Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TEKNOLOGI MULTIMEDIA
PENGENALAN KEPADA
MULTIMEDIA
Jabatan Multimedia Pendidikan
Fakulti Pendidikan
Universiti Teknologi Ma...
2
DEFINISI MULTIMEDIA
3
 Istilah multimedia semakin diminati dan mendapat
publisiti yang meluas pada zaman teknologi komputer
masa kini. Jika d...
4
Definisi multimedia (Asal):
 Multimedia bermakna menggunakan 2 atau lebih
media bagi sesuatu persembahan, contohnya vid...
5
Definisi multimedia (Terkini):
 Proses komunikasi interaktif berasaskan komputer
yang merangkumi penggunaan teks, grafi...
TEKNOLOGI MULTIMEDIA
ELEMEN-ELEMEN UTAMA
MULTIMEDIA
Jabatan Multimedia Pendidikan
Fakulti Pendidikan
Universiti Teknologi ...
7
 Terdapat 6 elemen utama multimedia iaitu:
ELEMEN UTAMA MULTIMEDIA
8
 Terdapat 6 elemen utama multimedia iaitu:
 Teks
 Grafik
 Audio
 Video
 Animasi
 Interaktiviti
ELEMEN UTAMA MULTI...
9
 Teks merupakan asas utama penyaluran sesuatu
maklumat.
 Perbagai jenis rupa taip dan fon memberi daya tarikan
dalam s...
10
 Grafik digunakan bagi memberi penekanan secara
visual terhadap sesuatu persembahan.
 Grafik juga membantu dalam mene...
11
 Animasi menceriakan lagi persembahan sesuatu
maklumat.
 Animasi membantu di dalam menerangkan suatu
konsep yang komp...
12
 Digunakan untuk membantu penyampaian sesuatu
maklumat dengan lebih berkesan (contoh : suara
latar/narration)
 Memban...
13
 Video menyediakan kaedah penyaluran maklumat
yang "hidup".
 Sumber yang paling berkesan di dalam
menyampaikan sesuat...
TEKNOLOGI MULTIMEDIA
PERKEMBANGAN
TEKNOLOGI MULTIMEDIA
Jabatan Multimedia Pendidikan
Fakulti Pendidikan
Universiti Teknolo...
15
 Multimedia cuma semakin mendapat perhatian sejak
kebelakangan ini kerana sebelum ini komputer tidak
mencapai tahap ke...
16
1980
 Bermulanya era storan dalam bentuk cakera keras
dan paparan grafik mudah.
 digunakan terutamanya dalam
bidang s...
17
1987
 Keupayaan memaparkan skrin bewarna, grafik yang
lebih kompleks beserta bunyi, dan animasi.
 semakin mendapat pe...
18
1995
 Keupayaan bagi memaparkan video digital, audio,
animasi serta teks kedalam satu pakej perisian dan
perkakasan.
...
19
1999
 Multimedia mula mencapai kemuncak
kegemilangannya apabila ruang storan dan
kepantasan komputer semakin meningkat...
20
2005
 Semua komputer dipasarkan dengan keupayaan
multimedia. CD-RW, DVD-ROM, keupayaan
memaparkan grafik, video, audio...
TEKNOLOGI MULTIMEDIA
FAKTOR-FAKTOR
BERKEMBANGNYA
TEKNOLOGI MULTIMEDIA
Jabatan Multimedia Pendidikan
Fakulti Pendidikan
Uni...
22
Perkembangan Teknologi Audio Digital
 Cakera padat mula diperkenalkan oleh syarikat Philips
dan Sony pada tahun 1982.
...
23
Sistem Komputer Berkeupayaan Tinggi
 Evolusi teknologi cip mikropemproses x86 dari 8086
kepada Pentium II, III dan IV
...
24
Kualiti Paparan Grafik Dipertingkatkan
 Kualiti skrin paparan (monitor) semakin meningkat dari
sudut kejelasan dan keu...
25
Teknologi Kad Video
 Kad video atau kad grafik mula diperkenalkan untuk
mempertingkat kan kepantasan paparan grafik pa...
