Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

İnternet Filtresi Mart - Eylül Haber yansımaları ve Analizi

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Pr ajansındaki kahramanlar
Pr ajansındaki kahramanlar
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 18 Ad

İnternet Filtresi Mart - Eylül Haber yansımaları ve Analizi

Download to read offline

BTK Güvenli İnternet İletişim Raporu ile ilgili detaylı haberi www.tknlj.com adresinden edinebilirsiniz. Bu rapor aynı zamanda AVD

BTK Güvenli İnternet İletişim Raporu ile ilgili detaylı haberi www.tknlj.com adresinden edinebilirsiniz. Bu rapor aynı zamanda AVD

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Recently uploaded (20)

Advertisement

İnternet Filtresi Mart - Eylül Haber yansımaları ve Analizi

 1. 1. ‘Güvenli İnternet’ Medya Yansımaları Analiz Raporu AVD 2011 | tüm hakları saklıdır
 2. 2. 1.  1 – ‘Güvenli İnternet’ ile ilgili yansıyan İçindekiler haberlere yönelik analizler 2.  2 – ‘Güvenli internet’ hakkında açıklama yapan paydaşlara yönelik analizler
 3. 3. genel  yaklaşım   Bu  rapor   AVD  Araş(rma   ! Sunuş   tara)ndan  hazırlanmış2r.     ! Bu  rapor  AVD  Araş5rma  tara7ndan   Raporda  yer  alan  bilgilerin  kullanım  hakları   Serhat  Ayan  için  hazırlanmış5r.   ile  tüm  metodolojik  ve  sair  hakları  AVD  Ltd.   ŞD.  mülkiyeDndedir.  Her  ne  şekilde  olursa   ! Rapor  Dönemi   olsun  Rapor’un  üçüncü  kişilerin  bilgisine   kısmen  veya  tamamen  sunulması  halinde,   ! 1  Mart  ile  25  Ağustos  tarihleri  arasında   AVD  Ltd.  ŞD.  tara)ndan  hazırlandığı   yansıyan  haberler  rapora  dahil   belirDlmelidir.  Rapor  metninde  ve  içeriğinde   AVD  Ltd.  ŞD.  yazılı  onayı  alınmaksızın  hiçbir   edilmişFr.     ekleme,  çıkartma  ve  değişiklik  yapılamaz.   ! Rapor  Kapsamı     İhDlaf  halinde  AVD  çıkış  kayıtları  dikkate   alınır.   ! ‘Güvenli  internet’  ile  ilgili  yansıyan     Istanbul  2011  www.AVDarasDrma.com   yazılı  basın  haberleri  kapsam   AVD   dahilindedir.   Araş2rma  Ve  Danışmanlık  Hizmetleri   Limited  ŞirkeD   3  
 4. 4. ‘Güvenli  İnternet’     1   Haberlerine  Yönelik  Analizler  
 5. 5. BTK  algısına  etkisi  açısından  ‘güvenli  internet’  haberleri   Mart  ayından  Ağustos  sonuna  kadarki  dönem  incelendiğinde,   yazılı  basında  ‘güvenli  internet  yasası’nı  konu  alan  toplam  364   haber  yansıdığı  görülmektedir.  Yansıyan  haberlerin  BTK  algısına   etkisi  incelendiğinde,  haberlerin  %69’unun  BTK  algısını  olumlu   Olumlu   Olumsuz   Toplam   yönde,  %31’inin  ise  olumsuz  yönde  etkiler  nitelikte  olduğu   Haber  sayısı   250   114   364   belirlenmektedir.  %69  olan  BTK  algısını  olumlu  etkileyecek  haber   Sayfa  sayısı   60   39   100   oranının,  net  erişim  açısından  bakıldığında  %85’e  yükselmesi,   Erişim   68.497.430   14.978.525   83.475.955   olumlu  nitelikteki  haberlerin  nispeten  Drajı  daha  yüksek   Net  Erişim   50.623.036   9.164.342   59.787.378   yayınlarda  yer  aldığını  ve  haberlerin  yayın  içindeki  konumunun   nispeten  daha  iyi  olduğunu  göstermektedir.     haber  sayısı   sayfa  sayısı   erişim   net  erişim   Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu 18% 15% 31% Olumsuz Olumsuz Olumsuz Olumsuz 39% 61% 69% 82% 85% SAYFA  SAYISI;  Sütun  sanFm  üzerinden  hesaplanmaktadır.  Sütun  sanFm,   yansıyan  haberlerle  yazılı  basında  kaplanan  alanı  ifade  eden  metrik  ölçekFr.   HABER  SAYISI;  basında  kaç  adet  haberle  yer  alındığını  ifade  etmektedir.   Ortalama  bir  gazete  sayfa  alanı  ise  468  sütun  sanFmdir.   ERİŞİM;  yayınların  Frajından  hareketle  okunma  sayısı  göz  önünde   NET  ERİŞİM;  haberin  yayın  içerisindeki  konumuna  göre  ulaşılan  kişi  sayısının   bulundurularak  haberlerin  yer  aldığı  yayının  kaç  kişiye  ulaş5ğını  ifade  eder.   5  ağırlıklandırılmasıyla  elde  edilir.  Haberi  olasılıkla  okuyan  kişi  sayısını  verir.  
