Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Design Thinking Workshop: Empathy in the User Experience

703 views

Published on

Wprowadzenie do Design Thinking oraz warsztaty z empatii w projektowaniu User Experience. Warsztaty odbyły się w czasoe WUD na SWPS we Wrocławiu.
World Usability day, SWPS, Wrocław, 2015.11.14

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Design Thinking Workshop: Empathy in the User Experience

 1. 1. DesignThinking Empatia w pracy UX Designera
 2. 2. Stanisław Eysmont Starszy UX GOG.com Konsultant UX Projektuje od 8 lat
 3. 3. DesignThinking Jest to proces którego celem jest skoncentrowanie się na człowieku i rozwiązanie jego problemów z jakimi mierzy się we współczesnym świecie
 4. 4. DesignThinking To nie stylistyka, wygląd czy forma a całościowy proces projektowania.
 5. 5. Problem Rozwiązanie DesignThinking
 6. 6. 1. Zrozumienie Etapy DesignThinking 2. Definicja problemu 3. Generowanie rozwiązań 4. Prototyp 5.Testowanie
 7. 7. Poznajmy się Kim jestem? Na jakim byłem/byłam koncercie?
 8. 8. Empatia Zrozumienie użytkownika
 9. 9. O tym jak zachowuje się użytkownik nie dowiesz się siedząc przy biurku
 10. 10. Nie jesteś użytkownikiem
 11. 11. Wejdź w rolę użytkownika
 12. 12. Jest to umiejętność przyjęcia sposobu myślenia innych osób, spojrzenia z ich perspektywy na rzeczywistość Empatia
 13. 13. ,,Gdybym zapytał klientów, czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni,, Henry Ford
 14. 14. The Malkovich Bias Przekonanie że wszyscy korzystają z technologii w ten sam sposób co my.
 15. 15. Jak dobrze znasz swoich użytkowników?
 16. 16. Zadanie domowe?
 17. 17. Podzielmy się w grupy
 18. 18. Zagadnienie: Oszczędności, domowy budżet, planowanie wydatków
 19. 19. Zadawaj otwarte pytania Mów tylko 10% czasu Nie bój się ciszy Pytaj o historie, pytaj o przykłady: „Powiedz mi o tym kiedy ostatnio…” Wywiad
 20. 20. Wywiady Wywiadowca Notatki Rozmówca
 21. 21. Wywiady! Przeprowadź wywiad w grupach 3 osobowych. Czas: 3 minuty i zmiana
 22. 22. Wymieńcie spostrzeżenia między sobą. Czas: 4 minuty
 23. 23. Koncentracja na użytkowniku pozwala myśleć organizacji
 „od zewnątrz - do wewnątrz”, w kontekście korzyści, które dostarcza klientowi.”
 24. 24. „Tomek zawsze zapisuje swoje pomysły na karteczkach i dodaje do nich obrazek” Ważny element historii rozmówcy Prosty rysunek Inicjały/imię osoby z którą przeprowadziłeś wywiad SE Dokładny cytat jeśli to możliwe
 25. 25. Zadanie w grupie: Wypiszcie najważniejsze wnioski z wywiadów. Wniosek + rysunek na karteczkę Czas: 4 minuty
 26. 26. ProtoPersona
 27. 27. ProtoPersona
 28. 28. Imię, miejscowość, wiek Rysunek persony Kluczowe elementy życiorysu Jej opinie na temat omawianego problemu Cytat ProtoPersona kartka na 6 części
 29. 29. Zadanie w grupie: Na podstawie wywiadów opracuj proto-persone Czas: 10 minut
 30. 30. Definicja problemu
 31. 31. Jak pomóc rozwiązać problem tak aby Komu (persona)? Z czym (nazwa problemu)? Efekt (propozycja wartości)? Definiujemy problem
 32. 32. Zasady Burzy Mózgów Zapisuj pomysły na karteczkach, niech inni je widzą. Bądź otwarty na niekonwencjonalne rozwiązania. Ważniejsza jest Ilość, potem jakość. Nie ma złych pomysłów! Jeden pomysł na karteczkę!
 33. 33. Stwórz jak najwięcej pomysłów. Nie przestawaj dopóki nie skończy się czas.
 34. 34. Zacznij od najbardziej oczywistych pomysłów!
 35. 35. Rozwiązanie problemu
 36. 36. Jak ten problem rozwiązałyby wielkie marki? Apple, Uber, Prada, Orlen,Wedel… Wspomagacze Używaj prostych fraz Jak możemy… Co by było gdyby… Używaj metafor Jak problem można byłoby odnieść np do teatru, kanapy, imprezy sportowej, gondoliera…
 37. 37. Zadanie w grupie: Wygeneruj jak najwięcej rozwiązań problemów twojej persony. Jeden pomysł, jedna karteczka. Czas: 4 minuty
 38. 38. Filtrowanie pomysłów
 39. 39. Stanisław Eysmont LinkedIn: linkedin.com/in/stanislaweysmont Twitter: @eysmont

×