26
Teknologi Storan Semakin Berkembang
 Jumlah storan bagi cakera keras meningkat. Kadar
masa capaian juga semakin pantas...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Multimedia Introduction

768 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Multimedia Introduction

 1. 1. TEKNOLOGI MULTIMEDIA PENGENALAN KEPADA MULTIMEDIA Jabatan Multimedia Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia
 2. 2. 2 DEFINISI MULTIMEDIA
 3. 3. 3  Istilah multimedia semakin diminati dan mendapat publisiti yang meluas pada zaman teknologi komputer masa kini. Jika di perhatikan, sebenarnya multimedia boleh ditakrifkan sebagai :  Multi: banyak atau pelbagai  Media: berasal dari perkataan medium yang bermaksud "kaedah berkomunikasi" DEFINISI MULTIMEDIA
 4. 4. 4 Definisi multimedia (Asal):  Multimedia bermakna menggunakan 2 atau lebih media bagi sesuatu persembahan, contohnya video dan slide. Definisi multimedia (Baru):  Multimedia merujuk kepada persembahan berpusatkan komputer yang menggabungkan unsur- unsur photo, video, teks, grafik, audio dan animasi. DEFINISI MULTIMEDIA
 5. 5. 5 Definisi multimedia (Terkini):  Proses komunikasi interaktif berasaskan komputer yang merangkumi penggunaan teks, grafik, audio, video, dan animasi. DEFINISI MULTIMEDIA
 6. 6. TEKNOLOGI MULTIMEDIA ELEMEN-ELEMEN UTAMA MULTIMEDIA Jabatan Multimedia Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia
 7. 7. 7  Terdapat 6 elemen utama multimedia iaitu: ELEMEN UTAMA MULTIMEDIA
 8. 8. 8  Terdapat 6 elemen utama multimedia iaitu:  Teks  Grafik  Audio  Video  Animasi  Interaktiviti ELEMEN UTAMA MULTIMEDIA
 9. 9. 9  Teks merupakan asas utama penyaluran sesuatu maklumat.  Perbagai jenis rupa taip dan fon memberi daya tarikan dalam sesuatu persembahan maklumat.  Teks boleh juga digunakan untuk memberi penekanan atau pengukuhan kepada sesuatu isu. ELEMEN UTAMA MULTIMEDIA: TEKS
 10. 10. 10  Grafik digunakan bagi memberi penekanan secara visual terhadap sesuatu persembahan.  Grafik juga membantu dalam menerangkan sesuatu maklumat secara lebih berkesan.  Grafik menjadikan sesuatu persembahan atau penyampaian maklumat lebih menarik dan hidup. ELEMEN UTAMA MULTIMEDIA: TEKS
 11. 11. 11  Animasi menceriakan lagi persembahan sesuatu maklumat.  Animasi membantu di dalam menerangkan suatu konsep yang kompleks dengan mudah.  Animasi mampu menarik perhatian pengguna atau penonton. ELEMEN UTAMA MULTIMEDIA: TEKS
 12. 12. 12  Digunakan untuk membantu penyampaian sesuatu maklumat dengan lebih berkesan (contoh : suara latar/narration)  Membantu meningkatkan daya tarikan terhadap sesuatu persembahan.  Membantu meningkatkan mood dan daya tumpuan terhadap sesuatu isi persembahan. ELEMEN UTAMA MULTIMEDIA: AUDIO
 13. 13. 13  Video menyediakan kaedah penyaluran maklumat yang "hidup".  Sumber yang paling berkesan di dalam menyampaikan sesuatu maklumat.  Sebagai satu sumber penyimpanan maklumat dan sumber rujukan yang berkesan. ELEMEN UTAMA MULTIMEDIA: VIDEO
 14. 14. TEKNOLOGI MULTIMEDIA PERKEMBANGAN TEKNOLOGI MULTIMEDIA Jabatan Multimedia Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia
 15. 15. 15  Multimedia cuma semakin mendapat perhatian sejak kebelakangan ini kerana sebelum ini komputer tidak mencapai tahap keupayaan dan harga yang berpatutan seperti sekarang. 1975  Kuasa pemproses yang rendah, skrin monokrom.  digunakan terutamanya bagi tujuan pengurusan akaun dan inventori PERKEMBANGAN TEKNOLOGI
