Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

52 матв 21-1-11_входження_христа_в_єрусалим_28_04_2013

177 views

Published on

Аудіо запис проповіді http://golgotharivne.podfm.ru/other_sermons/76/

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

52 матв 21-1-11_входження_христа_в_єрусалим_28_04_2013

 1. 1. • Мар.11:1-10• Лук.19:29-38• Iван.12:12-15• Матв.21:1-11
 2. 2. 1 А коли вони наблизились до Єрусалиму, і прийшли до Вітфагії, до горидо Оливної, тоді Ісус вислав двох учнів,2 до них, кажучи: Ідіть у село, яке перед вами, і знайдете зараз ослицюпривязану та з нею осля; відвяжіть, і Мені приведіть їх.3 А як хто вам що скаже, відкажіть, що їх потребує Господь, і він заразпошле їх.4 А це сталось, щоб справдилось те, що сказав був пророк,промовляючи:5 Скажіте Сіонській доньці: Ось до тебе йде Цар твій! Він покірливий, івсів на осла, на осля, підяремної сина.6 А учні пішли та й зробили, як звелів їм Ісус.7 Вони привели до Ісуса ослицю й осля, і одежу поклали на них, і Він сівна них.8 І багато народу стелили одежу свою по дорозі, інші ж різали віття здерев і стелили дорогою.9 А народ, що йшов перед Ним і позаду, викрикував, кажучи: ОсаннаСину Давидовому! Благословенний, хто йде у Господнє Імя! Осанна нависоті!10 А коли увійшов Він до Єрусалиму, то здвигнулося ціле місто, питаючи:Хто це такий?11 А народ говорив: Це Пророк, Ісус із Назарету Галілейського!(Матв.21:1-11)
 3. 3. 29 Наступного дня Іван бачить Ісуса, щодо нього йде, та й каже: Оце АгнецьБожий, що на Себе гріх світу бере!(Iван.1:29)7 Отож, очистьте стару розчину, щобстати вам новим тістом, бо ви прісні, бонаша Пасха, Христос, за нас у жертвупринесений.(1Кор.5:7)
 4. 4. 1 А коли вони наблизились доЄрусалиму, і прийшли до Вітфагії, догори до Оливної,(Матв.21:1-11)
 5. 5. 1 А коли вони наблизились до Єрусалиму, і прийшли доВітфагії, до гори до Оливної, тоді Ісус вислав двох учнів,2 до них, кажучи: Ідіть у село, яке перед вами, ізнайдете зараз ослицю привязану та з нею осля;відвяжіть, і Мені приведіть їх.3 А як хто вам що скаже, відкажіть, що їх потребуєГосподь, і він зараз пошле їх.4 А це сталось, щоб справдилось те, що сказав бувпророк, промовляючи:5 Скажіте Сіонській доньці: Ось до тебе йде Цар твій!Він покірливий, і всів на осла, на осля, підяремноїсина.6 А учні пішли та й зробили, як звелів їм Ісус.7 Вони привели до Ісуса ослицю й осля, і одежупоклали на них, і Він сів на них.(Матв.21:1-11)
 6. 6. 1 А коли вони наблизились до Єрусалиму, і прийшли доВітфагії, до гори до Оливної, тоді Ісус вислав двох учнів,2 до них, кажучи: Ідіть у село, яке перед вами, ізнайдете зараз ослицю привязану та з нею осля;відвяжіть, і Мені приведіть їх.3 А як хто вам що скаже, відкажіть, що їх потребуєГосподь, і він зараз пошле їх.4 А це сталось, щоб справдилось те, що сказав бувпророк, промовляючи:5 Скажіте Сіонській доньці: Ось до тебе йде Цар твій!Він покірливий, і всів на осла, на осля, підяремноїсина.6 А учні пішли та й зробили, як звелів їм Ісус.7 Вони привели до Ісуса ослицю й осля, і одежупоклали на них, і Він сів на них.(Матв.21:1-11)
 7. 7. 33 А коли осля стали відвязувати, хазяї йогоїх запитали: Нащо осля ви відвязуєте? 34Вони ж відказали: Господь потребує його.Лук.19:33-344 І вони відійшли, і знайшли те осля, щопривязане коло воріт ізнадвору було придорозі, і відвязали його.5 А деякі з тих, що стояли там, сказали доних: Що ви робите? Пощо осля вивідвязуєте?6 Вони ж їм відказали, як звелів їм Ісус, івідпущено їх.Марк. 11:4-6
 8. 8. 9 Радій вельми, о дочко Сіону,веселись, дочко Єрусалиму! Ось Цартвій до тебе гряде, справедливий іповний спасіння,покірний, і їде на ослі,і на молодім віслюкові, сині ослиці.(Зах.9:9)
 9. 9. 9 Радій вельми, о дочко Сіону,веселись, дочко Єрусалиму! Ось Цартвій до тебе гряде, (1)справедливий і(2)повний спасіння, (3)покірний, і їде наослі, і на молодім віслюкові, синіослиці.(Зах.9:9)
