Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ENTREPRENEURSHIP - Persekitaran Dalaman

745 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ENTREPRENEURSHIP - Persekitaran Dalaman

 1. 1. 2.3 PERSEKITARAN DALAMAN KUMPULAN II NAMA NO.MATRIK COURSE 1.AFIQAH BINTI MOHAMMAD PB12050019 DPP 2.SHARIFAH ZAHIDAH BINTI SYED AYUB PB12060007 DPP 3.SITI NUR HABSAH BINTI NOORDIN PB12070001 DPP
 2. 2.   Terdapat 3 komponen penting dalam pengaruh persekitaran dalaman iaitu struktur,budaya dan sumber. 2.3.1 STRUKTUR -Struktur perniagaan ialah cara atau kaedah perniagaan diorganisasikan dalam bentuk komunikasi,autoriti dan aliran kerja. -Dirujuk sebagai rantaian perintah. -Struktur perniagaan yang fleksibel sesuai untuk perniagaan yang terdedah kepada perubahan persekitaran yang cepat. -Setiap perniagaan perlu mengkaji tujuan,saiz,dan jenis produk yang akan dihasilkan. -Struktur hierarki autoriti lebih rata (flat ) bagi perniagaan kecil berbanding struktur hierarki yang lebih tinggi bagi perniagaan yang besar. -Jika perniagaan itu masih baru dan masih belum berkembang,maka ciri struktur berpusat (centralize ) adalah lebih sesuai.
 3. 3. -Perniagaan yang telah berkembang dan mempunyai banyak cawangan,maka ciri struktur tidak berpusat (decentrelise ) lebih sesuai dilaksanakan dalam organisasi tersebut. -Keputusan dan tindakan pihak pengurusan memberikan kesan yang besar terhadap individu,pembekal,organisasi lain dan pelanggan. -Maka,adalah sangat penting bagi usahawan untuk memahami tentang fungsi,struktur perniagaan dan pengaruh mereka terhadap kelakuan manusia.
 4. 4.  2.3.2 BUDAYA -Budaya organisasi dikaitkan dengan jangkaan,corak kepercayaan,dan nilai-nilai yang dikongsi bersama oleh ahli organisasi. -Norma-norma akan dibentuk dan dipersetuju bersama sebagai gelagat yang diterima oleh semua ahli organisasi. -Semua pihak perlu menjalinkan hubungan yang baik dan bekerjasama untuk membangunkan perniagaan tersebut dan memastikan suasana kerja yang baik wujud dalam organisasi bagi pengurusan yang lebih berkesan. -Contohnya,kebanyakan syarikat di Jepun mengamalkan sikap sama rata daripada pihak pengurusan atasan sehingga peringkat bawahan dengan mewajibkan semua pekerja memakai uniform yang sama tanpa mengira pangkat. -Usahawan perlu memastikan budaya positif diwujudkan dalam organisasi mereka dengan menekankan ciri kesungguhan budaya dan ciri penyatuan budaya.
 5. 5.  2.3.3 SUMBER Sumber merupakan aset penting pada usahawan bagi memastikan pengeluaran produk dapat dijalankan.Terdapat 6 jenis sumber.Antaranya ialah:a)Sumber Kewangan -Sumber kewangan merujuk aset duit dan lain-lain sumber pembiayaan iaitu keupayaan pinjaman firma,kemampuan untuk memperoleh ekuiti baru dan jumlah penghasilan dana dalaman syarikat. -Keupayaan syarikat mendapatkan sumber pada kos yang lebih rendah adalah satu kelebihan kepada syarikat. -Pelbagai indikator digunakan oleh pembiaya kewangan untuk menilai syarikat seperti nisbah hutang kepada ekuiti,pengkadaran kredit luaran,pulangan terhadap pelaburan dan lain-lain lagi. -Usahawan perlu merancang dan mengurus kewangan dengan baik dan berkesan supaya perniagaannya tidak mengalami masalah kewangan.