 16. 16. 16 1980  Bermulanya era storan dalam bentuk cakera keras dan paparan grafik mudah.  digunakan terutamanya dalam bidang statistik. PERKEMBANGAN TEKNOLOGI
 17. 17. 17 1987  Keupayaan memaparkan skrin bewarna, grafik yang lebih kompleks beserta bunyi, dan animasi.  semakin mendapat perhatian terutamanya dalam bidang pemprosesan perkataan dan "desktop publishing" PERKEMBANGAN TEKNOLOGI
 18. 18. 18 1995  Keupayaan bagi memaparkan video digital, audio, animasi serta teks kedalam satu pakej perisian dan perkakasan.  Kebolehan untuk berkongsi maklumat melalui talian telekomunikasi dan rangkaian komputer.  simulasi berkomputer, Internet, komunikasi dan persembahan. PERKEMBANGAN TEKNOLOGI
 19. 19. 19 1999  Multimedia mula mencapai kemuncak kegemilangannya apabila ruang storan dan kepantasan komputer semakin meningkat beserta saiz dan harga yang semakin menurun. PERKEMBANGAN TEKNOLOGI
 20. 20. 20 2005  Semua komputer dipasarkan dengan keupayaan multimedia. CD-RW, DVD-ROM, keupayaan memaparkan grafik, video, audio dan animasi yang berkualiti tinggi dan sebagainya telah menjadi satu kebiasaan.  Talian Internet juga semakin stabil dan pantas. Ini menyediakan lebih peluang dalam memanfaatkan teknologi multimedia menerusinya. PERKEMBANGAN TEKNOLOGI
 21. 21. TEKNOLOGI MULTIMEDIA FAKTOR-FAKTOR BERKEMBANGNYA TEKNOLOGI MULTIMEDIA Jabatan Multimedia Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia
 22. 22. 22 Perkembangan Teknologi Audio Digital  Cakera padat mula diperkenalkan oleh syarikat Philips dan Sony pada tahun 1982.  Pemain cakera padat kini merupakan sumber asas (standard) bagi dunia komputer dan muzik/audio masa kini.  Membolehkan pelbagai jenis media disebarkan dengan lebih mudah dan pantas FAKTOR PERKEMBANGAN TEKNOLOGI
 23. 23. 23 Sistem Komputer Berkeupayaan Tinggi  Evolusi teknologi cip mikropemproses x86 dari 8086 kepada Pentium II, III dan IV  Kepantasan mikropemproses telah bertambah sehingga 20 – 30 kali ganda.  Jumlah ingatan utama (RAM) yang boleh digunakan telah meningkat dengan pesatnya.  Sistem pengoperasian telah dipertingkatkan kualitinya serta keberkesanannya (dari DOS, Windows 3.1 hingga Windows 95, 98, ME, 2000 dan Windows XP)
 24. 24. 24 Kualiti Paparan Grafik Dipertingkatkan  Kualiti skrin paparan (monitor) semakin meningkat dari sudut kejelasan dan keupayaan paparan.  Warna skrin semakin menarik dari hitam putih (monokrom), 16 warna kepada kualiti paparan warna yang lebih hidup (16 millions colors) FAKTOR PERKEMBANGAN TEKNOLOGI
 25. 25. 25 Teknologi Kad Video  Kad video atau kad grafik mula diperkenalkan untuk mempertingkat kan kepantasan paparan grafik pada skrin paparan.  Teknologi kad pemerangkap video (video capture card) pula membolehkan sistem komputer untuk memerangkap video sama ada dalam bentuk hidup (life video) mahupun dalam bentuk imej statik. FAKTOR PERKEMBANGAN TEKNOLOGI
 26. 26. 26 Teknologi Storan Semakin Berkembang  Jumlah storan bagi cakera keras meningkat. Kadar masa capaian juga semakin pantas.  Pemacu pita berkepadatan tinggi juga diperkenalkan bagi kemudahan simpanan data yang besar.  CD-R, CD-RW dan DVD-RW mula menguasai pasaran dengan menyediakan kemudahan simpanan data dari 650 MB hingga beberapa GB pada satu cakera.  Storan bolehubah seperti Iomega Zip Disk, Iomega Jaz dan Pen Drive (Memory Stick) juga semakin mendapat tempat dihati pengguna. FAKTOR PERKEMBANGAN TEKNOLOGI

×