Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Howard gardner,La teoria de les intel·ligències múltiples

651 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Howard gardner,La teoria de les intel·ligències múltiples

 1. 1. Howard Gardner
 2. 2. Biografia Howard Gardner (Scranton, Pennsilvanià, 11 de juliol de 1946) és un neuropsicòleg americà que va qüestionar la noció tradicional d’intel·ligència afirmant que l'ésser humà no té una sola capacitat que es pugui anomenar amb aquest terme, sinó que conté intel·ligències múltiples. Cada persona té més desenvolupades unes d'elles, per la qual cosa l’aprenentatge ha de mirar de promocionar les aptituds naturals i compensar les mancances en els altres camps amb estratègies adaptatives. Gardner és co-director del Projecte Cero en l’Escola Superior d’Educació de Harvard, on a més a més és professor d’educació i de psicologia; també es professor de neuròlogia a la Facultat de Medicina de la Universitat de Boston. Howard Gardner
 3. 3. La intel·ligència és la capacitat desenvolupable i no només «la capacitat de resoldre problemes i / o elaborar productes que siguin valuosos en una o més cultures». La intel·ligència no només es redueix al acadèmic sinó que és una combinació de totes les intel · ligències. Ser hàbil en l'esport o en les relacions humanes implica unes capacitats que, per desgràcia, no estan seriosament previstes en els programes deformació acadèmica. Howard Gardner
 4. 4. Per definir cada àmbit de la intel·ligència, Gardner va estudiar el desenvolupament d'habilitats en els nens i la forma en què es descomposaven les diferents capacitats en casos de dany cerebral. A més, Gardner va observar com es manifestava cadascuna de les intel·ligències dins la cultura de l'individu. Howard Gardner
 5. 5. Podem diferenciar 8 tipus d’intel·ligències: o Intel·ligència lingüística o Intel·ligència musical o Intel·ligència logico-matemàtica o Intel·ligència espacial o Intel·ligència corporal-kinestèsica o Intel·ligència intrapersonal o Intel·ligència interpersonal o Intel·ligència naturalista Howard Gardner
 6. 6. ˞ És considerada una de les més importants. En general s'utilitzen els dos hemisferis del cervell i és la que caracteritza els escriptors. L'ús ampli del llenguatge ha estat part essencial per al desenvolupament d'aquest tipus d'intel·ligència. Howard Gardner
 7. 7. ˞ També coneguda com "bona oïda", és el talent que tenen el grans músics, cantants i ballarins. La força d'aquesta intel·ligència rau des del mateix naixement i varia d'igual manera d'una persona a una altra. Un punt important en aquest tipus d'intel·ligència és que per fort que sigui, necessita ser estimulada per desenvolupar tot el seu potencial, ja sigui per tocar un instrument o per escoltar una melodia amb sensibilitat. Howard Gardner
 8. 8. ˞ Els que pertanyen a aquest grup, fan ús de l'hemisferi lògic del cervell i poden dedicar-se a les ciències exactes. Dels diversos tipus d'intel·ligència, aquest és el més proper al concepte tradicional d'intel·ligència. En les cultures antigues s'utilitzava aquest tipus d'intel·ligència per formular calendaris, mesurar el temps i estimar amb exactitud quantitats i distàncies. Howard Gardner
 9. 9. ˞ Aquesta intel·ligència la tenen les persones que pot fer un model mental en tres dimensions del món o, si no extreure un fragment d'ell. Aquesta intel·ligència la tenen professions tan diverses com l'enginyeria, la cirurgia, l'escultura, la marina, l'arquitectura, el disseny i la decoració. Per exemple, alguns científics van utilitzar esbossos i models per poder visualitzar i descodificar l'espiral d'una molècula d'ADN. Howard Gardner
 10. 10. ˞ Els kinestèsics tenen la capacitat d'utilitzar el seu cos per resoldre problemes o realitzar activitats. Dins d'aquest tipus d'intel·ligència hi ha els esportistes, cirurgians i ballarins. Una aptitud natural d'aquest tipus d'intel·ligència es manifesta sovint des de nen. Howard Gardner
 11. 11. ˞ Aquest tipus d'intel·ligència ens permet formar una imatge precisa de nosaltres mateixos, ens permet poder entendre les nostres necessitats i característiques, així com les nostres qualitats i defectes. I encara que es va dir que els nostres sentiments si han d'ajudar a guiar la nostra presa de decisions, ha d'existir un límit en l'expressió d'aquests. Aquest tipus d'intel·ligència és funcional per a qualsevol àrea de la nostra vida. Howard Gardner
 12. 12. ˞ Aquest tipus d'intel·ligència ens permet entendre als altres. Aquesta basada en la capacitat de manejar les relacions humanes, l'empatia amb les persones i el reconèixer les seves motivacions, raons i emocions que els mouen. Aquesta intel·ligència per si sola és un complement fonamental de les anteriors, perquè tampoc serveix de res si obtenim les millors qualificacions, però triem malament als nostres amics i en un futur a la nostra parella. La majoria de les activitats que diàriament realitzem depenen d'aquest tipus d'intel·ligència, ja que estan formades per grups de persones amb els quals hem de relacionar. Per això és indispensable que un líder tingui aquest tipus d'intel·ligència i més faci ús d'ella. Howard Gardner
 13. 13. ˞ Aquest tipus d'intel·ligència és utilitzat en observar i estudiar la natura. Els biòlegs són els que més l'han desenvolupat. La capacitat de poder estudiar el nostre voltant és una forma d'estimular aquest tipus d'intel·ligència, sempre fixant-nos en els aspectes naturals amb què vivim. El 1995, aquesta intel ·ligència es va afegir. Per tant, abans es parlava dels 7 tipus d'intel·ligència de Gardner. Howard Gardner
 14. 14.  http://www.geocities.ws/seccion47_innovacion/hgardnerbio. html - biografia  http://ca.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner - biografia  https://google.es – Imatges  http://transformandoelinfierno.com/2012/12/19/los-8-tiposde-inteligencia-segun-howard-gardner-la-teoria-de-lasinteligencias-multiples/ - les 8 intel·ligències Howard Gardner
 15. 15. Eva Beltrà Aurea Borreguero Alba Delgado Sandra Gracia Howard Gardner

×