Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Moocs, Moocs Nedir? Moocs 'ların Dünü ve Bugünü

5,481 views

Published on

Moocs, Moocs Nedir? Moocs 'ların Dünü ve Bugünü hakkında genel bilgi.
Moocsların doğuşu ve gelişimi

Published in: Education
 • Login to see the comments

Moocs, Moocs Nedir? Moocs 'ların Dünü ve Bugünü

 1. 1. Mooc‟ların Doğuşu ve Bugünü SALIH GUMUS ANADOLU UNIVERSITY
 2. 2. Moocs‟Ların Doğuşu cMooc İlk online ders University of Manitoba „da Kanada Ulusal Araştırma Konseyi kıdemli araştırma görevlisi Stephen Downes ve şimdi Athabasca Üniversitesinde Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri bölümünde profesör olan George Siemens tarafından tasarlanmış ve sunulmuştu. Connectivism and Connective Knowledge, adlı ders ilk kez verilmiştir. 25 ücretini ödeyen öğrenci ile 2300 öğrenci derslere ücretsiz giriş yapmışlardır. (Wikipedia, 2012a)
 3. 3. Mooc ‟ların Doğuşu cMooc  Mooc ismi Dave Cormier and Bryan Alexander tarafından kullanılmaya başlanan mooclar cMooc (Connectivist Mooc) olarak anılmakdır.  İlk kurs modeli kendi kendine organize olacak şekilde tasarlanmıştı. Sosyal ağlar üzerinde akranların öğretimine dayalıdır. RRS beslemeler, blog gönderimi, SecondLife, eş zamanlı yapılan toplantılar ve tartışmalardan oluşan ders yapısı vardır.  http://www.timeshighereducation.co.uk/news/mooc-creatorscriticise-courses-lack-of-creativity/2008180.fullarticle
 4. 4. xMooc‟ların Doğuşu Bir profesörün bir öğrenciye değil yüzbin öğrenciye öğretmesini sağlayan teknoloji yüksek eğitim ekonomisi değiştirmektedir. Prof. Andrew Ng
 5. 5. xMooc‟ların Doğuşu  Coursera „dan Prof. Andrew Ng aynı zamanda Stanford „da Yapay Zeka lab. Yöneticiliğini yapmaktadır. Coursera üzerindeki Machine Learning dersine yüzbinlerce öğrencinin eriştiğini söylemektedir. Mooc‟ların öğrenenler için faydaları ön plana çıkmakta ve öğrenenler arasında kullanımı yaygınlaşmaktadır.  İlk dersine 160.000 öğrenci kayıt olduğu söylenmektedir.
 6. 6. BBC Mooc Tanıtımı  Massive open online courses - threat or opportunity?  http://www.bbc.co.uk/news/education-23069542
 7. 7. 2008‟den 2012 „ye Kaynak: Jeff Dunn http://edudemic.com/wp-content/uploads/2012/12/history-of-moocs.jpg
 8. 8. Yıllara Göre Ders Sayıları
 9. 9. İlerleyiş http://www.educause.edu/ero/article/online-educational-delivery-models-descriptive-view
 10. 10. Öğrenci Durumu
 11. 11. Dünyada Durum http://globalhighered.wordpress.com/2013/11/19/mapping-courseras-global-footprint/
 12. 12. 2012  2012 yılında Mooc „lar hızla yayınlaşmaya başlamış ve birçok eğitim kurumu tarafından destek görmüştürBBC muhabiri David Grossman „ın Mooc‟lar hakkında 2013 yılında yaptığı haberde internetle beraber gelen yeni devrimci iş modellerinin geleneksel iş modellerini nasıl yok ettiğini vurgulamıştır. Örnek olarak fotoğrafçılıkta Kodak „ın dijital fotoğrafçılığa yenik düşmesi ve Amazon‟un dijital kitap satış pazarındaki hızlı yükselişinden bahsetmektedir.
 13. 13. 2013 "Geçen yıl Moocs karşı artan bir tepki olmuştur. 2012 'Mooc Yılı' ise, 2013 'antiMooc Yılı' olarak şekilleniyor ” Stephen Downes Look what they‟ve done to my Mooc: „as deployed by commercial providers they resemble television shows or digital textbooks with – at best – an online quiz component,‟ argues Stephen Downes
