Manual tecnic sergi_subirats

291 views

Published on

Published in: Technology, News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
291
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Manual tecnic sergi_subirats

 1. 1. Manual TecnicPrimerament instalarem el sistema operatiu (windows). Per veure el manual dinstalacio ho podemveure a les seguents pagina webs segons la versio:– windows 7: http://www.softzone.es/manuales-software-2/instalar-windows-7-manual-de-instalacion-de-windows-7/– Windows xp: http://www.configurarequipos.com/doc317.html– windows 8: http://www.softzone.es/manual-instalacion-windows-8-instalar-windows-8-paso-a-paso/Un cop tenim el sistema operatiu instalat passarem a instalar el xamp, ens descarguem el instaladordesde la pagina web: xampUn cop descargat lexecutem i seguim els pasos de la instalacio.Creacio de la base de dades:anem a: http://localhost/phpmyadmin/a la pantalla que ens ha aparegut fem clic a lopcio “base de datos”.Aqui introduim el nom que li volem dona a la nostra base de datos i li donem a crear:Un cop creada la seleccionem i creem les taules:aqui es poden veure les taules que tenim que crear:
 2. 2. Taula client:Taula client_productes: aquesta taula es creada automaticament.Taula producte:Taula usuari:
 3. 3. Instalacio del IDE de programacio (Netbeans):El descargarem desde la seguent pagina web:http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk-7-netbeans-download-432126.html?ssSourceSiteId=otnesinstalacio: http://www.youtube.com/watch?v=3GhqJyqr_4gUn cop ja tenim tot aixo pasariem a programar laplicacio, iniciem el netbeans.Crearem un nou projecte, anem a la pestanya “File---New Project...”:Seleccionem aplicacion java:
 4. 4. Fiquem el nom a laplicacio i li diem que no volem clase main:una volta li donem a finish ens apareix el seguent esquema de laplicació:ara tenim que crear nous paquets, boto dret sobre “source packages”:Creem 5 paquets nous amb els seguents noms:
 5. 5. Una volta creat aixo dintre del paquet datos crearem una nova clase java que sera en la queaccedirem a la base de dades:El seu contingut sera el seguent:package datos;import java.sql.Connection;import java.sql.DriverManager;import java.sql.PreparedStatement;import java.sql.ResultSet;import java.sql.SQLException;import javax.swing.JOptionPane;public class dades {private String user ="alumne";private String password = "alumne";private String db = "nova";private String host = "localhost:3306/";// String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/testdb";
 6. 6. //con = DriverManager.getConnection(url, user, password);String driver = "com.mysql.jdbc.Driver";String url = "jdbc:mysql://"+host+db;public void establirconexio (){try {Class.forName(driver);Connection con = DriverManager.getConnection(url,user,password);} catch (SQLException e) {System.out.println("SQL Exception: "+ e.toString());} catch (ClassNotFoundException cE) {System.out.println("Class Not Found Exception: "+ cE.toString());}}public ResultSet listar (String cadena) throws SQLException{Connection conexion = null;try{Class.forName(driver);conexion = DriverManager.getConnection(url,user,password);PreparedStatement obj = conexion.prepareStatement(cadena);ResultSet tbl = obj.executeQuery();return tbl;}catch (Exception e){JOptionPane.showMessageDialog(null, e.getMessage());return null;}finally{//conexion.close();}}public int ejecutar(String cadena){try{Class.forName(driver).newInstance();Connection conexion = DriverManager.getConnection(url, user, password);PreparedStatement obj = conexion.prepareStatement (cadena);int rows = obj.executeUpdate();return rows;}catch (Exception e){JOptionPane.showMessageDialog(null, e.getMessage());return 0;}}}
 7. 7. Al paquet negoci crearem les clases seguents:El contingut de cadascun es el seguent:Client.java:package negoci;import datos.dades;import java.sql.ResultSet;import java.util.ArrayList;import java.util.List;import javax.swing.JOptionPane;public class Client {int id;String dni;String nom;String cognom;String adreça;String nomnode;String numcompte;String cuotamensual;String telefon;String email;private List<Producte> producte = new ArrayList<Producte>();public String[] getDatos(){String data[] = new String[6];data[0]=this.dni;data[1]= this.nom;data[2]= this.cognom;data[3]=this.nomnode;data[4]= this.numcompte;data[5]= this.adreça;data[6]= this.telefon;data[8]= this.cuotamensual;data[9]= this.email;return data;}public List<Producte> getProductes() {return producte;}public void setProductes(List<Producte> productes) {this.producte = productes;}public int getId() {return id;}
 8. 8. public void setId(int id) {this.id = id;}public String getDni() {return dni;}public void setDni(String dni) {this.dni = dni;}public String getNom() {return nom;}public void setNom(String nom) {this.nom = nom;}public String getCognom() {return cognom;}public void setCognom(String cognom) {this.cognom = cognom;}public String getCuotamensual() {return cuotamensual;}public void setCuotamensual(String cuotamensual) {this.cuotamensual = cuotamensual;}public String getTelefon() {return telefon;}public void setTelefon(String telefon) {this.telefon = telefon;}public String getAdreça() {return adreça;}public void setAdreça(String adreça) {this.adreça = adreça;}public String getNomnode() {return nomnode;}public void setNomnode(String nomnode) {this.nomnode = nomnode;}
 9. 9. public String getEmail() {return email;}public void setEmail(String email) {this.email = email;}public String getNumcompte() {return numcompte;}public void setNumcompte(String numcompte) {this.numcompte = numcompte;}public List<Producte> getProducte() {return producte;}public void setProducte(List<Producte> producte) {this.producte = producte;}public void afegirclient (Producte producte){this.producte.add(producte);}public ArrayList<Client> recuperarclient(){ArrayList lista = new ArrayList();try {dades obj = new dades();ResultSet tabla = obj.listar ("select * from client; ");Client client;while (tabla.next()){client = new Client();client.setEmail(tabla.getString ("email"));lista.add(client);}}catch(Exception e){JOptionPane.showMessageDialog(null, e.getMessage());return null;}return lista;}}Producte.java:package negoci;import java.sql.ResultSet;
 10. 10. import java.text.DecimalFormat;import java.util.ArrayList;import javax.swing.JOptionPane;import org.hibernate.Query;import org.hibernate.classic.Session;import persistencia.HibernateUtil;public class Producte {private int id;private String nom;private double preu;private String foto;private String codi;private boolean compra;public Producte() {}public int getId() {return id;}public void setId(int id) {this.id = id;}public String getNom() {return nom;}public void setNom(String nom) {this.nom = nom;}public double getPreu() {return preu;}public void setPreu(double preu) {this.preu = preu;}public boolean iscompra() {return compra;}public void setcompra(boolean compra) {this.compra = compra;}public String getFoto() {return foto;}public void setFoto(String foto) {this.foto = foto;}public boolean isCompra() {return compra;}public void setCompra(boolean compra) {
 11. 11. this.compra = compra;}public String getCodi() {return codi;}public void setCodi(String codi) {this.codi = codi;}public String Redondear(double numero){DecimalFormat decimalformat = new DecimalFormat("#.##");return decimalformat.format(numero);}}Usuari.java:package negoci;import datos.dades;import java.io.IOException;import java.sql.ResultSet;import java.sql.SQLException;import java.util.ArrayList;import java.util.List;import javax.swing.JOptionPane;public class Usuari {int id;String usuari;String password;String tipus;public Usuari() {}@Overridepublic String toString() {return usuari;}public Usuari(int id, String usuari, String password, String tipus) {this.id = id;this.usuari = usuari;this.password = password;this.tipus = tipus;}public int getId() {return id;}public void setId(int id) {this.id = id;}public String getUsuari() {return usuari;}
 12. 12. public void setUsuari(String usuari) {this.usuari = usuari;}public String getPassword() {return password;}public void setPassword(String password) {this.password = password;}public String getTipus() {return tipus;}public void setTipus(String tipus) {this.tipus = tipus;}public boolean validarUsuario(String user, String pass) throws IOException, SQLException{dades obj = new dades();{ResultSet tabla = obj.listar ("select * from usuari");ArrayList lista = new ArrayList();login login = new login ();while (tabla.next()){if (user.equalsIgnoreCase(tabla.getString("usuari")) && password.equals(tabla.getString("password"))){login.setUsuari(tabla.getString("usuari"));login.setPassword(tabla.getString("password"));login.setTipus(tabla.getString("tipus"));lista.add(login);return true;}}}return false;}public login recuperarusuari(String user, String pass, String tipus){login login = null;try {dades obj = new dades();ResultSet tabla = obj.listar ("select * from usuari where usuari="+user+" and password="+pass+";");while (tabla.next()){login = new login ();login.setUsuari(tabla.getString ("usuari"));login.setPassword(tabla.getString ("password"));login.setTipus(tabla.getString("tipus"));}
