Procesni pristup poslovanju-BPR ppt

2,879 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,879
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
43
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Procesni pristup poslovanju-BPR ppt

 1. 1. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku               Kolegij: IT menadžment   Procesni pristup poslovanju: BPR     Izradio: Hrvoje Kaladić  Mentor: Prof. dr. sc. Maja Lamza- Maronić univ. spec. oec. Jerko Glavaš U Osijeku, ožujak 2012.
 2. 2. SADRŽAJ 1. UVOD2. PROCESNA ORIJENTACIJA 2.1. Koncepcija procesne orijentacije 2.1.1. Procesna organizacijska struktura 2.2. Razvoj procesnog pristupa poslovanju 2.3. Važnost procesne orijentacije3. REINŽENJERING POSLOVNOG PROCESA (BPR) 3.1. Principi i provedba BPR-a 3.2. Sudionici reinženjeringa 3.3. IT pokretač reinženjeringa 3.3.1. Važna područja IT-a 3.4. Studij slučaja Ford Motor Company 3.5. Studij slučaja Porezna uprava Republike Hrvatske4. ZAKLJUČAK5. LITERATURA
 3. 3. 1. UVOD Poslovanje u uvjetima suvremene digitalne ekonomije danas postaje ovisno o organizaciji i upravljanju procesima unutar poduzeća. Razvoj informacijskih tehnologija i turbulentne promjene na tržištu utječu kako na okolinu tako i na samo poduzeće. Poduzeća teže k uspjehu, prema tome trebaju staviti fokus na procese jer nova organizacijska paradigma polazi od efikasnosti i djelotvornosti procesa unutar organizacije. Korjenita promjena poslovanja stvara konkurentsku prednost uz potporu informacijske tehnologije.
 4. 4. 2. PROCESNA ORIJENTACIJA Fokus na procese može imati više značenja te se pojavljuje u brojnim terminima poput procesnog pogleda, procesnog pristupa, procesne orijentacije i slično. Poslovni proces??? ◦ Poslovni procesi mogu se opisati kao niz logičkih povezanih aktivnosti koje koriste resurse poduzeća, a čiji je krajnji cilj zadovoljenje potreba kupaca za proizvodima ili uslugama odgovarajuće kvalitete i cijene, u adekvatnom vremenskom roku, uz istodobno ostvarivanje neke vrijednosti. (Bosilj- Vukšić, V. i Kovačić, A. (2004), Upravljanje poslovnim procesima. Sinergija: Zagreb, str. 9)
 5. 5. 2.1. Koncepcija procesne orijentacije Tijekom godina, u literaturi su se pojavljivali različiti procesni pristupi. Može se reći kako se procesni koncept temelji na radovima W. E. Deminga, M. E. Portera, T. H. Davenporta, J. Shorta i drugih ◦ W. E. Deming- Organizacija koja vidi poduzeće kao skup procesa koji trebaju biti shvaćeni, stabilizirani i unaprijeđeni. ◦ M. E. Porter- Organizacijska struktura sa dizajnom koji korespondira strateškim procesima lanca nabave. ◦ T. H. Davenport- Organizacija koja naglašava horizontalni pogled na poslovanje koji presijeca organizaciju sa proizvodnim inputima na početku te outputima i potrošačima na kraju.
 6. 6. 2.1.1. Procesna organizacijska strukturaIzvor: Žugaj, M. (2008), Organizacijsko oblikovanje. Interna skripta. Osijek:Ekonomski fakultet, str 153 Izvor: http://www.vus.hr/uploads/file/zbornik/rad_boban_sladoljev.pdf Preuzeto: 16.3.2012.
 7. 7. 2.2. Razvoj procesnog pristupa poslovanju Posljednih dvadesetak godina pojavilo se pet glavnih metodologija za unapređenje poslovnih organizacija: ◦ „Upravo na vrijeme“ proizvodnja (eng- Just-in-time production - JIT) ◦ Potpuno upravljanje kvalitetom (eng. Total Quality Managment- TQM) ◦ Kontinuirano unaprjeđenje procesa (eng. Continous Process Improvement- CPI) ◦ Kompjuterski integrirana proizvodnja (eng. Computer- Integrated Manufacturing- CID) ◦ Reinženjering poslovnih procesa (eng. Business Process Reengineering- BPR).
