2) Yenilik Temel Kavramlar

3,205 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,205
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
87
Actions
Shares
0
Downloads
55
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2) Yenilik Temel Kavramlar

 1. 1. Yenilikte Temel Kavramlar Serhat © ÇakırBölüm 2
 2. 2. Yenilikte Temel KavramlarİÇERİK:1. Yenilik Kuramı2. Temel Tanımlar  Yeniliğin Tanımı  Ana Yenilik Türleri  Yenilik Türlerinin Birbirinden Ayırt Edilmesi  Yenilik Olarak Değerlendirilmeyen Değişiklikler  Yenilik Derecesi ve Yayılma  Yenilikçi Firma3. Kurumsal Sınıflandırılma
 3. 3. Ar-Ge ve Yenilik Paradigmaları1700’ler: Sanayi Devrimi1870: Alman boyar maddeleri sanayiinde Ar-Ge faaliyetleriniyürütmek üzere ayrı birimlerin organizasyon şemalarında yerbulması1980 öncesi: Firma içi kapalı araştırma faaliyetleri• araştırmanın yerleşik ve düzenli birimlerde yürütülmesi• araştırmanın gizliliği• yenilik faaliyetlerinin başarısının bu faaliyetler üzerinde firma kontrolünün derecesine bağlı olduğu düşüncesi1990’lar: İletişim, erişim ve işbirliği kavramlarının öne çıkması• firmaların araştırma faaliyetlerinin bir bölümünü alt yüklenicilere aktarmaya başlaması• bilgi paylaşımı, ortak projelerGünümüz: Açık Yenilik
 4. 4. Yenilik Kuramı“Bilgi temelli ekonomi”, gelişmiş ekonomilerde, bilgiye,enformasyona ve yüksek vasıf düzeyine yönelik eğilimleri veticaret ve kamu sektörlerince tüm bunlara hazır erişimeyönelik artan gereksinimi tanımlamak amacıyla oluşturulmuşbir ifadedir.Bilgi ve teknoloji gittikçe artan şekilde karmaşık hale gelmişve firmalar ve diğer organizasyonlar arasındaki bağlantıların,uzmanlaşmış bilgi edinim yolu olarak önemini artmıştır.Buna paralel bir ekonomik gelişme de, gelişmişekonomilerde hizmetlerdeki yeniliğin artışı olmuştur.
 5. 5. Yenilik KuramıAr-Ge yenilik sürecinde hayati bir rol oynamakla birlikte,çoğu yenilik faaliyeti Ar-Ge bazlı değildir ve yüksek vasıflıişçilere, diğer firma ve kamu araştırma kurumlarıylaetkileşimlere ve bilgi öğrenimi ve kullanımını olası kılan birorganizasyonel yapıya dayanmaktadır.Yenilik araştırması bir dizi farklı disiplini kapsamakta olup,ekonomik yaklaşımlar tek başına, her biri önemli boyutlarsunan çeşitli farklı kurumsal perspektişeri benimsemektedir.Bunlar alternatif olarak sunulabilmekle ve birlikte, aynızamanda birbirilerini tamamlayıcı olarak da görülebilir.
 6. 6. Yenilik KuramıBu kuramlar, firmaların•neden yenilik yaptıkları,•hangi güçlerin yeniliği harekete geçirdiği ve•hangi faktörlerin yeniliği engellediğigibi bir dizi yenilik politikası ve ölçümü konularını ele almaktadır.Diğer önemli bir konu da, bilginin yapısı,•nasıl biriktiği ve•aktörler arasında nasıl aktrıldığıdır.Son bir konuda da, yenilik süreçlerinin•sektörel,•bölgesel ve•ulusal düzeylerdenasıl geliştiğidir.
 7. 7. Yenilik KuramıSchumpeter (1934) beş yenilik türünden oluşan bir listeönermiştir:i) Yeni ürünlerin girişi.ii) Yeni üretim yöntemlerinin girişiiii) Yeni pazarların açılmasıiv) Hammaddeler ve diğer girdiler için yeni tedarikkaynaklarının geliştirilmesi.ıv) Bir endüstride yeni pazar yaplarının yaratılması.
 8. 8. Yenilik KuramıFirmaların neden yenilik yaptıklarını anlamak çok önemlidir.Yeni bir ürün veya süreç, yenilikçi için bir pazar avantajı olabilir. Üretkenlik artıransüreç yenilikleri durumunda, firma rakipleri karşısında bir maliyet avantajıkazanmakta ve bu sayede piyasadaki fiyat üzerinden daha fazla kazanç eldeetmekte veya talebin esnekliğine baglı olarak, pazar payı kazanmak ve karıartırmak üzere rakiplerine kıyasla daha düşük fiyat daha yüksek satışkombinasyonu kullanabilmektedir. Ürün yeniliği durumunda ise, firma, yeni birürün girişi yapmak yoluyla bir rekabetçi avantaj kazanabilmekte ve bu sayedetalebi ve fiyatlandırma esnekliğini artırabilmektedir.Firmalar aynı zamanda, ürün farklılaştırması yoluyla, yeni pazarları hedeşeyerekte talebi artırabilirler. Organizasyonel yöntemlerdeki değişiklikler, firmalarınoperasyonlarının verimliliği ve kalitesini iyileştirebilir ve dolayısıyla talebinartmasını veya maliyetlerin düşmesini sağlayabilir.