 13. 13. }catch(Exception e){JOptionPane.showMessageDialog(null, e.getMessage());return null;}return login;}public ArrayList<login> recuperarlogin(){ArrayList lista = new ArrayList();try {dades obj = new dades();ResultSet tabla = obj.listar ("select * from usuari; ");login login;while (tabla.next()){login = new login ();login.setUsuari(tabla.getString ("usuari"));login.setPassword(tabla.getString ("password"));login.setTipus(tabla.getString ("tipus"));lista.add(login);}}catch(Exception e){JOptionPane.showMessageDialog(null, e.getMessage());return null;}return lista;}}login.java:package negoci;import datos.dades;import java.io.IOException;import java.sql.ResultSet;import java.sql.SQLException;import java.sql.Statement;import java.util.ArrayList;import javax.swing.JOptionPane;import javax.xml.bind.ParseConversionEvent;/**** @author Administrador*/public class login {private String usuari;private String password;private String tipus;
 14. 14. public login() {}public login (String usuari){this.usuari = usuari;}public login(String usuari, String password, String tipus) {this.usuari = usuari;this.password = password;this.tipus = tipus;}@Overridepublic String toString() {return usuari;}public String getPassword() {return password;}public void setPassword(String password) {this.password = password;}public String getUsuari() {return usuari;}public void setUsuari(String usuari) {this.usuari = usuari;}public String getTipus() {return tipus;}public void setTipus(String tipus) {this.tipus = tipus;}Una volta tenim totes aquestes clases copiades veurem que ens apareix un error a la claseProducte.java:
 15. 15. Si lobrim i veiem el error podrem veure que es perque ens fa falta una llibreria (hibernate):Per poder afegir aquesta llibreria primerament ens la tenim que descarga desde la seguent paginaweb: https://skydrive.live.com/#cid=D30581FF3CFC09DF&id=D30581FF3CFC09DF%21136Descomprimim el fitxer que acabem de descarga.Una volta descomprimit anem al netbeans i on posa libraries cliquem amb el boto dret i li donem aadd Jar/Folder:Busquem la carpeta que acabem de descomprimir i obrim tots els jar que hi ham:
 16. 16. Com podem veure sha solucionat un dels tres errors que teniem. Per poder solucionar els altres dosfalta crear clases que crearem a continuacio.A continuacio al paquet persistencia crearem la seguent clase i els seguents fitxers xml:Client.hbm.xml:<?xml version="1.0"?><!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC"-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD 3.0//EN""http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-3.0.dtd"><hibernate-mapping><class name="negoci.Client" table="CLIENT"><id name="id" column="ID_CLIENT"><generator class="identity" /></id><property name="dni" /><property name="nom" /><property name="cognom" /><property name="adreça" /><property name="nomnode" /><property name="numcompte" /><property name="cuotamensual" /><property name="telefon" /><property name="email" /><list name="productes" table="CLIENT_PRODUCTES" cascade="none" ><key column="ID_CLIENT" /><list-index column="ORDEN" /><many-to-many class="negoci.Producte" column="ID_PRODUCTE" /></list></class></hibernate-mapping>HibernateUtil.java:package persistencia;import org.hibernate.HibernateException;import org.hibernate.SessionFactory;import org.hibernate.cfg.Configuration;public class HibernateUtil {private static final SessionFactory sessionFactory;static{try{sessionFactory = new Configuration().configure().buildSessionFactory();} catch (HibernateException he){System.err.println("Ocurrió un error en la inicialización de la SessionFactory: " + he);throw new ExceptionInInitializerError(he);}}public static SessionFactory getSessionFactory(){
 17. 17. return sessionFactory;}}Producte.hbm.xml:<?xml version="1.0"?><!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC"-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD 3.0//EN""http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-3.0.dtd"><hibernate-mapping><class name="negoci.Producte" table="PRODUCTE"><id name="id" column="ID_PRODUCTE"><generator class="identity" /></id><property name="codi" /><property name="nom" /><property name="foto" /><property name="preu" /><property name="compra" /></class></hibernate-mapping>Usuari.hbm.xml:<?xml version="1.0"?><!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC"-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD 3.0//EN""http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-3.0.dtd"><hibernate-mapping><class name="negoci.Usuari" table="USUARI"><id name="id" column="ID_USUARI"><generator class="identity" /></id><property name="usuari" /><property name="password" /><property name="tipus" /></class></hibernate-mapping>Com podem veure a la clase negocio.Producte sha solucionat un altre error:
 18. 18. Seguidament crearem un nou fitxer xml anomenat “hibernate.cfg.xml” al arrel del programa:Com es pot veure es crear un nou paquet de forma automatica.De moment el import de la classe Producte.java que ens esta donan error el comentarem:Un cop tenim tot aixo passarem a la creacio dels formularis:Per crear formularis cliquem amb el boto dret del ratoli sobre el paquet persistenica i seleccionemlopcio “ New----JFrame form...”:Introduim el nom del formulari
 19. 19. 1- formulari: Formulari de loginPer crear el formulari farem servir el seguent: El formulari quedara de la seguent manera:Per donar-li nom als controls clicarem amb el boto dret sobre ells i seleccionarem lopcio“Properties”:
 20. 20. Anirem a la pestanya Code i a la segona opcio ficarem el nom:
 21. 21. Un cop tenim el formulari creat passarem a la part de codi:package presentacio;import datos.dades;import java.io.IOException;import java.sql.ResultSet;import java.sql.SQLException;import java.util.ArrayList;import java.util.List;import java.util.logging.Level;import java.util.logging.Logger;import javax.swing.DefaultComboBoxModel;import javax.swing.JOptionPane;import negoci.Client;import negoci.Usuari;import negoci.login;import org.hibernate.Query;import org.hibernate.classic.Session;import persistencia.HibernateUtil;/***
 22. 22. * @author Administrador*/public class FormLogin extends javax.swing.JFrame {public boolean correcte = false;/*** Creates new form forlogin*/public FormLogin() {initComponents();inicialitzarform();cargarbox();}public void inicialitzarform(){this.setTitle("Login");this.setSize(330, 200);this.setLocationRelativeTo(null);this.setResizable(false);this.setVisible(true);}private void cargarbox (){Usuari prova = new Usuari();ArrayList<login> lista = prova.recuperarlogin();for (int x=0;x<lista.size();x++){login obj = new login(lista.get(x).getUsuari());cmblogin.addItem(obj);}}/*** This method is called from within the constructor to initialize the form.* WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always* regenerated by the Form Editor.*/@SuppressWarnings("unchecked")// <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">private void initComponents() {jPanel1 = new javax.swing.JPanel();jLabel1 = new javax.swing.JLabel();jLabel2 = new javax.swing.JLabel();btnok = new javax.swing.JButton();btnCancelar = new javax.swing.JButton();txtpassword = new javax.swing.JPasswordField();cmblogin = new javax.swing.JComboBox();lblerror = new javax.swing.JLabel();setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);jLabel1.setText("Usuari:");jLabel2.setText("Password:");btnok.setText("OK");btnok.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {btnokActionPerformed(evt);}});btnCancelar.setText("Cancelar");btnCancelar.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {btnCancelarActionPerformed(evt);}});javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);jPanel1Layout.setHorizontalGroup(
 23. 23. jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING).addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup().addGap(19, 19, 19).addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING).addComponent(jLabel2).addComponent(jLabel1)).addGap(18, 18, 18).addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING).addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false).addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup().addComponent(btnok).addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED,javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE).addComponent(btnCancelar)).addComponent(txtpassword).addComponent(cmblogin, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 199,javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)).addComponent(lblerror, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 100,javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)).addContainerGap(31, Short.MAX_VALUE)));jPanel1Layout.setVerticalGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING).addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup().addContainerGap(32, Short.MAX_VALUE).addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE).addComponent(jLabel1).addComponent(cmblogin, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)).addGap(18, 18, 18).addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING).addComponent(jLabel2).addComponent(txtpassword, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)).addGap(18, 18, 18).addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE).addComponent(btnok).addComponent(btnCancelar)).addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED).addComponent(lblerror, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 15,javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE).addContainerGap()));javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());getContentPane().setLayout(layout);layout.setHorizontalGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING).addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup().addContainerGap().addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)));layout.setVerticalGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING).addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE));pack();}// </editor-fold>private void btnokActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {Usuari obj = new Usuari();FormClient form = new FormClient();dades prova = new dades();obj.setUsuari(cmblogin.getSelectedItem().toString());obj.setPassword(txtpassword.getText());
