Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mimarlık Lisans Eğitimi

2,085 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mimarlık Lisans Eğitimi

 1. 1. Mimarlık Lisans Eğitimi <ul><li>Öğrenci ( nitel tanımlar, yeterlilikler,beklentiler, eğitime giriş ve çıkıştaki öğrenci özellikleri ) </li></ul><ul><li>Öğretim Üyesi ( nitel tanımlar, yeterlilikler, uzmanlıklar, araştırma, beklentiler ) </li></ul><ul><li>Öğretim Programı ( içerikler, süreler, yöntem, kaynaklar, uygulama, araştırma, değerlendirme vs. ) </li></ul><ul><li>Eğitim Ortamı ve Olanaklar Tasarımı ( kaynaklar, kolaylıklar, fiziki mekan, çevresel faktörler ) </li></ul><ul><li>Sosyal/Kültürel/Sportif İşler ve İdari Tutumlar ( müfredat dışı etkinlikler, organizasyonlar, katılım olanakları, hizmetler, yönetim anlayışı ) </li></ul>Temel Bileşenler
 2. 2. Mimarlık Lisans Eğitimi Temel Bileşenlerin Etkileşim Alanı
 3. 3. Mimarlık Lisans Eğitimi <ul><li>Programa kabul edilecek öğrencilerde aranan nitelikler . (Genel sınav başarısı; Orta öğretimde alınan eğitimin sanat, sosyal alan, fen ağırlıkları; kişisel portfolyo kabulu gibi özel değerlendirmeler vb.) </li></ul><ul><li>Öğrencinin “ÖĞRENME” bilinci. Nasıl öğrenileceğini öğrenme, motivasyon (önemseme), bütünleştirme, bağlantı kurma, düşünme davranma, bilme,Program süresince öğrencinin kuramsal ve uygulamalı alanlarda “öğrenme” ye ilişkin yapması gerekenler; tasarım alanında bilinçli, yaratıcı ve araştırmacı nitelikte öğrenme süreçleri yaşaması için beklenen girişimler, çabalar, eylemler </li></ul><ul><li>Öğrencinin “Yeterince” Gelişme Göstermesi, Program Süresince Başarısı: Kuramsal bilgilenmeler, tasarım edimleri, yaratıların gerçek yaşam örtüşmeleri ve sonuç ürünlerin nitelikleri bazında öğrencinin değerlendirilmesi, bu süreçteki yeterlilikleri </li></ul><ul><li>Öğrencinin Programdan Çıkış Düzeyi Öğrencinin öğretim programında belirlenen nicel ve nitel koşulları yerine getirerek programı başarıyla bitirmesi </li></ul>Öğrenci
 4. 4. Mimarlık Lisans Eğitimi Öğrenci/ Öğrenme kriterleri Benjamin Bloom Öğrenme Taksonomisi <ul><li>Fikirleri kıyaslamak ve fikirler arasındaki farklılığı bulmak </li></ul><ul><li>Kuramlara, sunuşlara değer biçmek </li></ul><ul><li>Mantıklı argümanlara dayalı seçimler yapmak </li></ul><ul><li>Kanıtların goğruluğunu kanıtlamak </li></ul><ul><li>Nesnelliği bilmek </li></ul>Değerlendirme <ul><li>Yeni fikirler oluşturmak için eskilerini kullanmak </li></ul><ul><li>Verilmiş olan doğrulardan genelleme yapmak </li></ul><ul><li>Birkaç alandan gelen bilgiyi ilişkilendirmek </li></ul><ul><li>Sonuçlar çıkarsamak, sonuçları önceden tahmin etmek </li></ul>Sentez <ul><li>Paternları görmek </li></ul><ul><li>Parçaların organizasyonu </li></ul><ul><li>Gizli anlamların farkına varmak </li></ul><ul><li>Bileşenleri belirlemek </li></ul>Analiz <ul><li>Bilgiyi kullanmak </li></ul><ul><li>Yöntemleri, kavramları, kuramları yeni durumlarda kullanabilmek </li></ul><ul><li>Gerekli yetileri ya da bilgileri kullanarak problemleri çözmek </li></ul>Uygulama <ul><li>Bilgiyi anlamak </li></ul><ul><li>Anlamı