Конкурентна річка та судноплавство під Державним прапором України формують попит на українське судноплавство та суднобудування

Ukrainian Grain Association
Ukrainian Grain AssociationUkrainian Grain Association
“Конкурентна річка та судноплавство під Державним прапором України
формують попит на українське судноплавство та суднобудування”
МИХАЙЛО РІЗАК
ТОВ СП “НІБУЛОН”,
доктор юридичних наук, адвокат
Принципи реформи ВВШ
(внутрішніх водних шляхів):
Зниження логістичних витрат для росту експорту.
Дзеркальний (взаємний) доступ до ВВШ для різних країн.
Посилення ефективності існуючих інституцій.
Запобігання додаткових витрат з державного бюджету.
Збереження екології.
Запобігання корупції.
Довгострокова перспектива річкових перевезень.
Відродження суднобудування через відновлення
конкурентоспроможності річки.
1
2
3
4
5
6
7
8
Збалансований розвиток транспортних шляхів України
Зацікавленість громад у розвитку припортової інфраструктури
Збереження річки як джерела питної води
Ефективний розвиток ВВШ
Ефективне та гарантоване фінансування без державного бюджету
Рівні економічні умови для судноплавства, як під Державним
Прапором України, так і під іноземним Прапором
Відродження суднобудування України
Цілі реформи сфери ВВШ
1
2
3
4
5
6
7
Збалансований розвиток транспортних шляхів України
1Проблема – річкові перевезення в Україні дорожче ніж залізничні, а в світі навпаки.
Дисбаланс
співвідношення
Дисбаланс
співвідношення
Збалансований розвиток транспортних шляхів України
1Заходи вирішення проблеми конкурентоздатності річки:
днопоглиблення річок до їх паспортних та гарантованих глибин
(-20% собівартості перевезень);
компенсація акцизу на пальне для каботажних (внутрішніх) перевезень
(як у ЄС до 0 Є/т, -15% собівартості перевезень);
безоплатне проходження суднами мостів та шлюзів на ВВШ
(-2% собівартості перевезень);
скасування портових зборів та плат за спец. послуги ДП “АМПУ” для
каботажних перевезень річковими суднами (-1% собівартості);
відміна рентної плати за використання води без її виїмки;
повноцінне використання всієї довжини шлюзів (пропускати
каравани та склади суден, а також кілька суден одночасно);
ефективний контроль вагових параметрів на автошляхах.
Зацікавленість громад у розвитку
припортової інфраструктури
Проблема - відірваність портів від громад:
портова діяльність створює додаткове
навантаження та негативно впливає на
припортову інфраструктуру громад;
громади не отримують доходів від портів;
блокування місцевими жителями
під'їзних доріг до портів.
Вирішення проблеми:
Направити по 5% від доходів АМПУ на припортову
інфраструктуру громадам портових міст на річках і морі;
Надати громадам право розпоряджатися частиною
донного ґрунту, який вилучається при днопоглибленні
річок;
Залучити громади до формування стратегії розвитку
портів та терміналів.
Проводити громадські слухання при днопоглибленні.
2
Збереження річки як джерела питної води
Проблема - забруднення води річкових водних шляхів.
Вода річкових ВВШ:
водою р. Дніпро користуються біля 10 млн. жителів;
водою басейну р. Дніпро користуються близько 70% населення країни;
водою р. Дніпро користуються близько 10 тис. підприємств.
Вирішення проблеми:
Всі відходи з суден повинні здаватися у портах / терміналах до
комплексів очищення стічних вод;
Проведення робіт на річці повинно погоджуватися на
громадських слуханнях із залученням громадських організацій;
Погодження з громадами місць скидання ґрунту з русла річок
для ефективного використання або консервації (забрудненого).
3
Ефективний розвиток ВВШ
4Проблема - визначення суб’єкту відповідального за річку на ВВШ
ВВТ потребує планування на 25-35 років (довгі перехідні періоди та невизначеність є
неприпустимою)
АМПУ вже виконує дві із трьох функцій на річці, а саме: РІС та Днопоглиблення;
АМПУ єдине профільне державне підприємство, яке володіє достатніми професійними
та людськими ресурсами;
АМПУ володіє достатніми фінансами щоб здійснювати всі три функції на річці (у т.ч.
утримувати шлюзи);
АМПУ вже відремонтувало днопоглиблювальний флот і розпочало поглиблення р.
Дніпро;
АМПУ вже утримує річкові водні шляхи за рахунок портових зборів навіть за діючим
законодавством;
Діюча структура управління ВВШ: Уряд – Міністерство – Директорат морського та
річкового транспорту (створений) - Державна служба України з морського та річкового
транспорту (створена) – Держпідприємство, яке відповідатиме за річку та море (ВВШ)
України (ДП «Адміністрація морських портів України»).
Вирішення проблеми: АМПУ забезпечить ефективний розвиток ВВШ!
5Ефективне та гарантоване фінансування без
державного бюджету
Проблема - фінансування річки виключно бюджетом:
10% доходів АМПУ від портів Херсону та Миколаєва направити на утримання річкової частини ВВШ;
По 5% доходів АМПУ направити на припортову інфраструктуру портових міст на річках і морях відповідно;
Дозволити для розвитку річки використовувати й інші не заборонені законом джерела фінансування.
держава системно недофінасовувала утримування річкових ВВШ, у тому числі шлюзів;
шлюзи перебувають в аварійному стані;
утримання шлюзів потребує щорічного фінансування на рівні не менше 250 млн. грн.;
держава за 4 роки у 4 рази збільшила видатки за програмою утримання шлюзів (у 2016 р. було 39 млн.грн.; у 2017р. -