 24. 24. login permisos;if (obj.getUsuari().length() > 0 && obj.getPassword().length() > 0 ){try {try {if(obj.validarUsuario(obj.getUsuari(), obj.getPassword())) {permisos = obj.recuperarusuari(obj.getUsuari(), obj.getPassword(), obj.getTipus());form.txtusuari.setText(obj.getUsuari());String nomusuari = obj.getUsuari();Session st = HibernateUtil.getSessionFactory().openSession();ResultSet Query = prova.listar("Select tipus from Usuari where usuari="+obj.getUsuari()+"");Usuari usuari = null;while (Query.next()){usuari = new Usuari();usuari.setTipus(Query.getString("tipus"));form.txttipus.setText(usuari.getTipus());}String tipususuari = usuari.getTipus().toString();form.cargarPermisos(permisos, nomusuari, tipususuari);st.close();form.inicialitzaform();form.setVisible(true);dispose();}else{JOptionPane.showMessageDialog(null, "contraseña no valida.");txtpassword.setText("");} } catch (SQLException ex) {Logger.getLogger(FormLogin.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);lblerror.setText("No hi ha connexió a la BD.");}} catch (IOException ex) {Logger.getLogger(FormLogin.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);}}}private void btnCancelarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {System.exit(0);}/*** @param args the command line arguments*/public static void main(String args[]) {/* Set the Nimbus look and feel *///<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">/* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.* For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html*/try {for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {if ("Nimbus".equals(info.getName())) {javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());break;}}} catch (ClassNotFoundException ex) {java.util.logging.Logger.getLogger(FormLogin.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);} catch (InstantiationException ex) {java.util.logging.Logger.getLogger(FormLogin.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);} catch (IllegalAccessException ex) {java.util.logging.Logger.getLogger(FormLogin.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
 25. 25. } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {java.util.logging.Logger.getLogger(FormLogin.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);}//</editor-fold>/* Create and display the form */java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {public void run() {new FormLogin().setVisible(true);}});}// Variables declaration - do not modifyprivate javax.swing.JButton btnCancelar;private javax.swing.JButton btnok;private javax.swing.JComboBox cmblogin;private javax.swing.JLabel jLabel1;private javax.swing.JLabel jLabel2;private javax.swing.JPanel jPanel1;private javax.swing.JLabel lblerror;private javax.swing.JPasswordField txtpassword;// End of variables declaration}2- formulari: Formulari dels clients
 26. 26. El quadre que es veu en blanc te el nom de “txttipus”.Contindra el seguent codi:package presentacio;import com.sun.corba.se.impl.protocol.giopmsgheaders.Message;import com.sun.jndi.cosnaming.IiopUrl.Address;import java.sql.SQLException;import java.util.ArrayList;import java.util.List;import java.util.Properties;import java.util.logging.Level;import java.util.logging.Logger;import javax.swing.JOptionPane;import javax.swing.table.DefaultTableModel;import negoci.Client;import negoci.Usuari;import negoci.login;import org.hibernate.classic.Session;import persistencia.HibernateUtil;import sun.rmi.transport.Transport;/**** @author Administrador*/public class FormClient extends javax.swing.JFrame {static public Client client1 = new Client();private login permisosClient;private String nomusuari;
 27. 27. private String tipususuari;/*** Creates new form FormClient*/public FormClient() {initComponents();inicialitzaform();cargarTablaClients();btneliminar.setEnabled(false);}public void inicialitzaform (){setResizable(false);this.setTitle("Formulari client");setSize(900, 550);setLocationRelativeTo(null);valores();txttipus.setVisible(false);}public void afegirclient(){client1.setDni(txtdni.getText());client1.setNom(txtnom.getText());client1.setCognom(txtcognoms.getText());client1.setAdreça(txtadreça.getText());client1.setEmail(txtemail.getText());client1.setTelefon(txttelefon.getText());client1.setNomnode(txtnomnode.getText());client1.setCuotamensual(txtcuota.getText());client1.setNumcompte(txtnumcompte.getText());}public void cargarPermisos(login permisos, String nomusuari, String tipususuari) throws SQLException{txtusuari.setText(nomusuari);String tipus = txttipus.getText();txttipus.setText(tipus);tipususuari = tipus;this.nomusuari = nomusuari;this.tipususuari = tipususuari;permisosClient = permisos;if ("administrador".equals(this.tipususuari)){btnafegir.setVisible(true);btneliminar.setVisible(true);}else{btnafegir.setVisible(false);btneliminar.setVisible(false);btncorreu.setVisible(false);}}public void valores (){if (!client1.toString().equals("")){txtnomnode.setText(client1.getNomnode());txtcognoms.setText(client1.getCognom());txtadreça.setText(client1.getAdreça());txtdni.setText(client1.getDni());txtemail.setText(client1.getEmail());txtnumcompte.setText(client1.getNumcompte());txtcuota.setText(client1.getCuotamensual());txtnom.setText(client1.getNom());txttelefon.setText(client1.getTelefon());}}
 28. 28. public void cargarTablaClients(){DefaultTableModel modelo = new DefaultTableModel(){@Overridepublic boolean isCellEditable (int row, int column) {return false;}};Session st = HibernateUtil.getSessionFactory().openSession();List<Client> lista = (List<Client>)st.createQuery("From Client").list();modelo.addColumn("id");modelo.addColumn("DNI");modelo.addColumn("Nom");modelo.addColumn("Cognoms");modelo.addColumn("Adreça");modelo.addColumn("nom_node");modelo.addColumn("num_compte");modelo.addColumn("cuota_mensual");modelo.addColumn("Telefon");modelo.addColumn("Email");modelo.setRowCount(lista.size());int i = 0;for(Client x : lista){modelo.setValueAt(x.getId(), i, 0);modelo.setValueAt(x.getDni(), i, 1);modelo.setValueAt(x.getNom(), i, 2);modelo.setValueAt(x.getCognom(), i, 3);modelo.setValueAt(x.getAdreça(), i, 4);modelo.setValueAt(x.getNomnode(), i, 5);modelo.setValueAt(x.getNumcompte(), i, 6);modelo.setValueAt(x.getCuotamensual(), i, 7);modelo.setValueAt(x.getTelefon(), i, 8);modelo.setValueAt(x.getEmail(), i, 9);i++;}tblclients.setModel(modelo);tblclients.getColumnModel().getColumn(0).setMaxWidth(0);tblclients.getColumnModel().getColumn(0).setMinWidth(0);tblclients.getColumnModel().getColumn(0).setPreferredWidth(0);tblclients.getColumnModel().getColumn(0).setResizable(false);st.close();}public void eliminaclient(){int fila = tblclients.getSelectedRow();Session sesion = HibernateUtil.getSessionFactory().openSession();sesion.beginTransaction();Client obj=null;int id =(Integer) tblclients.getValueAt(fila, 0);obj = (Client) sesion.get(Client.class, id);sesion.delete(obj);sesion.getTransaction().commit();sesion.close();cargarTablaClients();}public void rellenavalors(){Client obj = new Client();
 29. 29. int columna=1;int fila = this.tblclients.getSelectedRow(); //fila seleccionadatxtdni.setText(tblclients.getValueAt(fila, columna++).toString());txtnom.setText(tblclients.getValueAt(fila, columna++).toString());txtcognoms.setText(tblclients.getValueAt(fila, columna++).toString());txtadreça.setText(tblclients.getValueAt(fila, columna++).toString());txtnomnode.setText(tblclients.getValueAt(fila, columna++).toString());txtnumcompte.setText(tblclients.getValueAt(fila, columna++).toString());txtcuota.setText(tblclients.getValueAt(fila, columna++).toString());txttelefon.setText(tblclients.getValueAt(fila, columna++).toString());txtemail.setText(tblclients.getValueAt(fila, columna++).toString());}public void limpia (){txtdni.setText("");txtnom.setText("");txtcognoms.setText("");txtadreça.setText("");txtnomnode.setText("");txtnumcompte.setText("");txtcuota.setText("");txttelefon.setText("");txtemail.setText("");}/*** This method is called from within the constructor to initialize the form.* WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always* regenerated by the Form Editor.*/@SuppressWarnings("unchecked")// <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">private void initComponents() {grupSexe = new javax.swing.ButtonGroup();jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();jTable1 = new javax.swing.JTable();jPanel1 = new javax.swing.JPanel();jLabel1 = new javax.swing.JLabel();jLabel2 = new javax.swing.JLabel();jLabel3 = new javax.swing.JLabel();jLabel4 = new javax.swing.JLabel();jLabel6 = new javax.swing.JLabel();jLabel7 = new javax.swing.JLabel();jLabel8 = new javax.swing.JLabel();jLabel9 = new javax.swing.JLabel();jLabel10 = new javax.swing.JLabel();txtdni = new javax.swing.JTextField();txtnom = new javax.swing.JTextField();txtcognoms = new javax.swing.JTextField();txtadreça = new javax.swing.JTextField();txtcuota = new javax.swing.JTextField();txtnomnode = new javax.swing.JTextField();txtemail = new javax.swing.JTextField();txttelefon = new javax.swing.JTextField();btncancelar = new javax.swing.JButton();btnseguent = new javax.swing.JButton();btneliminar = new javax.swing.JButton();jScrollPane3 = new javax.swing.JScrollPane();tblclients = new javax.swing.JTable();btnafegir = new javax.swing.JButton();jLabel5 = new javax.swing.JLabel();txtnumcompte = new javax.swing.JTextField();txtusuari = new javax.swing.JLabel();txttipus = new javax.swing.JTextField();btnsessio = new javax.swing.JButton();jLabel11 = new javax.swing.JLabel();btncorreu = new javax.swing.JButton();