kavramak </li></ul><ul><li>Bilgiyi yeni bağlama transfer etmek </li></ul><ul><li>Olguları yorumlamak, kıyaslamak ve farklılıkları bulmak </li></ul><ul><li>Nedenleri sıralamak, gruplandırmak, anlamak </li></ul><ul><li>Sonuçları öngörmek </li></ul>Kavrama <ul><li>Gözlem ve bilginin anımsanması </li></ul><ul><li>Tarihler, olaylar ve yerlere dair bilgi </li></ul><ul><li>Asal fikirllere dair bilgi </li></ul><ul><li>Konuya hakim olmak </li></ul>Bilgi Gösterilen Yetiler BECERİ
 5. 5. Mimarlık Lisans Eğitimi En dar anlamıyla öğrenme bireyin düşünsel ve eyleme dayalı etkinliklerindeki değişimlerdir. Öğrenci Öğrenmeyi sağlayan bileşenler (D. Lee Fink)
 6. 6. Mimarlık Lisans Eğitimi En dar anlamıyla öğrenme bireyin düşünsel ve eyleme dayalı etkinliklerindeki değişimlerdir. Öğrenci Üst düzey öğrenme taksonomisi (D. Lee Fink)
 7. 7. Mimarlık Lisans Eğitimi En dar anlamıyla öğrenme bireyin düşünsel ve eyleme dayalı etkinliklerindeki değişimlerdir. Öğrenci Üst düzey öğrenme taksonomisi (D. Lee Fink)
 8. 8. Mimarlık Lisans Eğitimi <ul><li>Öğretim Üyesinin Yeterliliği, Uzmanlık Alanı (Öğretim üyesi, yükümlülüğündeki dersleri gereğince yürütebilecek nitelikte, konunun uzmanı olmalı. Uygulamalı derslerdeki pratik birikimler haricinde öğretim üyesinin konusunda doktora derecesine sahip olması zorunlu tutulmalı) </li></ul><ul><li>Öğretim Üyesinin Ders Yükü Öğretim üyesi dünyaca “makul” kabul edilen ders saatinde ve sayısında ders yüklenmelidir. </li></ul><ul><li>Öğretim Üyesinin Yeterince Araştırma yapması Zorunluluğu Nicel belirlemeler yapılabilir. </li></ul><ul><li>Öğretim üyesinin bilimsel yayın, konferans vb. Katılımları Nicel belirlemeler yapılabilir. </li></ul><ul><li>Öğretim Üyesinin uyguladığı yöntemlerin öğrenci başarısı açısından değerlendirilmesi: Öğretim elemanının belirli kriterler çerçevesinde kendini değerlendirmesi, Öğrencinin eğitim ve öğretim elemanlarını değerlendirmesi ve bu değerlendirmelerin, geri besleme olarak kullanılması, gerekli düzenlemelerin yapılması </li></ul><ul><li>Tam zamanlı/yarı zamanlı öğretim üyesi oranı; nicel belirlemeler yapılmalı. </li></ul><ul><li>Eğitmenin öğrenme sürecindeki eylemleri; Genel tanımlamalar </li></ul>Öğretim Üyesi
 9. 9. Mimarlık Lisans Eğitimi Öğretim Üyesi Eğitmenin öğrenme sürecindeki eylemleri
 10. 10. Mimarlık Lisans Eğitimi <ul><li>Öğretim Felsefesi Kuzey Kıbrıs Mimarlık eğitimine ilişkin olarak genel bir felsefi anlayış geliştirilmesi; her üniversitenin kendi öznel değerleri çerçevesinde spesifik hedefler belirlemesi . </li></ul><ul><li>Temel Öğretim Alan Gruplamaları (240 kredilik mimarlık lisans eğitimindeki eğitim alanlarıın belirlenmesi) </li></ul><ul><li>Gelişkin Öğretim Alanları Modül Önerileri (Kuzey Kıbrıs üniversiteleri için, mimarlık eğitiminde öğrencinin belli alanlarda farklı yönler seçmesine olanak sağlayacak şekilde çeşitli ve zengin alan modülleri belirlenmesi </li></ul><ul><li>Öğretim Çizelgesi Seçenekleri (Kuzey Kıbrıs üniversiteleri için, mimarlık eğitiminde yer alan ders içeriklerine ilişkin çeşitli öğretim çizelgeleri ve öğrenim yolları oluşturma