Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Serkan ceylan ceit338_20092352

1,349 views

Published on

Mukaddes SAKALLI CEIT 338
Serkan Ceylan 20092352

Published in: Business
 • hello dear
  Nice to meet you My name is miss Helen. am a young girl I was impressed when i saw your profile today and i will like to establish a long lasting relationship with you. In addition, i will like you to reply me through my e-mail address(jonathan_helen@ymail.com) so that i will give you my picture of you to know whom i am, please i will like to tell you how much interested i am in knowing more about you, i think we can start from here and share our feelings together as one. please contact me back with my mail address Thanks waiting to hear from you dear.yours new friend
  (jonathan_helen@ymail.com)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Serkan ceylan ceit338_20092352

 1. 1. ÖĞRETMENLİK MESLEK ETİĞİ ve MESLEKİ GELİŞİMİN ÖNEMİ
 2. 2. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ MESLEK ETİĞİ <ul><li>Meslek Etiği </li></ul><ul><li>Meslek, bireylerin toplum içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için çoğu zaman eğitim alarak, çalışarak yapmış olduğu iş ya da uğraştır. Aynı mesleği yapanlar zamanla bir araya gelip örgütlenmişler ve meslek kuruluşlarını oluşturmuşlardır. Bir mesleği ifa edenlerin yaptıkları işler, zamanla diğer meslek üyelerini de etkilediği için, meslek kuruluşları bir takım ilke ve kuralları benimsemişler, bu kurallara uymayanları uyarmışlar hatta meslekten çıkamarya kadar gidebilmişlerdir. Meslek etiği kısaca bir meslek yerine getirilirken uyulması gereken davranış kuralları biçiminde tanımlanabilir. </li></ul><ul><li>Bireylerin bir mesleği yaparken önceden belirlenmiş davranış kalıplarına uymaları mesleki etiğin bir gereğidir. Bu açıdan genel etik ilkelerden başka, yine her mesleğin kendine özgü etik ilkeleri (mesleki etik) olması beklenir. Doktorlar için tıp etiği, öğretmenler için öğretmenlik meslek etiği gibi…. </li></ul>
 3. 3. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ MESLEK ETİĞİ <ul><li>Öğretmenlik Meslek Etiği </li></ul><ul><li>Nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ise o toplumun veya ülkenin eğitim sisteminin niteliği ile doğrudan ilişkilidir. Eğitim sisteminin başarılı olması ise sistemin uygulayıcıları olan öğretmenlerin yeterlik ve niteliklerine bağlıdır. Öğretmenlik mesleğini layıkıyla yapabilecek niteliğe sahip olmayan birey için öğretmenlik meslek etiğinden bahsetmek olanaksızdır. Eğitim programını uygulayan ve öğretim sürecini yönlendiren öğretmenlerin yeterlikleri genel kültür, özel alan bilgisi ve pedagojik formasyon boyutlarında sınıflandırılmaktadır. </li></ul>
 4. 4. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ MESLEK ETİĞİ <ul><li>Öğretmenlik Meslek Etiği </li></ul><ul><li>Öğretmenlik mesleği doğrudan insanla ilgili bir meslek olduğundan, bu meslek ifa edilirken etiğin önemli bir yeri olduğu düşünülmektedir. Öğretmenlerin mesleki görevlerini yerine getirirken uymaları gereken etik davranış ölçütleri vardır. Öğretmenler, öğrencilerinin kendilerini gerçekleştirilmesinde önemli rol oynarlar. Öğretmenler öğrencileri ile, meslektaşları ile, öğrencilerinin velileri ile iletişimlerinde ve öğretim-rehberlik-değerlendirme süreçlerinde karar verme durumunda etik ikilem içerisinde kalmaktadır. Ayrıca öğretmenlerin yapmış olduğu davranışlar öğrenciler tarafından da model alınabilmektedir. Öğretmen, öğrencilerinin hepsinin potansiyellerini geliştirmek için öğrenme ortamı oluşturmaya çaba gösterir. Öğretmen, en yüksek etik standartlarda örnek teşkil ederek yaşar. Öğretmen, her çocuğun ücretsiz eğitim görme hakkını kabul eder. </li></ul>