 30. 30. jTable1.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(new Object [][] {{null, null, null, null},{null, null, null, null},{null, null, null, null},{null, null, null, null}},new String [] {"Title 1", "Title 2", "Title 3", "Title 4"}));jScrollPane1.setViewportView(jTable1);setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);jLabel1.setFont(new java.awt.Font("Times New Roman", 1, 48)); // NOI18NjLabel1.setText("Datos del client");jLabel2.setText("DNI: ");jLabel3.setText("Nom:");jLabel4.setText("Cognoms:");jLabel6.setText("Direccio:");jLabel7.setText("Cuota mensual");jLabel8.setText("Nom del Node");jLabel9.setText("Email:");jLabel10.setText("Telefon:");btncancelar.setText("CANCELAR");btncancelar.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {btncancelarActionPerformed(evt);}});btnseguent.setText("SEGUENT");btnseguent.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {btnseguentActionPerformed(evt);}});btneliminar.setText("Eliminar");btneliminar.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {btneliminarActionPerformed(evt);}});tblclients.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(new Object [][] {{null, null, null, null},{null, null, null, null},{null, null, null, null},{null, null, null, null}},new String [] {"Title 1", "Title 2", "Title 3", "Title 4"}));tblclients.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {tblclientsMouseClicked(evt);
 31. 31. }});jScrollPane3.setViewportView(tblclients);btnafegir.setText("Afegir");btnafegir.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {btnafegirActionPerformed(evt);}});jLabel5.setText("Numero de compte:");btnsessio.setText("Cerrar session");btnsessio.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {btnsessioActionPerformed(evt);}});jLabel11.setText("Usuari: ");btncorreu.setText("Email");btncorreu.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {btncorreuActionPerformed(evt);}});javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);jPanel1Layout.setHorizontalGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING).addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup().addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE).addComponent(btncancelar).addGap(18, 18, 18).addComponent(btnseguent).addGap(102, 102, 102)).addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup().addGap(33, 33, 33).addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING).addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup().addComponent(jLabel5).addGap(18, 18, 18).addComponent(txtnumcompte, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 104,javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)).addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup().addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING).addComponent(jLabel2).addComponent(jLabel3).addComponent(jLabel4).addComponent(jLabel6)).addGap(64, 64, 64).addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false).addComponent(txtnom, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING,javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 104, Short.MAX_VALUE).addComponent(txtcognoms, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING).addComponent(txtadreça).addComponent(txtdni)))).addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING).addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup().addGap(39, 39, 39).addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING).addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup().addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING).addComponent(jLabel8).addComponent(jLabel9).addComponent(jLabel10)).addGap(23, 23, 23)
 32. 32. .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false).addComponent(txtemail, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING,javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 245, Short.MAX_VALUE).addComponent(txttelefon).addComponent(txtnomnode))).addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup().addComponent(jLabel7).addGap(18, 18, 18).addComponent(txtcuota, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 241,javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))).addGap(0, 142, Short.MAX_VALUE)).addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup().addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED,javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE).addComponent(txttipus, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 79,javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE).addGap(19, 19, 19)))).addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup().addContainerGap().addComponent(jScrollPane3)).addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup().addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING).addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup().addContainerGap().addComponent(btneliminar).addGap(18, 18, 18).addComponent(btnafegir).addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED).addComponent(btncorreu)).addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup().addGap(125, 125, 125).addComponent(jLabel1).addGap(18, 18, 18).addComponent(btnsessio).addGap(14, 14, 14).addComponent(jLabel11).addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED).addComponent(txtusuari, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 117,javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))).addContainerGap(29, Short.MAX_VALUE)));jPanel1Layout.setVerticalGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING).addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup().addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE).addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING).addComponent(jLabel1).addComponent(btnsessio).addComponent(txtusuari, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 14,javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE).addComponent(jLabel11)).addGap(16, 16, 16).addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING).addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup().addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE).addComponent(jLabel2).addComponent(txtdni, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)).addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED).addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE).addComponent(jLabel3).addComponent(txtnom, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)).addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED).addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING).addComponent(jLabel4).addComponent(txtcognoms, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))).addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup().addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
 33. 33. .addComponent(jLabel8).addComponent(txtnomnode, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)).addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED).addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE).addComponent(jLabel9).addComponent(txtemail, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)).addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED).addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE).addComponent(jLabel10).addComponent(txttelefon, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))).addGap(11, 11, 11).addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING).addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE).addComponent(jLabel7).addComponent(txtcuota, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)).addComponent(jLabel6).addComponent(txtadreça, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)).addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED).addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING).addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup().addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE).addComponent(jLabel5).addComponent(txtnumcompte, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)).addGap(27, 27, 27)).addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup().addComponent(txttipus, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE).addGap(18, 18, 18))).addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE).addComponent(btnseguent).addComponent(btncancelar)).addGap(18, 18, 18).addComponent(jScrollPane3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 124,javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE).addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED).addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE).addComponent(btneliminar).addComponent(btnafegir).addComponent(btncorreu)).addGap(95, 95, 95)));javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());getContentPane().setLayout(layout);layout.setHorizontalGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING).addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE));layout.setVerticalGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING).addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE));pack();}// </editor-fold>private void btncancelarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {int eleccion = JOptionPane.showConfirmDialog(null, "Desea salir?","sortir",JOptionPane.YES_NO_OPTION);if ( eleccion == 0) {System.exit(0);}}