olanakları taşıyan çok yönlü, zengin ders ilişkilendirmelerinin yapılanması; süreler ve süreçler konusunda analitik belirlemeler). </li></ul><ul><li>Öğretime İlişkin Yöntemler Kuramsal, uygulamalı ve tasarım dersleri için genel ilkeler, </li></ul><ul><li>Mezunun kazanması beklenen bilgi ve beceriler (Mimarlar direktifi, NAAB kriterleri, Kıbrıs’a özgü temel niteliklerin etkisi, duyarlılığı ve bilinci) </li></ul><ul><li>..... </li></ul><ul><li>..... </li></ul>Öğretim Programı
 11. 11. Mimarlık Lisans Eğitimi Mimarlık alanı, “insan yaşantıları” ve “çevre” kavramlarıyla çok ilişkilidir. Bu nedenle mimarlık pratiği ve eğitimi de, estetik, teknik-teknolojik, sosyal, kültürel, ekonomik ve politik oluşumlarla ilgili bir alandır. Kuzey Kıbrıs’taki Mimarlık eğitimi sürecini tamamlayan mimarlar, tüm dünyada mimarlık yapabilecek yeterlilikte mesleki bilgi, beceri ve donanımına sahip olmanın yanısıra, özellikle Doğu Akdeniz bölgesinin mevcut doğal ve yapılı çevre verilerine duyarlı; bölge mimarisi konusunda bilgili; geleneksel ve tarihsel dokulara yeterince mimari tepkiler verebilen; bu coğrafyanın mimari oluşumlarını olumlu yönde etkileyebilme yetisi kazanmış nitelikte olacaktır. Yerel faktörlerin yanısıra, Kıbrıs adasını da içeren Doğu Akdeniz bölgesine dair yerel karakterler konusunda da bilgi ve duyarlılık sahibi olacaktır. Mimarlık Eğitimi Anlayışı (Felsefesi): Mimarlık alanının çeşitli yönlerini dengeli bir biçimde vurgulayarak ve Kuzey Kıbrıs’ın “kendine özgü” niteliklerini önemseyerek “bütünleşik” bir tasarım anlayışı geliştirmek Öğretim Programı 1. Öğretim Felsefesi
 12. 12. Mimarlık Lisans Eğitimi <ul><li>Genel İlkeler: </li></ul><ul><li>Geçmişten gelen değerleri korumak, tarihe, geleneksel olana saygı. </li></ul><ul><li>Geçmiş ile bugünü bağdaştırmak, güncel değerleri önemsemek, günün gereksinimlerini belirleyerek uygun çalışmalar yapmak </li></ul><ul><li>Geleceğe yönelik çok boyutlu planlamalar yapmak </li></ul><ul><li>Doğal olana saygı göstermek, kültürel olana değer vermek </li></ul><ul><li>Küresel değerlerle birlikte yerel değerleri belirlemek </li></ul><ul><li>Farklılıkları belirlerken, benzerliklere de odaklanmak </li></ul><ul><li>Yaratıcı olmayı teşvik etmek </li></ul><ul><li>... </li></ul><ul><li>... </li></ul><ul><li>... </li></ul><ul><li>... </li></ul>Öğretim Programı 1. Öğretim Felsefesi
 13. 13. Mimarlık Lisans Eğitimi A- Temel alan dersleri (lecture) (Tarih ve kuram;) B- Diğer alanlardan destek dersleri ( Sosyal bilimler; Temel Bilimler) C- Bina ve Yapım Süreci (Bina bilgisi; Bina Servisleri; Mesleki Uygulama) D- Çevreye İlişkin Anlayış Geliştirme dersleri (Kentsel Tasarlama; Survaying; Landscape design) E- Proje Hazırlama ve Tasarım (Presentasyon; Mimari Tasarım) F- Bütünleyici Çalışmalar (Koruma, iç mekan tasarımı, optimal dersler) Bu alanlar kapsamındaki dersler belirlenecek, kredilendirme çalışması yapılacak. Bina ve Yapım ayrılabilir? Öğretim Programı 2. Temel Öğretim Alan Gruplamaları
 14. 14. Mimarlık Lisans Eğitimi <ul><li>Tarih ve kuram; Sanat, mimarlık, kent ve mühendislik tarih ve kuramlarıyla ilgili dersler. </li></ul>Öğretim Programı A- Temel alan dersleri (lecture)