107млн.грн; у 2018р. - 125 млн.грн., у 2019 – 163 млн.), однак освоюються на рівні до 10% через затримки затвердження
державних програм, відсутність профільних фахівців тощо;
в Херсоні та Миколаєві фактичні гирлові (р.Дніпро та р. Південний Буг) морські порти при щорічному об'ємі вантажопотоку в
25 млн. генерують ~100 млн $ США доходу ДП “АМПУ”;
розвиток морегосподарського комплексу гирлових портів Миколаєва та Херсону прямо пропорційний розвитку
вантажопотоку на річках Дніпро та Південний Буг;
морегосподарський комплекс, як кінцевий бенефіціар росту вантажопотоку на річці вже частково почав фінансувати річку;
міжнародні дослідження констатують, що портові збори в Україні необґрунтовано завищені, морпорти Херсону та Миколаєва
самі дорогі у світі, дорожчі за порти великої Одеси та інші порти Чорного моря, вони повинні втрачати кошти на утримання
Дніпра, шлюзів, глибин, але одночасно і повинні бути знижені до економічно обґрунтованих.
Вирішення проблеми:
Рівні економічні умови для судноплавства як під Прапором
України, так і під іноземним прапором
6
Кожна тонна вантажу перевезена
на українських суднах - це до 2 $/т
виплат до бюджетів різних рівнів.
ВИСНОВОК: Буде вантаж - будуть і судна
Відродження суднобудування України
7
Україна не готова до одномоментної переорієнтації вантажів на річку через:
• застарілу портову інфраструктуру (причали);
• застарілу навантажувально-розвантажувальну, комунікаційну та іншу інфраструктуру;
• відсутність глибин на підхідних каналах до терміналів/портів річкових ВВШ;
• існуючі черги на шлюзах та аварійний їх стан.
Підвищення конкурентоздатності річки здатне сформувати попит на судноплавство і,
як наслідок, на суднобудування для опрацювання 25 млн. т/ рік вантажу:
• попит на судна формуватиметься з поступовим удосконаленням інфраструктури портів/терміналів та ВВШ;
• сучасний суднобудівний завод ТОВ СП “НІБУЛОН” із 1 тис. робітників будує до 10 суден класу ріка-море;
• в Україні 31 суднобудівний завод на яких працює 3 тис. співробітників;
• в Україні досі існує кадровий резерв суднобудівників, в 90-х роках на 31 заводі працювало 150 тис. робітників;
• удосконалення суднобудівних ліній за 2 роки в динаміці уже задовольнятиме поступовий ріст потреби на судна;
• 1 робоче місце в сфері суднобудування дає до 10 робочих місць у суміжних галузях економіки (металургія,
логістика, приладобудування тощо).
Відродження суднобудування України
7Шляхи нарощування кількості суден для опрацювання в короткостроковій перспективі
25 млн. т вантажів на річці:
1. Суднобудування. ЦТС: створить 8,3 тис. нових робочих місць, забезпечить $732 млн. відрахувань до бюджетів, сформує
$4,4 млрд. надходжень в економіку, у тому числі зростання попиту на суміжні галузі – у сумі $2,6 млрд., фонд нової
заробітної плати в обсязі $1 млрд, якщо держава створить умови:
• кредити суднобудівникам під 3% річних шляхом компенсації відсоткової ставки фінансових установ;
• звільнення від ПДВ та митних платежів комплектуючих, які не виробляються в Україні;
• звільнення від податку на прибуток;
• поширення пільг на всі підприємства суднобудування, незалежно від КВЕД.
2. Ввезення та розмитнення суден для подальшого їх вільного обігу.
3. Тимчасове ввезення та розмитнення із щомісячною оплатою 3% від ціни розмитнення для вільного
обігу судна.
4. Отримання платних (для рівних економічних умов) одноразових дозволів на перевезення вантажів,
які не можуть опрацювати українські судна.
5. Розширення можливості отримання Державного Прапору України на юридичних осіб України із
іноземними інвестиціями, як у ЄС (контрольний пакет за громадянами України).
Висновки
І. В Україні перевезення повільною та екологічною річкою дорожче за залізницю, тоді як у ЄС
річковий транспорт є самим дешевим. Дисбаланс співвідношення ціни транспортів не менше 41%.
ІІ. Для забезпечення конкурентності річкових перевезень та їх збільшення до 25 млн. т потрібно
впровадити:
компенсацію акцизу на пальне для каботажних (внутрішніх) перевезень;
відміну рентної плати за використання води без її виїмки;
безоплатне проходження суднами шлюзів Дніпровського каскаду та мостів на ВВШ;
скасування портових зборів та плат за спец. послуги ДП “АМПУ” для каботажних перевезень річковими суднами;
днопоглиблення річок до їх паспортних та гарантованих глибин;
повноцінне використання довжини шлюзів (пропускати каравани, склади суден, а також кілька суден одночасно);
утримання шлюзів в експлуатаційному стані.
Ефективний розвиток ВВШ сьогодні може забезпечити тільки ДП “АМПУ”, яке має достатні
фінансові та людські ресурси та вже виконує більшу частину функцій на річці.
IV. Буде вантаж - будуть і судна.
V. Для відродження судноплавства під прапором України потрібно:
дотримуватися міжнародної практики та договорів;
удосконалити дозвільну систему щодо іноземних суден для гарантування рівних економічних умов.
VІ. Відродження суднобудування через відновлення конкурентоспроможності судноплавства:
будівництво українського флоту з українського металу на українських заводах
кредити за низькими ставками;
ефективна податкова та митна політика.
ІІІ.
Дякую за увагу!МИХАЙЛО РІЗАК
rizak@nibulon.com.ua
+380669793258
1 of 14