 8. 8. 2.3. Važnost procesne orijentacije Poslovni procesi predstavljaju najvrjedniju imovinu u današnjem poslovanju, pri čemu njihova vrijednost ne leži samo u njihovom izvršavanju već na sposobnosti njihova upravljanja Ključni izvor koristi poslovnih procesa predstavlja poboljšanje dodirnih točaka između funkcija, do čega se može doći jedino kada su procesi potpuno definirani. Procesno razmišljanje je sveprisutno, čak i kad ono izostane postoje zakoni koji vrše pritisak na menadžere da razmišljaju o procesima. ◦ Sarbanes- Oxley Act ◦ Check 21 ◦ Basel II
 9. 9. 3. REINŽENJERING POSLOVNOG PROCESA (BPR) Reinženjerstvo u prvi plan postavlja modeliranje poslovnih procesa i zahtijeva korjenito restrukturiranje poslovnog sustava s ciljem poboljšanja performansi poduzeća uz potporu informacijske tehnologije. (Bosilj- Vukšić, V. i Kovačić, A. (2004), Upravljanje poslovnim procesima, Sinergija: Zagreb, str. 11) ◦ Konačni je cilj zadovoljavanje potreba kupaca za proizvodimna i uslugama odgovarajuće kvalitete i cijene, smanjenje vremena isporuke uz ostvarivanje većeg profita. Definicija koja obuhvaća četiri ključne riječi BPR-a prema M. Hammer-u i J. Champy-u glasi: ◦ Reinženjering je temeljno promišljanje i radikalno redizajniranje poslovnih procesa kako bi se postigla dramatična poboljšanja u kritičnim suvremenim mjerilima uspjeha kao što su trošak, kvaliteta, usluga i brzina. (Hammer, M. i Champy, J. (2005), Reinženjering tvrtke: Manifest za poslovnu revoluciju, Mate: Zagreb, str. 104)
 10. 10. 3.1. Principi i provedba BPR-a 1. Identifikacija postojećih procesa Identifikacija podrazumijeva definiranje svih postojećih procesa i odabir onih procesa koje je potrebno inovirati kako bi se ostvarili željeni ciljevi.5. Implementacija novog modela 2. Analiza i izgradnja 4. Testiranje i ocjena novog modela postojećih procesa modela Svi odabrani procesi se Novi se model testira i tada analiziraju i ocjenjuje.Procesi se modeliraju, na osnovi čega transformiraju, nastaju se dobiva globalan prikaz promjene u organizaciji u postojećeg sustava. upravljanju, unapređuje se informacijski sustav te se mjeri performansa novog modela kako bi se utvrdila njegova uspješnost. 3. Kreiranje novog modela procesa (redizajn) U fazi redizajna kreira se novi koncept temeljnih poslovnih procesa, predviđa se učinak predloženih rješenja, izabiru se i koriste odgovarajuće metode modeliranja te se razvija poboljšani model procesa. U sve se procese ugrađuje informacijska tehnologija kao ključni faktor uspješnosti reinženjeringa.
