Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Planes Manejo de Fincas

4,596 views

Published on

Presentación sobre planes de manejo de fincas como Tecnología para el Desarrollo Humano. Ingeniería Sin Fronteras Galicia.

Published in: Technology, Business
 • buenos trabajos que mejorar el conocimiento del ser humano
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Planes Manejo de Fincas

 1. 1. 22 de Xullo de 2009 TECNOLOXÍAS PARA O DESENVOLVEMENTO HUMANO: OS PLANS DE MANEXO DE FINCA
 2. 2. Índice - A Ordenación Territorial como o marco dun desenvolvemento sustentable. - Plans de Manexo de Fincas (PMF). Conceptos básicos. - O proceso de elaboración dos Plans de Manexo de Fincas. - Perigos e riscos da ferramenta. - Exemplos de Plans de Manexo de Fincas e actuacións propostas neles. - Conclusións: Plans de Manexo de Fincas e Tecnoloxías para o Desenvolvemento Humano.
 3. 3. <ul><ul><li>A Ordenación </li></ul></ul><ul><ul><li>Territorial </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: conceptos </li></ul></ul><ul><ul><li>básicos. </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: elaboración </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: perigos e </li></ul></ul><ul><ul><li>riscos </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: exemplos </li></ul></ul><ul><ul><li>Conclusións </li></ul></ul>O concepto Zona protegida Forestal
 4. 4. Unidades territoriais <ul><li>-CARACTERÍSTICAS MÁIS HOMOXÉNEAS TANTO NO ASPECTO DO </li></ul><ul><li>MEDIO FÍSICO COMO DO SOCIO-ECONÓMICO. </li></ul><ul><li>- AS CUNCAS HIDROGRÁFICAS ADOITAN TER EN COMÚN MOITOS </li></ul><ul><li>PROBLEMAS DE XESTIÓN, COMO COMPETENCIA ENTRE USOS DE AUGA, </li></ul><ul><li>DE DEFORESTACIÓN NA PARTE ALTA, LUMES, ETC.) QUE NON ENTENDEN </li></ul><ul><li>DE LÍMITES ADMINISTRATIVOS, </li></ul><ul><li>- AXEITADAS ESPECIALMENTE EN ZONAS DE TOPOGRAFÍA ABRUPTA </li></ul>QUÉ E UNA CUNCA HIDROGRÁFICA? <ul><ul><li>A Ordenación </li></ul></ul><ul><ul><li>Territorial </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: conceptos </li></ul></ul><ul><ul><li>básicos. </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: elaboración </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: perigos e </li></ul></ul><ul><ul><li>riscos </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: exemplos </li></ul></ul><ul><ul><li>Conclusións </li></ul></ul>É o conxunto de territorios que drenan o auga cara un mesmo cauce. Según a escala coa que se traballe, pode haber desde os grandes ríos, subdividindo até as máis pequenas “ quebradas”, que terán a súa propia microcunca. Os límites veñen determinados polos “parte-aguas” ou divisorias de augas.
