Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bpm yildiz tekno park 2019

262 views

Published on

Süreç yönetimi eğitimi, bpm eğitimi, süreç modelleme, yıldız teknopark

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bpm yildiz tekno park 2019

 1. 1. Uygulamalı İş Süreçleri Modelleme ve İyileştirme Eğitimi TESODEV'den İş Süreçleri Yönetimi Eğitimi Tarih: 20-21 Şubat Yer: YTU Teknopark B2 Blok Davutpaşa
 2. 2. Hakkında Global olarak tanınan TESODEV'in BPM Eğitimi, İş Süreçleri Yönetimi (BPM) yeteneklerinizi arttırmanız için kapsamlı bir eğitim programı sunar. Bu eğitimler, BPM stratejinizi tasarlama, geliştirme ve yönetme gibi yönetsel yönlerden, günlük iş süreçlerinizi keşfetme, modelleme, analiz etme, iyileştirme ve otomatikleştirme gibi operasyonel yönlere kadar uzanır.
 3. 3. Yüksek Öncelik: Süreç İyileştirme İş süreçlerini iyileştirmek, dünya genelindeki müdür ve üst düzey yöneticiler için gündeminin başında geliyor. Bu, mevcut ve gelecekteki iş süreçlerinin ve bunların iş hedeflerine uyumlarının sağlam bir şekilde anlaşılmasını gerektirir. İş Süreçleri Yönetimi BPM, iş dünyasını tanımlayan, uygulayan, uygulayan ve geliştiren çevreleyen entegre bir kavram, yöntem ve araç setidir. BPM'ye olan talep, artan operasyonel mükemmellik ve uygun maliyetli uygulamalar için taleplerden kaynaklanmaktadır. BPM, BT projeleri için geniş çapta tanınan bir uyum temelini oluşturur ve dış kaynak kullanımı ve birleşme ile ilgili tartışmalarda kilit bir konudur. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, küresel analist firmalar birkaç yıl boyunca kurumsal uygulamaların bir numaralı önceliği olarak İş Süreçleri Yönetimi olarak tanımladılar. BPM Becerileri Açığı Özel ve devlet kuruluşları, giderek artan bir şekilde BPM'de çevreleri ve paydaş tabanlarıyla ilgili uzman ve tanımlayıcı bilgi ve beceriler talep etmektedir. Buna cevaben, TESODEV’in BPM Eğitimi, BPM’deki ilgi, yetkinlik ve mükemmellik seviyesini yükseltmeyi hedeflemektedir. İş süreçleri konusunda dünyada açık pozisyonlar aşağıdaki gibidir: (Hangi pozisyonda çalışırsanız çalışın süreç modelleme ve iyileştirme bilgisine ihtiyacımız olduğunu göstermektedir)
 4. 4. Uygulamalı İş Süreçleri Modelleme ve İyileştirme (BPM) Eğitimi - Öğrenme Hedefleri Bu eğitimi tamamladıktan sonra, aşağıdakileri yapmanız için gerekli becerilere sahip olacaksınız: - Kurumunuzdaki süreçleri modelleme, güncelleme ve yönetme - İş akışı, tasarım ve simülasyon, analitik raporlama ve sistem entegrasyonu dahil olmak üzere BPM'yi oluşturan teknoloji bileşenlerini anlama - Süreci ve yaptığınız değişiklikleri sürekli geliştirmeye odaklanmış metodolojileri belirleme - Süreçlerinize kaynak, maliyet, zaman atayarak süreci gerçekleştirme önündeki engelleri analiz etme - Uygulamalı İş Süreçleri Modelleme ve İyileştirme – Sertifika Süreci - Eğitime katılan tüm katılımcılara katılım sertifikası verilecektir. - Eğitim sonrası verilen vakayı çözenlere ise başarı sertifikası verilecektir.