 34. 34. private void btnseguentActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {if (!txtdni.getText().equals("") && !txtnom.getText().equals("") && !txtcognoms.getText().equals("")){afegirclient();FormProducte obj = new FormProducte();try {obj.cargarPermisos(permisosClient, nomusuari, tipususuari);} catch (SQLException ex) {Logger.getLogger(FormClient.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);}System.out.println(tipususuari);this.setVisible(false);obj.inicialitzaform();}else {JOptionPane.showMessageDialog(null, "Introdueix tots els camps");}}private void btneliminarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {if (JOptionPane.showConfirmDialog(rootPane, "¿Desea realmente borrar el cliente?","Borrar cliente", JOptionPane.YES_NO_OPTION) == JOptionPane.YES_OPTION)eliminaclient();}private void tblclientsMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {btneliminar.setEnabled(true);if (evt.getClickCount()==2){rellenavalors();}}private void btnafegirActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {if (!txtadreça.getText().equals("") && !txtcognoms.getText().equals("") && !txtcuota.getText().equals("") && !txtdni.getText().equals("") && !txtemail.getText().equals("") && !txtnom.getText().equals("") && !txtnomnode.getText().equals("") && !txtnumcompte.getText().equals("") && !txttelefon.getText().equals("") ){afegirclient();Session sesion = HibernateUtil.getSessionFactory().openSession();sesion.beginTransaction();sesion.save(client1);sesion.getTransaction().commit();sesion.close();limpia();cargarTablaClients();}}private void btnsessioActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {dispose();FormLogin login = new FormLogin();login.inicialitzarform();login.setVisible(true);}private void btncorreuActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {FormEmail email = new FormEmail();email.setVisible(true);}/*** @param args the command line arguments*/public static void main(String args[]) {/* Set the Nimbus look and feel *///<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">/* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.* For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html*/
 35. 35. try {for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {if ("Nimbus".equals(info.getName())) {javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());break;}}} catch (ClassNotFoundException ex) {java.util.logging.Logger.getLogger(FormClient.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);} catch (InstantiationException ex) {java.util.logging.Logger.getLogger(FormClient.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);} catch (IllegalAccessException ex) {java.util.logging.Logger.getLogger(FormClient.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);} catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {java.util.logging.Logger.getLogger(FormClient.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);}//</editor-fold>/* Create and display the form */java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {public void run() {new FormClient().setVisible(true);}});}// Variables declaration - do not modifyprivate javax.swing.JButton btnafegir;private javax.swing.JButton btncancelar;private javax.swing.JButton btncorreu;private javax.swing.JButton btneliminar;private javax.swing.JButton btnseguent;private javax.swing.JButton btnsessio;private javax.swing.ButtonGroup grupSexe;private javax.swing.JLabel jLabel1;private javax.swing.JLabel jLabel10;private javax.swing.JLabel jLabel11;private javax.swing.JLabel jLabel2;private javax.swing.JLabel jLabel3;private javax.swing.JLabel jLabel4;private javax.swing.JLabel jLabel5;private javax.swing.JLabel jLabel6;private javax.swing.JLabel jLabel7;private javax.swing.JLabel jLabel8;private javax.swing.JLabel jLabel9;private javax.swing.JPanel jPanel1;private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;private javax.swing.JScrollPane jScrollPane3;private javax.swing.JTable jTable1;private javax.swing.JTable tblclients;private javax.swing.JTextField txtadreça;private javax.swing.JTextField txtcognoms;private javax.swing.JTextField txtcuota;private javax.swing.JTextField txtdni;private javax.swing.JTextField txtemail;private javax.swing.JTextField txtnom;private javax.swing.JTextField txtnomnode;private javax.swing.JTextField txtnumcompte;private javax.swing.JTextField txttelefon;public javax.swing.JTextField txttipus;public javax.swing.JLabel txtusuari;// End of variables declaration}3- formulari: Formulari dels productes
 36. 36. Codi del formulari:package presentacio;import java.awt.Image;import java.awt.Toolkit;import java.net.URL;import java.sql.SQLException;import java.util.ArrayList;import java.util.List;import java.util.logging.Level;import java.util.logging.Logger;import javax.swing.Icon;import javax.swing.ImageIcon;import javax.swing.JLabel;import javax.swing.JOptionPane;import javax.swing.table.DefaultTableModel;import negoci.Client;import negoci.Producte;import negoci.login;import org.hibernate.classic.Session;import persistencia.HibernateUtil;/***
 37. 37. * @author Administrador*/public class FormProducte extends javax.swing.JFrame {static public Client client = FormClient.client1;static public Client client1 = client;static public Producte producte = new Producte();static public List<Producte> lista = new ArrayList<>();static public List<Producte> lista1 = new ArrayList<>();private login permisosClient;private String nomusuari;private String tipususuari;private String rutafoto = "fotosproductes/";/*** Creates new form FormProducte*/public FormProducte(login permisos,String nomusuari, String tipususuari) {permisosClient = permisos;this.nomusuari = nomusuari;this.tipususuari = tipususuari;initComponents();inicialitzaform();btneliminar.setEnabled(false);}public FormProducte() {this.setTitle("Formulari producte");initComponents();inicialitzaform();btneliminar.setEnabled(false);}public void inicialitzaform (){setResizable(false);setSize(700, 550);setLocationRelativeTo(null);cargarTabla();setVisible(true);}public void cargarTabla(){DefaultTableModel modelo = new DefaultTableModel(){@Overridepublic Class getColumnClass(int columnIndex) {if (columnIndex == 5 ) {return Boolean.class;}else {return super.getColumnClass (columnIndex);}}public boolean isCellEditable (int row, int column) {if(column==5){return true;}return false;}};Session st = HibernateUtil.getSessionFactory().openSession();lista = (List<Producte>)st.createQuery("From Producte").list();
 38. 38. modelo.addColumn("id");modelo.addColumn("codi");modelo.addColumn("nom");modelo.addColumn("preu");modelo.addColumn("foto");modelo.addColumn("compra");modelo.setRowCount(lista.size());int i = 0;for(Producte x : lista){modelo.setValueAt(x.getId(), i, 0);modelo.setValueAt(x.getCodi(), i, 1);modelo.setValueAt(x.getNom(), i, 2);modelo.setValueAt(x.getPreu(), i, 3);modelo.setValueAt(x.getFoto(), i, 4);if (lista1.isEmpty()){modelo.setValueAt(x.isCompra(), i, 5);}else{for (Producte y : lista1){if(x.getCodi() == null ? y.getCodi() == null : x.getCodi().equals(y.getCodi())){modelo.setValueAt(true, i, 5);}}}i++;}this.tblproductes.setModel(modelo);tblproductes.getColumnModel().getColumn(0).setMaxWidth(0);tblproductes.getColumnModel().getColumn(0).setMinWidth(0);tblproductes.getColumnModel().getColumn(0).setPreferredWidth(0);tblproductes.getColumnModel().getColumn(0).setResizable(false);st.close();}public void cargarPermisos(login permisos, String nomusuari, String tipususuari) throws SQLException{FormClient obj = new FormClient();obj.txtusuari.setText(nomusuari);this.nomusuari = nomusuari;this.tipususuari = tipususuari;permisosClient = permisos;if ("administrador".equals(tipususuari)){btnafegir.setVisible(true);btneliminar.setVisible(true);}else{btnafegir.setVisible(false);btneliminar.setVisible(false);txtcodi.setVisible(false);txtfoto.setVisible(false);txtnom.setVisible(false);txtpreu.setVisible(false);lblcodi.setVisible(false);lblfoto.setVisible(false);lblnom.setVisible(false);lblpreu.setVisible(false);}}public void eliminaProducte(){int fila = tblproductes.getSelectedRow();Session sesion = HibernateUtil.getSessionFactory().openSession();
 39. 39. sesion.beginTransaction();System.out.println(fila);Producte obj=null;int id =(Integer) tblproductes.getValueAt(fila, 0);obj = (Producte) sesion.get(Producte.class, id);sesion.delete(obj);sesion.getTransaction().commit();sesion.close();cargarTabla();}public void limpia (){txtcodi.setText("");txtnom.setText("");txtpreu.setText("");txtfoto.setText("");}public void afegirproducte(){producte.setCodi(txtcodi.getText());producte.setNom(txtnom.getText());producte.setFoto(txtfoto.getText());producte.setPreu(Float.parseFloat(txtpreu.getText()));producte.setCompra(false);}public void rellenavalors(){Producte obj = new Producte();int columna=1;int fila = this.tblproductes.getSelectedRow(); //fila seleccionadatxtcodi.setText(tblproductes.getValueAt(fila, columna++).toString());txtnom.setText(tblproductes.getValueAt(fila, columna++).toString());txtpreu.setText(tblproductes.getValueAt(fila, columna++).toString());txtfoto.setText(tblproductes.getValueAt(fila, columna++).toString());}/*** This method is called from within the constructor to initialize the form.* WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always* regenerated by the Form Editor.*/@SuppressWarnings("unchecked")// <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">private void initComponents() {jPanel1 = new javax.swing.JPanel();btnatras = new javax.swing.JButton();btnseguent = new javax.swing.JButton();jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();tblproductes = new javax.swing.JTable();btneliminar = new javax.swing.JButton();btnafegir = new javax.swing.JButton();lblcodi = new javax.swing.JLabel();lblnom = new javax.swing.JLabel();lblpreu = new javax.swing.JLabel();lblfoto = new javax.swing.JLabel();txtcodi = new javax.swing.JTextField();txtnom = new javax.swing.JTextField();txtpreu = new javax.swing.JTextField();txtfoto = new javax.swing.JTextField();lblimagen = new javax.swing.JLabel();setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);btnatras.setText("atras");btnatras.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {btnatrasActionPerformed(evt);