 5. 5. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ MESLEK ETİĞİ <ul><li>Öğretmenlik Meslek Etiği </li></ul><ul><li>A. Öğrencilere Yönelik Etik Davranış </li></ul><ul><li>Öğretmen, yasa ve okul kurallarına uygun olarak öğrencilerin karşılaştıkları problemlere çözüm arar ve onların üstesinden düzgün bir biçimde gelir. </li></ul><ul><li>Öğretmen, öğrencilerini kasıtlı olarak aşağılamaz. </li></ul><ul><li>Öğretmen, yasalarca gerekmedikçe öğrencilerine ait gizli bilgileri açıklamaz. </li></ul><ul><li>Öğretmen, öğrencilerinin sağlık ve güvenliklerine gelebilecek zararlardan korumak için çaba gösterir. </li></ul><ul><li>Öğretmen, gerçekleri çarpıtmayarak ve önyargısız biçimde sunmak için çabalar. </li></ul>
 6. 6. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ MESLEK ETİĞİ <ul><li>Öğretmenlik Meslek Etiği </li></ul><ul><li>B. Mesleki Uygulamalar ve Performansa Yönelik Etik Davranış </li></ul><ul><li>Öğretmen, bir pozisyona mesleki yeterliğine göre başvurur, kabul eder ya da atanır. Sözleşme ya da atanma kurallarına bağlı kalır. </li></ul><ul><li>Öğretmen, mesleki görevlerini yapabilmek için zihinsel sağlığa, fiziksel olarak dayanma gücüne ve sosyal sağduyuya sahiptir. </li></ul><ul><li>Öğretmen, mesleki gelişimlerini sürdürür. </li></ul><ul><li>Öğretmen, bu etik kodlarla ters düşmeyen yazılı okul politikalarına, uygulanabilir kural ve düzenlemelere uyar. </li></ul><ul><li>Öğretmen, okul veya eğitim kurumlarının resmi politikalarını kasıtlı olarak yanlış yorumlamaz, kendi kişisel görüşlerinden ayırır. </li></ul><ul><li>Öğretmen, tüm mali kaynakları dürüst bir biçimde hesaplar ve kullanır. </li></ul><ul><li>Öğretmen, kurumsal ya da mesleki ayrıcalıklarını kişisel veya partizan üstünlük sağlamak için kullanmaz. </li></ul>
 7. 7. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ MESLEK ETİĞİ <ul><li>Öğretmenlik Meslek Etiği </li></ul><ul><li>C. Meslektaşlarına Yönelik Etik Davranış </li></ul><ul><li>Öğretmen, yasal olarak gerekmedikçe meslektaşları ile ilgili gizli bilgileri açıklamaz. </li></ul><ul><li>Öğretmen, kasten meslektaşları ya da okul sistemi ile ilgili yanlış beyanlarda bulunmaz. </li></ul><ul><li>Öğretmen, meslektaşının özgür seçimine müdahale etmez, ideolojileri desteklemesi için zorlamaz. </li></ul><ul><li>D. Aile ve Topluma Yönelik Etik Davranış </li></ul><ul><li>Öğretmen, öğrencinin faydasına olacak tüm bilgileri ailelerle haberleşmek (bilgi alıp-verme) için çaba gösterir. </li></ul><ul><li>Öğretmen, toplumda ve sınıfında yer alan farklı kültür ve değerleri tanımak için çaba gösterir. </li></ul><ul><li>Öğretmen, okul-toplum ilişkilerinde olumlu ve aktif rol alır. </li></ul>