 9. 9. Yenilik KuramıYenilik, firmanın yenilik yapma kapasitesini artırmak suretiyle de performansıgeliştirebilir. Örneğin, üretim süreçlerinin kapasitelerini iyileştirmek, yeni ürünleryelpazesi geliştirmeyi mümkün kılabilir ve yeni organizasyonel uygulamalar firmanındiğer yeniliklerin geliştirilmesinde kullanılabilecek yeni bilgiler kazanma ve yaratmayeteneğini geliştirebilir.Organizasyonel yenilikPazarlama kuramlarıGelişimci yaklaşımlarFirmada yenilikDiğer firmalar ve kamuaraştırma kurumları ile bağlantılarFirmaların faaliyet gösterdiğikurumsal çerçeve.Talebin rolü
 10. 10. Yenilik KuramıFirmalarda yenilik, firma performansını iyileştirme bakış açısıyla, bir firmanınfaaliyetlerindeki planlanmış değişiklikleri ifade etmektedir.Yenilik kavramı, aşağıdaki değişiklikleri içermektedir:Yenilik, yenilik faaliyetlerinin sonucu üzerindeki belirsizlikle bağlantılıdır. Yenilikfaaliyetlerinin sonucunun ne olacağı önceden bilinmemektedir, örneğin, Ar-Ge’ninpazarlanabilir bir ürünün başarıyla ortaya çıkmasını sağlayacağı veya yeni birüretim sürecinin, pazarlama veya organizasyonel yöntemin uygulanması için nekadar zaman ve kaynak gerekeceği ve bunların ne derece başarılı olacağı öncedenbilinemez.Yenilik yatırım içerir.Yenilik yayılma gösterir.Yenilik yeni bir bilgiden yararlanmayı veya mevcut bir bilginin yeni kullanımını ya dabunların bir birleşimini içerir.Yenilik, firma ürünlerinin talep eğrisini veya firmanın maliyet eğrisini veya firmanınyenilik yapma kapasitesini iyileştirmek suretiyle rekabetçi bir avantaj yakalayarakbir firmanın performansının iyileştirilmesini içerir.
 11. 11. Yenilik KuramıAr-Ge:Firma, yeni bilgi edinmek için temel ve uygulamalı araştırmaya,özel buluşlar veya mevcut tekniklerin değiştirilmesine yönelik olarakdoğrudan araştırmaya girişebilir.Firma, yapılabilir ve uygulanabilir olup olmadığını değerlendirmekamacıyla yeni ürün veya süreç kavramları ya da başka yeni yöntemlerigeliştirebilir. Bir aşama şunları kapsayabilir:a)geliştirme ve test etme veb)tasarımları veya teknik fonksiyonları değiştirmeküzere ilave araştırma
 12. 12. YenilikDiğer yenilikçi etkinlikler:Firma, yeniliğin bir parçası olabilen birçok Ar-Ge dışı faaliyetler degerçekleştirebilir.Firma; ürünler, süreçler, pazarlama yöntemleri veya organizasyoneldeğişiklikler için:a)kullanıcılarla ilişkiler ve pazarlama yoluyla;b)kendi yaptığı veya diğer taraşarca yapılan temel veya stratejikaraştırmalardan kaynaklanan ticarileştirme fırsatlarının kullanımıyoluyla;c) kendi tasarım ve geliştirme kapasiteleri yoluyla;d) rakipleri izlemek yoluyla vee) danışmanlardan yararlanmak yoluyla yeni kavramlarbelirleyebilir.
 13. 13. YenilikDiğer yenilikçi etkinlikler:Firma, patentli buluşlara ücret veya telif ücreti ödeyerekteknik bilgi alabilir veya mühendislik, tasarım ya da diğerdanışmanlık hizmetleri yoluyla uzmanlık ve yetenek alabilir. İnsan becerileri geliştirilebilir (firma içi eğitim yoluyla) ya dasatın alınabilir (becerili kişileri tutarak)Firma, diğerlerinin yenilikçi çalışmalarını içinde barındıranteçhizat, yazılım veya ara girdilere yatırım yapabilir.Firma, yönetim sistemlerini ve genel ticari faaliyetlerinireorganize edebilir.Firma, mal ve hizmetlerini satmanın ve pazarlamanın yeniyöntemlerini geliştirebilir.