Recommended

Пілотні концесійні проекти у секторі морських портів України (by SPILNO) by
Пілотні концесійні проекти у секторі морських портів України (by SPILNO)Пілотні концесійні проекти у секторі морських портів України (by SPILNO)
Пілотні концесійні проекти у секторі морських портів України (by SPILNO)EasyBusiness
318 views42 slides
МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ СТАВОК ПОРТОВИХ ЗБОРІВ by
МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ СТАВОК ПОРТОВИХ ЗБОРІВМЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ СТАВОК ПОРТОВИХ ЗБОРІВ
МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ СТАВОК ПОРТОВИХ ЗБОРІВМіністерство інфраструктури України
3.5K views22 slides
Пілотні концесійні проекти у секторі морських портів України by
Пілотні концесійні проекти у секторі морських портів УкраїниПілотні концесійні проекти у секторі морських портів України
Пілотні концесійні проекти у секторі морських портів УкраїниEasyBusiness
642 views42 slides
Cтратегія розвитку морпортів до 2038 by
Cтратегія розвитку морпортів до 2038Cтратегія розвитку морпортів до 2038
Cтратегія розвитку морпортів до 2038Андрій Попов
1.9K views34 slides

More Related Content

Similar to Конкурентна річка та судноплавство під Державним прапором України формують попит на українське судноплавство та суднобудування

