Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Opdracht 06: Observaties

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Opdracht 06: Observaties

  1. 1. Observaties opdracht HK Tijdens het werken aan de opdracht bleken verschillende deelnemers nog opvallende dingen te zien in de informatie die wij kregen. Deze observaties en aanbevelingen hebben we verzameld in onderstaand overzicht. Dit is een soort ‘bijvangst’ van de opdracht die wij graag willen delen. Benadering van mensen in de doelgroep - Voor de ISD: Leef je in de doelgroep in, kijk verder dan alleen het niet willen invullen van het formulier. - Zorg ervoor dat mensen met schaamte voor hun armoede ook actie gaan ondernemen. - Positiviteit bij de werknemers straalt uit naar de klanten. - positive en waarderende samenwerking tussen betrokken overheidsorganisaties is van belang voor uitstraling naar de doelgroep. Verder zal rommelige of onduidelijke taakverdeling ervoor zorgen dat mensen tussen wal en schip vallen en passief worden omdat het systeem te ingewikkeld is voor hen. - Als je echt armoede wilt bestrijden en mensen wilt helpen, is het belangrijk te beseffen dat sommige mensen niet uit zichzelf initiatief nemen. Dit is niet altijd 'slecht' maar is soms cultureel bepaald, of uit schaamte, of omdat ze misschien gewoon niet zo in elkaar steken of zo zijn opgevoed. Ik vond dat de nadruk op 'eigen initiatief' iets te negatief was. Ik vind - persoonlijk - ook fantastisch als mensen zelf initiatief nemen, maar ik denk dat er veel winst te behalen valt om eigen initiatief te ontwikkelen of een persoon te motiveren dmv vrijwilliger/buddy. Dat is niet ' aan het handje nemen' maar gewoon een aanmoediging voor de personen die niet van nature initiatiefnemers zijn. Beelden en verwachtingspatronen - Armoedebestrijding heeft voor velen nog steeds het imago van strenge, goed opgevoede juffrouwen die met een pannetje soep langs de deuren van armen gaan en voor hen zorgen, de ander vertellend wat ze moet doen. Ipv bedenken dat 'armen' soep en zorgen nodig hebben, past het beter bij de mens van vandaag te vragen wat zij nodig hebben en hoe daar te komen. Dit betekent dat de ISD geen uitgeefloket van financien meer is, maar flexibele diensten levert en ondersteunend is aan de 'arme'. - Vrij extreem (meer voor als preventie-stadium voorbij is): In hoeverre durft de overheid het sociaal isolement/afdaling naar armoede te laten gebeuren? De overheid heeft nog altijd vaak de neiging oplossingen voor mensen te willen bedenken. Ik verander pas, wanneer ik zelf ook de noodzaak hiertoe ervaar. Voor mij zou het helpen mij zelf armoede echt te laten ervaren voordat ik ondersteuning accepteer naar verandering. Vanuit dit perspectief kan het nuttig zijn dat de overheid blijft wachten op het moment dat ikzelf zover ben/men zover is om zelf hulp te zoeken, bijvoorbeeld bij de overheid. Communicatie - Maak een vrolijke campagne - met een nadruk op de hipheid van ruilen, creativiteit stimulerend, ondernemen activerend. De schaamte voorbij. - Een mobiele infopost zoals vroeger de bibliobus. Met nadruk voor alle gemeente info waaronder de ISD ivm stigmatisering bezoekers. - Prikbord bij de supermarkt en de snackbar;