 14. 14. YenilikGenel kurumsal çevre:Yurtiçi tüketici pazarı ve işgücündeki asgari eğitimstandartlarını belirleyen, eğitim sistemi.Üniversite sistemi.Uzmanlaşmış teknik eğitim sistemi.Bilim ve araştırma ortamı.Yayınlar, teknik, çevre ve yönetim standartları gibi, ortakdüzenlenmiş bilgi havuzları.Firmalar tarafından yapılan yenilikleri etkileyen yenilikpolitikaları ve diğer devlet politikaları.
 15. 15. YenilikGenel kurumsal çevre:Patent yasası, vergilendirme, faiz ve kur oranlarına ilişkinkurumsal yönetişim kuralları ve politikaları, tarifeler ve rekabetgibi mevzuata ilişkin ve makroekonomik düzenlemeler.Yollar ve telekomünikasyon şebekeleri dâhil iletişim altyapısı.Örneğin, girişim sermayesine erişim kolaylığı gibi faktörleribelirleyen finansal kurumlar.Erişim kolaylığı ve boyutu gibi konularla birlikte müşterilerleyakınilişkiler kurulmasına yönelik fırsatlar dâhil, pazar erişilebilirliği.Tamamlayıcı sektörlerde tedarikçi firmaların varlığı dâhil,rekabetçi çevre ve endüstri yapısı.
 16. 16. Sektörel ve Bölgesel YenilikYenilik süreçleri; geliştirme, teknolojik değişim hızı, bağlantılar ve bilgiye erişim ilebirlikte organizasyonel yapılar ve kurumsal faktörler bazında sektörden sektörebüyük farklılaşma göstermektedir. Bazı sektörler, hızlı değişim ve radikalyeniliklerle karakterize edilirken, diğerleri küçük değişikliklerle tanımlanmaktadır.Hizmetlerde yenilik:Mallarla ilgili hizmetler (ulaştırma ve lojistik gibi),Bilgi ile ilgili hizmetler (çağrı merkezleri gibi),Bilgi temelli hizmetler ve insanlarla ilgili hizmetler (sağlık hizmetleri gibi).Hizmetlerde yenilik faaliyetleri aynı zamanda, ürünler ve süreçlerde bir diziadımsal değişiklikten oluşan sürekli bir süreç olma eğilimindedir. Bu zaman zaman,belli olaylar bazında hizmetlerdeki yeniliklerin, yani ürünler, süreçler ve diğeryöntemlerde önemli bir değişiklik gerçekleştirilmesinin, teşhis edilmesinigüçleştirebilir.
 17. 17. Sektörel ve Bölgesel YenilikDüşük ve orta-teknoloji endüstrilerinde yenilikKüçük ve orta-büyüklükteki işletmelerde yenilikKüçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ’ler) gereklilikten ötürü kendifaaliyetlerinde daha uzmanlaşmış özelliktedir. Bu, Ar-Ge, bilgi alış verişi ve,potansiyel olarak, ticarileştirme ve pazarlama faaliyetleri için diğer firmalar vekamu araştırma kurumları ile etkileşiminin önemini artırmaktadır.Bölgesel yenilikBölgesel faaliyetlerin firmaların yenilikçi kapasitelerini etkileyebileceğidüşüncesiyle bölgesel düzeyde yeniliğin analiz edilmesine gerekmektedir. Yenilikfaaliyeti düzeylerinde bölgesel farklılıklar büyük oranda olabilir; yenilik faaliyetiniteşvik eden ana özellikler ve faktörlerin teşhis edilmesi ile bölgesel düzeyde özelsektörlerin geliştirilmesi yenilik sürecinin anlaşılmasında yardım sağlayabilir vepolitikanın detaylandırılması gerekir. Ulusal yenilik sistemlerine paralel olarak,bölgesel yenilik sistemleri de geliştirilmelidir.
 18. 18. Sektörel ve Bölgesel YenilikKüreselleşmeUlusal yenilik sistemleri, yeniliği etkileyen faktörlerin çoğunun, kurumsal faktörler,kültür ve değerler gibi, ulusal olduğu fikrini temel almaktadır. Aynı zamanda, yeniliksüreçlerinin, birçok yönden, uluslararası olduğu da açıktır. Teknoloji ve bilgi sınırlarötesine akar. Firmalar, yabancı firmalar ve üniversiteler ile etkileşime girer. Firmalarve rakipleri anlamında, birçok pazar küreseldir. İnternet, diğer ülkelerdeki firmalarile iletişim kurma ve iş yapma fırsatlarını büyük ölçüde genişletmiştir.
 19. 19. Her yeni fikir yenilikmidir?
 20. 20. Her değişiklik yenilikmidir?“Innovation distinguishes between a leader and a follower.”
