Successfully reported this slideshow.

Serveis suport a les persones emprenedores, Ajuntament Prat Llobregat

1,007 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Serveis suport a les persones emprenedores, Ajuntament Prat Llobregat

 1. 1.  Què es i que fem des del Servei de Creació d’empreses de l’Àrea de Promoció Econòmica i Comerç de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.  Finançament i subvencions  Recursos per a joves OBJECTIUSOBJECTIUS
 2. 2. EL SERVEI DE CREACIÓ D’EMPRESES Xarxa INICIA  Si ets una persona emprenedora, que tens una idea de negoci, vols avaluar la seva viabilitat i posar-la en marxa, INICIA t’ofereix informació, orientació, assessorament, formació, facilitats de finançament i suport a la consolidació. Aquests serveis actuen en tres àmbits principals: la difusió de la cultura d’empresa, el foment de la creació d’activitat empresarial i el suport a les microempreses i petites empreses. El servei s’ofereix a través d’una Xarxa per la creació d'empreses, formada per entitats locals distribuïdes per Catalunya. El seu personal tècnic t’assessorarà en tot el procés de desenvolupament de la teva idea, et donarà suport per fer el pla d’empresa i t’informarà sobre els ajuts, subvencions i altres avantatges que pots demanar.
 3. 3. SENSIBILITZACIÓ PER EMPRENDRE  INICIA: per la creació d’empreses del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, l’Àrea de Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona i l’Agència Catalana de la Joventut amb la participació de més de 100 entitats locals ofereixen als instituts d’ensenyament secundari i FP els “Seminaris de generació d’idees i creació d’empreses”. Contingut:  Com es generen les idees empresarials  Les condicions per a l’éxit de la idea (Test de l’emprenedor/a: condicions personals)  Les causes del fracàs de la idea empresarial  L’avaluació de la idea empresarial  El pla d’empresa  La forma jurídica de l’empresa
 4. 4. SENSIBILITZACIÓ PER EMPRENDRE  IV Concurs d’Iniciatives Empresarials “EL PRAT EMPRÈN”. Premis en metàl·lic per als nous projectes empresarials.  Premi a la Millor Idea i/o projecte empresarial: 2.000 euros  Premi a la Millor Idea i/o projecte empresarial en l’àmbit del comerç: 2.000 euros  Premi a la Millor Iniciativa d’Economia Social i Cooperativa: 2.0000 euros.  Jornades de difusió de la cultura emprenedora:  IV Jornada de l’emprenedor i l’emprenedora local del Prat de Llobregat  I Fòrum Delta de l’emprenedoria
 5. 5. INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ  Sessions Informatives en grup Punt de Partida per Emprendre. Aquestes sessions es realitzen setmanalment (dimarts) per informar del funcionament i recursos del Servei de Creació d’Empreses, avantatges i inconvenients de l’autoocupació.  Informació personalitzada sobre recursos i ajuts possibles per ala posada en marxa de l’empresa o negocio.
 6. 6. ACOMPANYAMENT  Accions d’assessorament individualitzat per determinar la viabilitat d’un projecte empresarial.  Informació i assessorament en aspectes de creació i gestió d’empreses.  Suport en la confecció del Pla d’empresa  Suport per a tramitar el programa de Capitalització
 7. 7. LA FORMACIÓ ES CLAU: FORMACIÓ PER A PERSONES EMPRENEDORES  Taller els dimecres al Club: Apunts per emprendre. Aquest taller reforça l’assessorament individual i consta de 4 mòduls:  Què necessito per al meu negoci?  Com legalitzar l’activitat? Formes Jurídiques i tràmits  Els números del pla d’empresa: planificació econòmica -financera.  Fiscalitat bàsica per autònoms.  Taller de màrqueting  Així mateix, si estàs cursant estudis de formació professional tant de Grau Mig com de Grau Superior, t'avancem que al llarg dels cursos escolars 2009- 2012, s'anirà incorporant progressivament una nova assignatura anomenada “Empresa i Iniciativa Emprenedora”, on es treballarà la iniciativa emprenedora, l'empresa i el seu entorn, el pla d'empresa, la posada en marxa de l'empresa i la gestió empresarial com a instruments per arribar a crear una ocupació i desenvolupar una idea de negoci.
