Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
uè perd la SocietatQ    amb la  Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (Llei Wert_2012)  Associació del P...
¡ Que viva la ciencia,           que viva la poesía !      es cierto que no hay arte       sin emoci...
Què perd la Societat amb la LOMQE ?    La història i consolidació dels últims 25 anys       de projectes educatiu...
Què podem fer ?     De tant en tant, les persones i la societat deuriem fer un balanç del camí recorregut, valorar el...
Àbac  Roleu per a pintar
Transmissió per engranatges cònics  Morter de fusta
Teodolit  Amperímetre
Faristol  Peces de fusta
Objecte decoratiu mòbil  Tangram i estoig
Grúa  Ascensor
Estructura d’un habitatge  Motor elèctric de sis pols
Turbina d’aigua i generador elèctric  Taula en forma d’espiral
Croquització de peces  Anàlisi motor d’explosió de dos temps
Disseny de làmpades  Sistema de regulació llum elèctrica
Pont grúa  Disseny de làmpades - comecocos-
Vehicle per a transportar palets  Avaluació del funcionament JoyStick
Motor elèctric - I  Motor elèctric - II
Sistema de transmissió direcció vehicle amb Lego  Cotxe seguidor de línia amb microcontrolador
Sistema automàtic de regulació de velocitat  Control d’un motor per mitjà de portes lògiques
Elements d’un circuit elèctric en cc  Vehicles que segueix línies
Instal·lació elèctrica d’un habitatge
Tricicle elèctric  Cotxe amb direcció i grup diferencial
Disseny de cadires - I  Disseny de cadires - II
Pont llevadís  Molinet de vent per a generar electricitat
Cadena cinemàtica
Disseny de cadires - III  Sistema de reducció velocitat
Làmpada giratòria per calor  Detall del difusor de calor
Sistema programador per tarjeta perforada  Mecanisme programador de llums per tambor
Anàlisi de sistemes – caldera de gas atmosfèrica  Avaluació del funcionament d’una caldera
Hivernacle amb sensors d’humitat i lluminós  Hivernacle amb sensor lluminós
Porta de garatge electro-pneumàtic programable  Cadira salva-escales per a discapitats
Sistema electro-pneumàtic programable
apiens.                                           de s er com Homo S      ...
La tecnol              ogia sha           poderós i    conve               nstr...
neutra.               itiva, ni negativa, ni    logia n o és ni po s      l moll de la      ...
Per analitzar                            el passat i ad                    ...
Tot açò es red      Espanya pat                ueïx, en bona       irà molt si no    deter...
Imagina que cada persona sobre la Terra puguesi compartir el  coneixement humà amb la major llibertat i accesibilitat pos...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Què perd la societat amb la LOMQE ?

561 views

Published on

Presentación de diapositivas que resumen la rueda de prensa del 21 noviembre de 2012, en el IES Lluís Vives (Valencia).

A través de las diapositivas, se trata de reflexionar sobre las consecuencias derivadas de una mala política educativa, como la denominada LOMCE, la cual pretende eliminar la Educación Tecnológica en la ESO y Bachillerato.

@Enric Torres

Published in: Education
 • Be the first to comment

Què perd la societat amb la LOMQE ?