презентац я по зу про ввт 1.pptx () 1-4 by
презентац я по зу про ввт 1.pptx () 1-4презентац я по зу про ввт 1.pptx () 1-4
презентац я по зу про ввт 1.pptx () 1-4tmelnik
320 views7 slides
Стан реформування морської та річкової галузі by
Стан реформування морської та річкової галузіСтан реформування морської та річкової галузі
Стан реформування морської та річкової галузіМіністерство інфраструктури України
534 views9 slides
Electoral program, Anatoliy Petrov by
Electoral program, Anatoliy PetrovElectoral program, Anatoliy Petrov
Electoral program, Anatoliy PetrovAnatoliyPetrov
10 views2 slides
Адміністрація морських портів України: основні факти 2018 by
Адміністрація морських портів України: основні факти 2018Адміністрація морських портів України: основні факти 2018
Адміністрація морських портів України: основні факти 2018Ukrainian Sea Ports Authority (USPA)
2K views35 slides
Наближення до моделі управління «порт-лендлорд» в Україні. Саммарі звіту Світ... by
Наближення до моделі управління «порт-лендлорд» в Україні. Саммарі звіту Світ...Наближення до моделі управління «порт-лендлорд» в Україні. Саммарі звіту Світ...
Наближення до моделі управління «порт-лендлорд» в Україні. Саммарі звіту Світ...Ukrainian Sea Ports Authority (USPA)
407 views4 slides
ПЗ 3 транспортна інфраструктура.pptx by
ПЗ 3 транспортна інфраструктура.pptxПЗ 3 транспортна інфраструктура.pptx
ПЗ 3 транспортна інфраструктура.pptxssuser9794d2
18 views12 slides

Similar to Конкурентна річка та судноплавство під Державним прапором України формують попит на українське судноплавство та суднобудування(11)

презентац я по зу про ввт 1.pptx () 1-4 by tmelnik
презентац я по зу про ввт 1.pptx () 1-4презентац я по зу про ввт 1.pptx () 1-4
презентац я по зу про ввт 1.pptx () 1-4
tmelnik320 views
Electoral program, Anatoliy Petrov by AnatoliyPetrov
Electoral program, Anatoliy PetrovElectoral program, Anatoliy Petrov
Electoral program, Anatoliy Petrov
AnatoliyPetrov10 views
Наближення до моделі управління «порт-лендлорд» в Україні. Саммарі звіту Світ... by Ukrainian Sea Ports Authority (USPA)
Наближення до моделі управління «порт-лендлорд» в Україні. Саммарі звіту Світ...Наближення до моделі управління «порт-лендлорд» в Україні. Саммарі звіту Світ...
Наближення до моделі управління «порт-лендлорд» в Україні. Саммарі звіту Світ...
ПЗ 3 транспортна інфраструктура.pptx by ssuser9794d2
ПЗ 3 транспортна інфраструктура.pptxПЗ 3 транспортна інфраструктура.pptx
ПЗ 3 транспортна інфраструктура.pptx
ssuser9794d218 views
Презентація водна стратегія – 1 by ssuser5280311
Презентація водна стратегія – 1Презентація водна стратегія – 1
Презентація водна стратегія – 1
ssuser5280311197 views
Кожного року, Всесвітній день води відзначається під новим гаслом, яке відобр... by kirounb
Кожного року, Всесвітній день води відзначається під новим гаслом, яке відобр...Кожного року, Всесвітній день води відзначається під новим гаслом, яке відобр...
Кожного року, Всесвітній день води відзначається під новим гаслом, яке відобр...
kirounb1K views
Пояснительная записка к законопроекту о воде в Крым by YuriySergienko
Пояснительная записка к законопроекту о воде в КрымПояснительная записка к законопроекту о воде в Крым
Пояснительная записка к законопроекту о воде в Крым
YuriySergienko11.4K views
Danube Corridor National Project (Demyanyuk) by blackseaforum
Danube Corridor National Project (Demyanyuk)Danube Corridor National Project (Demyanyuk)
Danube Corridor National Project (Demyanyuk)
blackseaforum189 views

More from Ukrainian Grain Association

UGA charitable fund by
UGA charitable fundUGA charitable fund
UGA charitable fundUkrainian Grain Association
59 views12 slides
Благодійний фонд УЗА by
Благодійний фонд УЗАБлагодійний фонд УЗА
Благодійний фонд УЗАUkrainian Grain Association
729 views12 slides
Механізм банківської гарантії для зернових форвардних контрактів by
Механізм банківської гарантії для зернових форвардних контрактівМеханізм банківської гарантії для зернових форвардних контрактів
Механізм банківської гарантії для зернових форвардних контрактівUkrainian Grain Association
833 views18 slides
2021.28.04 UGA balances by
2021.28.04 UGA balances2021.28.04 UGA balances
2021.28.04 UGA balancesUkrainian Grain Association
552 views5 slides
2020.10.01 S&D balances UGA by
2020.10.01 S&D balances UGA2020.10.01 S&D balances UGA
2020.10.01 S&D balances UGAUkrainian Grain Association
380 views6 slides
2020.09.01 S&D balances UGA by
2020.09.01 S&D balances UGA2020.09.01 S&D balances UGA
2020.09.01 S&D balances UGAUkrainian Grain Association
354 views6 slides