 8. 8. FINANÇAMENT I SUBVENCIONS 1. Capitalització Oficines de Treball de la Generalitat (OTG) 2. Programa de l’ocupació autònoma Departament de Treball 3. Reducció quotes autònomes Tresoreria General de la Seguretat Social 4. Iniciatives I+O Departament de Treball 5. Foment de l’economia social Departament de Treball
 9. 9. FINANÇAMENT I SUBVENCIONS  CAPITALITZACIÓ: Sol·licitar el cobrament de la prestació, en un pagament únic i/o amb l’abonament de les cotitzacions a la Seg Social. Requisits:  Tenir la prestació d’atur reconeguda per l’OTG.  Tenir com a mínim 3 mensualitats de prestació d’atur per cobrar.  No haver capitalitzat en els últims 4 anys. Empresari/a individual SCP Pagament únic 60% de la prestació i la resta (40%) en abonaments de quotes. Homes de fins a 30 anys i dones de fins a 35 anys (màxim del 80%) 100% abonament de quotes.SL (soci/a treballador) 100% abonament de quotes. SLL/SAL SCCL 100% destinat al capital social.
 10. 10. FINANÇAMENT I SUBVENCIONS  PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ AUTÒNOMA:  Trobar-se en situació d’atur i inscrit a l’OTG com a demandant d’ocupació prèviament a la constitució en treballador autònom.  Donar-se d’alta en el RETA, en el règim especial per compte pròpia que correspongui o Mutualitat del col·legi professional.  El treballadors autònoms podran ser beneficiaris quan formin part de una societat civil sempre que les subvencions siguin a títol personal, resten exclosos els socis de societats mercantils, cooperatives i societats laborals i els autònoms col·laboradors. També els que hagin exercit la mateixa activitat o similar com autònoms en els 6 mesos anteriors a la data d’alta al corresponent règim de la Seguretat Social.  Realitzar l’activitat per la qual es va concedir la subvenció i mantenir la seva activitat i alta a la Seguretat Social o equivalent almenys durant 3 anys.  En el supòsit de treballadors amb discapacitat, reconeixement del grau de minusvalidesa igual o superior al 33%. •
 11. 11.  Subvenció per a l’establiment com a treballador/a autònom/a •Persones en situació d’atur: 4.000 € •Joves en atur de 30 anys o menys: 4.500€ •Dones en atur: 5.000 € •Persones aturades amb discapacitat, 9.000€ per dones i 8.000€per homes. Subvenció financera Reduir els interessos de préstecs destinats a finançar inversions per a la creació i posada en marxa de l’empresa. Quantia: Reducció fins a 4 punts el tipus d’interès fixat per l’entitat financera, pública o privada. Aquesta subvenció no pot superar la quantia de 3.000€. Subvenció per assistència tècnica És una ajuda per la contractació de serveis externs. Import: 75% del cost del servei, amb un màxim de 1.000€.
 12. 12. FINANÇAMENT I SUBVENCIONS  Reducció quotes autònoms  Homes ≤ 30 anys i dones ≤ 35 anys. 30% de reducció de quotes sobre la base mínima durant 30 mesos.  Minusvàlids. 50% de reducció de quotes sobre la base mínima durant 5 anys.  Dones reincorporades després de la maternitat. Reducció del 100% de la base mínima durant un any.
 13. 13. SERVEIS A LES EMPRESES  Programa per a la consolidació d'empreses de recent creació:  Sessions informatives empresarials  sobre temes d'actualitat i Tallers Indra per a la consolidació d'empreses de recent creació.  Jornades de Reflexió Empresarial.Sessions formatives i tutories a l’empresa.  X edició Premis Delta a les Millors Iniciatives Empresarials  Organització de jornades i seminaris  Edició de la Revista El Pratpromoció
 14. 14. RECURSOS PER A JOVES EMPRENEDORS  Programa Joves Emprenedors: http://inicia.gencat.cat  Portal Jove.cat  Oficina Jove de Treball  Finançament. Portal FinEmpresa: ttp://gencat.cat/finempresa  Projectes d’innovació: ACC1Ò ( L'agència per a la innovació i la internacionalització de l'empresa catalana.: http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/
 15. 15. Persones amb qui podeu contactar AGUSTINA RODRIGUEZ E-mail: rodriguez@elprat.cat IDOIA ESPUÑA E-mail: espuna@elprat.cat 93.478.68.78

×