 8. 8. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ MESLEK ETİĞİ <ul><li>Bilişim Teknolojileri öğretmenleri ilköğretim birinci ve ikinci kademede “Seçmeli Bilgisayar” derslerini yürütmektedirler. “İlköğretim Seçmeli Bilgisayar (1-8. Sınıflar) Dersi Öğretim Programı” için Bilişim Teknolojileri Etiği ve Sosyal Değerler (BTESD) kazanımları aşağıdaki gibi belirlenmiştir (TTBK, 2006): </li></ul><ul><li>Bilişim Teknolojileri’ni kullanırken işbirliği yapar ve birbirlerine saygı gösterir. </li></ul><ul><li>Bilişim Teknolojileri’ni kullanırken sınıf içindeki süreçleri takip eder. </li></ul><ul><li>Teknolojik araçları kullanırken özen gösterir. </li></ul><ul><li>Bilginin bütünlüğüne ve sahipliğine saygı duyar. </li></ul><ul><li>Bilişim Teknolojileri ürünlerinin sahipliğini tanır ve benimser. </li></ul><ul><li>Kısıtlı kaynakları tasarruflu kullanır. </li></ul>
 9. 9. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ MESLEK ETİĞİ <ul><li>Yazılım lisans sözleşmesi, ağ ve internet konularında okul yönetiminin kullanım politikasına uyar. </li></ul><ul><li>Kaynağın bir telif hakkının ve sahipliğinin olduğunu anlar. </li></ul><ul><li>Bir korsan yayını orijinalinden ayırt eden özellikleri (ürün id numarası vb.) bilir. </li></ul><ul><li>Korsan yayıncılığın ürün sahibine, ekonomiye ve topluma olumsuz etkilerini fark eder. </li></ul><ul><li>Bilişim suçlarını örnekler vererek açıklar. </li></ul><ul><li>Bilişim suçlarına karşı alınabilecek önlemler hakkında tartışır. </li></ul>
 10. 10. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ MESLEK ETİĞİ <ul><li>Başkalarının dosyalarını, çalışmalarını veya klasörlerini izinsiz kullanmanın kişisel gizlilik haklarına saygısızlık olduğunu bilir. </li></ul><ul><li>Ağ üzerinde isim, adres, telefon numarası gibi kişisel bilgilerini her durumda paylaşmak zorunda olmadığının farkına varır (Ağ üzerinde herhangi birinin kişisel bilgilerini paylaşmaması gerektiğini vurgulanır). </li></ul><ul><li>Uygun iletişim dilini ve görgü kurallarını kullanır (büyük harfin bağırma, karışık yazmanın küfür olduğu vb.) </li></ul><ul><li>Ağ ve internette ahlaka aykırı iletiler ve resimler göndermenin etik bir davranış olmadığını bilir. </li></ul><ul><li>Web sitesi gibi elektronik yoldan sağlanan kaynakları referans göstererek kullanır. </li></ul><ul><li>Telif hakkı olan ve/veya herkese açık materyalleri kullanırken alıntı yaptığı yeri bildirir. </li></ul>
 11. 11. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ MESLEK ETİĞİ <ul><li>Etik Değerlere Bağlı Okul Ortamı </li></ul><ul><li>Okul ortamında etik değerlerin benimsenip uygulanması yani etik değerlere bağlı okul ortamının oluşturulması için aşağıda verilen önergelerin uygulanmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. </li></ul><ul><li>Okul müdürü ve öğretmenler etik kuralların okula yerleşmesinin gerekliliğine inanmalı ve ona göre davranmalıdır. </li></ul><ul><li>Okulla ilgili tüm bireyler (öğretmen, öğrenci, yönetici, veli vb) için etik kurallar belirlenip ilgili yerlere asılmalıdır. </li></ul><ul><li>Okulla ilgili olan tüm bireylere etik eğitimi verilmelidir. </li></ul><ul><li>Her kesimden insanın temsil edildiği bir etik kurul oluşturulmalıdır. </li></ul><ul><li>Etik eğitimi alan bireyler, kendi yaşantıları ile örnek olmalıdır. </li></ul><ul><li>Etik kurallara uyanlar ödüllendirilmelidir. </li></ul><ul><li>Etik kurallara uymayanlar uyarılmalıdır. </li></ul>