 6. 6. yayın  alanına  göre  ‘güvenli  internet’  haberleri   Güvenli  internet  ile  ilgili  yansıyan  haberlerin  yayın  alanı   dağılımına  bakıldığında,  haberlerin  %60’ının  ulusalda,   Ulusal   Yerel   Toplam   %40’ının  ise  yerel  yayınlarda  yer  aldığı  belirlenmektedir.   Haber  sayısı   219   145   364   Haber  sayısı  açısından  %60  olan  ulusallarda  yansıyan   Sayfa  sayısı   68   31   100   haberlerin  oranının,  haberlerle  kaplanan  alan  açısından   Erişim   81.709.939   1.766.016   83.475.955   %69’a  yükselmesi  ulusalda  yansıyan  haberlerin  nispeten   Net  Erişim   58.504.492   1.282.886   59.787.378   sütun  sanDmlerinin  daha  büyük  olduğunu  göstermektedir.   haber  sayısı   sayfa  sayısı   erişim   net  erişim   Ulusal Ulusal 2% Ulusal Ulusal 2% Yerel 31% Yerel Yerel Yerel 40% 60% 69% 98% 98% SAYFA  SAYISI;  Sütun  sanFm  üzerinden  hesaplanmaktadır.  Sütun  sanFm,   yansıyan  haberlerle  yazılı  basında  kaplanan  alanı  ifade  eden  metrik  ölçekFr.   HABER  SAYISI;  basında  kaç  adet  haberle  yer  alındığını  ifade  etmektedir.   Ortalama  bir  gazete  sayfa  alanı  ise  468  sütun  sanFmdir.   ERİŞİM;  yayınların  Frajından  hareketle  okunma  sayısı  göz  önünde   NET  ERİŞİM;  haberin  yayın  içerisindeki  konumuna  göre  ulaşılan  kişi  sayısının   bulundurularak  haberlerin  yer  aldığı  yayının  kaç  kişiye  ulaş5ğını  ifade  eder.   6  ağırlıklandırılmasıyla  elde  edilir.  Haberi  olasılıkla  okuyan  kişi  sayısını  verir.  