 5. 5. Parte-augas ou divisoria PARTE ALTA DA CUNCA MICROCUNCA 1 MICROCUNCA 2 MICROCUNCA 3
 6. 6. <ul><li>METODOLOXÍA APL ICABLE TAMÉN AOS PLANS DE MA NEXO DE F INCA, A OUTRA ESCALA </li></ul>
 7. 8. Definición, outras denominacións <ul><li>Ferramenta para adecuar a capacidade dunha explotación ou unidade territorial de xestión ás necesidades da poboación que depende da mesma, sen mermar as posibilidades do resto da poboación nese intre ou no futuro. </li></ul><ul><li>Plans de manexo integrado de fincas, plans de explotación de fincas, plans de ordenación de fincas, </li></ul><ul><ul><li>A Ordenación </li></ul></ul><ul><ul><li>Territorial </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: conceptos </li></ul></ul><ul><ul><li>básicos. </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: elaboración </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: perigos e </li></ul></ul><ul><ul><li>riscos </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: exemplos </li></ul></ul><ul><ul><li>Conclusións </li></ul></ul>
 8. 9. Enfoques e principios <ul><li>Como ordenar a casa ou despacho compartido </li></ul><ul><li>Punto de encontro dos enfoques territoriais de arriba-abaixo e de abaixo-arriba (top-down, bottom-up), como xeito de concretar os plans de ordenación nas unidades máis pequenas de xestión (xestión é distinto de tenza) </li></ul><ul><li>enfoque de cunca hidrográfica, DDR. </li></ul><ul><li>A vivenda é parte da finca, con tódolos seus servizos básicos </li></ul><ul><li>Ferramenta de e para a unidade de xestión </li></ul><ul><li>Planificación a medio prazo, non só cortopracista </li></ul><ul><li>Solución da problemática tamén a corto prazo (cultivos tradicionais, culturais)‏ </li></ul><ul><ul><li>A Ordenación </li></ul></ul><ul><ul><li>Territorial </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: conceptos </li></ul></ul><ul><ul><li>básicos. </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: elaboración </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: perigos e </li></ul></ul><ul><ul><li>riscos </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: exemplos </li></ul></ul><ul><ul><li>Conclusións </li></ul></ul>
 9. 10. Enfoques e principios Desenvolvemento Sostible PRODUCIÓN (ECONÓMICA TRADICIONAL ECOLOXIA CULTURA <ul><ul><li>A Ordenación </li></ul></ul><ul><ul><li>Territorial </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: conceptos </li></ul></ul><ul><ul><li>básicos. </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: elaboración </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: perigos e </li></ul></ul><ul><ul><li>riscos </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: exemplos </li></ul></ul><ul><ul><li>Conclusións </li></ul></ul>Internalización de servizos
 10. 11. Lume incontrolado <ul><ul><li>A Ordenación </li></ul></ul><ul><ul><li>Territorial </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: conceptos </li></ul></ul><ul><ul><li>básicos. </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: elaboración </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: perigos e </li></ul></ul><ul><ul><li>riscos </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: exemplos </li></ul></ul><ul><ul><li>Conclusións </li></ul></ul>
 11. 12. Avance da fronteira agrícola <ul><ul><li>A Ordenación </li></ul></ul><ul><ul><li>Territorial </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: conceptos </li></ul></ul><ul><ul><li>básicos. </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: elaboración </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: perigos e </li></ul></ul><ul><ul><li>riscos </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: exemplos </li></ul></ul><ul><ul><li>Conclusións </li></ul></ul>
 12. 13. Mal uso do recurso auga <ul><ul><li>A Ordenación </li></ul></ul><ul><ul><li>Territorial </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: conceptos </li></ul></ul><ul><ul><li>básicos. </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: elaboración </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: perigos e </li></ul></ul><ul><ul><li>riscos </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: exemplos </li></ul></ul><ul><ul><li>Conclusións </li></ul></ul>
 13. 14. Desastres naturais <ul><ul><li>A Ordenación </li></ul></ul><ul><ul><li>Territorial </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: conceptos </li></ul></ul><ul><ul><li>básicos. </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: elaboración </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: perigos e </li></ul></ul><ul><ul><li>riscos </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: exemplos </li></ul></ul><ul><ul><li>Conclusións </li></ul></ul>
 14. 15. Sobrepastoreo <ul><ul><li>A Ordenación </li></ul></ul><ul><ul><li>Territorial </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: conceptos </li></ul></ul><ul><ul><li>básicos. </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: elaboración </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: perigos e </li></ul></ul><ul><ul><li>riscos </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: exemplos </li></ul></ul><ul><ul><li>Conclusións </li></ul></ul>
