Exchange Server 2010 Tips and Tricks

1,078 views

Published on

Serhad Makbuloğlu tarafından verilecek bu web seminerinde, Exchange Server 2010 Tips and Tricks anlatılacaktır. Bu web semineri teknik içeriğe sahiptir.

Published in: Technology
 • Exchange EDB to PST conversion tool is spectacular tool to repair inaccessible Exchange EDB file within in a minute. Exchange EDB to PST tool is quickly scan orphaned EDB file with all e-mail details and saved into PST file format. To know more about Exchange EDB to PST conversion tool visit: http://recoverydatatools.com/edb-to-pst-converter.html also read this post: http://edbtopstconvertertool.blogspot.com
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Exchange Server 2010 Tips and Tricks

 1. 1. Exchange Server 2010 Tips and Tricks Serhad MAKBULOĞLU – M CSE/MCITP/MCT [email_address]
 2. 2. <ul><li>Duyurular – Exchange Serve 2010 SP1 </li></ul><ul><li>Temel Bilgiler </li></ul><ul><li>Planlama ve Kurulum Araçları </li></ul><ul><li>Scriptler ve Problem Çözümü </li></ul><ul><li>Powershell’in Gücü </li></ul><ul><li>Sorular </li></ul>Ajanda
 3. 3. <ul><li>Exchange Server 2010 SP1 Virtualization </li></ul><ul><ul><li>Hyper-Visor tabanlı olarak yapılan cluster yapıları DAG ile kombine edilebilmektedir. </li></ul></ul><ul><li>Unified Messaging Role </li></ul><ul><ul><li>Unified Messaging rolü artık sanal bir sunucu üzerine kurulabilir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Yapılan testlerde problemsiz olarak, Minumum 4 Virtual CPU ve 16 GB RAM ile eş zamanlı 65 arama yapılabilmektedir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tek bir fiziksel Host üzerinde sadece Exchange Unified Messaging bulunması tavsiye edilir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Yüksek bant genişliği ve düşük gecikme sürelerine sahip olan hatlar tercih edilir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kötü karasal hatlarda ses kalitesinde azalma ve görüşme kesintileri yaşanabilir. </li></ul></ul>Duyurular
 4. 4. <ul><li>Exchange Server 2010 RTM Ekim 2009 tarihinde yayınlanmıştı. </li></ul><ul><li>Günümüzde Cloud Computing üzerinde 70 Milyon Exchange Server 2010 Mailbox bulunmaktadır. </li></ul><ul><li>Exchange Server 2010 SP1 RTM Ağustos 2010 tarihinde yayınlandı. </li></ul><ul><ul><li>Build No: 14.01.0218.015 </li></ul></ul><ul><li>Her zamankinden daha fazla dile destek </li></ul><ul><ul><li>Unified Messaging Languages: 25 </li></ul></ul><ul><ul><li>Client Languages: 55 </li></ul></ul><ul><ul><li>Server Languages: 15 </li></ul></ul>Temel Bilgiler
 5. 5. <ul><li>Exchange Server 2010 SP1’in 3 versiyonu mevcuttur. </li></ul><ul><ul><li>Standart Edition (Retail ve Volume) </li></ul></ul><ul><ul><li>Enterprise Edition (Volume Only) </li></ul></ul><ul><ul><li>Hybrid Edition </li></ul></ul><ul><li>Hybrid Edition </li></ul><ul><ul><li>Sadece Office 365 ile iç ortamı görüştürmek için kullanılabilir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Exchange Hosted Service hizmetini kullanmak için Hybrid Edition kurulması gerekmektedir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Microsoft ile organizasyon arasında Gateway görevini üstlenmektedir. </li></ul></ul>Temel Bilgiler
