Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rancangan pelajaran harian kssr tahun 4

rph

  • Login to see the comments

Rancangan pelajaran harian kssr tahun 4

  1. 1. RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR TAHUN 4 BAHASA MELAYSIA SJK(C) Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Kelas Tahun 4 Merah Tarikh (Hari) 23 Februari 2016 (Selasa) Bilangan Murid 43 orang (18 lelaki/ 25 perempuan) Masa 09.00-10.00 pagi (60 minit) Tema Saya Sihat Saya Cergas Unit Hidup Sihat Tajuk Makanan Seimbang Standard Kandungan 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Standard Pembelajaran 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul. Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: I. menjawab 5 daripada 7 soalan pemahaman dengan betul. II. mengisi borang grafik dengan maklumat yang betul. Sistem Bahasa Kosa Kata: tenaga, sihat, pembekuan, barah, cirit-birit Pengisian Kurikulum EMK Ilmu: Kesihatan Nilai: Menghargai kesihatan  KKT: Kemahiran Berfikir (menganalisis, kerjasama), Kecerdasan Pelbagai (verbal- linguistik,visual ruang, interpersonal, muzik), Pembelajaran Kontekstual, Pembelajaran Koperatif, BCB (bacaan mekanis dan bacaan mentalis) Kepelbagaian Sumber Bahan (KSB) Bil Bahan Sumber Catatan 1. LCD 1 Sekolah 2. Komputer 1 Peribadi 3. Video 2 Fail Video RPH 4. Buku Teks 2 Sekolah 5. Lembaran Kerja 1 Lampiran 3: 43 keping 6. Latihan Pengukuhan 1 Lampiran 4: 43 keping Pengetahuan Sedia Ada (PSA) Murid pernah melihat: 1. Piramid makanan 2. Durian belanda 3. Durian
  2. 2. LANGKAH/ MASA ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN CATATAN Set Induksi (5 minit) 09.00-09.05 pagi Menonton Video “4 Sihat 5 Sempurna” Jangkaan Jawapan: 1. Nasi, daging, sayur, buah, susu. 2. Pengambilan makanan ini penting untuk kesihatan kita. Teknik: Soal Jawab/ Penerang 1. Murid menonton tayangan video “4 Sihat 5 Sempurna”: https://www.youtube.com/watch?v =CCwzYgCEPRo&app=desktop 2. Guru dan murid bersoal jawab berkenaan tayangan video tersebut. 3. Guru mengaitkan tayangan video dengan tajuk pelajaran berbantukan slaid. 4. Murid mengaitkan PSA dengan set induksi guru. Soalan: 1. Apakah yang kalian lihat dalam tayangan? 2. Apakah kepentingan pengambilan makanan ini? Ilmu:  Kesihatan Nilai:  Menjaga Kesihatan KSB:  Video “4 Sihat, 5 Sempurna”  Slaid Langkah 1 (8 minit) 09.05-09.13 pagi Membaca teks “Sumber Vitamin” 1. Murid membaca teks “Sumber Vitamin” (rujuk Lampiran 1) secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul secara jantina dan individu. Nilai:  Menjaga Kesihatan  Kerjasama KSB:  Lampiran 1 KKT:  Kecerdasan Pelbagai (verbal linguistik)  BCB (bacaan mekanis) Langkah 2 (12 minit) 09.13-09.25 pagi Membaca dan memahami teks “Sumber Vitamin” Contoh perkara yang dibincangkan: - Kepentingan mengambil makanan seimbang - Fungsi sumber vitamin Teknik: Kerusi Panas 1. Murid mencari makna perkataan dengan kamus. 2. Murid menggariskan isi penting teks tersebut. 3. Murid diminta untuk menyatakan isi penting teks tersebut (kepentingan dan fungsi sumber vitamin). 4. Guru berbincang dengan murid mengenai isi penting teks tersebut. 5. Murid dipilih secara rawak untuk menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru berdasarkan hasil pemahaman mereka/ Nilai:  Menjaga Kesihatan KSB:  Buku Teks KKT:  Kemahiran Berfikir (menganalisis)  Kecerdasan Pelbagai (interpersonal, verbal linguistik)  Pembelajaran Kontekstual
  3. 3. Langkah 3 (12 minit) 09.25-09.37 pagi Membaca dan memahami Teks “Durian Belanda” Teknik: Perbincangan Kumpulan 1. Murid diterangkan maksud maklumat yang tersuratdan tersirat berserta contoh, 2. Murid berbincang dalam kumpulan kecil serta mengenalpasti maklumat yang tersuratdan tersirat dalam teks “Durian Belanda” (rujuk Lampiran 2). 3. Murid secara berkumpulan menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru berdasarkan hasil pemahaman mereka. Nilai:  Menghargai Kesihatan KSB:  Lampiran 2 KKT:  Kemahiran Berfikir (Menganalisis)  Kecerdasan Pelbagai (interpersonal, verbal linguistik)  BCB (bacaan mentalis)  Pembelajaran Kontekstual  Pembelajaran Koperatif Langkah 4 (8 minit) 09.37-09.45 pagi Membuat Lembaran Kerja Penilaian (1) Aktiviti: Menjawab Soalan Pemahaman 1. Murid membuat lembaran kerja, iaitu menjawab soalan pemahaman dan mengisi borang grafik dengan maklumat yang betul (rujuk Lampiran 3). KSB:  Lampiran 3 Langkah 5 (10 minit) 09.45-09.55 pagi Membuat Latihan Pengukuhan Penilaian (2) Aktiviti: Menjawab Soalan Pemahaman dan Mengisi Borang Grafik 1. Murid membuat latihan pengukuhan, iaitu menjawab soalan pemahaman (rujuk Lampiran 4). KSB:  Lampiran 4 Penutup (5 minit) 09.55-10.00 pagi Rumusan Kognitif Tindakan Susulan Sosial Teknik Soal Jawab - Murid merumuskan isi kandungan pelajaran bersama guru. - Murid mencari maklumat tentang “makanan seimbang, hidup sihat” melalui lawan sesawang dan mencatat isi-isi penting tersebut dalam buku latihan mengikut kreativiti sendiri. Teknik: Nyanyian - Murid menyanyikan lagu “buah- buahan” bersama guru. Ilmu:  Kesihatan  Muzik Nilai:  Menghargai KKT:  Kemahiran Berfikir  Didik Hibur  Kecerdasan Pelbagai (verbal linguistik, muzik)  BCB KSB: TMK – Video lagu “Buah- buahan”
  4. 4. Refleksi Kekuatan: Kelemahan: Penambahbaikan:

×