 5. 5. Görüşler “Uygulamalar olması sayesinde eğlenceli geçen bir eğitim oldu. Şu anki görevimde öğrenilen dersler ve teoriler uyguluyorum”, TürkTelekom Direktör, Mayıs 2018 “Gerçek hayat örnekleri ile eğitimin anlatılması çok faydalı”, Vakıf Emeklilik ERP/RPA Project Manager, Şubat 2017 “Bir projede ve yönetsel faaliyetlerde neyi ve nasıl yapacağımı anladım.”, TÜBİTAK Enstitü Müdürü, Nisan 2015 “Sunum açık, özlü, bilgilendirici ve süreç bilgime önemli katkılarda bulundu”, HalkBank IT Project Manager, Aralık 2017 “Öğrendiğim yöntemleri kurumun tamamına yaymaya çalışacağım”, Conrad Revenue Analyst, Kasım 2017 “Bu eğitim ihtiyacımıza uyacak şekilde geliştirmenin temelini aktardı. Tüm sunum yapanların profesyonelliği ve konuya hakimiyetini çok beğendim.” HepsiBurada Senior Business Analyst & Iteration Manager, Ekim 2017
 6. 6. Eğitim Tanıtımı Eğitim başlangıçtan ileri düzeydeki bilgi ve beceri seviyelerine kadar çeşitlilik gösteren katılımcılara göre hazırlanmıştır ve kurumsal ve /veya mesleki öğrenme ihtiyaçlarına göre özelleştirilmektedir. Sık sık vaka çalışmaları ve uygulamalı alıştırmalar, öğrenilen içeriği düzenli olarak uygulamak eğitimin temel parçasıdır. Aşağıda, bu eğitim ilgili içerik sunulmuştur. BPM ve diğer eğitimlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için www.minmba.com adresini ziyaret ediniz. Eğitim verdiğimiz kurumlardaki memnuniyet düzeyini incelemek için : https://minmba.com/sayfa/Bilgilendirme/guence-DdH ziyaret edeniz.
 7. 7. Modül 1 İş Süreçleri Yönetimi'nin temel ilke ve uygulamalarına giriş. Birçok yönteme genel bir bakış sunar ve özelleştirilmiş bir BPM yaklaşımının seçilmesini ve benimsenmesini kapsar: - Süreç modelleme ve BPM’e giriş - BPMN konumlandırma - Temel kontrol akışları modelleme (tasks, events, gateways) - Artifaktları modelleme (data objects, data stores, text annotations and groupings) - Kaynakları modelleme (pools, lanes, message flows) Modül 3: Bu modül olağan dışı durumların nasıl modellenmesi gerektiğini ve süreç hiyerarşisi esaslarının neden önemli olduğunu kapsamaktadır: - Olağan dışı durum işleme (interruptions, terminate, error, compensate, cancel, transactions) - Yapılagelişler ve kuralları modelleme Kapsamlı modelleme uygulamaları Modül 2 Bu modül süreç modellemede kullanılan geçitler, aktiviteler ve temel olayların nasıl kullanılacağını örnekler ile sunar: - Geçitler (gateways) - Aktivite yapıcılar ve tekrarlar - Temel olay işleme (timer, message, event- based gateway) Modül 4: İş süreçlerinin analizi ve iyileştirilmesi Süreçlerin Modellenmesi, Süreç performanslarının analizi, Şeytan Dörtgeni Boyutları: o Zaman o Maliyet o Esneklik o Kalite Boyutların ölçülmesi için göstergelerin tanımlanması Olan ve olması gerekenlerin tanımlanması Göstergelerin raporlanması için Dashboard tasarımı Dashboard’ların süreç iyileştirmedeki rolü Sürekli iyileşme yöntemleri: o Sürekli iyileştirme o Toplam Kalite Yönetimi o 6 sigma o Kurumsal Karne
 8. 8. Etki Son 4 yılda, 30'dan fazla farklı organizasyonda (TürkTelekom,TÜBİTAK gibi) yaklaşık 400 kişiye eğitim verdik ve toplam 178 gün eğitim düzenledi. Genel olarak, eğitim programımıza başladığımız yıl olan 2004'ten bu yana, 543'den fazla eğitim günü eğitim düzenlendi.