 11. 11. 3.2. Sudionici reinženjeringa Reinženjering procesa ne provode tvrtke, već ljudi. Ključ uspjeha reinženjeringa stoga leži u načinima kojim tvrtke odabiru i organiziraju ljude koji provode reinženjering. U tvrtkama koje provode reinženjering proizlaze sljedeće uloge: (Hammer, M. i Champy, J. (2005), Reinženjering tvrtke: Manifest za poslovnu revoluciju, Mate: Zagreb, str. 104)  Vođa  Vlasnik procesa  Radna grupa za reinženjering  Upravljački odbor  Reinženjerski car
 12. 12. 3.3. IT pokretač reinženjeringa Tvrtka koja nije u stanju promijeniti svoj način razmišljanja o informacijskoj tehnologiji NE MOŽE provesti reinženjering! Tvrtka koja izjednačava tehnologiju s automatizacijom NE MOŽE provesti reinženjering!  Tvrtka koja prvo traži probleme, a tek onda njihova tehnološka rješenja NE MOŽE provesti reinženjering! (Hammer, M. i Champy, J. (2005), Reinženjering tvrtke: Manifest za poslovnu revoluciju, Mate: Zagreb, str. 85)„Kako možemo iskoristiti nove  „Kako iskoristiti tehnološke mogućnosti da bi  tehnologiju da nam unaprijedili, modernizirali ili  omogući da radimo ono poboljšali ono što već radimo?“ što trenutno ne radimo?“ INOVACIJA je proces primjenjivanja nove zamisli na poboljšanje organizacijskog procesa, proizvoda ili uslugu. Inovacija je od ključne važnosti za dugoročni uspjeh gotovo svih organizacija.(Certo, S. C. i Certo S. T. (2008), Moderni menadžment: 10. izdanje. Mate: Zagreb, str. 459)
 13. 13. 3.3.1. Važna područja IT-a Zajedničke baze podataka- omogućuje ljudima da istovremeno koriste informacije. Ekspertni sustavi- osposobljavaju relativno nevješte ljude da djeluju na gotovo istoj razini kao visoko obučeni stručnjaci. Telekomunikacijske mreže- omogućava brzi protok informacija kroz sve hijerarhijske razine u organizaciji. Alati za pružanje podrške poslovnom odlučivanju- informacije su dostupne svima. Odluke se donose brže a problemi se rješavaju čim se pojave. Bežično prenošenje podataka i prijenosna računala- omogućava da se posao i komunikacija odvijaju izvan ureda Interaktivni videodisk- interaktivni videodiskovi dozvoljavaju gledateljima da vide video odsječak na računalnom zaslonu, a potom postave pitanja ili daju odgovore. Tehnologija automatske identifikacije praćenja- tehnologija automatske identifikacije dopušta stvarima da vam u svakom trenutku kažu gdje se nalaze. Visokoučinkovito računarstvo- sve dostupnije i pristupačnije računarstvo stvara nove mogućnosti primjene.
 14. 14. 3.4. Studij slučaja Ford Motor Company Odjel za račune obaveza Odjel nabave Odjel za račune obveza ne može biti rekonstruiran jer on nije proces, on se sastoji od grupe ljudi koji sjede u sobi i međusobno izmjenjuju papire. (Hammer, M. i Champy, J. (2005), Reinženjering tvrtke: Manifest za poslovnu revoluciju, Mate: Zagreb, str. 42)Izvor: Lamza-Maronić, M. i Glavaš, J. i Lepešić, D. (2010), Poslovniinformacijski susatvi: podloga suvremenom poslovanju. E-udžbenik, 2.izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Osijek: Studio HS Internet, Ekonomski fakultetu Osijeku, str 193
 15. 15. • stvorena je on-line baza podataka narudžbi. Svaki puta kada osoba izda narudžbu, ista se unosi u bazu podataka.1. kada roba stiže na prijamna mjesta netko provjerava bazu podataka ukoliko primljena pošiljka odgovara narudžbi prihvaća se, ukoliko ne odgovara ona se ne prihvaća te zbog toga ne postoje odstupanja od onoga što je naručeno i onoga što je fizički primljeno.1. čim se pošiljka primi baza podataka se ažurira a računalo tada automatski izdati i u Izvor: Lamza-Maronić, M. i Glavaš, J. i Lepešić, D. (2010), Poslovni odgovarajuće vrijeme poslati ček informacijski susatvi: podloga suvremenom poslovanju. E-udžbenik, 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Osijek: Studio HS Internet, prodavaču. Ekonomski fakultet u Osijeku, str 194
 16. 16. 3.5. Studij slučaja Porezna uprava Republike HrvatskePredaja poreznih prijava putem interneta Izvor: http://zaklada-hanzekovic.ijf.hr/2003/bpr.pdf Preuzeto: 19.3.2012. Ministarstvo financija RH uveo je novi sustav ePorezna. ePorezna je skup elektroničkih usluga Porezne uprave koja omogućava svim poreznim obveznicima elektroničku predaju digitalno potpisanih obrazaca, dohvat statusa poslanih obrazaca te uvid u porezno knjigovodstvenu karticu, a sve u cilju jednostavnijeg i bržeg ispunjavanja obveza prema Poreznoj upravi. http://www.porezna-uprava.hr/e-Porezna/index.asp?id=b03d1 Preuzeto: 21.3.2012.