 14. 14. cMooc ve xMooc Downes‟e göre; günümüzdeki mooc platformlarında bir yenilikçilik yok. 100 binlerce kişinin erişimi için video konferanslar ve eski tartışma listeleri kullanılıyor. Onların pazarlama ve girişim kapitalistlerin saflık harikası olduğunu düşünüyor. Şu andaki mooc‟ların mooc fikrine zarar verdiğini düşünüyor.
 15. 15. Ortamlar
 16. 16. Neden Mooc Üniversitelerin büyük çoğunluğu neden mooc yaptıklarını bilmiyorlar. “Herkes bunu yapıyorsa iyi birşeydir.” (Rick Van Sant, Coursesites)
 17. 17. Neden Mooc  Üniversiteyi tanıtmak ve saygınlığını arttırmak,  Markalaşmak için,  Kamu hizmeti sağlamak  Yeni sektörleri araştırmak ve incelemek,  Kişisel Marka oluşturmak (dersi veren hocalar için)  Çevrimiçi deneyimleri geliştirmek  Daha çevik ve esnek bir yapıya kavuşmak için (Rick Van Sant, Coursesites)
 18. 18. Problem  Hala deneysel bir süreç  Sürdrülebilir bir iş modeli henüz yok  Derslerin tamamlanma oranı %10  Elit üniversitelerin kontrolünde  Passif bir öğrenme yöntemi hakim (Sunu, Tartışma, Ödev, Sınav)  Kaliteli eğitim içerine ihtiyaç var  Şeffaflık var (Her üniversite kendi donanımı yansıtmakta)
 19. 19. Kimler Para Veriyor  Devletler  Öğrenciler  İşverenler  Sponsorlar
 20. 20. Kaynaklar        By the BBC (2013). Massive open online courses - threat or opportunity? http://www.bbc.co.uk/news/education-23069542 Parry c. (2013). Moocs Creators Criticise Cources‟ lack of Creativity, http://www.timeshighereducation.co.uk/news/mooc-creators-criticise-courses-lack-ofcreativity/2008180.fullarticle Davidson C. (2013). Are MOOCs Really the Worst Threat to the Future of Universities? https://www.hastac.org/blogs/cathy-davidson/2013/06/23/are-moocs-really-worstthreat-future-universities McAndrew, P.; Santos, A.; Lane, A.; Godwin, S.; Okada, A.; Wilson, T.; Connolly, T.; Ferreira, G.; Bucking- ham Shum, S.; Bretts, J. and Webb, R. (2009). OpenLearn Research Report 2006-2008. The Open University, Milton Keynes, England. Web: http://www3.open.ac.uk/events/6/2009727_62936_o1.pdf Reed P. (2013). OCW > MOOC. Blog: The Reed Diaries, http://thereeddiaries.blogspot.com/2013/09/ocw-mooc.html Wiley D. (2013). What‟s the Difference Between OCWs and MOOCs? Managing Expectations. Blog: http://opencontent.org/blog/archives/2909 Hill P. Online Educational Delivery Models: A Descriptive View, Blog: http://www.educause.edu/ero/article/online-educational-delivery-modelsdescriptive-view
 21. 21. Kaynakça  http://eogrenme.blogspot.com/2013/03/the-history-of-moocs.html  http://mooc.ca/http://en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_on      line_course http://wwwjime.open.ac.uk/jime/article/viewArticle/2012-18/html http://www.forbes.com/sites/collegeprose/2013/01/28/moocsa-college-education-online/ http://www.openculture.com/freeonlinecourses http://www.washingtonpost.com/blogs/answersheet/wp/2013/02/24/the-great-divide-over-moocs/ http://www.oclc.org/research/events/2013/03-18.html http://chronicle.com/article/Will-MOOCs-ChangeCampus/142869/

×