendidikan profesi guru
 
SERTIFIKAT KOMUNITAS BELAJAR FIX UPLOAD.pdf
SERTIFIKAT KOMUNITAS BELAJAR FIX UPLOAD.pdfSERTIFIKAT KOMUNITAS BELAJAR FIX UPLOAD.pdf
SERTIFIKAT KOMUNITAS BELAJAR FIX UPLOAD.pdf
 
Modul Ajar Fisika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Fisika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Fisika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Fisika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
 
Kegiatan Asosiasi Guru Penulis PGRI.pptx
Kegiatan Asosiasi Guru Penulis PGRI.pptxKegiatan Asosiasi Guru Penulis PGRI.pptx
Kegiatan Asosiasi Guru Penulis PGRI.pptx
 
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]
 
Kamus Bahasa Bare'e (Bare'e-Taal woordenboek), Indonesia - Bare'e
Kamus Bahasa Bare'e (Bare'e-Taal woordenboek), Indonesia - Bare'eKamus Bahasa Bare'e (Bare'e-Taal woordenboek), Indonesia - Bare'e
Kamus Bahasa Bare'e (Bare'e-Taal woordenboek), Indonesia - Bare'e
 
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]
 
LANGKAH-LANGKAH OBSERVASI GURU DALAM PMM.pptx
LANGKAH-LANGKAH OBSERVASI GURU DALAM PMM.pptxLANGKAH-LANGKAH OBSERVASI GURU DALAM PMM.pptx
LANGKAH-LANGKAH OBSERVASI GURU DALAM PMM.pptx
 

