Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dezbaterile de strategie - introducere

1,005 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dezbaterile de strategie - introducere

 1. 1. Dezbaterile de strategie training introductiv autor: Sergiu Scripcă
 2. 2. Tipurile de dezbateri în funcţie de natura moţiunii <ul><li>Factuală </li></ul><ul><li>Valorică </li></ul><ul><li>De strategie (Policy) </li></ul>Dezbaterile de strategie Training introductiv
 3. 3. Modelul Problemă – Cauză – Soluţie (Ill – Blame - Cure) Dezbaterile de strategie Training introductiv Problema Cauză Soluţie (Plan) Avantaje nontopicale
 4. 4. Ce trebuie s ă demonstreze cazul afirmator Dezbaterile de strategie Training introductiv Problema Cauză Soluţie (Plan) Avantaje nontopicale VALIDITATEA PROBLEMEI RELAŢIA CAUZĂ-PROBLEMĂ ELIMINAREA CAUZEI PRIN APLICAREA PLANULUI ELEMENTE DE MECANISM APLICABILITATEA PLANULUI EXISTENŢA UNUI AVANTAJ NET ELEMENTE FUNCŢIONALE
 5. 5. Problema şi validitatea ei Dezbaterile de strategie Training introductiv Problema Neconcordanţă între starea de fapt actuală şi o stare de fapt ideală, optimă sau preferabilă VALIDITATEA PROBLEMEI <ul><li>Problema trebuie să fie: </li></ul><ul><li>- topicală (corelată cu situaţia sugerată de moţiune) </li></ul><ul><li>reală (să existe o diferenţă demonstrabilă între cum stau lucrurile şi cum ar trebui să stea) </li></ul><ul><li>semnificativă (să aibă o amploare suficientă pentru ca discuţia asupra ei să se justifice) </li></ul><ul><li>nerezolvabilă prin planurile aplicate în prezent (să nu existe strategii actuale care să conducă oricum la eliminarea problemei) </li></ul><ul><li>nerezolvabilă de la sine (să nu fie posibil ca, prin natura problemei sau a contextului, să se rezolve în mod automat, fără vreo intervenţie exterioară) </li></ul>
 6. 6. Cauza şi legătura cauză-problemă ( inerenţa ) Dezbaterile de strategie Training introductiv Cauză Element al stării de fapt sau al strategiilor actuale de remediere a problemei care are drept consecinţă demonstrabilă apariţia, perpetuarea sau intensificarea problemei Problema Cauză RELAŢIA CAUZĂ-PROBLEMĂ Caracteristica fundamentală a relaţiei dintre o problemă şi o cauză corect identificată (în sensul utilizării ei în dezbaterea de strategie) o reprezintă inerenţa : este necesar ca legătura cauzală să fie de aşa natură încât eliminarea cauzei să conducă la eliminarea sau diminuarea semnificativă a problemei. Cum efectele eliminării cauzei nu pot decât să fie presupuse, pentru a demonstra inerenţa este necesară analiza legăturii existente dintre cauză şi apariţia problemei.
 7. 7. Variante de legături cauză – problemă Dezbaterile de strategie Training introductiv În mod ideal, o problemă ar avea o singură cauză necesară şi suficientă, al cărei rezultat direct ar fi şi a cărei eliminare ar conduce la soluţionarea totală a problemei. În realitate, nu există decât rareori fenomene atât de simple. De cele mai multe ori, cauzele sunt multiple şi interconectate. Problema Cauză RELAŢIA CAUZĂ-PROBLEMĂ Tipul legăturii condiţie necesară condiţie suficientă
 8. 8. Variante de legături cauză – problemă Dezbaterile de strategie Training introductiv Problema Cauză A Cauză B Oricare din cele două cauze este suficientă pentru ca problema să apară. Eliminarea unei singure cauze nu conduce deci la eliminarea problemei, şi trebuie ca ambele să dispară pentru a rezolva problema. Problema Cauză A Cauză B Ambele cauze sunt necesare pentru apariţia problemei. Eliminarea oricăreia dintre cauze conduce la eliminarea problemei. Se preferă în acest caz acţiunea asupra celei a cărei eliminare presupune costuri mai mici sau beneficii mai mari. Tipul legăturii condiţie necesară condiţie suficientă
 9. 9. Variante de legături cauză – problemă Dezbaterile de strategie Training introductiv Problema Cauză A Cauză B Problema este rezultatul cauzei A, dar aceasta se datorează, la rândul ei, unei cauze B. Prin urmare, eliminarea cauzei A rezolvă problema doar temporar (pentru că existenţa în continuare a lui B ar conduce la reapariţia lui A, deci a problemei). Pentru a soluţiona problema trebuie eliminată cauza de bază, B. Majoritatea problemelor tind să aibă succesiuni complexe de cauze (iar lanţul poate fi continuat, teoretic, la nesfârşit), deci identificarea şi eliminarea cauzelor fundamentale se poate dovedi dificilă. Analiza mecanismului în detaliu este însă necesară pentru a obţine o îmbunătăţire cât mai mare.