 9. 9. Eğitmenlerimiz Ekibimiz birinci sınıf akademik ve profesyonel deneyime sahip uluslararası tecrübeli eğitmenlerden oluşmaktadır. Eğitmenlerimiz akademik olarak İTÜ, Boğaziçi, Bahçeşehir gibi yerel üniversiteler yanı sıra Eindhoven Teknoloji üniversitesinde benzer konularda eğitimler vermiştir. Serkan Türkeli: Dr. Serkan Türkeli Türkiye’de Bilgisayar Mühendisi olarak İşletme Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktorasına sahip ilk ve tek kişidir. Özel sektördeki 14 yıllık iş deneyimi ile birlikte akademik hayatına devam eden Dr. Türkeli, son 10 yıldır İTÜ Bilişim Enstitüsü’nde ve son 5 yıldır Eindhoven Teknoloji Üniversitesi Süreç Yönetimi çalışma grubunda öğretim görevlisidir. 2013 yılından bu yana Bahçeşehir Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programında misafir öğretim görevlisi olarak çalışmakta, Veri Analizi ve Karar Verme, Süreç Analizi ve Yönetimi, Sistem Analizi ve Araştırma Yöntemleri, Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri lisans ve yüksek lisans programında Nesneye Dayalı Tasarım (OOD) derslerini vermektedir. Ülkemizi ABD ve Polonya’da temsil hakkı kazanan tek takımı olan İTÜ Rover kurucu danışman hocası hocasıdır. Bilgi Sistemleri ve Stratejik Yönetim konusunda akademik dergi ve kongrelerde 20’den fazla yayın yapan Dr. Serkan Türkeli 2010’dan günümüze kurumsal karne, veri analizi ve raporlama, süreç yönetimi, optimizasyon konularında Türkiye’nin en büyük 500 kurumunun 200’den fazlasının eğitimlerine katılmıştır. Hüseyin Tanzer Atay: İTÜ Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü mezunu olup, İTÜ Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans yapmıştır. Lisans ve Yüksek Lisans hayatı boyunca birçok başarılı proje gerçekleştirmiştir. IGVC( Intelligent Ground Vehicle Competition ) ve RobotChallenge yarışmalarında yurtdışında ülkemizi temsil etmiştir. Bu yarışmalardaki deneyimleri ile İTÜ Rover takımına danışmanlık yapmıştır. Bebek Bilekliği, Düşme Cihazı, Akıllı Dolap gibi birçok donanım projesini başarıyla yürütmüştür. Bunların yanı sıra akademik alanda da çalışmalar gerçekleştirmiştir ve 3 Uluslarası dergi, 5 Uluslarası kongre yayını bulunmaktadır. TESODEV ve alt markası olan MinMBA’de, Ar-Ge ve Eğitim projelerinde teknolojiden sorumlu müdür olarak görev almaktadır. 3 yıl boyunca İTÜ Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümünde C ve C# derslerinde asistanlık yapmıştır. TürkTelekom, YapıKredi, Argela gibi kurumlarda İş Analistliği, İleri Excel, VBA, UML başta olmak üzere farklı eğitimler vermiştir.
 10. 10. İletişim Lokasyon Çifte Havuzlar Mahallesi, Eski Londra Asfaltı Cd. B2 Blok, Esenler/İstanbul (Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü) Eğitime Katılım Hakkında Bilgiler -Eğitim kontenjanı 15 katılımcı ile sınırlıdır. -Eğitim ücreti 750TL+KDV'dir. -Eğitim sonrasında Katılım Belgesi verilecektir. -Eğitim sonrası verilen vakayı çözenlere ise Başarı Sertifikası verilecektir. -Eğitim ile ilgili dokümanlar katılımcılar ile paylaşılacaktır. -Eğitime bilgisayar ile gelmeniz beklenmektedir. İletişim Merve Çimen TESODEV Eğitim Koordinatörü GSM ve WhatsApp: 0532 100 75 64 E-posta: merve.cimen@tesodev.com © 2019 TESODEV

×