Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

90годишнина на СОУ Хитрино

766 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

90годишнина на СОУ Хитрино

  1. 1. Червена вода Ветова Разград Ясеновец Хитрино Каменяк Каспичан Провадия Белослав Русе Варна Железопътната линия Русе-Варна е построена по времето на Османската империя.Започната е през 1863г. и е завършена през 1866г.Строена е от английската компания на барон Хирш и е имала огромно военно и стопанско значение.
  2. 2. Хитрино Село Хитрино съществува от 1866г. Като тогавашното име на селището е Шейтанджик. Поради важното си географско положение, развитието на търговията и местната каменна кариера, гара Шейтанджик се развива бурно.
  3. 3. Децата на многобройните семейства първоначално ходели другаде на училище.Инициативата за откриване на училище при гарата е заслуга на двама гарови чиновници – Видин Златанов и Цони Станев.
  4. 4. Първата световна война забавила откриването му ,но веднага след приключването и, през 1918г. то било открито. Две години по-късно се поставя началото на Новото първоначално училище .За учител е назначен Георги Василев от днешното село Дибич. Училището имало три отделения с 19 ученици.
  5. 5. В началото училището се помещавало в една от сградите на гарата, но скоро било принудено да я освободи и да се премести при по-лоши битови условия – в сайвантите на местния жител Георги Арнаудов. От тях били създадени и обзаведени две класни стаи. През 1935г. се основава родителско – учителско сдружение и безплатна ученическа трапезария.
  6. 6. От 1935г. училището носи името на българския народен будител доктор Петър Берон. Строежът на нова училищна сграда започва през 1936г., а на 31 октомври същата година се открива и първи прогимназиален клас. От1937г. до 1940г. се откриват втори и трети прогимназиални класове и училището става пълна Прогимназия. Нейн пръв директор става Панайот Лефтеров.
  7. 7. От 1935г. училището носи името на българския народен будител доктор Петър Берон. Строежът на нова училищна сграда започва през 1936г., а на 31 октомври същата година се открива и първи прогимназиален клас. От1937г. до 1940г. се откриват втори и трети прогимназиални класове и училището става пълна Прогимназия. Нейн пръв директор става Панайот Лефтеров.

×