 7. 7. ‘güvenli  internet’  yansımalarının  tarihsel  gelişimi   (6   (10   (12   (21-­‐25   Ağustos)   Ağustos)   Ağustos)   Ağustos)   İnternet   Filtre   Güvenli   Filtre   (23   Kurulu'n uygulama internet   uygulama Temmuz)   un   sının  üç   uygulama sının  üç   (27  Mart)  BTK'nın   ay  test   Filtre   hazırladığ sının   ay  test   'Güvenli  İnternet'   edilip  22   uygulaması   ı  internet   tercihe   edilip  22   düzenlemesinin   Kasım'da   ile  ilgili   filtre   bağlı   Kasım'da   içeriğinin  anla5lması   hizmete   rapor   önerileri olduğunu hizmete   (17)   (11-­‐13-­‐19  Haziran)   girecek   (28  Mart)   (1  Haziran)  İstanbul  Bilgi   Güvenli  internet   hazırlanma ni  içeren   n   girecek   BTK'nın   sı  (7)   raporun   olması   belirFlme olması   Üniversitesi  Bilişim   uygulamasına   (26  Mart)  Sn.   'Güvenli   BTK   (11)   si  (5)   (56)   Teknolojisi  Hukuku   karşı  uluslar  arası   Tayfun  Acerer'in   İnternet'   tara7nda Uygulama  ve  Araş5rma   hacker  grubu   kapa5lan  internet   düzenle (30  Haziran)  Tek  Gıda-­‐ n  kabul   Merkezi  ve  Türkiye   Anonymous'un   sitelerinin  yüzde   mesinin   Bilişim  Derneği'nin   lş,  Dev  Sağlık-­‐İş,   edilmesi   95'inin  porno   kamu  web   içeriğinin   hayata  geçirdiği  "Güvenli   Birleşik  Metal-­‐İş,   (12)   içerikli  olduğunu   sitelerine  saldırıda   anla5lma internet  İçin  Orta  Görüş   OLEYİS,  Limter-­‐İş  ve   belirtmesi  (6)   bulunması  (16)   sı  (5)   Arayışı"  toplan5sının   İnterneee  Sansüre   yapılması  (2)   Karşı  Plalorm   üyelerinin,  "İnterneFn   (1  Mart)   güvenli  kullanımına   Güvenli   (2  Haziran)  Sn.   (29  Nisan)   ilişkin  usul  ve  esaslar   20 İnternet   Fevzi  Kayacan'ın   BTK'nın   taslağı"nın  geri   Günü   güvenli  internet   16 interneee  alan   çekilmesini  istemesi   Etkinliğinin   hizmeFne  destek   (5)   Düzenlenme adı  olarak  bazı   vermesi  (4)   12 si  (4)   sözcüklerin   kullanılmasını   8 yasaklaması  (4)   4 0 3 Mayıs 10 Mayıs 17 Mayıs 24 Mayıs 31 Mayıs 5 Nisan 12 Nisan 19 Nisan 26 Nisan 7 Haziran 14 Haziran 21 Haziran 28 Haziran 1 Mart 8 Mart 15 Mart 22 Mart 29 Mart 2 Ağustos 9 Ağustos 5 Temmuz 16 Ağustos 23 Ağustos 12 Temmuz 19 Temmuz 26 Temmuz Olumlu Olumsuz MeFn  kutularındaki  parantez  içindeki  tarihler,  ilgili  haberin  yansıdığı  günü  ifade  etmektedir.   7   MeFn  kutularındaki  parantez  içindeki  sayılar,  ilgili  haberle  ilgili  yansıyan  haber  sayısını  ifade   Trend  grafiği  haber  sayısına  göre  yapılmış5r.  