 40. 40. }});btnseguent.setText("seguent");btnseguent.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {btnseguentActionPerformed(evt);}});tblproductes.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(new Object [][] {{null, null, null, null},{null, null, null, null},{null, null, null, null},{null, null, null, null}},new String [] {"Title 1", "Title 2", "Title 3", "Title 4"}));tblproductes.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {tblproductesMouseClicked(evt);}});jScrollPane1.setViewportView(tblproductes);btneliminar.setText("Eliminar");btneliminar.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {btneliminarActionPerformed(evt);}});btnafegir.setText("Afegir");btnafegir.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {btnafegirActionPerformed(evt);}});lblcodi.setText("Codi: ");lblnom.setText("Nom: ");lblpreu.setText("Preu: ");lblfoto.setText("Foto: ");javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);jPanel1Layout.setHorizontalGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING).addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING,javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 0, Short.MAX_VALUE).addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup().addContainerGap().addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING).addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup().addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING).addComponent(lblpreu).addComponent(lblnom).addComponent(lblcodi)).addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED).addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, false).addComponent(txtpreu, javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING,javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 300, Short.MAX_VALUE).addComponent(txtnom, javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING).addComponent(txtcodi, javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)))
 41. 41. .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup().addComponent(lblfoto).addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED).addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING).addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup().addComponent(btneliminar).addGap(73, 73, 73).addComponent(btnafegir)).addComponent(txtfoto, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 300,javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))).addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING).addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup().addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED,javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE).addComponent(btnatras).addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED).addComponent(btnseguent).addContainerGap()).addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup().addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED).addComponent(lblimagen, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE).addGap(27, 27, 27)))));jPanel1Layout.setVerticalGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING).addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup().addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 189,javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE).addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING).addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup().addGap(9, 9, 9).addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE).addComponent(btnatras).addComponent(btnseguent)).addGap(18, 18, 18).addComponent(lblimagen, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 207,javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)).addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup().addGap(18, 18, 18).addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE).addComponent(lblcodi).addComponent(txtcodi, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)).addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED).addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE).addComponent(lblnom).addComponent(txtnom, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)).addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED).addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE).addComponent(lblpreu).addComponent(txtpreu, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)).addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED).addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE).addComponent(lblfoto).addComponent(txtfoto, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)).addGap(18, 18, 18).addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE).addComponent(btneliminar).addComponent(btnafegir)))).addGap(0, 11, Short.MAX_VALUE)));javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());getContentPane().setLayout(layout);layout.setHorizontalGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
 42. 42. .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,Short.MAX_VALUE));layout.setVerticalGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING).addGroup(layout.createSequentialGroup().addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE).addGap(0, 0, Short.MAX_VALUE)));pack();}// </editor-fold>private void btnafegirActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {afegirproducte();Session sesion = HibernateUtil.getSessionFactory().openSession();sesion.beginTransaction();sesion.save(producte);sesion.getTransaction().commit();sesion.close();limpia();cargarTabla();}private void btneliminarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {if (JOptionPane.showConfirmDialog(rootPane, "¿Desea realmente borrar el producto?","Borrar producto", JOptionPane.YES_NO_OPTION) == JOptionPane.YES_OPTION)eliminaProducte();}private void tblproductesMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {btneliminar.setEnabled(true);Producte obj = new Producte();int fila = this.tblproductes.getSelectedRow(); //fila seleccionadaString foto = tblproductes.getValueAt(fila, 4).toString();ImageIcon fot = new ImageIcon(rutafoto+foto+".jpg");Icon icono = new ImageIcon(fot.getImage().getScaledInstance(lblimagen.getWidth(), lblimagen.getHeight(),Image.SCALE_DEFAULT));lblimagen.setIcon(icono);this.repaint();}private void btnseguentActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {lista1.clear();for (int i=0; i<lista.size();i++)if (tblproductes.getValueAt(i, 5)==true){lista1.add(lista.get(i));}FormResumen obj = new FormResumen(permisosClient, nomusuari, tipususuari);this.setVisible(false);obj.setVisible(true);}private void btnatrasActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {dispose();FormClient obj = new FormClient();try {obj.txtusuari.setText(nomusuari);obj.txttipus.setText(tipususuari);obj.cargarPermisos(permisosClient, nomusuari, tipususuari);} catch (SQLException ex) {Logger.getLogger(FormProducte.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);}obj.setVisible(true);}
 43. 43. /*** @param args the command line arguments*/public static void main(String args[]) {/* Set the Nimbus look and feel *///<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">/* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.* For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html*/try {for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {if ("Nimbus".equals(info.getName())) {javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());break;}}} catch (ClassNotFoundException ex) {java.util.logging.Logger.getLogger(FormProducte.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);} catch (InstantiationException ex) {java.util.logging.Logger.getLogger(FormProducte.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);} catch (IllegalAccessException ex) {java.util.logging.Logger.getLogger(FormProducte.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);} catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {java.util.logging.Logger.getLogger(FormProducte.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);}//</editor-fold>/* Create and display the form */java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {public void run() {new FormProducte().setVisible(true);}});}// Variables declaration - do not modifyprivate javax.swing.JButton btnafegir;private javax.swing.JButton btnatras;private javax.swing.JButton btneliminar;private javax.swing.JButton btnseguent;private javax.swing.JPanel jPanel1;private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;private javax.swing.JLabel lblcodi;private javax.swing.JLabel lblfoto;private javax.swing.JLabel lblimagen;private javax.swing.JLabel lblnom;private javax.swing.JLabel lblpreu;private javax.swing.JTable tblproductes;private javax.swing.JTextField txtcodi;private javax.swing.JTextField txtfoto;private javax.swing.JTextField txtnom;private javax.swing.JTextField txtpreu;// End of variables declaration}4- formulari: Formulari resum