 15. 15. Mimarlık Lisans Eğitimi <ul><li>Sosyal bilimler Psikoloji, sosyoloji, antropoloji, dil dersleri. </li></ul><ul><li>Temel Bilimler Matematik, geometri, fizik, bilgisayar. </li></ul>Öğretim Programı B- Diğer alanlardan destek dersleri
 16. 16. Mimarlık Lisans Eğitimi <ul><li>Yapı fiziği, Yapım bilgisi, Malzeme bilgisi </li></ul><ul><li>Bina Servisleri; Mesleki Uygulama) (Çevre tasarımı; ısıtma, soğutma, elektrik, akustik vb.) </li></ul><ul><li>Yapım ekonomisi, yapım işletmesi yasal Kontrat hazırlama ve yasal işlemler, Mesleki uygulama dersleri, etik, maliyet vb. </li></ul>Öğretim Programı C- Bina ve Yapım Süreci
 17. 17. Mimarlık Lisans Eğitimi <ul><li>Kent ve Yakın Çevre Çalışmaları (Planlama, housing, landscape, çevre ve ekoloji) </li></ul><ul><li>Topoğrafya; surveying ve recording. </li></ul>Öğretim Programı D- Çevreye İlişkin Anlayış Geliştirme dersleri
 18. 18. Mimarlık Lisans Eğitimi <ul><li>Sunuş Teknikleri (Çizim, maket, bilgisayar destekli modelleme) </li></ul><ul><li>Mimari Tasarım (Stüdyo çalışmaları; Kentsel tasarım, planlama ve strüktür projeleri dahil.) </li></ul>Öğretim Programı E- Proje Hazırlama ve Tasarım
 19. 19. Mimarlık Lisans Eğitimi <ul><li>Koruma ve Tarihi yapılar (Çizim, maket, bilgisayar destekli modelleme) </li></ul><ul><li>İç mekan Tasarımı </li></ul><ul><li>Araştırma ve rapor yazılması </li></ul><ul><li>Opsiyonel Dersler (geniş bir çeşitlilik alanı, multi-disipliner olabilir.) </li></ul>Öğretim Programı E- Bütünleyici Çalışmalar
 20. 20. Mimarlık Lisans Eğitimi <ul><li>Mimari Tasarım (spesifik konular tercih edilebilir .) </li></ul><ul><li>Kentsel Tasarım </li></ul><ul><li>Building Structures & Environmental Technology i </li></ul><ul><li>Architectural Theory . </li></ul><ul><li>Yapım Yönetimi </li></ul><ul><li>..... </li></ul><ul><li>..... </li></ul><ul><li>..... </li></ul><ul><li>..... </li></ul>Öğretim Programı 3. Gelişkin Öğretim Alanları Modül Önerileri
 21. 21. Mimarlık Lisans Eğitimi 1. Hem estetik ve hem de teknik gereksinimlere cevap veren mimari tasarımları üretebilecek bir yetenek, 2. Mimarlık tarihi ve teorileri ile bunlarla ilgili sanatlar, teknolojiler ve beşeri bilimler konularında yeterli bilgi sahibi olmak, 3. Mimari tasarımın kalitesini etkileyecek güzel sanatlar konusunda bilgi sahibi olmak, 4. Kentsel tasarım, planlama ve bu kapsamdaki planlama süreci için gerekli beceriler konularında yeterli bilgi sahibi olmak, 5. İnsanlar ve yapılar arasındaki ilişkiyi, yapılar ile çevreleri arasındaki ilişkiyi ve yapılar arasında kalan mekânların insan ihtiyaçları ve ölçeğiyle ilişkilendirilmesini kavramak, 6. Özellikle toplumsal etkileri dikkate alan tekliflerin hazırlanmasında, mimarlık mesleğinin ve mimarın toplumdaki rolünü kavramak, 7. Proje tasarımında kullanılan araştırma yöntemlerini ve teklif hazırlanma süreçlerini kavramak, 8. Bina tasarımıyla ilgili olarak strüktürel tasarım, inşaat ve mühendislik projelerini anlamak, 9. İç mekânda konforun ve iklime karşı korunmanın sağlanabilmesi