 21. 21. TEMEL TANIMLAR
 22. 22. YENİLİK (İnovasyon)Ar-Ge parayı bilgiye döndüren,Yenilik bilgiyi paraya döndürensüreçtir.Esko Aho,FinlandiyaEski Başbakanı
 23. 23. Yenilik Tanımı Bir yenilik, işletme içi uygulamalarda, işyeriorganizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemliderecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), veyasüreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni birorganizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesidir.Yeniliğin bu geniş tanımı, çok geniş bir yenilikler yelpazesiniiçermektedir.Bir yenilik için asgari koşul, ürün, süreç, pazarlama yöntemi veyaorganizasyonel yöntemin firma için yeni (veya önemli derecedeiyileştirilmiş) olmasıdır.
 24. 24. Yenilik FaaliyetleriYenilik faaliyetleri, yeniliklerin uygulanmasına yol açan veyayol açması öngörülen tüm bilimsel, teknolojik, organizasyonel,finansal ve ticari adımlardır. Bazı yenilik faaliyetleri kendibaşlarına yenilikçi iken, diğerleri yeni faaliyetler olmamaklabirlikte yeniliklerin gerçekleştirilmesi için gereklidir. Yenilikfaaliyetleri aynı zamanda, özel bir yeniliğin geliştirilmesi iledoğrudan ilişkili olmayan Ar-Ge’yi de içermektedir.Yeniliğin genel bir özelliği, gerçekleştirilmiş olması gerektiğidir.
 25. 25. Yenilikçi FirmaYenilikçi firma, göz önüne alınan dönem süresince bir yenilik gerçekleştirmiş olanfirmadır.Bir ürün/süreç yenilikçisi firma göz önüne alınan dönem süresince yeni veya önemliderecede iyileştirilmiş bir ürün veya süreç gerçekleştirmiş olan firmadır.
 26. 26. Yenilik Türleri:Dört tür yenilik ayrımı yapılmaktadır:1.Ürün yenilikleri,2.Süreç yenilikleri,3.Pazarlama yenilikleri ve4.Organizasyonel yenilikler.
 27. 27. Ürün YeniliğiBir ürün yeniliği, mevcut özellikleri veya öngörülenkullanımlarına göre yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş birmal veya hizmetin ortaya konulmasıdır. Bu; teknik özelliklerde,bileşenler ve malzemelerde, birleştirilmiş yazılımda, kullanıcıyakolaylığında ve diğer işlevsel özelliklerinde önemli derecedeiyileştirmeleri içermektedir.Yeni ürünBir ürünün teknik özelliklerinde yalnızca küçük çaplı değişiklikler yaparak o ürün için yeni birkullanım geliştirmekMevcut ürünlere yapılan önemli derecede iyileştirmelerHizmetlerde ürün yenilikleri; sağlanma biçimlerinde yapılan önemli iyileştirmeleriTasarım
 28. 28. Süreç YeniliğiBir süreç yeniliği yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş birüretim veya teslimat yönteminin gerçekleştirilmesidir. Bu yenilik,teknikler, teçhizat ve/veya yazılımlarda önemli değişiklikleriiçermektedir.Süreç yenilikleri, birim üretim veya teslimat maliyetlerinin azaltmak, kaliteyiartırmak veya yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş ürünler üretmek veya teslimetmek üzere öngörülebilir.Üretim yöntemleri, mal ve hizmet üretmek amacıyla kullanılan teknikleri, teçhizatıve yazılımları kapsamaktadır.Süreç yenilikleri, hizmet yaratılması ve tedariğine ilişkin yeni veya önemli derecedeiyileştirilmiş yöntemleri içermektedir
 29. 29. Pazarlama YeniliğiBir pazarlama yeniliği, ürün tasarımı veya ambalajlaması, ürünkonumlandırması, ürün tanıtımı (promosyonu) veyafiyatlandırmasında önemli değişiklikleri kapsayan yeni birpazarlama yöntemidir.Pazarlama yenilikleri, firmanın satışlarını artırmak amacıyla, müşteri ihtiyaçlarınadaha başarılı şekilde cevap vermeyi, yeni pazarlar açmayı veya bir firma ürününüpazarda yeni bir şekilde konumlandırmayı hedeşemektedir.Pazarlama yeniliğinin, bir firmanın pazarlama araçlarındaki diğer değişikliklerekıyasla ayırt edici özelliği, firma tarafından daha önce kullanılmamış bir pazarlamayönteminin uygulanmasıdır.
 30. 30. Organizasyonel YenilikBir organizasyonel yenilik, firmanın ticari uygulamalarında,işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerinde yeni birorganizasyonel yöntem uygulanmasıdır.
