Successfully reported this slideshow.

Relationele en Seksuele Vorming in het IVV

239 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Relationele en Seksuele Vorming in het IVV

 1. 1. RELATIONELE EN SEKSUELE VORMING IVV SINT-VINCENTIUS Jonatan Baert - Tine Cool - Sofie De Block - Timothy De Ryck - Sophie Desimpelaere - Tine Maertens - Tine Van Kerckhove
 2. 2. Verwelkoming
 3. 3. Wie verloor zijn maagdelijkheid op 14 jaar? Wie op 15 jaar… Wie op 16 jaar…
 4. 4. Kennismaking
 5. 5. <ul><li>IVV Sint-Vincentius </li></ul><ul><li>Gevarieerd aanbod studierichtingen: </li></ul><ul><ul><li>BSO- en TSO-opleidingen voor 2 e en 3 e graad </li></ul></ul><ul><ul><li>Se-n-Se Leefgroepwerking & Se-n-Se Integrale veiligheid </li></ul></ul><ul><ul><li>HBO Verpleegkunde </li></ul></ul><ul><li>Opleiden tot gekwalificeerde mensen </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Schoolpopulatie </li></ul><ul><li>Een afspiegeling van de maatschappij en </li></ul><ul><li>haar verschillende culturen en </li></ul><ul><li>levensbeschouwingen. </li></ul><ul><ul><li>850 studenten verspreid over de vier campussen </li></ul></ul><ul><ul><li>650 studenten campus Molenaarstraat </li></ul></ul>
 7. 7. Interview met een leerkracht
 8. 8. <ul><li>‘ Als je vergelijkt met de vorige scholen </li></ul><ul><li>waar je reeds les gaf, wat zou je dan als </li></ul><ul><li>specifieke karakteristiek van het IVV Sint- </li></ul><ul><li>Vincentius omschrijven?’ </li></ul>
 9. 9. <ul><li>‘ Zorgt de open sfeer op school er voor dat </li></ul><ul><li>leerlingen sneller bij de leerkrachten komen </li></ul><ul><li>aankloppen met persoonlijke vragen?’ </li></ul>
 10. 10. <ul><li>‘ De vakoverschrijdende eindtermen, is </li></ul><ul><li>dat iets waar je bewust mee bezig bent </li></ul><ul><li>tijdens je lessen?’ </li></ul>
 11. 11. <ul><li>‘ Zou het zinvol zijn om duidelijke afspraken </li></ul><ul><li>te maken rond de verdeling en spreiding </li></ul><ul><li>van vakoverschrijdende eindtermen?’ </li></ul>
 12. 12. <ul><li>‘ Seksualiteit en relaties, het lijkt ons wel </li></ul><ul><li>een thema dat ontzettend leeft bij jongeren </li></ul><ul><li>uit de derde graad…’ </li></ul>
 13. 13. <ul><li>‘ Besteedt de school op nog een andere </li></ul><ul><li>manier aandacht aan dit onderwerp?’ </li></ul>
 14. 14. <ul><li>‘ Hoe wordt dit thema wel benaderd?’ </li></ul>
 15. 15. Waarom relationele en seksuele vorming in school
 16. 16. <ul><li>Seksuele voorlichting voorkomt </li></ul><ul><li>zwangerschap </li></ul>De pil voorkomt SOA’s Seksuele voorlichting leidt tot het gebruik van anticonceptie Vrij veilig! Zet 2 rubbertjes op. Seksuele voorlichting lokt seksuele initiatie uit. SOA kennis schiet tekort… Seksuele voorlichting is de taak van de ouders
 17. 17. Blik op ‘SOA-souvenir’
 18. 18. <ul><li>SOA-souvenir </li></ul><ul><li>Educatief spel over Seksueel </li></ul><ul><li>Overdraagbare Aandoeningen (SOA) </li></ul><ul><ul><li>Wat SOA zijn </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoe je ze kan oplopen </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoe je ze kan vermijden </li></ul></ul><ul><li>Kennisaspecten </li></ul><ul><li>Relationele aspecten </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Praktisch: </li></ul><ul><ul><li>Jongeren vanaf 14 jaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Vanaf 4 deelnemers </li></ul></ul><ul><ul><li>Duur van het spel : ± 2 uur </li></ul></ul>
 20. 20. ALARM!! Schaamluis gesignaleerd
 21. 22. Implementatie
 22. 23. <ul><li>SOA-souvenir implementeren </li></ul><ul><li>STAP 1: Voorbereidingsfase </li></ul><ul><li>STAP 2: Uitvoeringsfase </li></ul><ul><li>STAP 3: Evaluatiefase </li></ul>