 8. 8. ‘güvenli  internet’  haberlerinin  yayın  içindeki  konumları   Büyük görünürlük   sayfa  içi  konum   Sağda küpür  boyutu   Normal Fotoğrafta ve Başlıkta 14% Solda 16% Küçük Başlıkta 0% Metinde 15% 26% 69% 86% 74% bahis  ağırlığı   Konuya Özel Güvenli  internet  ile  ilgili  yansıyan  haberlerin  yayın   Tepede Dengeli sayfa  içi  konum   içindeki  konumları  incelendiğinde,  haberlerin   21% Kısa Bahis Etekte 24% çoğunlukla  tepede  (%76)  ve  sağda  (%86)  yansıdığı,   konuya  genellikle  başlıkta  yer  verildiği  (%74),   1% haberlerin  sütun  sanDminin  çoğunlukla  büyük   boyuca  olduğu  (%69)  ve  haberlerin  büyük  oranda   konuya  özel  olduğu  yani  sadece  güvenli  internet   konusunu  işlediği  (%78)  saptanmaktadır.   78% 76% HABER  SAYISI;  basında  kaç  adet  haberle  yer  alındığını  ifade  etmektedir.   8   Baz  :  364  haber  
 9. 9. 2   Paydaş  Bazlı  Analizler  
 10. 10. ‘güvenli  internet’  yansımalarına  neden  olan  paydaşlar   Güvenli  internet  yasası  ile  ilgili  yazılı  basında   Medya   yansıyan  haberlerin  haberlerin  hangi  kurum  ve   BTK   Mensupları   STK’lar   kuruluşların  açıklamaları  sonucunda  oluştuğu   (50)   (47)   incelendiğinde,  BTK  açıklamalarının  ilk  sırada   (147)   yer  aldığı  belirlenmektedir  (147  haber).   Avrupa   İnternet       Kurulu  (45)   Birliği  (1)   BTK’nın  güvenli  internet  kararına  en  fazla  ilgili   GSM   gösteren  paydaşın  köşe  yazarları  olduğu   Operatö rleri     görülmektedir.  Köşe  yazarları  konu  ile  ilgili  50   Hacker   (2)   Grubu  (32)   yazı  kaleme  almış2r.     ‘güvenli   Telekomuni kasyon   internet’     İleFşim   Kurumu  (4)   yansımaları   İnternet   STK’ların  açıklamaları  sonucu  47  haber,  İnternet   Servis   Kurulu’nun  açıklamaları  sonucu  45  haber,   Sektör   Sağlayıcıla Profesy rı  (25)   Hacker  kaynaklı  32  haber,  İnternet  Servis   onelleri   (4)   Sağlayıcıları  açıklamaları  sonucu  25  haber,   Muhalefe Hukukçu Hukukçuların  açıklamaları  sonucu  12  haber,   t  ParFleri   lar  (12)   (6)   internet  tedarikçilerinin  açıklamaları  sonucu  10   Üniversi Tedarik haber,  hükümet  sözcülerinin  açıklamaları   Hüküme çiler   teler  (8)   t   Tıp   (10)   sonucu  9  haber,  sanatçıların  söylemleri  sonucu   Uzmanl Sanatçıl Sözcüler arı  (8)   ar  (9)   i  (9)   9  haber  yansımış2r.           Grafikteki  parantez  içindeki  rakamlar  haber  sayısını  ifade  etmektedir.   10  
 11. 11. paydaşların  ‘güvenli  internet’e  taraf/karşıt  olma  durumu         Güvenli internete taraf olan tek STK Diyanet-Sen’dir BTK (n:147) 25 75 %   Güvenli  internet  yasası  ile  ilgili  açıklama   Medya Mensupları (n:50) 76 14 10 %   yapan  paydaşlar  incelendiğinde,  BTK  (%75),   STK'lar (n:47) 87 2 11 %   İnternet  Kurulu  (%96),  Hükümet  Sözcüleri   İnternet Kurulu (n:45) 4 96 %   (%100)  ve  Telekomunikasyon  İleDşim  Kurumu   Hacker Grubu (n:32) 100 %   İnternet Servis Sağlayıcıları (n:25) 4 92 4 %   (%100)  gibi  kamu  kurum  ve  yöneDcilerinin   güvenli  interneD  anlatan  ve  savunan   Hukukçular (n:12) 42 58 %   açıklamalarda  bulunduğu  görülmektedir.   