 15. 16. Mal uso de agroquímicos <ul><ul><li>A Ordenación </li></ul></ul><ul><ul><li>Territorial </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: conceptos </li></ul></ul><ul><ul><li>básicos. </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: elaboración </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: perigos e </li></ul></ul><ul><ul><li>riscos </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: exemplos </li></ul></ul><ul><ul><li>Conclusións </li></ul></ul>
 16. 17. Mala xestión de resíduos a tódolos niveis <ul><ul><li>A Ordenación </li></ul></ul><ul><ul><li>Territorial </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: conceptos </li></ul></ul><ul><ul><li>básicos. </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: elaboración </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: perigos e </li></ul></ul><ul><ul><li>riscos </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: exemplos </li></ul></ul><ul><ul><li>Conclusións </li></ul></ul>
 17. 18. A finca <ul><ul><li>A Ordenación </li></ul></ul><ul><ul><li>Territorial </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: conceptos </li></ul></ul><ul><ul><li>básicos. </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: elaboración </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: perigos e </li></ul></ul><ul><ul><li>riscos </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: exemplos </li></ul></ul><ul><ul><li>Conclusións </li></ul></ul>
 18. 23. <ul><ul><li>A Ordenación </li></ul></ul><ul><ul><li>Territorial </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: conceptos </li></ul></ul><ul><ul><li>básicos. </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: elaboración </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: perigos e </li></ul></ul><ul><ul><li>riscos </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: exemplos </li></ul></ul><ul><ul><li>Conclusións </li></ul></ul>
 19. 26. A finca <ul><ul><li>A Ordenación </li></ul></ul><ul><ul><li>Territorial </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: conceptos </li></ul></ul><ul><ul><li>básicos. </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: elaboración </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: perigos e </li></ul></ul><ul><ul><li>riscos </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: exemplos </li></ul></ul><ul><ul><li>Conclusións </li></ul></ul>
 20. 27. A finca <ul><ul><li>A Ordenación </li></ul></ul><ul><ul><li>Territorial </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: conceptos </li></ul></ul><ul><ul><li>básicos. </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: elaboración </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: perigos e </li></ul></ul><ul><ul><li>riscos </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: exemplos </li></ul></ul><ul><ul><li>Conclusións </li></ul></ul>
 21. 28. <ul><ul><li>A Ordenación </li></ul></ul><ul><ul><li>Territorial </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: conceptos </li></ul></ul><ul><ul><li>básicos. </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: elaboración </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: perigos e </li></ul></ul><ul><ul><li>riscos </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: exemplos </li></ul></ul><ul><ul><li>Conclusións </li></ul></ul>A finca
 22. 30. Aspectos transversais <ul><ul><li>A Ordenación </li></ul></ul><ul><ul><li>Territorial </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: conceptos </li></ul></ul><ul><ul><li>básicos. </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: elaboración </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: perigos e </li></ul></ul><ul><ul><li>riscos </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: exemplos </li></ul></ul><ul><ul><li>Conclusións </li></ul></ul>ENFOQUE DE DEREITOS HUMANOS ENFOQUE DE EQUIDADE DE XÉNERO ENFOQUE AMBIENTAL ENFOQUE FAMILIAR E INTERXENERACIONAL BUSCA DE CAUSAS PROFUNDAS E DIVULGACIÓN DE PROBLEMÁTICA, EPD INVESTIGACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO E DIFUSIÓN DE LECCIÓNS APRENDIDAS (p.e. campesiño a campesiño)‏
 23. 31. Metodoloxía <ul><ul><li>A Ordenación </li></ul></ul><ul><ul><li>Territorial </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: conceptos </li></ul></ul><ul><ul><li>básicos. </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: elaboración </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: perigos e </li></ul></ul><ul><ul><li>riscos </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: exemplos </li></ul></ul><ul><ul><li>Conclusións </li></ul></ul>PRESENTACION RECOLLIDA DE INFORMACIÓN DA FINCA (biótico e abiótico) RECOLLIDA DE INFORMACIÓN EN OBRADOIROS FAMILIARES (técnicas adaptadas de dinámicas DDR ou DDP, reloxo, liña da vida, etc.) RECOLLIDA DE INFO PERSOAL A CADA MEMBRO FAMILIAR VALIDACIÓN INFORMACIÓN E TRABALLO DE GABINETE DIAGNOSE E PRESENTACIÓN DO DIAGNOSE PROPOSTAS DE ACTUACIÓN CONSENSUADAS E PRIORIZADAS (MATRIZ DE PRIORIZACIÓN, MAPAS SOÑADOS, CAPACIDADE DE CARGA, MULTICRITERIO) TRABALLO DE GABINETE, PROPOSTA CONSENSUADA DE PLAN DE FINANCIACIÓN E PLAN OPERATIVO ** A metodoloxía varía segundo as institucións. Ver exemplos en publicacións de MARENA-Nicaragua , FAO , La Cuculmeca , etc.