 17. 17.  Kao osnovne prednosti predaje poreznih prijava putem Interneta za porezne obveznike jesu: ◦ jednostavnost predaje obrazaca uz kvalitetne kontrole podataka ◦ smanjenje (ili eliminiranje) fizičkog kontaktiranja ◦ ubrzanje predaje poreznih prijava i poslovnih procesa ◦ dobivanje svih aplikacija vezanih uz rad s Poreznom upravom na jednom mjestu (portal Porezne uprave) ◦ dostupnost informacija o obavljenim (neobavljenim) transakcijama putem e-maila ili aplikacijama upita Očekivane koristi za PU očituju se u: ◦ uštedi vremena na unosu obrazaca i ispravljanju grešaka ◦ uštedi vremena na manipuliranju dokumentacijom ◦ uštedi vremena zbog smanjenja telefonskih kontakata (sve potrebne informacije biti će dostupne poreznom obvezniku putem aplikacija upita na internetu)
 18. 18. 4. ZAKLJUČAK Procesi igraju glavnu ulogu u korištenim metodologijama unaprjeđenja poslovanja, poput BPR-a Važnost primjene procesne orijentacije u navedenim primjerima ogleda se u: ◦ jednostavnijim, bržim i učinkovitijim procesima ◦ kraćim vremenskim ciklusima, što smanjuje zalihe ◦ bržem priljevu novčanih sredstava ◦ korištenju informacijske tehnologije. Suvremeni pristupi poslovanju povećavaju efikasnost poslovanja i primjenjivi su na sve kompanije, radom su prikazani koraci, koji ukoliko se slijede, vode do poslovnog uspjeha.
 19. 19. 5. LITERATURAKnjige: Bosilj- Vukšić, V. i Kovačić, A. (2004), Upravljanje poslovnim procesima, Sinergija: Zagreb. Certo, S. C. i Certo S. T. (2008), Moderni menadžment: 10. izdanje. Mate: Zagreb. Hammer, M. i Champy, J. (2001), Reinženjering tvrtke: Manifest za poslovnju revoluciju. Mate: Zagreb. Lamza-Maronić, M. i Glavaš, J. i Lepešić, D. (2010), Poslovni informacijski susatvi: podloga suvremenom poslovanju. E-udžbenik, 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Osijek: Studio HS Internet, Ekonomski fakultet u Osijeku. Srića, V. i Spremić, M. (2000), Informacijskom tehnologijom do poslovnog uspjeha,Sinergija: Zagreb. Žugaj, M. i Šehanović, J. i Cingula, M. (1999), Organizacija. Varaždin: Fakultet organizacije i informatike Varaždin. Žugaj, M. (2008), Organizacijsko oblikovanje. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku.Magistarski rad: Hernaus, T. (2006), Transformacija klasične organizacije u organiziciju orijentiranu na poslovne procese. Magistarski rad. Zagreb: Ekonomski fakultet u Zagrebu. Internet: http://www.vus.hr/uploads/file/zbornik/rad_boban_sladoljev.pdf Preuzeto: 16.3.2012. http://www.soxlaw.com/ Preuzeto: 16.3.2012. http://www.aq2tech.com/Home/Check21/tabid/90/Default.aspx Preuzeto: 16.3.2012. http://oliver.efos.hr/nastavnici/nsarlija/projekti/doc/Kratak%20pregled%20Basela%202.pdf Preuzeto: 16.3.2012. http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2011/index.html Preuzeto: 16.3.2012. http://www.cat.aum.edu/Content.aspx?cid=76ccdd68-b940-4446-aeda-5b97ca50264f Preuzeto: 22.3.2012. http://www.imamu.edu.sa/Scientific_selections/abstracts/Documents/Reengineering%20The%20Corporation.pdf Preuzeto: 18.3.2012. http://www.qualitywaves.com/Articles%20about%20Process%20Reengineering/BPR%20UOW.pdf Preuzeto: 18.3.2012. http://www.porezna-uprava.hr/e-Porezna/index.asp?id=b03d1 Preuzeto: 21.3.2012.

×