Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Surveyplanet

282 views

Published on

Bahan kursus Pembangunan Bahan Interaktif Digital

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Surveyplanet

 1. 1. SURVEYPLANET Learning Material
 2. 2. SurveyPlanet  Satu alat kaji selidik dalam talian mudah dan berkesan.  100% percuma.  Boleh mendaftar melalui Facebook, Twitter atau e-mel anda. Ketiga-tiga pilihan berfungsi dengan baik!  Jumlah soalanyang tidak terhad.
 3. 3. SurveyPlanet https://www.surveyplanet.com/ Klik untuk mula
 4. 4. SurveyPlanet Anda mempunyai 4 pilihan untuk Sig n up, iaitu melalui media sosial atau melalui email.
 5. 5. SurveyPlanet Satu email akan dihantar kepada anda untuk tujuan varifikasi. Sila buka email anda untuk tujuan tersebut. *Pnerimaan email bergantung kepada pihak SurveyPlanet, munkin mengambil masa. Jika anda telah mendaftar dan ingin mendaftar kembali menggunakan email yang sama, paparan ini akan memberitahu bahawa email anda telah digunakan untuk mendaftar dengan SurveyPlanet. Oleh itu, jika anda ingin membuat pendaftaran baharu, anda perlu menggunakan
 6. 6. SurveyPlanet Jika anda memilih sig n in melalui media sosial, paparan ini akan dipaparkan bagi membolehkan fail anda disambungkan dengan akaun Face bo o k. Dan segala maklumat yang berkaitan dalam media sosial akan dikongsi secara automatik. 4.40pm
 7. 7. SurveyPlanet Setelah membuka email yang diterima, klik pada Click he re to co nfirm yo ur e m ailaddre ss.
 8. 8. SurveyPlanet Kini, anda boleh log masuk dengan menggunakan alamat email serta kata laluan yang telah anda bina semasa proses pendaftaran.
 9. 9. SurveyPlanet Paparan utama SurveyPlanet. Klik disini untuk membaca terma dan syarat Klik disini untuk mula membina soalan
 10. 10. SurveyPlanet Sila isikan ruang yang disediakan seperti Title , Playe r Type dan O pe ning Me ssag e . Kemudian tekan butang Cre ate Surve y.
 11. 11. SurveyPlanet Paparan bagi set soalan yang telah anda bina. Maklumat mengenai set soalan anda dipaparkan disini. Tekan butang +Question untuk memasukkan soalan
 12. 12. SurveyPlanet Paparan pembinaan soalan Anda boleh taipkan atau copy and paste soalan dari sumber lain. Jenis soalan yang boleh dipilih mengikut kesesuaian anda.
 13. 13. SurveyPlanet Penetapan bagi setiap soalan anda berada disebelah kiri skrin. Pada bahagian inilah anda menaipkan/memasukkan soalan, menetapkan jenis soalan, menaipkan/ memasukkan jawapan dan beberapa pilihan lain bagi setiap jenis soalan yang anda pilih. Anda boleh taipkan atau copy and paste jawapan dari sumber lain. Pilihan bagaimana jawapan dipaparkan Pilihan bagi jawapan
 14. 14. SurveyPlanet Soalan berbentuk Multiple Choice. Apabila telah selesai, tekan butang Save Que stio n.
 15. 15. SurveyPlanet Kini anda telah mempunyai satu soalan bagi Kuiz 1, untuk menambah saolan seterusnya, klik + Que stio n.
 16. 16. SurveyPlanet Soalan berbentuk skala (Scale )
 17. 17. SurveyPlanet Soalan berbentuk jarak (Rang e )
 18. 18. SurveyPlanet Soalan berbentuk tarikh (Date ) Anda boleh menetapkan sama ada hanya paparkan tarikh, masa atau kombinasi keduanya
 19. 19. SurveyPlanet Soalan berbentuk skor (Sco ring )
 20. 20. SurveyPlanet Soalan berbentuk betul/salah (True /False ) Selain True/False anda boleh memilih Yes/No atau Good/Bad
 21. 21. SurveyPlanet Soalan berbentuk pengkelasan (Rating )
 22. 22. SurveyPlanet Soalan berbentuk borang (Fo rm )
 23. 23. SurveyPlanet Soalan berbentuk esei (Essay) Anda punyai pilih untuk menentukan jumlah perkataan yang ingin pengguna jawab. Jika dibiarkan kosong maka pengguna boleh mengisi seberapa banyak perkataan.
 24. 24. SurveyPlanet Paparan set soalan Kuiz 1yang mengandungi 10 soalan. Anda masih boleh mengubah setting set soalan anda dengan klik pada perkataan Edit jika anda ingin membuat sebarang perubahan pada set soalan.
 25. 25. SurveyPlanet Paparan akaun masing-masing. Sebagai contoh, akaun ini mengandungi 1 set soalan yang bernama Kuiz 1. Jumlah set soalan yang telah dibina. Bahagian untuk preview, share, result dan delete setiap set soalan yang telah dibina
 26. 26. SurveyPlanet Bagi memulakan tinjauan atau latihan kepada pelajar atau pengguna, klik pada ikon share dan tekan butang Activate .
 27. 27. SurveyPlanet Terdapat beberapa kaedah bagi tujuan penyembaran kepada pelajar atau pengguna iaitu: Dire ct Link Em be d Face bo o k Twe e te r Go o g le +
 28. 28. SurveyPlanet Contoh paparan apabila pengguna membuka pautan yang diberi.
 29. 29. SurveyPlanet Contoh paparan jawapan oleh pelajar/pengguna. Anda boleh mengetahui perincian mengenai set soalan/ soal selidik anda di bahagian ini seperti jumlah orang yang telah menjawab.
 30. 30. Sekian, terima kasih

×