 31. 31. Organizasyonel YenilikOrganizasyonel yeniliklerin, idari maliyetlerini ve işlem maliyetlerini düşürmek,işyeri memnuniyetini iyileştirmek, ticari olmayan varlıklara erişim kazanmak ya daaraç gereç maliyetlerini düşürmek suretiyle firma performansını artırması olabilir.Firmada daha önce kullanılmamış ve yönetim tarafından alınan stratejik kararlarınbir sonucu olan bir organizasyonel yöntem (ticari uygulamalar, işyeri organizasyonuveya dış ilişkilerde) değişiklikleri.Diğer firmalarla birleşmek veya bunları satın almak, firma başka firmalarla ilk kezbirleşmekte veya ilk kez başka firmaları satınalmakta olsa bile, organizasyonelyenilik olarak değerlendirilmez. Bununla birlikte, firmanın birleşme veya satın almasürecinde yeni organizasyon yöntemleri geliştirmesi veya benimsemesi halinde,birleşme ve satın almalar da organizasyonel yenilikleri içerebilir.
 32. 32. Yenilik türlerinin birbirinden ayırt edilmesiBirçok yenilik, birden fazla yenilik türünün özelliklere sahip olabilir. Buyenilikleri tek bir türde sınışandırmak, firmalar tarafından girişilenyenilik faaliyetlerinin türleri anlamında, hem zor hem de yanıltıcıolabilmektedir.
 33. 33. Yenilik türlerinin birbirinden ayırt edilmesiÜrün ve süreç yeniliklerini birbirinden ayırt etmek:Mallara ilişkin olarak, ürünler ve süreçler arasındaki farklılık nettir. Ancak,hizmetlere ilişkin olarak, çoğu hizmetin üretimi, teslimi ve tüketiminin aynı andameydana gelebilmesinden ötürü, söz konusu farklılık daha az nettir. Ayırt ediciilkelerden bazıları aşağıdaki gibidir: Yenilik, müşterilere sunulan hizmetin yeni veya önemli derecede iyileştirilmişözelliklerini kapsıyor ise bu bir ürün yeniliğidir. Yenilik, hizmeti gerçekleştirmek için kullanılan yeni veya önemli derecedeiyileştirilmiş yöntemleri, teçhizatı ve/veya becerileri kapsıyor ise bu bir süreçyeniliğidir. Yenilik, hem sunulan hizmetin özelliklerinde hem de hizmeti gerçekleştirmek içinkullanılan yöntemler, teçhizat ve/veya becerilerdeönemli iyileştirmeleri kapsıyor ise bu hem bir ürün hem de bir süreçyeniliğidir.
 34. 34. Ürün yenilikleri ile pazarlama yeniliklerini birbirinden ayırt etmek:Ürün ve pazarlama yeniliklerine ilişkin ana ayırt edici faktör, ürünün işlevleri veyakullanımlarındaki önemli derecede bir değişikliktir. Mevcut ürünlere kıyasla önemliderecede iyileştirilmiş işlevsel özelliklere veya kullanıcı özelliklerine sahip mal veyahizmetler, ürün yenilikleridir. Diğer yandan, mevcut bir ürünün tasarımında önemli birdeğişikliği kapsayan yeni bir pazarlama konseptinin benimsenmesi, bir pazarlamayeniliği olup, ürünün işlevsel özellikleri ya da kullanıcı özellikleri önemli derecededeğiştirilmediği müddetçe, bir ürün yeniliği değildir. Bir örnek olarak, iyileştirilmişperformanslı (nefes alabilir, su sızdırmaz, vb.) yeni kumaşlar kullanılarak üretilengiysiler, ürün yenilikleri olmakla birlikte, yeni bir müşteri grubuna yönelik olaraköngörülen giysiler için ya da ürüne daha yüksek derecede kişiye özellik kazandırmak(dolayısıyla ürünün bir önceki versiyonuna kıyasla daha yüksek kar marjı sağlamak)amacıyla yeni bir şeklin ilk kez piyasaya sürülmesi, bir pazarlama yeniliğidir.Bazı durumlarda, firmanın mevcut ürünlerde, hem ürünün işlevlerinde vekullanımlarında hem de ürünün yeni bir pazarlama konseptinin parçası olan biçimi vegörünüşü ya da ambalajlamas›nda önemli derecede değişiklikleri kapsayandeğişiklikler gerçekleştirmesi durumunda, yenilikler hem ürün hem de pazarlamayenilikleri olarak değerlendirilebilir.