 10. 10. 1 А коли вони наблизились до Єрусалиму, і прийшли доВітфагії, до гори до Оливної, тоді Ісус вислав двох учнів,2 до них, кажучи: Ідіть у село, яке перед вами, і знайдетезараз ослицю привязану та з нею осля; відвяжіть, іМені приведіть їх.3 А як хто вам що скаже, відкажіть, що їх потребуєГосподь, і він зараз пошле їх.4 А це сталось, щоб справдилось те, щосказав був пророк, промовляючи:5 Скажіте Сіонській доньці: Ось до тебе йде Цар твій! Вінпокірливий, і всів на осла, на осля, підяремної сина.6 А учні пішли та й зробили, як звелів їм Ісус.7 Вони привели до Ісуса ослицю й осля, і одежу поклалина них, і Він сів на них.(Матв.21:1-11)
 11. 11. 4 А це сталось, щоб справдилось те, щосказав був пророк, промовляючи:5 Скажіте Сіонській доньці: Ось до тебейде Цар твій! Він покірливий, і всів наосла, на осля, підяремної сина.6 А учні пішли та й зробили, як звелів їмІсус.7 Вони привели до Ісуса ослицю й осля, іодежу поклали на них, і Він сів на них.(Матв.21:1-11)
 12. 12. 9 Радій вельми, о дочко Сіону, веселись,дочко Єрусалиму! Ось Цар твій до тебегряде, справедливий і повнийспасіння,покірний, і їде на ослі, і намолодім віслюкові, сині ослиці.(Зах.9:9)
 13. 13. 5 Скажіте Сіонській доньці: Ось до тебе йдеЦар твій! Він покірливий, і всів на осла, наосля, підяремної сина.Матвія 21:5Радій вельми, о дочко Сіону, веселись,дочко Єрусалиму! Ось Цар твій до тебегряде, справедливий і повний спасіння,покірний, і їде на ослі, і на молодімвіслюкові, сині ослиці.Зах.9:9
 14. 14. 28 Так само й Син Людський прийшов не нате, щоб служили Йому, а щоб послужити, ідушу Свою дати на викуп за багатьох!(Матв.20:28)
 15. 15. 9 Серце моє до Ізраїлевих тих начальників,що жертвуються для народу, поблагословітеви Господа!10 Ті, хто їздить на білих ослицях, хто сидитьна килимах та дорогою ходить, оповідайте!(Суд.5:9,10)І сказав цар до них: Візьміть із собою слугвашого пана, і посадіть мого сина Соломонана мою мулицю, і зведіть його до Ґіхону.(1Цар.1:33)
 16. 16. 25 Та знай і розумій: від виходу наказу, щобвернути Ізраїля й збудувати Єрусалим, аж доВладики Месії сім тижнів та шістдесят і дватижні. І вернеться народ, і відбудованийбуде майдан і вулиця, і то буде за тяжкогочасу.(Дан.9:25)
 17. 17. 6 А учні пішли та й зробили, як звелівїм Ісус.7 Вони привели до Ісуса ослицю йосля, і одежу поклали на них, і Він сівна них.(Матв.21:1-11)
 18. 18. 16 А учні Його спочатку того не зрозумілибули, але, як прославивсь Ісус, то згадалитоді, що про Нього було так написано, і щоцеє вчинили Йому.(Iван.12:16)
 19. 19. 5 Бо Дитя народилося нам, даний нам Син, івлада на раменах Його, і кликнуть імяЙому: Дивний Порадник, Бог сильний,Отець вічности, Князь миру.6 Без кінця буде множитися панування тамир на троні Давида й у царстві його, щобпоставити міцно його й щоб підперти йогоправосуддям та правдою відтепер й ажнавіки, ревність Господа Саваота це зробить!(Iс.9:5,6)
 20. 20. 8 І багато народу стелили одежу своюпо дорозі, інші ж різали віття з дерев істелили дорогою.9 А народ, що йшов перед Ним і позаду,викрикував, кажучи: Осанна СинуДавидовому! Благословенний, хто йде уГосподнє Імя! Осанна на висоті!(Матв.21:1-11)
 21. 21. 13 А ті поспішно взяли кожен шати свої,і постелили під ним на верху сходів. Ізасурмили вони в сурму, і сказали:Зацарював Єгу!(2Цар.9:13)
 22. 22. Спостерігши ж Ісус, що вони маютьзамір прийти та забрати Його, щобнастановити царем, знов на горупішов Сам один.(Iван.6:15)
 23. 23. 8 І багато народу стелили одежу своюпо дорозі, інші ж різали віття з дерев істелили дорогою.9 А народ, що йшов перед Ним і позаду,викрикував, кажучи: Осанна СинуДавидовому! Благословенний, хто йдеу Господнє Імя! Осанна на висоті!(Матв.21:1-11)
 24. 24. 25 Просимо, Господи, спаси!Просимо, Господи, пощасти!26 Благословен, хто гряде уГосподнє Імя! Благословляємо васіз Господнього дому!(Пс.117:25,26)
 25. 25. 8 І багато народу стелили одежу своюпо дорозі, інші ж різали віття з дерев істелили дорогою.9 А народ, що йшов перед Ним і позаду,викрикував, кажучи: Осанна СинуДавидовому! Благословенний, хто йдеу Господнє Імя! Осанна на висоті!(Матв.21:1-11)
 26. 26. 9 Тому й Бог повищив Його, та дав Йому Імя,що вище над кожне імя,10 щоб перед Ісусовим Імям вклонялосякожне коліно небесних, і земних, іпідземних,11 і щоб кожен язик визнавав: Ісус Христосто Господь, на славу Бога Отця!(Фил.2:9-11)
 27. 27. 10 А коли увійшов Він до Єрусалиму, тоздвигнулося ціле місто, питаючи: Хто цетакий?11 А народ говорив: Це Пророк, Ісус ізНазарету Галілейського!(Матв.21:1-11)

×