 23. 24. Voorbereidingsfase
 24. 25. <ul><li>(1) Voorbereidingsfase </li></ul><ul><li>+ Actieve werkgroep rond VOET-en </li></ul><ul><li>+ Erover waken dat alle thema’s aan bod </li></ul><ul><li>komen in verschillende lessen en/of </li></ul><ul><li>themadagen </li></ul><ul><li>+ Positieve attitude t.a.v. implementatie </li></ul><ul><li>VOET-en </li></ul><ul><li>+ Ondersteunen met veel enthousiasme </li></ul><ul><li>nieuwe projecten </li></ul>
 25. 26. <ul><li>(1) Voorbereidingsfase (vervolg) </li></ul><ul><li>- Leerlingen te weinig betrokken bij het </li></ul><ul><li>voorbereiden, uitwerken en evalueren </li></ul><ul><li>van activiteiten </li></ul><ul><li>Meer grondige bevraging </li></ul><ul><li> huidige implementatie sluit niet volledig </li></ul><ul><li>aan bij behoeften leerlingen </li></ul>
 26. 27. <ul><li>(1) Voorbereidingsfase (vervolg) </li></ul><ul><li>Jaarlijks terugkerend thema in de verschillende leerjaren </li></ul><ul><li>Vlot inspelen op een thema dat sterk samenhangt met de maturiteit en de cultuur van de leerlingen </li></ul>
 27. 28. <ul><li>(1) Voorbereidingsfase (vervolg) </li></ul><ul><li>Leerkrachten van het vak omgangskunde: </li></ul><ul><ul><li>Veel contacturen </li></ul></ul><ul><ul><li>Lesblokken van 2 à 3 lesuren </li></ul></ul><ul><ul><li>Groepje van minder dan 10 leerlingen </li></ul></ul><ul><li>Extra leerkracht voor ondersteuning </li></ul><ul><li>Bijscholing over het onderwerp en het verloop van het spel </li></ul><ul><li>SOA-souvenir zelf spelen </li></ul>
 28. 29. Uitvoeringsfase
 29. 30. <ul><li>(2) Uitvoeringsfase </li></ul><ul><li>Implementatie in alle klassen van de 2 e en 3 e graad BSO binnen het IVV Sint-Vincentius </li></ul><ul><li>Opsplitsing klas in 2 groepen + begeleiding van 1 leerkracht per groep </li></ul><ul><li>Leerkracht = goed ingelicht over het thema </li></ul><ul><li>Vlotte integratie in lessen door spelopzet </li></ul>
 30. 31. <ul><li>(2) Uitvoeringsfase (vervolg) </li></ul><ul><li>Koppeling aan het vak omgangskunde  SOA-souvenir flexibel inplannen in het jaarplan </li></ul><ul><li> VOET binnen vak? </li></ul><ul><li>Veilige sfeer: </li></ul><ul><ul><li>geleidelijke opbouw van het spel </li></ul></ul><ul><ul><li>vertrouwdheid van de leerlingen met de begeleidende leerkracht </li></ul></ul>
 31. 32. <ul><li>(2) Uitvoeringsfase (vervolg) </li></ul><ul><li>Kern van het spel neemt doorheen de jaren steeds meer volume in </li></ul><ul><li> vaardigheden en attitudes intensiever trainen </li></ul><ul><li>Elk jaar kan men andere accenten leggen = uitdagend en zinvol </li></ul><ul><li>Jaarlijkse intervisie is noodzakelijk! </li></ul>
 32. 33. Evaluatiefase
 33. 34. <ul><li>(3) Evaluatiefase </li></ul><ul><li>Op verschillende niveaus: </li></ul><ul><ul><li>Ervaringen, meerwaarden, positieve en negatieve punten bij zowel leerlingen als leerkrachten nagaan </li></ul></ul><ul><li>Directe bevraging </li></ul><ul><ul><li>Intervisie om opmerkingen en bedenkingen van de leerkrachten te bespreken + stem van leerlingen vertegenwoordigen </li></ul></ul><ul><li>Evaluatie in het spel ingebouwd </li></ul><ul><ul><li>Meningen en ervaringen van leerlingen bevragen </li></ul></ul>
 34. 35. <ul><li>(3) Evaluatiefase (vervolg) </li></ul><ul><li>Houding van leerlingen tegenover SOA-souvenir: </li></ul><ul><ul><li>Succesvolle implementatie </li></ul></ul><ul><ul><li> begeleidende leerkracht = vertrouwenspersoon voor leerlingen met prangende vragen rond dit thema </li></ul></ul><ul><ul><li>SOA-souvenir op korte en lange termijn zinvol </li></ul></ul>
 35. 36. Voor meer informatie verwijzen wij jullie graag door naar de wikispace van groep 12

×