 44. 44. Codi:package presentacio;import Funcions.CrearPDF;import java.sql.SQLException;import java.text.DecimalFormat;import java.util.List;import java.util.logging.Level;import java.util.logging.Logger;import javax.swing.JOptionPane;import javax.swing.table.DefaultTableModel;import negoci.Client;import negoci.Producte;import negoci.login;import org.hibernate.classic.Session;import persistencia.HibernateUtil;/**** @author Administrador*/public class FormResumen extends javax.swing.JFrame {static public Client client = FormProducte.client1;List<Producte> lista = FormProducte.lista1;private login permisosClient;private String nomusuari;private String tipususuari;double IVA, hora = 10.5, preutotal,suma;/*** Creates new form FormResumen*/public FormResumen(login permisos,String nomusuari, String tipususuari) {initComponents();this.setTitle("Formulari resum");inicialitzaform();recuperarclient();cargarTabla();minimproductes();
 45. 45. permisosClient = permisos;this.nomusuari = nomusuari;this.tipususuari = tipususuari;}public FormResumen() {initComponents();inicialitzaform();recuperarclient();cargarTabla();minimproductes();}public void inicialitzaform (){setResizable(false);setSize(700, 550);setLocationRelativeTo(null);setVisible(true);}public void minimproductes(){if (lista.isEmpty()){btnfinalitzar.setEnabled(false);btnCrearPDF.setEnabled(false);lbldescripcio.setText("Has de seleccionar minim un producte");}else{btnfinalitzar.setEnabled(true);btnCrearPDF.setEnabled(true);mostrarpreu();}}public void mostrarpreu (){suma = 0;for(Producte x : lista){suma=x.getPreu() + suma;}Producte obj = new Producte();lbldescripcio.setText("Preu total: " +obj.Redondear(suma)+"€");IVA = suma * 16 / 100;preutotal = IVA + hora + suma;}public void recuperarclient(){txtresum.setText("t"+"t"+"DADES DEL CLIENT n n");txtresum.append("NOM: ");txtresum.append(client.getNom()+"n");txtresum.append("COGNOMS: ");txtresum.append(client.getCognom()+"n");txtresum.append("DNI: ");txtresum.append(client.getDni()+"n");txtresum.append("DIRECCIO: ");txtresum.append(client.getAdreça()+"n");txtresum.append("NOM DEL NODE: ");txtresum.append(client.getNomnode()+"n");txtresum.append("NUMERO DE COMPTE: ");txtresum.append(client.getNumcompte()+"n");txtresum.append("CUOTA MENSUAL: ");txtresum.append(client.getCuotamensual()+"n");txtresum.append("EMAIL: ");txtresum.append(client.getEmail()+"n");txtresum.append("TELEFON: ");txtresum.append(client.getTelefon()+"n");}public void cargarTabla(){DefaultTableModel modelo = new DefaultTableModel(){
 46. 46. public boolean isCellEditable (int row, int column) {return false;}};Producte producte = new Producte();modelo.addColumn("codi");modelo.addColumn("nom");modelo.addColumn("preu");modelo.setRowCount(lista.size());int i = 0;for(Producte x : lista){modelo.setValueAt(x.getCodi(), i, 0);modelo.setValueAt(x.getNom(), i, 1);modelo.setValueAt(x.getPreu(), i, 2);i++;}this.tblresum.setModel(modelo);}public void guardarproductes(){for (Producte x : lista){client.afegirclient(x);}Session sesion = HibernateUtil.getSessionFactory().openSession();sesion.beginTransaction();sesion.save(client);sesion.getTransaction().commit();sesion.close();}/*** This method is called from within the constructor to initialize the form.* WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always* regenerated by the Form Editor.*/@SuppressWarnings("unchecked")// <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">private void initComponents() {jPanel1 = new javax.swing.JPanel();btnatras = new javax.swing.JButton();btnfinalitzar = new javax.swing.JButton();jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();tblresum = new javax.swing.JTable();jScrollPane2 = new javax.swing.JScrollPane();txtresum = new javax.swing.JTextArea();lbldescripcio = new javax.swing.JLabel();btnCrearPDF = new javax.swing.JButton();setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);btnatras.setText("Atras");btnatras.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {btnatrasActionPerformed(evt);}});btnfinalitzar.setText("Finalitzar");btnfinalitzar.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {btnfinalitzarActionPerformed(evt);}});tblresum.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
 47. 47. new Object [][] {{null, null, null, null},{null, null, null, null},{null, null, null, null},{null, null, null, null}},new String [] {"Title 1", "Title 2", "Title 3", "Title 4"}));jScrollPane1.setViewportView(tblresum);txtresum.setColumns(20);txtresum.setRows(5);jScrollPane2.setViewportView(txtresum);lbldescripcio.setFont(new java.awt.Font("Times New Roman", 1, 20)); // NOI18Nlbldescripcio.setForeground(new java.awt.Color(204, 0, 0));btnCrearPDF.setText("Pressupost");btnCrearPDF.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {btnCrearPDFActionPerformed(evt);}});javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);jPanel1Layout.setHorizontalGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING).addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING).addComponent(jScrollPane2, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING).addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup().addContainerGap().addComponent(btnCrearPDF).addGap(27, 27, 27).addComponent(lbldescripcio, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE).addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED).addComponent(btnatras).addGap(18, 18, 18).addComponent(btnfinalitzar).addGap(14, 14, 14)));jPanel1Layout.setVerticalGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING).addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup().addComponent(jScrollPane2, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 140, Short.MAX_VALUE).addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED).addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 98,javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE).addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING).addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup().addGap(37, 37, 37).addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE).addComponent(btnatras).addComponent(btnfinalitzar).addComponent(btnCrearPDF))).addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup().addGap(18, 18, 18).addComponent(lbldescripcio, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 20,javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))).addGap(18, 18, 18)));javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());getContentPane().setLayout(layout);layout.setHorizontalGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING).addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
 48. 48. Short.MAX_VALUE));layout.setVerticalGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING).addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,Short.MAX_VALUE));pack();}// </editor-fold>private void btnatrasActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {try {FormProducte obj = new FormProducte();obj.cargarPermisos(permisosClient, nomusuari, tipususuari);this.setVisible(false);obj.inicialitzaform();obj.setVisible(true);} catch (SQLException ex) {Logger.getLogger(FormResumen.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);}}private void btnfinalitzarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {CrearPDF obj = new CrearPDF();Producte pro = new Producte();int factura = JOptionPane.showConfirmDialog(null, "Desea crear factura","sortir",JOptionPane.YES_NO_OPTION);if ( factura == 0) {//arrodonim els valors a dos decimals com a moltString preu = String.valueOf(pro.Redondear(preutotal));String iva = String.valueOf(pro.Redondear(IVA));String hores = String.valueOf(pro.Redondear(hora));String Total = String.valueOf(pro.Redondear(suma));obj.crear_PDF("Factura", "Sergi Subirats Cugat", "Factura", "","Nom: "+client.getNom()+"n"+"Cognoms: "+client.getCognom()+"n"+"DNI: "+client.getDni()+"n"+"Adreça: "+client.getAdreça()+"n"+"Nom del node: "+client.getNomnode()+"n"+"Numero de compte: "+client.getNumcompte()+"n"+"Cuota mensual: "+client.getCuotamensual()+"n"+"Telefon: "+client.getTelefon()+"n"+"Email: "+client.getEmail()+"n","Total: "+preu+"€","FACTURA"+"n n","Import IVA: "+iva+"€","Preu/hora: "+hores+"€","Import Total : "+Total+"€","NOTA: Aqui falta suma el import del cabletjat segons els metros gastats");}int eleccion = JOptionPane.showConfirmDialog(null, "Desea Guardar los datos ifinalizar?","sortir",JOptionPane.YES_NO_OPTION);if ( eleccion == 0) {guardarproductes();System.exit(0);}}private void btnCrearPDFActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {CrearPDF obj = new CrearPDF();Producte pro = new Producte();//arrodonim els valors a dos decimals com a moltString preu = String.valueOf(pro.Redondear(preutotal));String iva = String.valueOf(pro.Redondear(IVA));String hores = String.valueOf(pro.Redondear(hora));