Maksud kurikulum

 • 1. PENGENALAN Sistem Pendidikan Malaysia berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang memberi tumpuan kepada perkembangan emosi diri pelajar secara menyeluruh untuk melahirkan individu yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Falsafah ini digunakan bagi melahirkan warganegara yang berketrampilan dan bertanggungjawab dalam segala bidang serta mampu menghadapi cabaran dalam menuju wawasan Negara. Walaubagaimanapun, kurikulum pendidikan masih berteraskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan kerana falsafah memainkan peranan sebagai dasar yang menjadi arah tuju, panduan dan bimbingan. Tanpa falsafah sesuatu kurikulum pendidikan itu adalah tanpa asas. Kurikulum yang berteraskan falsafah ini umumnya untuk membentuk pelajar bagi perkembangan menyeluruh meliputi dimensi insrtrumental / sosial dan dimensi intrinsik. Kurikulum ialah segala rancangan pendidikan (akademik dan kokurikulum) yang dikendalikan oleh sesebuah institusi pendidikan untuk mencapai matlamat pendidikan. Ia suatu rancangan yang meliputi segala ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai dan norma, unsur-unsur kebudayaan dan kepercayaan masyarakat untuk diwariskan kepada ahli-ahlinya. Kurikulum kebangsaan yang ditetapkan hendaklah menentukan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dijangka akan diperolehi oleh murid-murid pada akhir tempoh persekolahan masing-masing (Akta Pendidikan 1996). Oleh itu, kurikulum amat penting dalam sistem Pendidikan di Malaysia. Kurikulum pendidikan merupakan satu wadah penting dalam menjana anjakan paradigma dalam diri setiap individu dan ia juga memainkan peranan penting untuk melahirkan insan deduktif yang dinamik dalam semua aspek kehidupan.
 • 2. APA ITU KURIKULUM ? 1.Menurut Kementerian Pelajaran Malaysia kurikulum bermaksud segala rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah atau institusi pendidikan untuk mencapai matlmat pendidikan. Ia adalah suatu rancangan yang meliputi segala ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai-nilai dan norma unsur-unsur kebudayaan dan kepercayaan maysarakat untuk diperturunkan kepada ahli-ahlinya. 2.Kurikulum bermaksud skop dan isi kandungan sesuatu mata pelajaran di institusi pendidikan seperti di sekolah dan universiti. Kurikulum ditentukan dan ditetapkan oleh sesebuah Negara itu melalui Kementerian Pendidikan.(Sumber:Wikipedia) 3. Kurikulum berasal daripada perkataan Latin “currere” maksud “race course” atau laluan/jejak/jurusan. Curriculum dalam bahasa inggeris bermaksud jelmaan. 4. Menurut Smith et al (1957) : Kurikulum merupakan satu urutan pengalaman yang disediakan di sekolah bagi tujuan mendisiplinkan pelajar dalam cara berfikir dan bertindak secara kumpulan. 5. Kumpulan pengalaman dan gagasan yang disatukan dalam bentuk kegiatan sebagai proses latihan sehingga pengalaman dan gagasan itu terjalin, diberikan dengan menggunakan metode dan media yang disesuaikan dengan keadaan bagi memperhatikan nilai-nilai yang ada (Willes Bundy, 1989). 6. Kurikulum sebagai semua pembelajaran yang dirancangkan dan dibimbing oleh sekolah sama ada di dalam atau diluar bilik darjah. (Kerr (1968) 7. Kurikulum sebagai satu pelan atau program untuk segala pengalaman pembelajaran di bawah bimbingan sekolah .(Olivia (1992) 8. Kurikulum memiliki makna yang berlainan diantara sesebuah negara dan juga sesebuah institusi pendidikan. Hal ini disebabkan karena adanya interpretasi yang berbeza terhadap kurikulum, iaitu dapat dipandang sebagai suatu rencana (plan) yang dibuat oleh seseorang atau sebagai suatu kejadian atau pengaruh intelektual dari suatu rangkaian peristiwa (Johnson, 1974). 9. Menurut pengertian yang telah ditakrifkan saya berpendapat kurikulum merupakan kurikulum adalah satu latihan yang dilakukan dalam pembelajaransesuai dengan tujuan latihan dalam meningkatkan pengetahuan seseorang dalam alam persekolahan.Seterusnya kurikulum bergantung kepada sesebuah negara dan dasar kurikulum antara sesebuah negara berbeza.
 • 3. FALSAFAH PENDIDIKAN KURIKULUM Idealisme - Ilmu diperolehi dari kebolehan berfikir. Realisme - Kebenaran adalah apa yang dapat dilihat Paramatisme - Idea yang dapat dipraktikkan adalah benar. Perianelisme - Pendidikan adalah berada dalam keadaan tetap. Essentialisme - Kurikulum dan guru adalah faktor penting dalam pembelajaran Progressivesme - Pembelajaran berlaku berdasarkan perubahan dan kemajuan Rekonstrutionalisme - Penerapan tanggungjawab sosial dan lahir masyarakat berilmu Eksistentialisme - Pendidikan melalui persekitaran. Guru bantu murid meneroka.
 • 4. KONSEP SUKATAN PELAJARAN 1. Menurut Mok Soon Sang, sukatan pelajaran merupakan suatu rancangan pelajaran berkaitan dengan suatu matapelajaran tertentu. Sukatan mata pelajaran ini biasanya mengandungi beberapa perkara yang penting seperti unit pembelajaran, objektif-objektif dan kemahiran-kemahiran yang disusun mengikut tahap atau darjah (dalam kelas KBSR) atau tingkatan (dalam kelas KBSM). Semua perkara tersebut dihuraikan secara terperinci dalam sebuah Buku Panduan Khas untuk digunakan oleh guru sebagai panduan asas semasa menyediakan rancangan kerjanya. (Mok Soon Sang, 2010) 2. Menurut Tan Chee Yee, sukatan pelajaran merupakan dokumen utama dan rasmi yang menerangkan perancangan pengajaran dan pembelajaran sesuatu matapelajaran. Ia mengandungi butir-butir ringkas tentang mata pelajaran yang diajar kepada murid- murid di sekolah. Sukatan mata pelajaran menjadi asas pengajaran di sekolah. Di Amerika Syarikat dan Kanada, sekolah mempunyai hak dan kebebasan untuk membentuk sukatan pelajaran sendiri dengan mengimbangkan perkara-perkara seperti soal sosial, budaya, keperluan dan lain-lain. Di negara kita, sukatan pelajaran bagi setiap mata pelajaran untuk semua darjah atau tahun di sekolah rendah dan menengah disediakan oleh Kementerian Pendidikan melalui Pusat Perkembangan Kurikulum. Jadi, di Malaysia semua sekolah rendah dan menengah mempunyai satu sukatan pelajaran bersama. Dengan menggunakan sukatan mata pelajaran bersama dan dengan mengadakan kawalan dan peneyeliaan yang dibuat oleh Jemaah Nazir, peperiksaan berpusat dan Jabatan Pendidikan Negeri dan sebagainya, Kementerian Pendidikan menjamin kualiti pendidikan yang disampaikan kepada murid-murid di sekolah. Disamping itu, juga Kementerian Pendidikan menyamakan isi kandungan pengajaran dan pembelajaran untuk semua murid di seluruh negara. Perkara-perkara tersebut diterangkan dengan teliti dari segi kesesuaian, peringkat pembelajaran dan keperluan individu dan masyarakat. Sebelum seseorang guru mula mengajar sesuatu mata pelajaran, dia mesti mengkaji dan menganalisis sukatan pelajaran yang berkenaan dengan teliti dan mendalam. Soalan-soalan yang harus dipersoalkan terhadap sesuatu sukatan pelajaran disenaraikan berikut:
 • 5. Apakah objektif-objektif pelajaran itu? Berapakah topik pelajaran telah disusun dalam sukatan pelajaran? Berapakah jumlah waktu sesuatu mata pelajaran itu dalam seminggu? Dapatkah sesuatu mata pelajaran diajar dan dipelajari oleh murid yang berkebolehan sederhana dan lambat dalam darjah tersebut? Adakah topik-topik ini paling sesuai untuk darjah ini dan bukan untuk darjah lain? Adakah murid-murid mempunyai pengetahuan sedia ada untuk pembelajaran topik-topik ini? Apakah strategi yang sesuai dan berkesan untuk mengajar topik-topik ini? Adakah topik-topik ini berkaitan dengan alam sekitar murid dan sekolah? Adakah ia berkaitan dengan mata pelajaran lain yang sedang dipelajari oleh murid? Adakah tajuk-tajuk ini meluaskan pengalaman dan kefahaman murid? Bolehkah tajuk pengajaran habis diajar dalam masa peruntukan? Bagaimana dan siapakah akan menyusun rancangan kerja? Buku teks apakah yang digunakan berdasarkan sukatan pelajaran? Adalah baik dan perlu guru-guru yang mengajar matapelajaran yang sama berbincang dalam kumpulan tentang segala soalan yang ditimbulkan. Jawatankuasa matapelajaran harus di tubuh dibawah pimpinan seorang guru kanan (Tan Chee Yee, 1988). SUMBER Indras's Blog Srappin blogs Cikgu adlini blog Wikipedia
 • 6. ISI KANDUNGAN BIL MUKA SURAT TAJUK 1 1 PENGENALAN 2 2 DEFINISI KURIKULUM 3 3 FALSAFAH PENDIDIKAN KURIKULUM 4 4 KONSEP SUKATAN PELAJARAN 5 5 SUMBER