More from Ukrainian Grain Association(20)

Механізм банківської гарантії для зернових форвардних контрактів by Ukrainian Grain Association
Механізм банківської гарантії для зернових форвардних контрактівМеханізм банківської гарантії для зернових форвардних контрактів
Механізм банківської гарантії для зернових форвардних контрактів
РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ЕЛЕВАТОРІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ by Ukrainian Grain Association
РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ЕЛЕВАТОРІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇРЕКОМЕНДАЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ЕЛЕВАТОРІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ЕЛЕВАТОРІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
Стратегія розміщення зерносховищ територією країни by Ukrainian Grain Association
Стратегія розміщення зерносховищ територією країниСтратегія розміщення зерносховищ територією країни
Стратегія розміщення зерносховищ територією країни
Андрій Рязанцев, «Логістичні переваги для нових елеваторів у перевезенні вант... by Ukrainian Grain Association
Андрій Рязанцев, «Логістичні переваги для нових елеваторів у перевезенні вант...Андрій Рязанцев, «Логістичні переваги для нових елеваторів у перевезенні вант...
Андрій Рязанцев, «Логістичні переваги для нових елеваторів у перевезенні вант...
Презентація результатів маркетингового року 2018/19 та прогнози на 2019/20 сезон by Ukrainian Grain Association
Презентація результатів маркетингового року 2018/19 та прогнози на 2019/20 сезонПрезентація результатів маркетингового року 2018/19 та прогнози на 2019/20 сезон
Презентація результатів маркетингового року 2018/19 та прогнози на 2019/20 сезон

Конкурентна річка та судноплавство під Державним прапором України формують попит на українське судноплавство та суднобудування