 12. 12. BİLGİSAYAR ETİĞİ EĞİTİMİ <ul><li>BİT günümüz öğretmen eğitiminde çok önemli bir yere sahiptir. Öğretmen adayları eğitim fakültelerinde bilgisayar kullanımı becerisi kazanma ile ilgili dersler almaktadırlar. Bilgisayar ve internet kullanımında öğretmen adaylarına teknik bilgilerin olduğu kadar doğru ve etik kullanıma ilişkin bilgi ve tutumların da kazandırılması gerekmektedir. Son zamanlarda bu derslerin içeriğine “bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları” konusunun da eklendiği görülmektedir. </li></ul><ul><li>Bilgisayar etiğine ilişkin ilkelerin öğretiminde bireylere bilgisayar teknolojilerinin doğru kullanımı ile ilgili salt kurallar vermek yerine, etiğin özü onlara kavratılmalıdır. Etik öğretiminde doğrunun ne olduğunu öğretmek yerine doğrunun neden doğru olduğu öğretilmelidir. Aksi halde bilgisayar etiği sadece kurallar bütünü olarak kalacak ve teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan yeni etik nesnelere uyum sağlayacaktır (Kılıçer ve Odabaşı, 2006). Öğrencilere salt kuralları vermek, etik öğretiminden çok, ahlak öğretimine benzemektedir. </li></ul>
 13. 13. BİLİŞİM MESLEĞİ AHLAK İLKELERİ BELGESİ <ul><li>Temel İlkeler </li></ul><ul><li>Toplumun ve bireylerin güvenliğini, sağlığını ve esenliğini gözetir. </li></ul><ul><li>Adil, dürüst ve güvenilir olup, tüm insanlara karşı hiçbir ayrım gözetmeksizin eşit davranır. </li></ul><ul><li>İnsanların özel yaşamına, saygınlığına ve iyelik haklarına saygı gösterir. </li></ul>
 14. 14. BİLİŞİM MESLEĞİ AHLAK İLKELERİ BELGESİ <ul><li>Genel Mesleki Yükümlülükler </li></ul><ul><li>Mesleğiyle ilgili her türlü davranış, çalışma ve ilişkilerinde en yüksek ahlaki değerler doğrultusunda hareket eder ve sorumluluk üstlenir. </li></ul><ul><li>Mesleği ile ilgili yasa, kural ve standartları öğrenir, izler, onlara uyar. </li></ul><ul><li>Sahip olduğu mesleki bilgi, beceri ve deneyimleri kişisel ve kurumsal çıkarlara zarar vermeksizin paylaşır. </li></ul><ul><li>Bireylere ve kurumlara ilişkin özel bilgilerin gizliliğine ve korunmasına özen gösterir. </li></ul><ul><li>Bağlı olduğu yükümlülüklere ve sözleşmelere uyar. </li></ul><ul><li>Denetimi altındaki verilere dayanarak yapacağı kestirim ve saptamalarda gerçekçi ve yansız olur. </li></ul><ul><li>Sorumlu olduğu iş çerçevesinde ilgili tarafları çıkarları konusunda bilgilendirir, varsa çıkar çelişkilerinde taraflardan birinin yararına davranmaz </li></ul><ul><li>Yolsuzluklara ve dürüst olmayan işlere bulaştığından kuşku duyduğu kişi ve kurumlarla işbirliğine girmez. </li></ul><ul><li>Sorumlu olduğu işle ilgili, işverenin bilgisi dışında, kişi veya kuruluşlardan gelebilecek komisyon, pay, prim tekliflerini ve herhangi bir maddi yardımı geri çevirir. </li></ul><ul><li>Ücretinin belirlenmesine esas alınacak mesleki niteleklerini tam ve doğru olarak bildirir. </li></ul>
 15. 15. BİLİŞİM MESLEĞİ AHLAK İLKELERİ BELGESİ <ul><li>Bireysel Yükümlülükler </li></ul><ul><li>Teknik yeterliliğini korur, geliştirir ve yalnızca yeterli eğitim, bilgi birikimi ve deneyime sahip olduğu alanlarda kendi isteğiyle görev alır. </li></ul><ul><li>Mesleki eleştirilere açık olur. Bu eleştirilerin sonucu gördüğü eksikliklerini gidermeye çalışır. </li></ul><ul><li>Hatalarını kabul eder ve örtbas etmeye çalışmaz </li></ul>
 16. 16. <ul><li>TEŞEKKÜRLER </li></ul><ul><li>Serkan CEYLAN </li></ul><ul><li>20092352 </li></ul><ul><li>CEIT 338 </li></ul>

×