 35. 35. Yenilik türlerinin birbirinden ayırt edilmesiHizmet (ürün) yenilikleri ile pazarlama yeniliklerini birbirindenayırt etmek:Hizmet yenilikleri ile pazarlama yenilikleri arasındaki ana ayırt edici faktör,yeniliğin bir pazarlama yöntemi ya da bir hizmet (yani, ürün) içerip içermediğidir.Firmalar genellikle satış/pazarlama yöntemleri ile ürünleri arasında ayrımyapabilecektir.Buradaki ayrım, firmanın iş konusunun yapısına göre değişebilir. Buna bir örnek,Internet satışlarını kapsayan bir yeniliktir. Mal üreten ve satan bir firma için,elektronik ticaretin ilk kez uygulamaya konulması, ürün konumlandırmasında birpazarlama yeniliğidir. Elektronik ticaret iş alanındaki firmalar (örnek, “müzayede”firmalar›, diğer firmaların kendi ürünlerini satmasına ve reklamını yapmasınaolanak tanıyan web sitesi sağlayıcıları, seyahat biletleri düzenleyen firmalar, vb.)“satış hizmetleri” sunmaktadır. Bu firmalar için, sahip oldukları web sitesininözellikleri veya kapasitelerinde önemli bir değişiklik bir ürün (hizmet) yeniliğidir.Bazı yenilikler, hem ürün hem de pazarlama yenilikleridir; örneğin, bir firma, hemürünlerinin pazarlamasının yeni bir yolunu tanıtan (doğrudan satış) hem demüşterilerine ilave hizmetler (örnek, onarım) ile ürün bilgilerini sunan yeni bir satışve müşteri hizmet operasyonu gerçekleştirebilir.
 36. 36. Yenilik türlerinin birbirinden ayırt edilmesiSüreç ve pazarlama yeniliklerini birbirinden ayırt etmekHem süreç hem de pazarlama yenilikleri, bilgi veya mal taşımanın yeniyöntemlerini kapsayabilmekle birlikte, amaçları farklıdır. Süreç yenilikleri, birimmaliyetleri düşürmeyi ya da ürün kalitesini artırmayı amaçlayan üretim ve teslimatyöntemleri ile diğer yardımcı destek faaliyetlerini kapsarken, pazarlama yenilikleri,ürün konumlandırma veya itibar kazanmada değişiklikler yoluyla, satış hacminiveya pazar payını artırmayı amaçlamaktadır.Belirsiz durumlar, yeni satış kanallarının tanıtımını kapsayan pazarlamayeniliklerinde ortaya çıkabilir. Örneğin, yeni bir satış kanalının (yani, mal veürünlerin müşterilere satılmasının yeni bir yolu) tanıtımını kapsayan yenilikler aynızamanda yeni lojistik yöntemlerinin (yani, ürünlerin taşınması, depolanması veidaresi) gerçekleştirilmesini de içerebilir. Bu yeniliklerin hem satışları artırmasıhem de birim dağıtım maliyetlerini azaltması amaçlanıyorsa, bunlar hem süreçhem de pazarlama yenilikleri olarak düşünülmelidir..
 37. 37. Süreç yenilikleri ile organizasyonel yenilikleri birbirinden ayırt etmek:Süreç yenilikleri ile organizasyonel yenilikleri birbirinden ayırt etmek , her ikiyenilik türünün de yeni ve daha verimli üretim, teslimat ve dâhili organizasyonkonseptleri yoluyla maliyetleri düşürme girişiminde bulunmasındandan ötürü, ensık karşılaşılan belirsizlik durumudur.Bu sebeple birçok yenilik her iki yenilik türünden de boyutlar içermektedir.Örneğin, yeni süreçlerin ortaya konması aynı zamanda, grup çalışması gibi yeniorganizasyonel yöntemlerin ilk defa kullanımını da kapsayabilir. Bir toplam kaliteyönetim sisteminin ilk kez uygulanması gibi organizasyonel yenilikler; belli türdekikusurlardan sakınmak amacıyla yeni üretim lojistik sistemleri gibi üretimyöntemlerinde önemli iyileşmeleri ve yeni yazılım ile yeni BİT teçhizatına dayalıdaha verimli bilgi sistemleri de içerebilir.
 38. 38. Yenilik türlerinin birbirinden ayırt edilmesiSüreç yenilikleri ile organizasyonel yenilikleri birbirinden ayırt etmek(devam):Süreç ve/veya organizasyonel yeniliklerin birbirinden ayırt edilmesine ilişkin birbaşlangıç noktası faaliyetin türüdür: Süreç yenilikleri esas olarak yeni teçhizat,yazılım ve özel teknikler ya da usullerin gerçekleştirilmesi ile ilgilenirken;organizasyonel yenilikler esas olarak insanlar ve işin organizasyonu ileilgilenmektedir. Belirsiz durumlarda bu iki yeniliıi birbirinden ayırt etmeye yönelikilkeler aşağıdaki gibidir: Yeniliğin, birim maliyetleri düşürmesi ya da ürün kalitesini artırması öngörülenyeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş üretim veya arz yöntemlerini kapsamasıdurumunda, bu bir süreç yeniliğidir. Yeniliğin, firmanın ticari uygulamaları, işyeri organizasyonu ya da dış ilişkilerindeyeni organizasyonel yöntemlerin ilk kez kullanımını kapsaması durumunda, bu birorganizasyonel yeniliktir. Yeniliğin, hem yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş üretim veya tedarikyöntemlerini hem de organizasyonel yöntemlerin ilk kez kullanımını kapsamasıdurumunda, bu hem bir süreç yeniliği hem de bir organizasyonel yeniliktir.