  2. 2. - ‘Blackboard’/ folders middelbare scholen en vervolgopleidingen (ivm jeugdwerkloosheid); - Vraag mensen die om (inkomens)ondersteuning vragen hoe ze op de hoogte zijn geraakt van het gemeentelijke aanbod => zicht op effectiviteit. Beleid - Stimuleer clubs, verenigingen, buurt/wijkcultuur, buurtsupermarkt etc. - Achter-de-voordeur methodiek toepassen. Buiten de reguliere doelgroep van WWB-ers mensen aanschrijven of deze behoefte hebben aan gesprek en langsgaan, probeer met een positieve boodschap achter de voordeur te komen (langdurigheidstoeslag, informatie over de buurt etc) en zodoende het gesprek op gang te helpen en daarna andere levensgebieden ter sprake brengen. - Zorg dat armoedebeleid een integraal onderdeel wordt van het totale gemeentelijke beleid. Gebruik elk contactmoment om het onderwerp onder de aandacht te brengen. Doelgroep zichtbaar maken - Onderzoek doen naar wie nou echt 'arm' zijn (niet alleen financieel maar ook social capital etc). Pas als dit echt in kaart gebracht wordt kun je een goed communicatie beleid ontwerpen. Je kunt dit onderzoek bv. met google fusion mooi in kaart brengen en zo flexibel communicatie strategieen aanpassen. - Inzetten op het in beeld brengen van doelgroepen buiten de WWB: actieve preventieve aanpak door in gesprek te gaan met verschillende zorgpartners en zodoende gezamenlijk preventie aanpak op te stellen. Ervaring leert dat wanneer in beeld wordt gebracht wat er al is er waarschijnlijk al veel aanwezig is. - ISD kan contact leggen met scholen en in kaart brengen welke kinderen niet meedoen aan schoolactiviteiten. Deze vervolgens aanschrijven. Hetzelfde kan gedaan worden met sportverenigingen waarbij gelet wordt op mensen die onverklaarbaar hun lidmaatschap opzeggen. - Organiseer een lokale hardloopwedstrijd / sponsorloop en koppel dit aan de strijd tegen armoede. - Denk vanuit doelgroep zelf: wat er ook gebeurd, ik heb altijd mijn eerste levensbehoeften nodig wil ik overleven. Voordat ik in de armoede beland vind je mij hoe dan ook dus eens bij een (super)markt, tap ik water en electriciteit af. Deze bronnen vormen aanknopingspunten voor contactmomenten met mensen. (Sluit aan bij de pinautomaat/het supermarkt idee van deze opdracht.) Je zou mensen kunnen aanspreken of bij ze langs kunnen gaan wanneer de signalen (niet betaalde rekeningen bijv.) er naar zijn dat men in de armoede beland. - Inside information gebruiken om doelgroep te vinden: "leger des heils" of mensen die het zelf hebben meegemaakt en een succesverhaal zijn, vragen mee te helpen om potentiele caussen "op te zoeken" en hen te ondersteunen bij een positieve ontwikkeling: Wanneer ik mij in een neergaand spiraal bevind, zou ik mij aangesproken kunnen voelen door iemand die vanuit "het hart" werkt. Een ambtenaar bij de overheid doet zijn werk vaak vanuit "ratio". Ik zou mij hierdoor minder aangesproken voelen.
  3. 3. Hilde - Voor de ISD: Leef je in in de doelgroep, kijk verder dan alleen het niet willen invullen van het formulier - Zorg ervoor dat mensen met schaamte voor hun armoede ook actie gaan ondernemen - Positiviteit bij de werknemers straalt uit naar de klanten Merel 1. Armoedebestrijding heeft voor velen nog steeds het imago van strenge, goed opgevoede juffrouwen die met een pannetje soep langs de deuren van armen gaan en voor hen zorgen, de ander vertellend wat ze moet doen. Ipv bedenken dat 'armen' soep en zorgen nodig hebben, past het beter bij de mens van vandaag te vragen wat zij nodig hebben en hoe daar te komen. Dit betekent dat de isd geen uitvoerloket van financien meer is, maar flexibele diensten levert en ondersteunend is aan de 'arme'. 2. Maak een vrolijke campagne - met een nadruk op de hipheid van ruilen, creativiteit stimulerend, ondernemen activerend. De schaamte voorbij. 