Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Etige giris

1,182 views

Published on

bilişim etiği

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Etige giris

 1. 1. ETİK NEDİR? http://www.youtube.com/watch?v=khDcsxqHqH0
 2. 2. ETİK? ETHOS = Karakter, töre Bireyin esas yeri yurdu, kaldığı yer, memleket Alışkanlıklar, birikimler, insan davranışının bilindik tarzları, töre, adetler, vb..
 3. 3. Etik Etik, Neyin iyi ve doğru, neyin kötü ve yanlış olduğunu araştıran, insan hayatının gerçek amacının ne olması gerektiğini soruşturan, ahlaklı ve erdemli bir yaşayışın hangi unsurları içerdiğini irdeleyen felsefe dalı (Cevizci, 2003)
 4. 4. Etik Bir etkinlik alanı olarak felsefenin bir dalı, bir ahlak felsefesi alanı; ahlaki olanın özünü ve felsefesini araştıran bir felsefe etkinliği. (Akarsu, 1998) İnsanın kişisel ve toplumsal yaşamdaki ahlaki sorunlarını ele alıp inceler (Aydın, 2003)
 5. 5. Etik Etik, davranışları yönlendiren davranış standartlarını (sosyal normları) belirler. Davranış standartları gerçek davranışlarımızı tarif etmezler. Nedeni: Bireyler geniş ölçüde kabul gören standartları çoğu zaman ihlal etme eğilimindediler. Örn: Bir ebeveyn olarak yalan söyleme davranışı.
 6. 6. AHLAK? Mos = dilbilimsel açıdan farklılık yok. Fakat işleyişte? Toplumlarda zaman içerisinde kendiliğinden gelişmiş değerler topluluğudur. Kültürel değerler göz önünde bulundurularak toplulukların özgün ve geniş tabanlı, ancak zaman içinde değişebilen, yazılı olmayan davranış standartları geliştirmesi
 7. 7. Ahlak Standatlar, bireylerin mesleki yada kamusal rollerinden bağımsızdır. Örn: Yalan söyleme, çalma, aldatma, zarar verme, … Toplumun tümü için geçerlidir (Pojman, 1995) Tartışma sorusu: Ahlak standartları doğuştan mı gelir?
 8. 8. ETİK vs AHLAK Ahlak Etik İnsan davranışlarının doğruluğuna ya da yanlışlığına ilişkin toplumsal uzlaşı oluşturma ya da davranışların toplumsal kurallarını açıklar Ahlakla ilgili insan davranışlarının nedeni ve gerekleri hakkında değerlendirmelerde bulunur Toplumdan topluma ve zaman içerisinde değişebilir. Zamanla değişmeyecek evrensel doğru ve iyiyi arar; bunları ideal davranış kuralları haline getirir. Eğitimsiz insanların bile (sosyal çevredebn dolayı) ahlak değerleri oluşmuştur. Felsefi bir yaklaşımla üretilir, kendiliğinden öğrenilemez, eğitim gerektirir. Genel davranış standartlarını içerir. Belirli bir mesleğin, kurumun veya grubun standartlarını içerir. Örn: Tıp etiği, bilişim etiği, … Yaptırımları; suçluluk duygusu (bireysel); ayıplama, toplumsal kınama Yaptırımları; meslek grubundan dışlama Kısaca etik ahlak üretmez, ahlak üzerine konuşur. Yani, ahlak etiğin araştırma konusudur.
 9. 9. Etik – Ahlak vs Hukuk? Etik, ahlak ve hukuk aynı şey midir? Değildir. Peki, NEDEN? 1. Yasal olmayan bazı davranışlar etiğe aykırı olmayabilir. Örn: Hız yapmak. 2. Etiğe aykırı kimi davranışlar yasalara aykırı olmayabilir. Örn: Yalan söylemek. 3. Yasalar, etiğe ve ahlaka aykırı olabilir. Örn: 1800’lerde ABD’de köleliğe izin veren yasalar.
 10. 10. Etik – Ahlak vs Hukuk? 4. Yasaları ve etiği güçlendirmek, öğretmek, ifade etmek ve insanlara aşılamak için farklı mekanizmalara başvururuz (Hart, 1961). • Yasalar: Kurallar, ceza kanunları, mahkeme kararları, hükümet yönetmelikleri, … • Etik ve ahlak: Dini metinler, felsefi yazılar, mesleki davranış kuralları, … Yine de çoğu zaman bu standartlar gizli kalır. 5. Yasaları uygulamada devletin zorlayıcı gücü vs. etik-ahlak dışı davranışlarda toplumsal dışlama
 11. 11. Etik – Ahlak – Din İlişkisi Dünya üzerindeki tüm dinler davranış standartları önerir. Kuran’ı Kerim, İncil, Tao Teh King, Upanişad birer etik klavuzları gibi görülürler. Tartışma sorusu: Peki, etik davranışlar mutlaka bir dinin kutsal kitabına dayanmalı mıdır?
 12. 12. Etik – Ahlak – Din İlişkisi Argüman 1 Etik standartları, herhangi bir dini kurala, teolojiye veya metne yaslanmadan tanımlanabilir ve doğrulanabilir. Farklı dinler içindeki farklı mezhepler dinsel ve teolojik farklılıklarına rağmen ortak ahlak kurallarını benimseyebilirler. Ateistler de ahlaklı davranabilir ve ahlak kurallarına uyabilirler. YANİ, etik dine dayanmak zorunda değildir.
 13. 13. Etik – Ahlak – Din İlişkisi Argüman 2 Din davranış standartlarını doğrular, tanımlar ve yorumlar. Dini kurumlar, metinler, teolojiler etik öğretmede, etik davranışı motive etmede çok yararlı olabilir. Dinler, pek çok insanın ahlakı öğrenmesinde anahtar görev görürler. Etik herhangi bir dine ve o dinin öğretilerine bağlı olmasa bile, din etiği tamamlar ve bütünler.
 14. 14. Bir sonraki hafta… Etik Teorileri Etik Kuramları Grup sunuları

×