 • 1. “Конкурентна річка та судноплавство під Державним прапором України формують попит на українське судноплавство та суднобудування” МИХАЙЛО РІЗАК ТОВ СП “НІБУЛОН”, доктор юридичних наук, адвокат
 • 2. Принципи реформи ВВШ (внутрішніх водних шляхів): Зниження логістичних витрат для росту експорту. Дзеркальний (взаємний) доступ до ВВШ для різних країн. Посилення ефективності існуючих інституцій. Запобігання додаткових витрат з державного бюджету. Збереження екології. Запобігання корупції. Довгострокова перспектива річкових перевезень. Відродження суднобудування через відновлення конкурентоспроможності річки. 1 2 3 4 5 6 7 8
 • 3. Збалансований розвиток транспортних шляхів України Зацікавленість громад у розвитку припортової інфраструктури Збереження річки як джерела питної води Ефективний розвиток ВВШ Ефективне та гарантоване фінансування без державного бюджету Рівні економічні умови для судноплавства, як під Державним Прапором України, так і під іноземним Прапором Відродження суднобудування України Цілі реформи сфери ВВШ 1 2 3 4 5 6 7
 • 4. Збалансований розвиток транспортних шляхів України 1Проблема – річкові перевезення в Україні дорожче ніж залізничні, а в світі навпаки. Дисбаланс співвідношення Дисбаланс співвідношення
 • 5. Збалансований розвиток транспортних шляхів України 1Заходи вирішення проблеми конкурентоздатності річки: днопоглиблення річок до їх паспортних та гарантованих глибин (-20% собівартості перевезень); компенсація акцизу на пальне для каботажних (внутрішніх) перевезень (як у ЄС до 0 Є/т, -15% собівартості перевезень); безоплатне проходження суднами мостів та шлюзів на ВВШ (-2% собівартості перевезень); скасування портових зборів та плат за спец. послуги ДП “АМПУ” для каботажних перевезень річковими суднами (-1% собівартості); відміна рентної плати за використання води без її виїмки; повноцінне використання всієї довжини шлюзів (пропускати каравани та склади суден, а також кілька суден одночасно); ефективний контроль вагових параметрів на автошляхах.
 • 6. Зацікавленість громад у розвитку припортової інфраструктури Проблема - відірваність портів від громад: портова діяльність створює додаткове навантаження та негативно впливає на припортову інфраструктуру громад; громади не отримують доходів від портів; блокування місцевими жителями під'їзних доріг до портів. Вирішення проблеми: Направити по 5% від доходів АМПУ на припортову інфраструктуру громадам портових міст на річках і морі; Надати громадам право розпоряджатися частиною донного ґрунту, який вилучається при днопоглибленні річок; Залучити громади до формування стратегії розвитку портів та терміналів. Проводити громадські слухання при днопоглибленні. 2
 • 7. Збереження річки як джерела питної води Проблема - забруднення води річкових водних шляхів. Вода річкових ВВШ: водою р. Дніпро користуються біля 10 млн. жителів; водою басейну р. Дніпро користуються близько 70% населення країни; водою р. Дніпро користуються близько 10 тис. підприємств. Вирішення проблеми: Всі відходи з суден повинні здаватися у портах / терміналах до комплексів очищення стічних вод; Проведення робіт на річці повинно погоджуватися на громадських слуханнях із залученням громадських організацій; Погодження з громадами місць скидання ґрунту з русла річок для ефективного використання або консервації (забрудненого). 3
 • 8. Ефективний розвиток ВВШ 4Проблема - визначення суб’єкту відповідального за річку на ВВШ ВВТ потребує планування на 25-35 років (довгі перехідні періоди та невизначеність є неприпустимою) АМПУ вже виконує дві із трьох функцій на річці, а саме: РІС та Днопоглиблення; АМПУ єдине профільне державне підприємство, яке володіє достатніми професійними та людськими ресурсами; АМПУ володіє достатніми фінансами щоб здійснювати всі три функції на річці (у т.ч. утримувати шлюзи); АМПУ вже відремонтувало днопоглиблювальний флот і розпочало поглиблення р. Дніпро; АМПУ вже утримує річкові водні шляхи за рахунок портових зборів навіть за діючим законодавством; Діюча структура управління ВВШ: Уряд – Міністерство – Директорат морського та річкового транспорту (створений) - Державна служба України з морського та річкового транспорту (створена) – Держпідприємство, яке відповідатиме за річку та море (ВВШ) України (ДП «Адміністрація морських портів України»). Вирішення проблеми: АМПУ забезпечить ефективний розвиток ВВШ!
 • 9. 5Ефективне та гарантоване фінансування без державного бюджету Проблема - фінансування річки виключно бюджетом: 10% доходів АМПУ від портів Херсону та Миколаєва направити на утримання річкової частини ВВШ; По 5% доходів АМПУ направити на припортову інфраструктуру портових міст на річках і морях відповідно; Дозволити для розвитку річки використовувати й інші не заборонені законом джерела фінансування. держава системно недофінасовувала утримування річкових ВВШ, у тому числі шлюзів; шлюзи перебувають в аварійному стані; утримання шлюзів потребує щорічного фінансування на рівні не менше 250 млн. грн.; держава за 4 роки у 4 рази збільшила видатки за програмою утримання шлюзів (у 2016 р. було 39 млн.грн.; у 2017р. - 107млн.грн; у 2018р. - 125 млн.