 24. 32. Acompañamento técnico continuo (extensión agroforestal) <ul><ul><li>A Ordenación </li></ul></ul><ul><ul><li>Territorial </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: conceptos </li></ul></ul><ul><ul><li>básicos. </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: elaboración </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: perigos e </li></ul></ul><ul><ul><li>riscos </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: exemplos </li></ul></ul><ul><ul><li>Conclusións </li></ul></ul>
 25. 33. Presentación na familia <ul><ul><li>A Ordenación </li></ul></ul><ul><ul><li>Territorial </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: conceptos </li></ul></ul><ul><ul><li>básicos. </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: elaboración </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: perigos e </li></ul></ul><ul><ul><li>riscos </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: exemplos </li></ul></ul><ul><ul><li>Conclusións </li></ul></ul>
 26. 34. Xeorreferenciación <ul><ul><li>A Ordenación </li></ul></ul><ul><ul><li>Territorial </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: conceptos </li></ul></ul><ul><ul><li>básicos. </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: elaboración </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: perigos e </li></ul></ul><ul><ul><li>riscos </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: exemplos </li></ul></ul><ul><ul><li>Conclusións </li></ul></ul>
 27. 35. Diagnose medio biótico Malnutrición Ataque de masticadores Falta de fósforo Rolla e antracnose Barrenador <ul><ul><li>A Ordenación </li></ul></ul><ul><ul><li>Territorial </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: conceptos </li></ul></ul><ul><ul><li>básicos. </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: elaboración </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: perigos e </li></ul></ul><ul><ul><li>riscos </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: exemplos </li></ul></ul><ul><ul><li>Conclusións </li></ul></ul>
 28. 36. Diagnose medio abiótico <ul><ul><li>A Ordenación </li></ul></ul><ul><ul><li>Territorial </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: conceptos </li></ul></ul><ul><ul><li>básicos. </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: elaboración </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: perigos e </li></ul></ul><ul><ul><li>riscos </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: exemplos </li></ul></ul><ul><ul><li>Conclusións </li></ul></ul>
 29. 37. Obradoiros familiares <ul><ul><li>A Ordenación </li></ul></ul><ul><ul><li>Territorial </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: conceptos </li></ul></ul><ul><ul><li>básicos. </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: elaboración </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: perigos e </li></ul></ul><ul><ul><li>riscos </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: exemplos </li></ul></ul><ul><ul><li>Conclusións </li></ul></ul>
 30. 38. Planificación consensuada Mapas pasado, actual e soñado Matriz de priorización de problemas <ul><ul><li>A Ordenación </li></ul></ul><ul><ul><li>Territorial </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: conceptos </li></ul></ul><ul><ul><li>básicos. </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: elaboración </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: perigos e </li></ul></ul><ul><ul><li>riscos </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: exemplos </li></ul></ul><ul><ul><li>Conclusións </li></ul></ul>
 31. 39. Productos <ul><ul><li>A Ordenación </li></ul></ul><ul><ul><li>Territorial </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: conceptos </li></ul></ul><ul><ul><li>básicos. </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: elaboración </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: perigos e </li></ul></ul><ul><ul><li>riscos </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: exemplos </li></ul></ul><ul><ul><li>Conclusións </li></ul></ul>
