Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Innsikt ved drammenvgs rapport

504 views

Published on

Noe forkortet om InnsIKT prosjektet ved Drammen vgs 2009/2010
Holdt av Jørn Ellingsen, Kisti Furre og Siv Marit Ersdal

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Innsikt ved drammenvgs rapport

 1. 1. InnsIKT ved Drammen vgs<br />Et utviklingsprosjekt<br />
 2. 2. HVEM: Drammen vgs<br />3 norsk-klasser<br />2 engelsk-klasser<br />1 spansk-klasse<br />Siv Marit Ersdal; skolebibliotekar<br />Jørn I. Ellingsen; norsk og engelsk<br />Kirsti B. Furre; norsk, fransk og spansk<br />
 3. 3. HVA<br />Utvikle digital pedagogisk kompetanse: <br />Utarbeide en fagwiki i de respektive fagene<br />Utnytte digitale verktøy<br />Samarbeid med skolebiblioteket – utnytte spesialkompetanse<br />
 4. 4. HVORFOR<br />Utvikle digital kompetanse <br />Prøve å utvikle en digital pedagogikk<br />Øke læringstrykket<br />Synlighet - større elevaktivitet <br />Opparbeide en delingskultur<br />
 5. 5. Fagwiki i spansk<br />
 6. 6. Fagwiki i spansk<br />
 7. 7. Vurdering<br />Vurderinger underveis, ved hjelp av kommentarfeltet i wikien, men også mer formelle vurderinger.<br />Responsgrupper med ansvar for å gi tilbakemeldinger:<br />Par<br />Grupper av 4 elever<br />Biblioteket er med i vurderingen<br />
 8. 8. Elevene gir respons på ulike nivåer<br />
 9. 9. Samarbeid med skolebiblioteket<br />Systematisk arbeid for å finne de gode samarbeidsmodellene mellom skolebiblioteket og lærene/klassen. <br />
 10. 10. De trenger umiddelbart<br />Å vite hva de har lov å gjøre med bilder<br />Å vite hvordan de kan finne flere kilder enn læreboka og wikipedia<br />Hvordan de kan bruke kildene<br />
 11. 11. Biblioteket holde små kurs og er med på å gi tilbakemeldinger<br />Verktøy – tankekart, samskriving<br />Arbeidsmåter – å gjøre til sitt eget<br />Teknikker – sitering, kildelister osv.<br />Respons til elevene fra noen andre enn læreren<br />
 12. 12. Sitatteknikk og kildeangivelse<br />
 13. 13. Utfordringer<br />Å få elevene til å gjøre stoffet til sitt eget <br />Å få elevene i større grad til å være med på dugnad for å ta vare på felles notater og fagstoff? Å få elevene til å se viktigheten av å arbeide prosessorientert <br />Tradisjonell eksamen<br />Norsk og fremmedspråk avsluttes 2. eller 3. år<br />Organisering av undervisning<br />
 14. 14. Status hovedmål<br />Økt digital kompetanse?<br />Lære i fellesskap?<br />Større læringstrykk?<br />Utnytte bibliotekets fagkompetanse<br />
 15. 15. Elevundersøkelse<br />I løpet av skoleåret har vi blitt kjent med en rekke digitale verktøy. I hvilken grad mener du at du har hatt/vil få utbytte av disse?<br />
 16. 16. Elevundersøkelse<br />
 17. 17. Hvorfor har du hatt stort/lite utbytte av de ulike programmene i norsk/engelsk?<br />For eksempel wiki har vi lært mye av. Vi jobba flere ganger med det og jeg har fått med meg en god del av stoffet.<br />Det er mer interessant når det ikke bare er læring på tavlen men også på internett. Det gir ekstra pågangsmot.<br />Jeg har hatt utbytte av wiki fordi da jobber vi selvstendig med en ting og finner fakta, da lærer jeg mer.<br />Jeg har fått stort utbytte av de ulike verktøyene,fordi det fører til at ting blir enklere å gjøre.<br />Jeg har hatt stort utbytte av digitale verktøy når jeg har drevet med skole arbeid for da er det lettere å lære å vi har brukt de fleste verktøtyene.<br />Det er interesant å lære på nye måter.<br />De verktøyene som er blitt brukt, har blitt bestemt av læreren, og derfor gitt stort utbytte. De programmene som er blitt mindre brukt, har gitt mindre utbytte.<br />Jeg er ikke så særlig glad i all slags digitale verktøy, men mer for hånd om vi skal ha tankekart. Det blir til at vi har så mange brukere her og der og da blir det ganske rotete.<br />Av gammel vane blir det at jeg bare bruker Word eller tegner egne tankekart, så jeg bruker ikke de digitale verktøyene så mye.<br /> Syns det er bedre når ting blir gjort på tavla eller på ark.<br /> Jeg holder meg til word mye. det blir mye styr med alle sidene<br />Jeg sleit med å skjønne hvordan man virkelig brukte programmene.<br />Nei, enten husker jeg ikke hva vi gjorde med de prog, eller så har vi ikke hatt om de.<br />
 18. 18. Hvordan deler vi våre erfaringer?<br />Prosjektwiki<br />Prosjektblogg<br />Internt i fagseksjoner på Drammen vgs<br />Konferanser for bibliotekarer<br />Kongsbergkonferansen<br />Kunnskapsutveksling mellom skoler i fylket (kurs)<br />Diigo<br />Twitter<br />
 19. 19. Kompetanseutvikling<br />Bruk av digitale verktøy<br />Wiki<br />Blogg<br />Tankekart – Mindomo, Bubbl.us, Freemind<br />Samskrivings- og samarbeidsverktøy – Etherpad, Wallwisher<br />Photo story, Go!Animate<br />Microsoft Word lager kildeliste<br />Microsoft OneNote<br />Googledocs<br />Zotero<br />Delicious, Diigo<br />Utnytte mulighetene i LMS (It’sLearning)<br />…og mange andre verktøy og tjenester.<br />Refleksjon over egen praksis og elevenes læringsutbytte<br />
 20. 20. Elevundersøkelse - kompetanseheving<br />Ja<br />Flinkere med opphavsrett<br />Har lært å bruke noen nye digitale verktøy<br />Har hevet min digitale kompetanse mange hakk - mange av de digitale verktøyene kjente jeg ikke til før jeg lærte å bruke dem i år<br />Nei<br />Wikispaces har bare irritert meg<br />Litt<br />Ikke nevneverdig<br />
 21. 21. Elevundersøkelse – samarbeid<br />
 22. 22. Elevundersøkelse – respons fra medelever<br />
 23. 23. Konklusjon<br />”El camino se hace al andar…”<br />Antonio Machado<br />

×