için fiziki problemler ve teknolojiler ile binaların işlevleri konularını yeterli düzeyde anlamak, 10. Maliyet ve imar mevzuatının getirdiği kısıtlamalar çerçevesinde kalarak, aynı zamanda bina kullanıcılarının taleplerini karşılayacak gerekli tasarım becerisine sahip olmak, 11. Tasarım fikirlerini yapılara dönüştürebilmek ve planları genel planlama kararlarıyla bütünleştirebilmek için gerekli endüstriler, örgütlenmeler, yasal düzenlemeler ve süreçler konularında yeterli bilgi sahibi olmak. 12. Doğu Akdeniz bölgesinin mevcut doğal ve yapılı çevre verilerine duyarlı ve bölge mimarisi konusunda bilgili olmak. 13. geleneksel ve tarihsel dokulara yeterince mimari tepkiler verebilmek 14. Depreme dayanıklı bina konusunda bilgi sahibi olmak 15. Adanın bölünmüşlüğünün ve savaş-sonrası yaşantıların bireyler üzerindeki psikolojik ve sosyal etkileri konusu(?) Öğretim Programı 6. Mezunun kazanması beklenen bilgi ve beceriler
 22. 22. Mimarlık Lisans Eğitimi 1. Hem estetik ve hem de teknik gereksinimlere cevap veren mimari tasarımları üretebilecek bir yetenek, 2. Mimarlık tarihi ve teorileri ile bunlarla ilgili sanatlar, teknolojiler ve beşeri bilimler konularında yeterli bilgi sahibi olmak, 3. Mimari tasarımın kalitesini etkileyecek güzel sanatlar konusunda bilgi sahibi olmak, 4. Kentsel tasarım, planlama ve bu kapsamdaki planlama süreci için gerekli beceriler konularında yeterli bilgi sahibi olmak, 5. İnsanlar ve yapılar arasındaki ilişkiyi, yapılar ile çevreleri arasındaki ilişkiyi ve yapılar arasında kalan mekânların insan ihtiyaçları ve ölçeğiyle ilişkilendirilmesini kavramak, 6. Özellikle toplumsal etkileri dikkate alan tekliflerin hazırlanmasında, mimarlık mesleğinin ve mimarın toplumdaki rolünü kavramak, 7. Proje tasarımında kullanılan araştırma yöntemlerini ve teklif hazırlanma süreçlerini kavramak, 8. Bina tasarımıyla ilgili olarak strüktürel tasarım, inşaat ve mühendislik projelerini anlamak, 9. İç mekânda konforun ve iklime karşı korunmanın sağlanabilmesi için fiziki problemler ve teknolojiler ile binaların işlevleri konularını yeterli düzeyde anlamak, 10. Maliyet ve imar mevzuatının getirdiği kısıtlamalar çerçevesinde kalarak, aynı zamanda bina kullanıcılarının taleplerini karşılayacak gerekli tasarım becerisine sahip olmak, 11. Tasarım fikirlerini yapılara dönüştürebilmek ve planları genel planlama kararlarıyla bütünleştirebilmek için gerekli endüstriler, örgütlenmeler, yasal düzenlemeler ve süreçler konularında yeterli bilgi sahibi olmak. Öğretim Programı
 23. 23. Mimarlık Lisans Eğitimi Konuşma ve Yazma Becerileri; 1. Eleştirel düşünme becerisi: 2. Grafik anlatım becerisi; 3.Araştırma becerisi: 5. Biçimsel Kompozisyon Becerileri: 6. Tasarım becerileri: 7. Takım çalışması becerileri: 8. Batı Mimarlığı: 9. Batı dışı mimarlık: 10. Ulusal ve Bölgesel Mimarlık: 11. Örneklerden yararlanma becerisi: 12. İnsan davranışları: 13. Kültürel Farklılıklar: 14. Erişilebilirlik: 15. Sürdürülebilir Tasarım 16. Mimari Program Hazırlama ve Değerlendirebilme: 17. Arazi Koşulları: Öğretim Programı 18. Taşıyıcı Sistemler: 19. Çevresel Sistemler: 20. Güvenlik Sistemleri: 21. Bina Kabuğu Sistemleri: 22. Bina Servis Sistemleri: 23. Bina Sistemlerinin Entegrasyonu Becerisi: 24. Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: 25. Bina Maliyet Kontrolü: 26. Teknik Dokümantasyon Becerisi: 27. Mimarlıkta İşverenin Rolü 28. Geniş Kapsamlı Tasarım Yapma Becerisi: 29. Mimarın Yönetim Rolleri: 30. Mimari Pratik (Staj): 31. Mesleki Gelişme: 32. Mimarın Liderlik Rolü: 33. Yasal Sorumluluklar: 34. Etik ve mesleki Hükümler:
 24. 24. Mimarlık Lisans Eğitimi <ul><li>Fiziki Mekanlar (Derslikler, stüdyolar, akademik-idari ofisler, laboratuarlar, sergi konferans salonları, atölyeler, bilgi işlem, kantin, yemekhane ve diğer mekanların niteliği ve fiziki yeterliliği. </li></ul><ul><li>Kaynaklar: Kaynaklar bütçedeki parayı kullanmak olarak değil, okul kültürünün bütünleşik bir parçası olarak alınmalı (burslar, teşvikler, öğrenci istihdamı vs.) </li></ul><ul><li>Kütüphane Kitap, süreli yayın, video, dijital ve elektronik kaynakların yeterliliği </li></ul><ul><li>Ders Araç Gereçleri Ders araç gereçlerinin, (projektor, slayt makinası, pc, vs.) yeterliliği. </li></ul><ul><li>Elektronik Ortamların Eğitimde Kullanılması Olanağı bilgisayar desteğinin ve internet ve web olanaklarının derslere katkıda bulunmasının sağlanmasıelirlemeler yapılabilir. </li></ul><ul><li>Kampus-dışı ortamların öğretime katkısının sağlanması Geziler, organizasyonlar yapılması, oda ile birlikte çalşma olanağı, yerel yönetimlerle işbirliği. </li></ul><ul><li>Konferanslar, Seminerler Düzenlenmesi ( sayısal belirlemeler yapılabilir). Öğrencilerin organizasyonlarda aktif katılımı sağlanmalıdır. </li></ul><ul><li>Uygulamalar ve İnşaat Sektörü işbirliği: ( alanla ilgili sektörle işbirliği yapılması, Öğrencilerin hayata geçirilecek tasarım ve projeler çalışması.. </li></ul>Öğretim Ortamı ve Olanaklar Tasarımı
 25. 25. Mimarlık Lisans Eğitimi <ul><li>Müfredat Dışı Etkinlikler (Belli konularda organize edilen etkinlikler, örn. Tiyatro festivali, yüzme yarışları vs... öğrencilerin sosyal, kültürel ve fiziki gelişimlerine katkıda bulunur.) </li></ul><ul><li>Öğrenci Kulüpleri Kulüpler aracılığıyla gerçekleştirilen etkinlikler eğitimin desteklenmesine katkıda bulunur. </li></ul><ul><li>Öğrenciye Destek ve Klavuzluk Hizmetleri Barınma, sağlık, sportif olanaklar, yemek, servis vs. yeterliliğine ilişkin nitel ve nicel tanımlamalar. </li></ul><ul><li>Nitelik sağlama ve Geliştirme Programları: (Toplam kalite yönetimi; kalite güvencesi) </li></ul><ul><li>Ödüllendirme Sistemleri Yeni gelecek başarılı öğrenciyi çekmeye yönelik ödüller, mevcut başarılı öğrencinin motive edilmesini sağlamaya yönelik ödüller; öğrenci ve öğretim üyeleri için uluslar-arası başarı ve yayın ödülleri. </li></ul><ul><li>Kıbrıs’taki Üniversiteler Arasında Organizasyon İşbirliği (Ülkeye dışarıdan davet edilen ve/veya belli bir etkinlik çerçevesinde profesyonelce getirilen kişi ve ekiplerin çeşili üniversitelerde bulunması ve ya tek bir toplantıya çoğul katılımın sağlanması). </li></ul>Sosyal/Kültürel/Sportif İşler ve İdari Tutumlar

×