 32. 40. Riscos <ul><ul><li>A Ordenación </li></ul></ul><ul><ul><li>Territorial </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: conceptos </li></ul></ul><ul><ul><li>básicos. </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: elaboración </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: perigos e </li></ul></ul><ul><ul><li>riscos </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: exemplos </li></ul></ul><ul><ul><li>Conclusións </li></ul></ul>- Risco de intromisión na intimidade familiar, o equilibrio pode ser fráxil. - Risco de mal uso da información recollida polas institucións. - Risco de participación asimétrica dos membros - Risco de non integración nos liñamentos de enfoque de cunca hidrográfica (ex. motores)‏ - Risco de volta a prácticas cortopracistas, ou do contrario, que non sexa operativo por ser só medioplacista
 33. 41. Riscos <ul><ul><li>A Ordenación </li></ul></ul><ul><ul><li>Territorial </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: conceptos </li></ul></ul><ul><ul><li>básicos. </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: elaboración </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: perigos e </li></ul></ul><ul><ul><li>riscos </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: exemplos </li></ul></ul><ul><ul><li>Conclusións </li></ul></ul>- Risco de non integración do resto dos axentes de desenvolvemento da zona (comunidade, institucións)‏ - Risco de non apropiación pola familia, sen aportacións propia e esperando só inversións externas a fondo perdido (necesario seguemento)‏ - Risco de propostas non axeitadas por mala recollida de información - Risco de mala redacción, difícil de comprender para as familias e pouco sistemático - Risco de non apropiación en grandes fincas
 34. 42. Exemplos de documentos <ul><ul><li>A Ordenación </li></ul></ul><ul><ul><li>Territorial </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: conceptos </li></ul></ul><ul><ul><li>básicos. </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: elaboración </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: perigos e </li></ul></ul><ul><ul><li>riscos </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: exemplos </li></ul></ul><ul><ul><li>Conclusións </li></ul></ul>PROXECTO FIDER-ESF GALICIA FINCA MONTESOL. FIDER FINCA LAS LANZAS . ISF-ApD BASE DE DATOS DE PLANS DE MANEXO FINCA EL MOLINO . ISF-ApD
 35. 43. Técnicas e prácticas concretas que se poden propoñer <ul><ul><li>A Ordenación </li></ul></ul><ul><ul><li>Territorial </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: conceptos </li></ul></ul><ul><ul><li>básicos. </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: elaboración </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: perigos e </li></ul></ul><ul><ul><li>riscos </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: exemplos </li></ul></ul><ul><ul><li>Conclusións </li></ul></ul>AGROFORESTERÍA: Uso de árbores como compoñente do manexo integral do recurso terra, para atender necesidades de vivenda, alimentación e ingreso da poboación, e servindo para a mellora e protección do solo. AGROECOLOXÍA: sen uso de agro-químicos SISTEMAS SILVOPASTORAIS: de combinación de gando e forestería (sombra, protección contra choivas torrenciais, alimento)‏ MANEXO DE SISTEMAS FORESTAIS DE LEÑA AGRICULTURA DE PATIO OU TRASPATIO (HORTA)‏ MULTIPRODUCCIÓN (CAFÉ A 5 PISOS, TAUNGYA, etc.)‏ SISTEMAS ROTATORIOS (de cultivos, de gando, conxuntos)‏
 36. 44. EXTRAIDO DE www.inca.gob.mx/materiales_eventos/.../3-Cid-Agroforestales.ppt Sedentarización do Cultivo do Millo / “La Milpa en Camellones”
