Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tema 1

310 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tema 1

  1. 1. Tema 1 La web 2.0
  2. 2. Explicació <ul><li>Un lloc Web 2.0 permet als seus usuaris interactuar amb altres usuaris o canviar el contingut del lloc; en front dels llocs web no interactius on els usuaris es limiten a mirar passivament la informació que se'ls proporciona. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
  3. 3. Diferèncias Web 2.0 y 1.0 <ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul>
  4. 4. Exemples web 2.0 <ul><li>  </li></ul>

×