 1. 1. uè perd la SocietatQ amb la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (Llei Wert_2012) Associació del Professorat de Tecnologia A·P·T·C·V València, 21 nov. 2012
 2. 2. ¡ Que viva la ciencia, que viva la poesía ! es cierto que no hay arte sin emoción, y que no hay precisión sin artesanía como tampoco hay guitarras sin tecnología la máquina la hace el hombre y es lo que el hombre hace con ella el arado, la rueda, el molino, la mesa, las lentes para ver de cerca y de lejos hay manos capaces de fabricar herramientas con las que se hacen máquinas para hacer ordenadores que a su vez diseñan máquinas que hacen herramientas para que las use la mano música y texto: Jorge Drexler
 3. 3. Què perd la Societat amb la LOMQE ? La història i consolidació dels últims 25 anys de projectes educatius integradors. *L’adquisició de coneixements i habilitats útils per a la vida. * Mètodes innovadors per a l’aprenentatge i adquisició de cultura tecnològica per a tothom. * Una visió ampla del desenvolupament tecnològic i dels seues efectes.
 4. 4. Què podem fer ? De tant en tant, les persones i la societat deuriem fer un balanç del camí recorregut, valorar elsaspectes més rellevants aconseguits, però també mantenir una actitud oberta cap ala tolerància, el talent, la creativitat i el compromís social.
 5. 5. Àbac Roleu per a pintar
 6. 6. Transmissió per engranatges cònics Morter de fusta
 7. 7. Teodolit Amperímetre
 8. 8. Faristol Peces de fusta
 9. 9. Objecte decoratiu mòbil Tangram i estoig
 10. 10. Grúa Ascensor
 11. 11. Estructura d’un habitatge Motor elèctric de sis pols
 12. 12. Turbina d’aigua i generador elèctric Taula en forma d’espiral
 13. 13. Croquització de peces Anàlisi motor d’explosió de dos temps
 14. 14. Disseny de làmpades Sistema de regulació llum elèctrica
 15. 15. Pont grúa Disseny de làmpades - comecocos-
 16. 16. Vehicle per a transportar palets Avaluació del funcionament JoyStick
 17. 17. Motor elèctric - I Motor elèctric - II
 18. 18. Sistema de transmissió direcció vehicle amb Lego Cotxe seguidor de línia amb microcontrolador
 19. 19. Sistema automàtic de regulació de velocitat Control d’un motor per mitjà de portes lògiques
 20. 20. Elements d’un circuit elèctric en cc Vehicles que segueix línies
 21. 21. Instal·lació elèctrica d’un habitatge
 22. 22. Tricicle elèctric Cotxe amb direcció i grup diferencial
 23. 23. Disseny de cadires - I Disseny de cadires - II
 24. 24. Pont llevadís Molinet de vent per a generar electricitat
 25. 25. Cadena cinemàtica
 26. 26. Disseny de cadires - III Sistema de reducció velocitat
 27. 27. Làmpada giratòria per calor Detall del difusor de calor
 28. 28. Sistema programador per tarjeta perforada Mecanisme programador de llums per tambor
 29. 29. Anàlisi de sistemes – caldera de gas atmosfèrica Avaluació del funcionament d’una caldera
 30. 30. Hivernacle amb sensors d’humitat i lluminós Hivernacle amb sensor lluminós
 31. 31. Porta de garatge electro-pneumàtic programable Cadira salva-escales per a discapitats
 32. 32. Sistema electro-pneumàtic programable
 33. 33. apiens. de s er com Homo S Homo Faber, ho ha constitueix la base tés com , el que à no ha de s er en ment sinò la ment de la human itat. L’ésser hum s linstru er sinò el pen s a r , no é interpretació , n o de N o és el f nçant la ducte incip alment mitja ix, és un pro ns v e pr si mate E l q ue s a be m del m ó n e de la inte rpretació, en uest agent ú nic de la eix vincle cionar aq uatge. dire cta, i el mat ansm etre i perfec e és el lleng lexperiència ser explicat pe r a t r interpretació qu auria d’allò que ha de borrats d e sobte, hi h cinc mil a nys foren es ntinuaria se nt h um à . ls últims home co rexeria vent s mecànics de a de vida; però l’ cera desapa Si tots els in a pèrdud terra sen [...]”. un a catastròfic terp retar [...] la cultat d’in se li eli minava la fa En canvi, si 1970 Lewis Mumford, 90) EE.U U. (1895-19 ectura banista, crític d’arquit de la te cnologia, ur sociòleg , historiadorCites d’autors i institucions
 34. 34. La tecnol ogia sha poderós i conve nstrumen rtit en portadora d t en el de senvolup e cultura i constitu ament de eix un dabans d la democ e la presa ràcia des de la Bas tilla.. Sigvard Strandh , 1979 E E.UU. (19 polític, ci Museu de la Tècnica entífic i in 21) v [Estocolm entor , Suècia]Cites d’autors i institucions
 35. 35. neutra. itiva, ni negativa, ni logia n o és ni po s l moll de la cció.La tecno tat en e ia s empre ha esLa tecnolog , 1981 Melvin Kranzberg U. (1917-19 5) 9 ria a 1900 EE.U de la Tecnologia ccidente d e la Prehistò or d’història tècnica en O profess nologia. La ria de la Tec autor: Histò La tecnologia ens fa més humans. La fabricació de ferramentes amb altres ferramentes és la propietat que distingueix al gènere Homo de la resta dels éssers vius Eudald Carbonell, 1991 Girona (1953) Dr. Geologia del quaternari Antropòleg i codirector de les excavacions en Atapuerca Cites d’autors i institucions
 36. 36. Per analitzar el passat i ad quirir una vis Per a evitar le Per a foment ió prospectiv Per a contrib s desigualtat ar els coneix a dels avanço uir en la form s socials entr ements bàsic s i riscos / ació de comp e els joves i in s de ciència i Per a saber in etències inte tegrar-los en tecnologia / tercanviar in l·lectuals i ac la societat de formació, con tituds necess l segle XXI / eixements i a àries per a l’a Per a millora dquirir habilit prenentatgeL’ensenyan r en la qualit ats útils per a / ça de les ciè at de l’ensen la vida / ncies, la te yança i de l’a cnologia i l prenentatge es matemà / tiques en p ro del dese nvolupame nt humà Conferència UNESCO, 2 internac 0 01 ional. Goa [In d ia] Cites d’autors i institucions
 37. 37. Tot açò es red Espanya pat ueïx, en bona irà molt si no determinades part, a tindre u comença a in especialitats, c na base de po novar telecomunicac om les matem blació formada ions o la biote àtiques, lengin en tinga coneixem cnologia. Vosté yeria, la inform ents profunds s necessiten a àtica, les de tecnologia, quest tipus de que sàpia idiom gent, que es i que puga productes i pro crear cessos innovad ors. Natha n Rosenberg expert en políti , 2005 ques d’innovac Nueva Jersey, ió, catedràtic U EE.UU. (1925) niversitat de S tanford (Califo rnia)Cites d’autors i institucions
 38. 38. Imagina que cada persona sobre la Terra puguesi compartir el coneixement humà amb la major llibertat i accesibilitat possible. Jimmy Wales Fundador de Wikipedia, 2009 a és un ació científ ica i tecnològic pidesa, leduc ible i la ciona a mb ra senvolup ament sosten En un món que evolu per a la con secució del de s afronten el problema instrument im portant es educatiu canvis tant a ixò, els sistem -se adaptat als de la pobresa . No obs r no haver logia. reducció rd u t pertinència, pe ciència i tecno ça ha pe tèria de que eixa ensenyan actuals en ma ologia e la Cièn cia i la Tecn 2010 E nsenyança d UNESCO,Cites d’autors i institucions

×