 37. 45. EXTRAIDO DE www.inca.gob.mx/materiales_eventos/.../3-Cid-Agroforestales.ppt Mellora do Distanciamento de Sementeira e Emprego axeitado do Fertilizante Quimico
 38. 46. EXTRAIDO DE www.inca.gob.mx/materiales_eventos/.../3-Cid-Agroforestales.ppt Técnicas e prácticas concretas que se poden propoñer <ul><ul><li>A Ordenación </li></ul></ul><ul><ul><li>Territorial </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: conceptos </li></ul></ul><ul><ul><li>básicos. </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: elaboración </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: perigos e </li></ul></ul><ul><ul><li>riscos </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: exemplos </li></ul></ul><ul><ul><li>Conclusións </li></ul></ul>Abonos Verdes e Cultivos de Coberteira
 39. 47. EXTRAIDO DE www.inca.gob.mx/materiales_eventos/.../3-Cid-Agroforestales.ppt Técnicas e prácticas concretas que se poden propoñer PATIO <ul><ul><li>A Ordenación </li></ul></ul><ul><ul><li>Territorial </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: conceptos </li></ul></ul><ul><ul><li>básicos. </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: elaboración </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: perigos e </li></ul></ul><ul><ul><li>riscos </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: exemplos </li></ul></ul><ul><ul><li>Conclusións </li></ul></ul>
 40. 48. EXTRAIDO DE www.inca.gob.mx/materiales_eventos/.../3-Cid-Agroforestales.ppt Técnicas e prácticas concretas que se poden propoñer Recuperación productiva de zonas abandonadas por improductivas mediante diversas prácticas, e zanxas de filtración en curvas a nivel para recargar acuíferos
 41. 49. Técnicas e prácticas concretas que se poden propoñer BIODIXESTORES E COCIÑAS MELLORADAS
 42. 50. Algunas actividades <ul><ul><li>A Ordenación </li></ul></ul><ul><ul><li>Territorial </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: conceptos </li></ul></ul><ul><ul><li>básicos. </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: elaboración </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: perigos e </li></ul></ul><ul><ul><li>riscos </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: exemplos </li></ul></ul><ul><ul><li>Conclusións </li></ul></ul>AUGA E ENERXÍA
 43. 51. Ferramienta de xestión sostible dos recursos endóxenos, clave na protección ambiental, porque é preventiva e non correctiva, e é integral e vencellada ao territorio e non unha acción puntual. Ferramienta de planificación participativa para a asignación de recursos externos buscando un obxectivo de mellora da calidade de vida Potencialidades <ul><ul><li>A Ordenación </li></ul></ul><ul><ul><li>Territorial </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: conceptos </li></ul></ul><ul><ul><li>básicos. </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: elaboración </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: perigos e </li></ul></ul><ul><ul><li>riscos </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: exemplos </li></ul></ul><ul><ul><li>Conclusións </li></ul></ul>
 44. 52. NON XENERA DEPENDENCIA DE NINGÚN TIPO <ul><ul><li>A Ordenación </li></ul></ul><ul><ul><li>Territorial </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: conceptos </li></ul></ul><ul><ul><li>básicos. </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: elaboración </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: perigos e </li></ul></ul><ul><ul><li>riscos </li></ul></ul><ul><ul><li>PMF: exemplos </li></ul></ul><ul><ul><li>Conclusións </li></ul></ul>Tecnoloxía para o Desenvolvemento Humano (TpDH)‏ TECNOLOXÍA PARTICIPATIVA XENERA PROTAGONISMO É UNHA TECNOLOXÍA APROPIADA (nos dous sensos: é axeitada e adaptable para cada territorio; e se poden apropiar dela convertendo á propia poboación en axente de desenvolvemento sen poñer en perigo o desenvolvemento doutros territorios) REPLICABLE E AUTOREPLICABLE
 45. 53. MOITAS GRACIAS

×