Tedarikçiler (n:10) 100 %     Hükümet Sözcüleri (n:9) 100 %   Diğer  taraean  Hackerların  (%100),  İnternet   Sanatçılar (n:9) 100 %   Tıp uzmanları (n:8) 88 13 %   Tedarikçilerinin  (%100),  Sanatçıların  (%100),   Üniversiteler (n:8) 63 38 %   Muhalefet  ParDlerinin  (%100),  Tıp   Muhalefet Partileri (n:6) 100 %   Uzmanlarının  (%88),  STK’ların  (%87),  Köşe   Yazarlarının  (%76),  Sektör  Profesyonellerinin   Sektör Profesyonelleri (n:4) 75 25 %   Telekomunikasyon İletişim Kurumu (n:4) 100 %   (%75),  Üniversitelerin  (%63)  güvenli  internet   GSM Operatörleri (n:2) 100 %   yasasına  karşıt  görüş  ve  yorumlarda   Avrupa Birliği (n:1) 100 %   bulundukları  belirlenmektedir.         Karşıt Nötr Taraf Grafikteki  parantez  içindeki  rakamlar  haber  sayısını  ifade  etmektedir.   11  
 12. 12. paydaşların  ‘güvenli  internet’e  karşıt  olma  gerekçeleri   Muhalefet  ParWleri   n  (frekans)   İnternet  filtereleme  kararının,  yasal  dayanağı  bulunmaması   3   Güvenli  internet  uygulamasında  fişleme  yapmanın  mümkün  olması   2   İnternete  erişimin  temel  insan  haklarından  biri  olması   2   İnternet  güvenliğini  sağlamanın  yolunun  kullanıcıların  internet  bilinçliliğini  arormak  olması  gerekFği   2   Güvenli  internet  uygulamasının  çoğulcu  demokrasiye  uygun  olmaması   1   Üniversiteler   n  (frekans)   İnternet  filtereleme  kararının,  yasal  dayanağı  bulunmaması   3   Çocukları  korumak  adı  al5nda  sansür  uygulanması   3   Hangi  sitelere  girileceğinin  devleFn  karar  vermesi   1   Siyasi  ikFdarın  arkasına  dini  ve  ahlaki  muhafazakarlaş5rmayı  alıp  interneee  sansür  sistemini  uygulayacak  olması   1   Filtrelemeyi  kırmaya  çalışanların  tespit  edilecek  olması   1   Muhalif  sitelerin  tehlike  al5nda  olacak  olması   1   Sanatçılar   n  (frekans)   Güvenli  internet  uygulamasında  yer  alan  filtreleme  paketleriyle  özgürlüklerin  kısıtlanacak  olması   5   Çocukları  koruma  adı  al5nda  yeFşkinlerin  de  kısıtlanacak  olması   2   Sektör  Profesyonelleri   n  (frekans)   Çocukları  koruma  görevinin  ailelere  bırakılmasının  gerekli  olması   1   DevleFn  herkesi  kapsayacak  bir  filtreleme  sistemi  yapması   1   Yeni  düzenlemeyle  birlikte  internet  hızının  olumsuz  etkileneceğinin  belirtilmesi   1   Mevcut  yasalara  göre  siteye  girişin  engellenmesi  için  mahkeme  kararının  gerekli  olması   1   12  
 13. 13. paydaşların  ‘güvenli  internet’e  karşıt  olma  gerekçeleri   Tedarikçiler   n  (frekans)   Ailelerin  çocuklara  yönelik  alabilecekleri  koruma  çözümlerinin  de  güvenlik  üreFcileri  tara7ndan  sağlayabiliyor  olması   4   Seçilecek  filtrelerin  şeffaf  bir  şekilde  belirlenmesi  ve  kullanıcıya  yönelik  olarak  sunulmasının  gerekli  olması   2   Kişilerin  özgürlükleri  engellenmeden  interneF  kullanmaları  sağlanmasının  gerekli  olması   2   Teknolojik  alt  yapının  yasakçı  bir  yaklaşım  ile  hazırlanmasının  sansür  amaçlı  kullanılabilecek  olması   1   İnternet  korumasında  önemli  olanın  bireyin  bilinçli  şekilde  davranması   1   Tıp  Uzmanları   n  (frekans)   İnterneee  filtreleme  yapılması  gerekli  olsa  da  tercihin  kullanıcılara  bırakılmasının  