 49. 49. String Total = String.valueOf(pro.Redondear(suma));obj.crear_PDF("Presupost", "Sergi Subirats Cugat", "Presupost", "","Nom: "+client.getNom()+"n"+"Cognoms: "+client.getCognom()+"n"+"DNI: "+client.getDni()+"n"+"Adreça: "+client.getAdreça()+"n"+"Nom del node: "+client.getNomnode()+"n"+"Numero de compte: "+client.getNumcompte()+"n"+"Cuota mensual: "+client.getCuotamensual()+"n"+"Telefon: "+client.getTelefon()+"n"+"Email: "+client.getEmail()+"n","Total: "+preu+"€","PRESUPOST"+"n n","Import IVA: "+iva+"€","Preu/hora: "+hores+"€","Import Total : "+Total+"€","NOTA: Aqui falta suma el import del cabletjat segons els metros gastats");}/*** @param args the command line arguments*/public static void main(String args[]) {/* Set the Nimbus look and feel *///<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">/* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.* For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html*/try {for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {if ("Nimbus".equals(info.getName())) {javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());break;}}} catch (ClassNotFoundException ex) {java.util.logging.Logger.getLogger(FormResumen.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);} catch (InstantiationException ex) {java.util.logging.Logger.getLogger(FormResumen.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);} catch (IllegalAccessException ex) {java.util.logging.Logger.getLogger(FormResumen.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);} catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {java.util.logging.Logger.getLogger(FormResumen.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);}//</editor-fold>/* Create and display the form */java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {public void run() {new FormResumen().setVisible(true);}});}// Variables declaration - do not modifyprivate javax.swing.JButton btnCrearPDF;private javax.swing.JButton btnatras;private javax.swing.JButton btnfinalitzar;private javax.swing.JPanel jPanel1;private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;private javax.swing.JScrollPane jScrollPane2;private javax.swing.JLabel lbldescripcio;private javax.swing.JTable tblresum;private javax.swing.JTextArea txtresum;// End of variables declaration}5- formulari: Formulari per enviar correus
 50. 50. codi:package presentacio;import java.util.ArrayList;import negoci.Client;import negoci.Usuari;import negoci.login;public class FormEmail extends javax.swing.JFrame {Funcions.Email mail = new Funcions.Email();/** Creates new form interfaz */public FormEmail() {initComponents();this.setTitle("Enviar Correo");inicialitzaform();}public void inicialitzaform (){setResizable(false);setSize(470, 400);setLocationRelativeTo(null);cargarbox();}private void cargarbox (){Client prova = new Client();ArrayList<Client> lista = prova.recuperarclient();for (int x=0;x<lista.size();x++){cmbusuari.addItem(lista.get(x).getEmail());}}public void cargarpara(){String prova = cmbusuari.getSelectedItem().toString();if (txtTO.getText().equals("")){txtTO.setText(prova);}if (txtTO.getText().contains(prova)){
 51. 51. }else{txtTO.setText(txtTO.getText()+", "+prova);}if (chbtodos.isSelected()==true){Client client = new Client();ArrayList<Client> lista = client.recuperarclient();for (int x=0;x<lista.size();x++){if (txtTO.getText().equals("")){txtTO.setText(lista.get(x).getEmail());}if (txtTO.getText().contains(lista.get(x).getEmail())){}else{txtTO.setText(txtTO.getText()+", "+(lista.get(x).getEmail()));}}}}/** This method is called from within the constructor to* initialize the form.* WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is* always regenerated by the Form Editor.*/@SuppressWarnings("unchecked")// <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">private void initComponents() {java.awt.GridBagConstraints gridBagConstraints;jPanel1 = new javax.swing.JPanel();jLabel1 = new javax.swing.JLabel();jLabel2 = new javax.swing.JLabel();jLabel3 = new javax.swing.JLabel();txtFROM = new javax.swing.JTextField();txtTO = new javax.swing.JTextField();txtSUBJECT = new javax.swing.JTextField();jLabel4 = new javax.swing.JLabel();txtPWD = new javax.swing.JPasswordField();jPanel2 = new javax.swing.JPanel();jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();txtMESSAGE = new javax.swing.JTextArea();cmdSEND = new javax.swing.JButton();cmbusuari = new javax.swing.JComboBox();btninsertar = new javax.swing.JButton();chbtodos = new javax.swing.JCheckBox();jPanel1.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createEtchedBorder());jPanel1.setLayout(new java.awt.GridBagLayout());jLabel1.setText("De :");jLabel1.setAlignmentY(1.0F);jPanel1.add(jLabel1, new java.awt.GridBagConstraints());jLabel2.setText("Para :");gridBagConstraints = new java.awt.GridBagConstraints();gridBagConstraints.gridx = 0;gridBagConstraints.gridy = 1;gridBagConstraints.anchor = java.awt.GridBagConstraints.NORTHWEST;gridBagConstraints.insets = new java.awt.Insets(5, 5, 5, 5);jPanel1.add(jLabel2, gridBagConstraints);jLabel3.setText("Asunto :");gridBagConstraints = new java.awt.GridBagConstraints();gridBagConstraints.gridx = 0;gridBagConstraints.gridy = 2;gridBagConstraints.anchor = java.awt.GridBagConstraints.NORTHWEST;gridBagConstraints.insets = new java.awt.Insets(5, 5, 5, 5);jPanel1.add(jLabel3, gridBagConstraints);
 52. 52. txtFROM.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(160, 28));gridBagConstraints = new java.awt.GridBagConstraints();gridBagConstraints.gridx = 1;gridBagConstraints.gridy = 0;gridBagConstraints.anchor = java.awt.GridBagConstraints.NORTHWEST;gridBagConstraints.insets = new java.awt.Insets(5, 0, 5, 10);jPanel1.add(txtFROM, gridBagConstraints);txtTO.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(390, 28));gridBagConstraints = new java.awt.GridBagConstraints();gridBagConstraints.gridx = 1;gridBagConstraints.gridy = 1;gridBagConstraints.gridwidth = 3;gridBagConstraints.anchor = java.awt.GridBagConstraints.NORTHWEST;gridBagConstraints.insets = new java.awt.Insets(5, 0, 5, 5);jPanel1.add(txtTO, gridBagConstraints);txtSUBJECT.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(390, 28));gridBagConstraints = new java.awt.GridBagConstraints();gridBagConstraints.gridx = 1;gridBagConstraints.gridy = 2;gridBagConstraints.gridwidth = 3;gridBagConstraints.anchor = java.awt.GridBagConstraints.NORTHWEST;gridBagConstraints.insets = new java.awt.Insets(5, 0, 5, 5);jPanel1.add(txtSUBJECT, gridBagConstraints);jLabel4.setText("Password :");jPanel1.add(jLabel4, new java.awt.GridBagConstraints());txtPWD.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(153, 28));jPanel1.add(txtPWD, new java.awt.GridBagConstraints());jPanel2.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createEtchedBorder());txtMESSAGE.setColumns(20);txtMESSAGE.setRows(5);jScrollPane1.setViewportView(txtMESSAGE);javax.swing.GroupLayout jPanel2Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel2);jPanel2.setLayout(jPanel2Layout);jPanel2Layout.setHorizontalGroup(jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING).addGroup(jPanel2Layout.createSequentialGroup().addContainerGap().addComponent(jScrollPane1).addContainerGap()));jPanel2Layout.setVerticalGroup(jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING).addGroup(jPanel2Layout.createSequentialGroup().addContainerGap().addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE).addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)));cmdSEND.setText("Enviar");cmdSEND.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {cmdSENDActionPerformed(evt);}});btninsertar.setText("Insertar");btninsertar.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {btninsertarActionPerformed(evt);}});
 53. 53. chbtodos.setText("Tots");javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());getContentPane().setLayout(layout);layout.setHorizontalGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING).addGroup(layout.createSequentialGroup().addContainerGap().addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING).addComponent(jPanel2, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE).addGroup(layout.createSequentialGroup().addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE).addGap(0, 0, Short.MAX_VALUE)).addGroup(layout.createSequentialGroup().addComponent(cmdSEND).addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED).addComponent(chbtodos).addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED).addComponent(cmbusuari, 0, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE).addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED).addComponent(btninsertar))).addContainerGap()));layout.setVerticalGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING).addGroup(layout.createSequentialGroup().addContainerGap().addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 124,javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE).addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED).addComponent(jPanel2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE).addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED).addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE).addComponent(cmdSEND).addComponent(cmbusuari, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE).addComponent(btninsertar).addComponent(chbtodos)).addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)));pack();}// </editor-fold>private void cmdSENDActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {mail.setFrom( this.txtFROM.getText() );mail.setPassword( this.txtPWD.getPassword() );mail.setTo( this.txtTO.getText() );mail.setSubject( this.txtSUBJECT.getText() );mail.setMessage( this.txtMESSAGE.getText() );mail.SEND();dispose();}private void btninsertarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {cargarpara();chbtodos.setSelected(false);}/*** @param args the command line arguments*/public static void main(String args[]) {java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {public void run() {
 54. 54. new FormEmail().setVisible(true);}});}// Variables declaration - do not modifyprivate javax.swing.JButton btninsertar;private javax.swing.JCheckBox chbtodos;private javax.swing.JComboBox cmbusuari;private javax.swing.JButton cmdSEND;private javax.swing.JLabel jLabel1;private javax.swing.JLabel jLabel2;private javax.swing.JLabel jLabel3;private javax.swing.JLabel jLabel4;private javax.swing.JPanel jPanel1;private javax.swing.JPanel jPanel2;private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;private javax.swing.JTextField txtFROM;private javax.swing.JTextArea txtMESSAGE;private javax.swing.JPasswordField txtPWD;private javax.swing.JTextField txtSUBJECT;private javax.swing.JTextField txtTO;// End of variables declaration}

×