 39. 39. Yenilik türlerinin birbirinden ayırt edilmesiPazarlama yenilikleri ile organizasyonel yenilikleri birbirindenayırt etmek:Belirsiz durumlar, ilk kez hem pazarlama hem de organizasyonelyöntemlerin tanıtımını kapsayan yenilikler durumunda ortaya çıkabilir.Yukarıda belirtildiği gibi, bir yenilik her iki yenilik türünün de özelliklerinesahip ise, bu durumda söz konusu yenilik hem bir pazarlama yeniliği hemde bir organizasyonel yeniliktir. Ancak, satış faaliyetlerini (örneğin,satışların diğer departmanlarla entegrasyonunu) kapsayan fakat yenipazarlama yöntemlerinin ortaya konulmasını kapsamayan organizasyonelyenilikler, pazarlama yenilikleri değildir.
 40. 40. Yenilik olarak değerlendirilmeyen değişikliklerBir sürecin, bir pazarlama yönteminin veya birorganizasyon yönteminin kullanımının veya birürün pazarlamasının durdurulmasıBasit sermaye yenileme veya artırımıYalnızca faktör fiyatlarındaki değişimlerdenkaynaklanan değişiklikler • Örneğin, ayni model bilgisayarın, sadece bilgisayar çiplerinin fiyatının düşmesi nedeniyle daha düşük bir fiyata imal edilmesi ve satılması durumunda bir yenilik ortaya çıkmaz.
 41. 41. Yenilik olarak değerlendirilmeyen değişikliklerKişiselleştirme • Özel üretim firmaları, müşterilerin siparişlerine göre tek ve sıklıkla karmaşık maddeler üretmektedir. Bir kerelik üretilen bu ürün, firmanın daha önceden üretmiş olduğu ürünlerden önemli derecede farklı özellikler sergilemedikçe, bu bir ürün yeniliği değildir.Düzenli, mevsimsel ve diğer döngüsel değişikliklerYeni veya önemli derecede iyileştirilmiş ürünlerinticareti
 42. 42. Yenilik derecesi ve yayılmaTanım gereği, tüm yenilikler belli bir derece yeni olma durumu içermelidir.Yeniliklerin yeni olmalarına ilişkin üç kavram bulunmaktadır:firma için yeni, • Bir yenilik için minimum giriş düzeyi, firma için yeni olmasıdır. Bir ürün, süreç, pazarlama yöntemi veya organizasyonel yöntem zaten diğer firmalar tarafından gerçekleştirilmiş olabilir, fakat söz konusu yöntem firma için yeni ise (ya da ürün ve süreçler durumunda: önemli derecede iyileştirilmiş ise) bu o firma için bir yeniliktir.
 43. 43. Yenilik derecesi ve yayılmapazar için yeni vedünya için yeni. • Pazar için yeni ve dünya için yeni kavramları, belli bir yeniliğin zaten diğer firmalar tarafından gerçekleştirilmiş olup olmadığı ya da firmanın söz konusu yeniliği pazarda veya endüstride ya da dünya genelinde ilk defa gerçekleştiren firma olup olmadığı ile ilgilidir. Yenilikleri ilk defa geliştiren firmalar, yenilik sürecinin itici güçleri olarak değerlendirilebilir. • Birçok yeni fikir ve bilgi bu firmalardan kaynaklanmakla birlikte, yeniliklerin ekonomik etkisi ise söz konusu yeniliklerin diğer firmalar tarafından benimsenmesine bağlı olacaktır. Yeniliğin derecesi hakkında bilgi; yenilik geliştiricileri ve benimseyicilerini (uyarlayıcılarını) teşhis etmek, yayılma modellerini incelemek ve pazar liderleri ile takipçilerini ortaya çıkarmakıüzere kullanılabilir.
 44. 44. Yenilikçi FirmaYenilikçi firma, göz önüne alınan dönem süresince bir yenilik gerçekleştirmişolan firmadır.