 6. 6. b)Sumber Fizikal -Sumber fizikal ialah harta ketara (tangible ) yang digunakan oleh firma dalam pengeluaran dan pentadbiran perniagaan. -Ini termasuklah loji dan peralatan firma serta semua harta yang berada di lokasi perniagaan termasuk sumber-sumber asli mineral,minyak atau tanah yang akan meningkatkan kualiti sumber aset tersebut. -Sumber fizikal juga termasuk aset seperti tanda perniagaan,hak cipta,perlesenan,pattern dan lain-lain. c)Sumber Manusia -Sumber manusia terdiri daripada usahawan itu sendiri dan juga pekerja-pekerja bawahannya yang bertindak sebagai penggerak kepada perjalanan sesuatu perniagaan. -Pengetahuan,pengalaman,dan latihan yang diperoleh oleh seseorang usahawan merupakan aset bernilai dan sumber yang menjadi kekuatan kepada sesuatu perniagaan.
 7. 7. -Usahawan tidak boleh menggunakan harta perniagaan sewenangwenangnya secara peribadi dan usahawan perlu merekodkan setiap urus niaga yang berlaku dalam perniagaan. -Usahawan perlu berusaha,jujur,berwawasan,bersemangattidak mudah putus asa,menepati janji dan sentiasa optimis yang boleh memberi kejayaan kepada perniagaan. -Kesilapan yang dilakukan oleh pekerja akan menyebabkan kualiti produk yang dihasilkan tidak bermutu dan berkemungkinan kehilangan pelanggan. -Kekerapan pekerja yang berkemahiran berhenti akan menyebabkan aktiviti pekerjaan terganggu. -Usahawan perlu memahami beberapa akta pekerja yang juga boleh mempengaruhi aktiviti perniagaan. -Penyediaan insentif seperti bonus,insurans,cuti bergaji perlu diambil kira sebagai mematuhi peraturan akta pekerjaan dan membendung pekerja yang berkemahiran dan berpengalaman daripada berhijrah ke syarikat pesaing.
 8. 8. d)Sumber Teknologi -Sumber teknologi melibatkan proses,sistem atau transformasi fizikal yang melibatkan makmal,kemudahan untuk penyelidikan dan untuk ujian kawalan kualiti. -Pengetahuan yang dihasilkan oleh penyelidikan kemudiannya dipatenkan juga merupakan sumber teknologi.Ini termasuklah formula,lesen,tanda perniagaan,hak cipta dan rahsia teknologi dan proses. -Usahawan perlu memastikan sumber teknologinya kompetitif berbanding pesaing-pesaingnya supaya dapat bertahan lama. e)Sumber Reputasi -Sumber reputasi merujuk kepada persepsi pihak persekitaran luar terhadap syarikat. -Reputasi bukan hanya wujud sebagai kesetiaan pelanggan terhadap jenama produk syarikat tetapi boleh wujud pada peringkat korporat sebagai imej syarikat. -Usahawan harus menjaga nama baik syarikat supaya dapat menarik lebih ramai pelanggan yang setia.
 9. 9. f)Sumber Organisasi -Sumber organisasi termasuk firma,sistem yang dilaksanakan dan rutin harian.Ini termasuklah sistem pelaporan formal syarikat,sistem membuat keputusan dan sistem maklumat,serta perancangan formal dan tidak formal. -Struktur organisasi ialah sumber yang tidak ketara yang boleh membezakan organisasi dengan pesaing-pesaingnya.Contohnya, struktur yang menggalakkan kepantasan dalam proses merupakan sumber yang tidak ternilai bagi usahawan. -Organisasi perlu membuat keputusan,melakukan inovasi dan mengagihkan maklumat dengan lebih cepat. -Usahawan perlu memastikan sumber organisasinya terutamanya struktur syarikat dan sistem syarikat adalah efisyen dan efektif bagi membolehkan syarikat memperoleh kelebihan persaingan.

×