gerekFği   6   İnterneFn  kontrollü  kullanılmasında  ailenin  büyük  rolü  olması   6   STK’lar   n  (frekans)   Erişimi  engellenen  sitelerin  arasında  sadece  pornografi  ya  da  benzeri  içerikli  siteler  değil,  alternaFf  haber  kaynakları,   poliFk  içerikli  siteler,  bazı  sendika  ve  emek  örgütlerinin  siteleri  ve  toplumun  bazı  kesimlerinin  iFrazlarını  dile  geFrdikleri   sitelerin  de  olması   5   Türkiye'de  sansür  uygulamalarının  giderek  temel  hak  ve  hürriyetleri  kısıtlayıcı  bir  hal  alması   5   DevleFn  ne  usulle  olursa  olsun  mahkeme  kararı  olmadan  beyaz  ve  kara  liste  oluşturmasının  yanlış  olması   4   Yureaşın  özgür  iradesiyle  kendi  filtresini  belirlemesinin  esas  alınması  gerekFği   4   İnternet  alanının  daral5lmasının  devleFn  baskıcı  rejiminin  sonucu  olması   2   İnterneee  filtrelemenin  devlet  için  yeni  baskı  aracı  olması   2   Çocuk  ve  aileyi  korumaya  yönelik  olduğu  söylenen  düzenlemenin  incelendiğinde  amaçlanandan  daha  fazla  şey  içermesi   2   Güvenli  internet  hizmeFndeki  kara  ve  beyaz  listelerin  belirlenmesinin  BTK'nın  elinde  olmasından  dolayı  devlet  eliyle   sansürün  yolunun  açılması   2   İnternet  yasaklarının  Türkiye'de  ya5rım  riskini  aroracak  olması   2   Çocukları  korumanın  ailenin  görevi  olması   2   Hergün  bir  çok  içeriğin  üreFldiği  bir  ortamda  fitrelemenin  mümkün  olamayacağı   2   13  
 14. 14. paydaşların  ‘güvenli  internet’e  karşıt  olma  gerekçeleri   Medya  Mensupları   n  (frekans)   İkFdarın  ahlak  anlayışını  herkese  dayatması   4   Sektörde  2  yıldır  aile  koruma  şifresi  ve  ebeveyn  koruması  uygulamalarının  var  olması   4   Çocukların  hangi  siteye  girip  giremeyeceğine  ailelerin  izin  vermesinin  doğru  olacağının  belirFlmesi   4   Yasaklamaları  kolaylaş5racak  bir  sistem  olması   2   İnternet  abonelerinin  standart,  çocuk,  aile  ve  yurFçi  paketlerinden  birini  seçmek  zorunda  olması   2   Çocukları  zararlı  içeriklerden  korumak  için  uygulanan  filtreleme  sisteminin  herkesi  kapsayacak  olması   2   Yeni  düzenlemeyle  birlikte  yapılacak  sansürün  keyfi  uygulamaları  da  beraberinde  geFrecek  olması   2   Aile  ve  çocuk  filtresi  sunmanın  devleFn  görevi  olmadığı,  talep  olursa  filtre  çözümleri  sunacak  servis  sağlayıcıların  çıkacak   olması   1   5651  sayılı  internet  sansür  yasası  ve  fikri  hak  düzenlemelerinin  Avrupa  Birliği  başta  olmak  üzere  uluslar  arası  hukuk   kurallarını  çiğnemesi   1   AGİT  raporuna  göre  filtre  uygulamalarının  interneF  sansürlemek  için  kullanılan  yöntemlerden  biri  olması   1   Güvenli  internet  taslağıyla  kullanıcıların  BTK'nın  istediği  içeriklere  ulaşabilecek  olması   1   BTK'nın  siteleri  kapa5rken  gerekçe  göstermemesi,  kapa5lma  nedenlerini  açıklamaması   1   Çalışma  Kurulu'ndaki  üyelerin  çoğunluğunun  bürokratlardan  oluşması   1   Tüm  toplumun  interneeeki  güvenliğinin  bilinçli,  iradeli  ve  ahlaklı  insanların  yeFşFrilmesi  ile  sağlanabileceği   1   Güvenli  internet  hizmeF  hakkında  açık  ve  net  bir  bilginin  verilmemiş  olması   