3. Stimuleer clubs, verenigingen, buurt/wijkcultuur, buurtsupermarkt etc. Sietske 1. Als je echt armoede wilt bestrijden en mensen wil helpen, moet er beseft worden dat sommige mensen niet uit zichzelf initiatief nemen. Dit is niet altijd 'slecht' maar is soms cultureel bepaald, of uit schaamte, of omdat ze misschien gewoon niet zo in elkaar steken of zo zijn opgevoed. Ik vond dat de nadruk op 'eigen initiatief' iets te negatief was. Ik vind - persoonlijk - ook fantastisch als mensen zelf initiatief nemen, maar ik denk dat er veel winst te behalen valt om eigen initiatief te ontwikkelen of een persoon te motiveren dmv vrijwilliger/buddy. Dat is niet ' aan het handje nemen' maar gewoon een aanmoediging voor de personen die niet van nature initiatiefnemers zijn. 2) Onderzoek doen naar wie nou echt 'arm' zijn (niet alleen financieel maar ook social capital etc). Pas als dit echt in kaart gebracht wordt kun je een goed communicatie beleid ontwerpen. Je kunt dit onderzoek bv met google fusion mooi in kaart brengen en zo flexibel communicatie strategieen aanpassen. Vera inzetten op het in beeld brengen van doelgroepen buiten de WWB: - actieve preventie aanpak door in gesprek te gaan met verschillende zorgpartners en zodoende gezamenlijk preventie aanpak op te stellen. Ervaring leert dat wanneer in beeld wordt gebracht wat er al is er waarschijnlijk al veel aanwezig is - Achter-de-voordeur methodiek toepassen. Buiten de reguliere doelgroep van WWB-ers mensen aanschrijven of deze behoefte hebben aan gesprek en langsgaan, probeer met een positieve boodschap achter de voordeur te komen (langdurigheidstoeslag, informatie over de buurt etc) en zodoende het gesprek op gang te helpen en daarna andere levensgebieden ter sprake brengen. Rene ISD contact laten leggen met scholen en in kaart brengen welke kinderen niet meedoen aan schoolactiviteiten. Deze vervolgens aanschrijven. Hetzelfde doen met sportverenigingen waarbij gelet wordt op mensen die onverklaarbaar hun lidmaatschap opzeggen. Een mobiele infopost zoals vroeger de bibliobus. Met nadruk voor alle gemeente info waaronder de ISD ivm stigmatisering bezoekers. Sabine - Prikbord bij de supermarkt en de snackbar; - ‘Blackboard’/ folders middelbare scholen en vervolgopleidingen (ivm jeugdwerkloosheid);
  4. 4. Mark 1. Zorg dat armoedebeleid een integraal onderdeel wordt van het totale gemeentelijke beleid. Gebruik elk contactmoment om het onderwerp onder de aandacht te brengen 2. Organiseer een lokale hardloopwedstrijd / sponsorloop en koppel dit aan de strijd tegen armoede 3. Vraag mensen die om (inkomens)ondersteuning vragen hoe ze op de hoogte zijn geraakt van het gemeentelijke aanbod => zicht op effectiviteit. Joyce perspectief: Wat als ik de persoon was die sociaal geisoleerd was, wat zou helpen? - Wat er ook gebeurd: ik heb altijd mijn eerste levensbehoeften nodig wil ik overleven. Voordat ik in de armoede beland vind je mij hoe dan ook dus eens bij een (super)markt, tap ik water en electriciteit af. Deze bronnen vormen aanknopingspunten voor contactmomenten met mensen. (Sluit aan bij de pinautomaat/het supermarkt idee.) Je zou mensen kunnen aanspreken of bij ze langs kunnen gaan wanneer de signalen (niet betaalde rekeningen bijv.) er naar zijn dat men in de armoede beland. - "leger des heils" of mensen die het zelf hebben meegemaakt en een succesverhaal zijn, vragen mee te helpen om potentiele caussen "op te zoeken" en hen te ondersteunen bij een positieve ontwikkeling: Wanneer ik mij in een neergaand spiraal bevind, zou ik mij aangesproken kunnen voelen door iemand die vanuit "het hart" werkt. Een ambtenaar bij de overheid doet zijn werk vaak vanuit "ratio". Ik zou mij hierdoor minder aangesproken voelen. - Vrij extreem (meer voor als preventie-stadium voorbij is): In hoeverre durft de overheid het sociaal isolement/afdaling naar armoede te laten gebeuren? De overheid heeft nog altijd vaak de neiging oplossingen voor mensen te willen bedenken. Ik verander pas, wanneer ik het zelf ook de noodzaak hiertoe ervaar. Voor mij zou het helpen mij zelf armoede echt te laten ervaren voordat ik ondersteuning accepteer naar verandering. Vanuit dit perspectief kan het nuttig zijn dat de overheid blijft wachten op het moment dat ikzelf zover ben/men zover is om zelf hulp te zoeken, waaronder bij de overheid.

×