 6. 6. <ul><li>Setup.com /hosting ile kurulabilir </li></ul><ul><ul><li>Kurulum GUI üzerinden değil, komut satırından yapılmaktadır. </li></ul></ul><ul><li>Windows Server 2008 FFL Raise etmek gerekebilir. </li></ul><ul><li>Virtualization ortamlar desteklenmektedir. </li></ul><ul><li>Komut satırı araçları kullanılarak, kiracı organizasyonlar oluşturulup konfigürasyonu yapılabilir. </li></ul><ul><li>Exchange Server 2003 ve Exchange Server 2007 Co-Existence yapısı desteklenmemektedir. </li></ul><ul><li>Exchange Management Console yok. </li></ul><ul><li>Public Folder Yok. </li></ul><ul><li>Outlook 2003 desteği yok. </li></ul>Exchange Server 2010 SP1 Hosting Mode June 21, 2011 | Page
 7. 7. <ul><li>En son SP1 Update </li></ul><ul><ul><li>Update Rollup 3 For Exchange Server 2010 SP1 (14.1.289.7) </li></ul></ul><ul><li>En son RTM Update </li></ul><ul><ul><li>Update Rollup 5 For Exchange Server 2010 (14.0.726.0) </li></ul></ul>Exchange Server 2010 Updates June 21, 2011 | Page
 8. 8. <ul><li>http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2010/02/24/3409390.aspx </li></ul><ul><li>Kurulum öncesi topolojinizin eksiklerini, gereksinimlerini bulabilirsiniz. </li></ul><ul><li>ExPDA aşağıdaki işletim sistemlerinde çalışabilir. </li></ul><ul><ul><li>Windows 7 </li></ul></ul><ul><ul><li>Windows vista SP2 </li></ul></ul><ul><ul><li>Windows Server 2008 SP2 </li></ul></ul><ul><ul><li>Windows Server 2008 R2 </li></ul></ul><ul><ul><li>Windows Server 2003 SP2 </li></ul></ul>Exchange Server Pre-Deployment Analyzer June 21, 2011 | Page
 9. 9. <ul><li>http://technet.microsoft.com/en-us/exdeploy2010/default.aspx </li></ul><ul><li>Kurum İçi </li></ul><ul><ul><li>Exchange Server 2003 Upgrade </li></ul></ul><ul><ul><li>Exchange Server 2007 Upgrade </li></ul></ul><ul><ul><li>Exchange Server 2003/2007 Upgrade </li></ul></ul><ul><ul><li>Yeni Exchange Server 2010 Kurulumu </li></ul></ul><ul><li>Cloud </li></ul><ul><ul><li>Microsoft Office 365 for Enterprise </li></ul></ul><ul><ul><li>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=203981 </li></ul></ul><ul><li>Hybrid (Kurum İçi + Cloud) </li></ul><ul><ul><li>Exchange Server 2003 ve 2007 </li></ul></ul><ul><ul><li>Exchange Server 2010 için destek çok yakında </li></ul></ul>Exchange Server Deloyment Asistant June 21, 2011 | Page
 10. 10. <ul><li>http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2009/11/09/3408737.aspx </li></ul><ul><ul><li>En son versiyon – v14.4 </li></ul></ul><ul><ul><li>High Availability Mimarisi </li></ul></ul><ul><ul><li>Server CPU Platform </li></ul></ul><ul><ul><li>Storage Mimarisi </li></ul></ul><ul><ul><li>Backup Mimarisi </li></ul></ul><ul><ul><li>Network Mimarisi </li></ul></ul>Mailbox Server Requierments Calculator June 21, 2011 | Page
 11. 11. Exchange Remote Connectivity Analyzer June 21, 2011 | Page
 12. 12. <ul><li>https://www.TestExchangeConnectivity.com </li></ul><ul><li>Kullandığımız servis ve hizmetlerin doğruluğunu test etmek için bu araçdan faydalanabiliriz. </li></ul><ul><ul><li>Exchange ActiveSync </li></ul></ul><ul><ul><li>Exchange Web Services </li></ul></ul><ul><ul><li>AutoDiscover (ActiveSync and Outlook) </li></ul></ul><ul><ul><li>Outlook Anywhere </li></ul></ul><ul><ul><li>Inbound and Outbound SMTP </li></ul></ul>Exchange Remote Connectivity Analyzer June 21, 2011 | Page
 13. 13. <ul><li>Event tabanlı olarak free/busy, resource booking, conversations, calendar repair, vs.. İşlemlerini takip edebiliriz. </li></ul><ul><li>Test-AssistantHealth komutunu kullanarak Mailbox Assistant Servisinin sağlık durumunu, iyileştirme senaryolarını ve ilgili rapoları alabiliriz. </li></ul>Mailbox Assistants Troubleshooter (SP1) June 21, 2011 | Page