1   Çok  fazla  web  sitesi  olmasından  dolayı  zararlı  sitelerin  tamamının  ayıklanamayacak  olması   1   İnternet  sitelerinin  porno  ve  seks  suçları  dışında  da  kapanıyor  olması   1   DevleFn  filtre  içeriklerini  kendisi  oluşturup  filtreleri  merkezi  olarak  uygulaması  gibi  sansür  zihniyeFnin  olması   1   Kelime  tabanlı  yasaklamanın  yanlış  olması   1   Sansürsüz  değil  kontrolsüz  interneFn  çocuklar  için  tehlike  oluşturması   1   Filtre  uygulamasının  dünyada  ifade  özgürlüğünün  kısıtlanması  olarak  algılanacak  olması   1   Sitelerin  engellenip  engellenmemesinin  BTK'nın  elinde  olması   1   Kimsenin  güvenli  internet  düzenlemesi  dışında  kalamayacak  olması   1   14  
 15. 15. paydaşların  ‘güvenli  internet’e  karşıt  olma  gerekçeleri   Medya  Mensupları   n  (frekans)   Gelişmiş  ülkelerde  teknik  olarak  sansür  uygulanmayıp  yasal  ve  cezai  yap5rımların  olması   1   Standart  pakeee  yer  alan  müstehcenlik  ibaresinin  kalkmasının  gerekFği   1   AB  yolunda  ilerleyip,  teknolojik  gelişme  hedefleri  koyduktan  sonra  interneF  sansürlemenin  arasında  çelişki  olması   1   Beyaz  ve  kara  listeye  girmenin  ölçütünün  belli  olmaması   1   İnternet  kullanıcılarının  kullanıcı  adı  ve  şifreyle  internete  bağlanmalarının  'fişlenmek'  anlamına  gelmesi   1   BTK'nın  güvenli  internet  uygulaması  ile  ilgili  gerekli  açıklamaları  yapmamış  olması   1   Yasanın,  içinde  işlenen  tek  bir  suç  için  tüm  sitenin  sansürlenmesine  olanak  sağlaması   1   Dünya  genelinde  filtre  sistemlerinin  kişisel  tercihe  ve  gönüllülüğe  dayalı  olması   1   MeFnlerin,resimlerin,videoların  sayısala  dönüştürüldükten  sonra  internet  ortamında  ileFlmesini  engellemenin  neredeyse   imkansız  olması   1   Türkiye'nin  ilerlemesi  istenirken  internet  gibi  önemli  bir  bilgi  kaynağının  önüne  set  konulacak  olması   1   Güvenli  internet  düzenlemesinin  usul  ve  esaslarının  anayasal  olarak  hiçbir  dayanağının  olmaması   1   Yasaklanan  kelimelerin  man5ksal  olmaması   1   Hukukçular   n  (frekans)   Hangi  sitelere  girileceğine  devleFn  karar  vermesi   4   Filtrelemeyi  kırmaya  çalışanların  tespit  edilecek  olması   4   İnternet  servis  sağlayıcılarının    filtreleme  isteyen  müşterilerine  bu  hizmeF  veriyor  olması   1   Hackerlar   n  (frekans)   Güvenli  internet  hizmeF  adı  al5nda  sunulan  uygulamayla  birlikte  esas  amacın  sansür  olması   31   Kişisel  internet  trafiğinin  devlet  tara7ndan  takip  edilebileceği  bir  ortam  oluşturacak  olması   1   Avrupa  Birliği   n  (frekans)   Genel  kelime  listelerine  dayanılarak  internet  sitelerinin  kapa5lmasının,  ifade  özgürlüğünü  ve  halkın  bilgi  edinme  hakkını   ihlal  edebilecek  olması   1   15  