 10. 10. Variante de legături cauză – problemă Dezbaterile de strategie Training introductiv Cauză A Cauză B Fiecare cauză este responsabilă de o parte a problemei. În acest caz, poate fi suficient ca planul să atace o singură cauză, cât timp este demonstrabil faptul că diminuarea problemei care se realizează reprezintă o îmbunătăţire semnificativă a stării de fapt. Problema
 11. 11. Variante de legături cauză – problemă Dezbaterile de strategie Training introductiv Problema Cauză Cerc vicios Cauza conduce la apariţia problemei, care are drept rezultat apariţia premiselor cauzei. Tendinţa problemei este de a se agrava de la sine până la întreruperea circuitului printr-un plan. Aici, însă, poate fi benefică şi acţiunea asupra simptomelor problemei, nu doar asupra cauzei fundamentale.
 12. 12. Variante de legături cauză – problemă Dezbaterile de strategie Training introductiv Problema Cauză “ Cerc virtuos” Efectul problemei este o diminuare a cauzei, care duce în cele din urmă şi la diminuarea problemei. Un asemenea model caracterizează o problemă care se rezolvă de la sine, fără intervenţie externă, deci nu necesită soluţionarea printr-un plan. Modelul poate, de asemene, să descrie şi o anumită etapă a unui proces ciclic.
 13. 13. Avantajul comparativ Dezbaterile de strategie Training introductiv Constituie modificarea adusă concret stării de fapt prin aplicarea planului EXISTENŢA UNUI AVANTAJ NET <ul><li>Se demonstrează punând în balanţă efectele pozitive şi negative ale aplicării planului propus de afirmatori. </li></ul><ul><li>Efectele pozitive pot fi: </li></ul><ul><li>Eliminarea sau diminuarea problemei (avantajul topical) </li></ul><ul><li>Alte beneficii generate prin aplicarea planului (avantajele nontopicale) </li></ul><ul><li>Efectele negative sunt: </li></ul><ul><li>Costurile aplicării planului </li></ul><ul><li>Alte înrăutăţiri ale stării de fapt produse ca urmare a aplicării planului (dezavantaje) </li></ul>
 14. 14. Avantajul comparativ <ul><li>Îmbunătăţirea adusă la nivelul problemei </li></ul><ul><li>+ Avantajele nontopicale </li></ul><ul><li>Costurile planului </li></ul><ul><li>Dezavantajele </li></ul><ul><li>______________________________ </li></ul><ul><li>Avantaj net </li></ul>
 15. 15. Topicalitatea <ul><li>Legătura dintre problemă şi plan cu moţiunea </li></ul>Dezbaterile de strategie Training introductiv
 16. 16. Cazul de strategie <ul><li>Definiţii </li></ul><ul><li>Problemă </li></ul><ul><li>Cauză </li></ul><ul><li>Plan </li></ul><ul><ul><li>Agent </li></ul></ul><ul><ul><li>Mandat </li></ul></ul><ul><ul><li>Modalitate </li></ul></ul><ul><ul><li>Resurse </li></ul></ul><ul><li>Avantaj e </li></ul>Dezbaterile de strategie Training introductiv
 17. 17. Agentul şi conceptul de “Fiat” <ul><li>Entitatea care pune în aplicare planul. Nu trebuie să fie unicul factor în aplicarea planului, dar trebuie să fie iniţiatorul şi principalul realizator al acţiunilor presupuse de plan. Trebuie să aibă capacitatea legală şi reală de a aplica planul. </li></ul><ul><li>Fiat: dreptul afirmatorilor de a presupune că Agentul din plan are interesul şi voinţa de a-l aplica. </li></ul><ul><li>Conceptul se aplică exclusiv Agentului, nu altor entităţi implicate în implementarea planului (a căror voinţă poate fi pusă la îndoială de echipa negatoare). De asemenea, conceptul nu protejează abordarea afirmatoare de atacuri referitoare la obligaţiile Agentului sau de orice alte argumente pragmatice care ar face aplicarea planului imposibilă Agentului. </li></ul>Dezbaterile de strategie Training introductiv
 18. 18. Abordări negatoare Dezbaterile de strategie Training introductiv Problema Cauză Soluţie (Plan) Avantaje nontopicale VALIDITATEA PROBLEMEI RELAŢIA CAUZĂ-PROBLEMĂ ELIMINAREA CAUZEI PRIN APLICAREA PLANULUI APLICABILITATEA PLANULUI EXISTENŢA UNUI AVANTAJ NET Negatorii pot ataca la oricare din nivelurile de discuţie care trebuie demonstrate de echipa afirmatoare . Dărâmarea completă a unui singur punct este suficientă pentru a câştiga meciul.
 19. 19. Niveluri de atac negatoare Dezbaterile de strategie Training introductiv VALIDITATEA PROBLEMEI RELAŢIA CAUZĂ-PROBLEMĂ ELIMINAREA CAUZEI PRIN APLICAREA PLANULUI <ul><li>nontopicală: problema, reală sau nu, nu intră în sfera de discuţie a moţiunii </li></ul><ul><li>inexistentă: situaţia actuală este acceptabilă, nefiind necesară schimbarea </li></ul><ul><li>nesemnificativă: problema există, dar are o amploare prea redusă (cantitativ sau calitativ) pentru a fi pusă în discuţie </li></ul><ul><li>rezolvabilă prin măsurile existente: problema există, dar se iau deja măsuri suficiente pentru a conduce la încetarea ei. </li></ul><ul><li>-rezolvabilă de la sine: problema nu necesită intervenţie externă, pentru că se va soluţiona automat </li></ul>APLICABILITATEA PLANULUI EXISTENŢA UNUI AVANTAJ NET

×