 45. 45. Yenilikçi FirmaBir yenilikçi firmanın temel tanmı en az bir yenilik gerçekleştirmiş olanfirma iken, bir ürün veya süreç yenilikçisi, bir ürün veya süreç yeniliğigerçekleştirmiş bir firma olarak tanımlanır.Firmalar, gerçekte bir yenilik gerçekleştirmemiş olmalarına rağmen ilgilidönem için yenilik faaliyetlerinde bulunmuş olabilirler. Gelecektegerçekleştirilmesi planlananlar dâhil, yeniliklerin geliştirilmesi veyagerçekleştirilmesine dâhil olan tüm faaliyetler birer yenilik faaliyetidir.Belli bir dönem süresince, yenilik faaliyetleri üç çeşit olabilir:Başarılı: Yeni bir yeniliğin gerçekleştirilmesi başarıyla sonuçlandırılmıştır(mutlaka ticari açıdan başarılı olması gerekmez).Sürüyor: Çalışma süreci devam ediyor, ancak henüz bir yeniliğingerçekleştirilmesi süreci sonuçlandırılmamıştır.Vazgeçilmiş: Bir yenilik gerçekleştirilmeden önce faaliyetten vazgeçilmiştir
 46. 46. Ana ekonomik faaliyete göre sınıflandırmaMadencilik ve taş Ocakçılığı • işlenmiş metal ürünleri (makine ve teçhizatİmalat hariç)Gıda ürünleri ve içecekler • Makineler b.y.s.Tütün ürünleri • Ofis, muhasebe ve hesaplama makineleriTekstil ürünler • Elektrik makineleriGiyim eşyası ve kürk  Elektronik teçhizat (radyo, TV ve iletişim araçları)Deri ürünleri ve ayakkabı  Elektronik parçalar (yarı iletkenler dâhil)Ahşap ve mantar (mobilya değil) • Televizyon, radyo ve iletişim teçhizatıKağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri • Tıbbi, hassas ve optik cihazlar, kol saatleri,Yayın, baskı ve kayıtlı medyanın çoğaltılması saatler (aletler)Kok kömürü, rafine petrol ürünleri ve nükleer yakıt • Motorlu taşıtlarKimyasallar ve kimyasal ürünler • Diğer taşımacılık teçhizatı  Gemilerİlaçlar hariç kimyasal ürünler  Uzay gemileriİlaçlar  Diğer taşımacılık teçhizatı b.y.s.Kauçuk ve plastik ürünleri • Mobilya, diğer imalatlar b.y.s.Metal olmayan mineral ürünler  Mobilya  Diğer imalatlar b.y.s.Temel metaller Temel metaller, demirli • Geri dönüştürme Temel metaller, demirsiz • Elektrik, gaz ve su temini
 47. 47. Ana ekonomik faaliyete göre sınıflandırmaİnşaat • Finansal aracılık • Gayrimenkul, kiralamaPazarlana hizmetler • Bilgisayar ve ilgili faaliyetlerMotorlu taşıtlar ve mortosikletlerin bakım veonarımı, satşı, perakendeciliği • Yazılım danışmanlığı ve teminiDiğer toptan ticaret • Diğer bilgisayar hizmetleri b.y.s. • Araştırma ve geliştirmeDiğer perakende ticaret • Diğer ticari faaliyetlerOteller ve restoranlar • Mimari, mühendislik ve diğer teknik faaliyetlerKara taşımacılığı ve boru hatlarıyla iletim • Diğer ticari faaliyetler b.y.s.Su taşımacılığıHava taşımacılığıDestekleyici ve yardımcı taşımacılıkfaaliyetleri, seyahat acenteleri • ISIC -The International Standard ofPosta ve telekomünikasyon Industrial ClassificationPosta • NACE - Classification of EconomicTelekomünikasyon Activities in the European Community
 48. 48. Büyüklüğe göre sınıflandırmaFirmaların büyüklüğü çalışan sayısına göre değerlendirilmektedir:• 0• 1-9• 10 - 49• 50 - 99• 100 - 249• 250 - 499• 500 - 999• 1000 - 4999• 5000 ve üstü.Kurum tipine göre sınıflandırma:• Özel teşebbüs: • Ulusal • Çokuluslu• Kamu
 49. 49. Büyüklüğe göre sınıflandırmaGenel teşebbüs özelliklerine göre sınıflandırma:• Faaliyet biçimi, kategoriler: sermaye–yoğun/emek–yoğun/bilgi- yoğun.• Üretilen malların türü, kategoriler: tüketici malları/ara mallar/yatırım malları.• İhracat yoğunluğu, satış geliri/ciro oranı şeklinde teşebbüsün ihracat hacmi• Coğrafi konumYenilik göstergelerine göre sınıflandırma:• Yenilik veya Ar-Ge yoğunluğu, yenilik harcaması (ya da Ar-Ge harcaması) ile ciro arasındaki oran.• Diğer teşebbüsler/kamu kurumları ile işbirliği.
 50. 50. Ar-Ge ve İnovasyon (Yenilik)İÇERİK:•Ar-Ge ve Yenilik-Temel Kavramlar•Ar-Ge ve Yenilik Göstergeleri•Kompozit Ar-Ge ve Yenilik Göstergeleri•Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Sistemi Performansı•Uygulama: Kompozit Ar-Ge ve Yenilik Göstergeleri• Uluslararası Bilim Teknoloji ve Yenilik Sistemleri, Ülke ÖrneklerininTürkiye ile Mukayesesi•Yenilikte Yeni Paradigma Değişiklikleri: Açık Yenilik•Uygulama: Ülke ÖrnekleriSerhat Çakıre-mail: cakir@metu.edu.trTel: 2105063 (ODTÜ)Cep: 0533 417 24 19
 51. 51. Teşekkür ederim. cakir@metu.edu.tr

×