грн., у 2019 – 163 млн.), однак освоюються на рівні до 10% через затримки затвердження державних програм, відсутність профільних фахівців тощо; в Херсоні та Миколаєві фактичні гирлові (р.Дніпро та р. Південний Буг) морські порти при щорічному об'ємі вантажопотоку в 25 млн. генерують ~100 млн $ США доходу ДП “АМПУ”; розвиток морегосподарського комплексу гирлових портів Миколаєва та Херсону прямо пропорційний розвитку вантажопотоку на річках Дніпро та Південний Буг; морегосподарський комплекс, як кінцевий бенефіціар росту вантажопотоку на річці вже частково почав фінансувати річку; міжнародні дослідження констатують, що портові збори в Україні необґрунтовано завищені, морпорти Херсону та Миколаєва самі дорогі у світі, дорожчі за порти великої Одеси та інші порти Чорного моря, вони повинні втрачати кошти на утримання Дніпра, шлюзів, глибин, але одночасно і повинні бути знижені до економічно обґрунтованих. Вирішення проблеми:
 • 10. Рівні економічні умови для судноплавства як під Прапором України, так і під іноземним прапором 6 Кожна тонна вантажу перевезена на українських суднах - це до 2 $/т виплат до бюджетів різних рівнів. ВИСНОВОК: Буде вантаж - будуть і судна
 • 11. Відродження суднобудування України 7 Україна не готова до одномоментної переорієнтації вантажів на річку через: • застарілу портову інфраструктуру (причали); • застарілу навантажувально-розвантажувальну, комунікаційну та іншу інфраструктуру; • відсутність глибин на підхідних каналах до терміналів/портів річкових ВВШ; • існуючі черги на шлюзах та аварійний їх стан. Підвищення конкурентоздатності річки здатне сформувати попит на судноплавство і, як наслідок, на суднобудування для опрацювання 25 млн. т/ рік вантажу: • попит на судна формуватиметься з поступовим удосконаленням інфраструктури портів/терміналів та ВВШ; • сучасний суднобудівний завод ТОВ СП “НІБУЛОН” із 1 тис. робітників будує до 10 суден класу ріка-море; • в Україні 31 суднобудівний завод на яких працює 3 тис. співробітників; • в Україні досі існує кадровий резерв суднобудівників, в 90-х роках на 31 заводі працювало 150 тис. робітників; • удосконалення суднобудівних ліній за 2 роки в динаміці уже задовольнятиме поступовий ріст потреби на судна; • 1 робоче місце в сфері суднобудування дає до 10 робочих місць у суміжних галузях економіки (металургія, логістика, приладобудування тощо).
 • 12. Відродження суднобудування України 7Шляхи нарощування кількості суден для опрацювання в короткостроковій перспективі 25 млн. т вантажів на річці: 1. Суднобудування. ЦТС: створить 8,3 тис. нових робочих місць, забезпечить $732 млн. відрахувань до бюджетів, сформує $4,4 млрд. надходжень в економіку, у тому числі зростання попиту на суміжні галузі – у сумі $2,6 млрд., фонд нової заробітної плати в обсязі $1 млрд, якщо держава створить умови: • кредити суднобудівникам під 3% річних шляхом компенсації відсоткової ставки фінансових установ; • звільнення від ПДВ та митних платежів комплектуючих, які не виробляються в Україні; • звільнення від податку на прибуток; • поширення пільг на всі підприємства суднобудування, незалежно від КВЕД. 2. Ввезення та розмитнення суден для подальшого їх вільного обігу. 3. Тимчасове ввезення та розмитнення із щомісячною оплатою 3% від ціни розмитнення для вільного обігу судна. 4. Отримання платних (для рівних економічних умов) одноразових дозволів на перевезення вантажів, які не можуть опрацювати українські судна. 5. Розширення можливості отримання Державного Прапору України на юридичних осіб України із іноземними інвестиціями, як у ЄС (контрольний пакет за громадянами України).
 • 13. Висновки І. В Україні перевезення повільною та екологічною річкою дорожче за залізницю, тоді як у ЄС річковий транспорт є самим дешевим. Дисбаланс співвідношення ціни транспортів не менше 41%. ІІ. Для забезпечення конкурентності річкових перевезень та їх збільшення до 25 млн. т потрібно впровадити: компенсацію акцизу на пальне для каботажних (внутрішніх) перевезень; відміну рентної плати за використання води без її виїмки; безоплатне проходження суднами шлюзів Дніпровського каскаду та мостів на ВВШ; скасування портових зборів та плат за спец. послуги ДП “АМПУ” для каботажних перевезень річковими суднами; днопоглиблення річок до їх паспортних та гарантованих глибин; повноцінне використання довжини шлюзів (пропускати каравани, склади суден, а також кілька суден одночасно); утримання шлюзів в експлуатаційному стані. Ефективний розвиток ВВШ сьогодні може забезпечити тільки ДП “АМПУ”, яке має достатні фінансові та людські ресурси та вже виконує більшу частину функцій на річці. IV. Буде вантаж - будуть і судна. V. Для відродження судноплавства під прапором України потрібно: дотримуватися міжнародної практики та договорів; удосконалити дозвільну систему щодо іноземних суден для гарантування рівних економічних умов. VІ. Відродження суднобудування через відновлення конкурентоспроможності судноплавства: будівництво українського флоту з українського металу на українських заводах кредити за низькими ставками; ефективна податкова та митна політика. ІІІ.
 • 14. Дякую за увагу!МИХАЙЛО РІЗАК rizak@nibulon.com.ua +380669793258