 14. 14. <ul><li>Toubleshoot-DatabaseSpace.ps1 scripti kullanılarak çalıştırılır. </li></ul><ul><li>Exchange databaselerinin bulunduğu sürücülerde yeterli disk alanı olup olmadığı kontrol edilir.Eğer limit belli bir değer altına düşerse, databaseler dismount olabilir. </li></ul><ul><ul><li>Varsayılan olarak, 15 dakika’da bir çalışır. </li></ul></ul><ul><ul><li>Eğer toplam disk boyutunun %25’inden daha az bir alan kalırsa otomatik olarak script çalışacaktır. </li></ul></ul>Database Log Growth Troubleshooter (SP1) June 21, 2011 | Page
 15. 15. <ul><li>Toubleshoot-DatabaseLatency.ps1 scripti kullanılarak çalıştırılır. </li></ul><ul><li>Database’in gecikmes, cevap verme süresi kontrol edilir. </li></ul><ul><li>Varsayılan olarak LatencyThreshold 70 ms’dir. </li></ul><ul><li>Performans objeleri kullanılarak, disk transfer ve okuma hızları ölçülür. </li></ul><ul><li>Disk Transfer Per Second Rate < Disk Read Rate Threshold </li></ul><ul><li>Disk Seconds Per Transfer Rate > Disk Read Latency Threshold </li></ul><ul><li>SCOM ile entegre kullanılabilir. </li></ul>Database Latency Troubleshooter (SP1) June 21, 2011 | Page
 16. 16. <ul><li>Toubleshoot-Cl.ps1 scripti kullanılarak çalıştırılır. </li></ul><ul><li>Bu şekilde Content Index Catalogs problemleri tespit edilebilir. </li></ul><ul><li>-Action parametresi kullanılarak sadece tespit etme veya tespit edip sorunu giderme parametreleri kullanılabilir. </li></ul><ul><ul><li>-Action DetectAndResolve veya –Action Resolve </li></ul></ul><ul><li>Örnek kullanım; </li></ul><ul><ul><li>Troubleshoot-Cl.ps1 –database DB1 –Symptom Corruption –Action Resolve </li></ul></ul>Content Index Troubleshooter June 21, 2011 | Page
 17. 17. <ul><li>EdgeTransport.exe.config dosyasını değiştirmeye gerek yok. </li></ul><ul><li>Move-TransportDatabase.ps1 scripti ile Queue Database, IP Filter Database ve Temporary Storage Lokasyonu değiştirilebilir. </li></ul><ul><li>Örnek Config File; </li></ul><ul><ul><li>QueueDatabasePath </li></ul></ul><ul><ul><li>QueueDatabaseLoggingPath </li></ul></ul><ul><ul><li>IPFilterDatabasePath </li></ul></ul><ul><ul><li>IPFilterDatabaseLoggingPath </li></ul></ul><ul><ul><li>TemporaryStoragePath </li></ul></ul>Transport Database Kolayca Taşınabilir June 21, 2011 | Page
 18. 18. <ul><li>Exchange Management Shell </li></ul><ul><ul><li>Get-Command </li></ul></ul><ul><ul><li>Get-ExCommand </li></ul></ul><ul><ul><li>Findparams (e.g., findparams *mailbox* ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Wildcards (e.g., get-excommand *mailbox* ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pipelining (e.g., get-pssnapin *exchange* | add-pssnapin </li></ul></ul><ul><ul><li>Get-tip (random tip of the day) </li></ul></ul><ul><li>Exchange Management Console </li></ul><ul><ul><li>Ctrl + C ile Script’ler kopyalanıp çalıştırılabilir. </li></ul></ul>PowerShell’in Gücü June 21, 2011 | Page
 19. 19. <ul><li>Aşağıdaki powershell scriptleri kullanılarak Exchange Server versiyonları öğrenilebilir. </li></ul><ul><li>Get-ExchangeServer | ft Name, Edition </li></ul><ul><li>Get-ExchangeServer <Server> | fl Edition </li></ul>Exchange Server Edition June 21, 2011 | Page
 20. 20. Sorular?
 21. 21. Kaynaklar <ul><li>Blog/Haberler </li></ul><ul><ul><li>http:// www.serhadmakbuloglu.com </li></ul></ul><ul><li>Exchange Server 2010 Home </li></ul><ul><ul><li>http://www.microsoft.com/exchange/2010/en/us/default.aspx </li></ul></ul>

×