 16. 16. paydaşların  ‘güvenli  internet’e  taraf  olma  gerekçeleri   BTK   n  (frekans)   Güvenli  internet  hizmeFnin  tercihe  bağlı  olarak  sunulacak  olması   42   Uygulama  ile  interneFn  güvenli  kullanımının  sağlanacak  olması   26   İnternet  kullanıcısı  güvenli  profil  kullanmak  istemediğinde  mevcut  durumun  aynen  devam  edecek,  farklı  bir  filtre   konulmayacak  olması   20   Site  kapatmalarının;  sansür  nedeniyle  değil,  çocuk  pornosu,  inFhara  teşvik,  kumar  v.b.  suçları  düzenleyen  5651  sayılı  yasa   gereğince  yapılması   11   Erişimi  engellenen  sitelerin  bir  kısmının  mahkemeler  tara7ndan  kapa5lmış  olması   8   Yer  sağlayıcılara  verilen  bazı  sözcüklerin  katalog  suçlardan  birini  işleyen  siteleri  tespit  etmelerini  kolaylaş5rmak  için   sunulmuş  anahtar  sözcükler  olması   4   Uzun  zamandır  konu  ile  ilgili  değişik  kullanıcılardan  talepler  gelmesi   4   Güvenli  internet  hizmeFnin  çocukların  korunması  amacıyla  hayata  geçirilmesi   4   Filtreleme  sistemi  olmadığı  için  birçok  ailenin  internet  abonesi  olmaması   3   Sitelerdeki  zararlı  içerikler  ile  ilgili  bir  çok  ihbarın  gelmesi   2   İnternet  Kurulu   n  (frekans)   Güvenli  internet  uygulamasında  tar5şmalara  yol  açan  maddelerin  düzenlenecek  olması   27   Uygulamanın  interneFn  güvenli  kullanımını  sağlayacağı   8   İnterneFn  daha  verimli,  yararlı  ve  etkin  kullanılacak  olması   2   Hukukçular   n  (frekans)   İnternete  sınırsız  erişimin  özellikle  çocuklar  ve  gençler  üzerinde  olumsuz  etkiler  oluşturması,  kötü  yönlendirmelere  neden   olabilmesi   6   DevleFn  ileFşim  özgürlüğünü  sağlama  görevinin  yanı  sıra  ileFşim  güvenliğini  ve  bireyleri  tehlikelere  karşı  uyarma,   tehlikelerden  koruma  vazifesinin  de  bulunması   6   Kullanıcılara  dört  farklı  seçenek  sunmasından  dolayı  güvenli  internet  uygulamasının  sansür  olmadığının  belirFlmesi   6   16  
 17. 17. paydaşların  ‘güvenli  internet’e  taraf  olma  gerekçeleri   Hükümet  Sözcüleri   n  (frekans)   DevleFn  bireylere,  ailelere  interneee  istenmeyen  verilerden  kurtulmak  için  hizmet  vermesinin  gerekli  olması   4   Güvenli  internet  hizmeFnin  tercihe  bağlı  olarak  sunulacak  olması   3   Ulaş5rma  Bakanı  Binali  Yıldırım’ın  interneee  güvenlik  filtresine  ilişkin  eleşFrilerle  yapılan  uygulamaların  alakasının   olmadığını  belirtmesi   3   Güvenli  internet  uygulamasında  yasaklama  ve  sansürün  olmaması   3   Üniversiteler   n  (frekans)   ODTÜ’nün  ‘Çocukların  Sosyal  Paylaşım  Sitelerini  Kullanım  Araş5rması’  sonuçları  ışığında  ailelere  güvenli  internetle  ilgili   bilgilenmeleri  önerisinde  bulunulması   3   Telekomunikasyon  İleWşim  Kurumu   n  (frekans)   İnterneFn  güvenli  kullanımıyla  ilgili  önlemler  alınmadığı  takdirde  ileride  interneFn  büyük  bir  tehlike  unsuru  olacak  olması   3   GSM  Operatörleri   n  (frekans)   İnterneFn  güvenli  kullanılması  için  yapılan  uygulamanın  sansür  anlamına  gelmemesi   1   KFiltrelemenin  DNS  engellemelerinden  daha  etkin  olması   1   STK’lar   n  (frekans)   İnternet  bağımlılığının  manevi  haya5  olumsuz  yönde  etkilemesi   5   Sosyal  ağ  kullanımı  konusunda  çocukların  bilgisiz  olması   5   17  
 18. 18. Teşekkürler       Ölçmeden  bilemezsin,     bilmeden  yönetemezsin…       Istanbul  2011     www.AVDarasDrma.com   AVD   Araş2rma  Ve  Danışmanlık  Hizmetleri   Limited  ŞirkeD     Tel  212  624  12  41   Fax  212  624  71  41  

×