Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Els Determinants

12,545 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ I love this site. It always finds me the best tutors in accordance with my needs. I have been using it since last year. The prices are not expensive compared to other sites. I am glad I discored this site:)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Hello! I can recommend a site that has helped me. It's called ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ They helped me for writing my quality research paper.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Essay writing is really very hard for students and many students are really stressed to write it. So finding a best essay writing format is not easy. Anyway you can check any essay writing services and they can help you to find a good format to write the essay. I can recommend a site that has helped me. It's called HelpWriting.net Good luck!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F90ZZC ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2F90ZZC ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Els Determinants

 1. 1. Els determinants Tipus de determinants
 2. 2.  <ul><li>L'article definit indica que el nom que acompanya ja és conegut per l’emissor i pel receptor. </li></ul>
 3. 3.  <ul><li>Els demostratius indiquen la situació d’allò designat pel substantiu respecte de l’emissor (n’expressen proximitat o llunyania en el temps o en l’espai). </li></ul>
 4. 4. Taula de els demostratius aquelles aquella aquells aquell Llunyà aquella tarda Lluny Aquella taula aquestes aquests Plural Pròxim Aquesta tarda A prop aquesta taula aquesta aquest Singular Distància en el temps Distància en l’espai femení masculí
 5. 5. POSSESSIUS <ul><li>Els possessius indiquen la relació de pertinença entre allò designat pel substantiu i l’emissor, el receptor o un tercer. Van precedits de l’article definit. </li></ul>
 6. 6. Taula dels possessius Seva Seus Seves Seu Vostres Vostres Vostra Vostre Ells/Elles Vosaltres Nostres Nostres Nostra Nostre Nosaltres Seves Seus Seva Seu Ell/ella Teves Teus Teva Teu Tu Meves Meus Meva Meu Jo Femení masculí singular masculí Plural Singular
 7. 7. DETERMINANTS INDEFINITS <ul><li>Els determinants indefinits determinen el significat d’un substantiu d’una manera imprecisa. </li></ul>
 8. 8. Determinants indefinits més freqüents Uns quants, unes quantes Cert, certa, cert, certes Mateix, mateixa, mateixos, mateixes Qualsevol, qualssevol Tot, tota, tota, totes Cap, gens, res Un, una, uns, unes Algun, alguna, alguns, algunes Altre, altra, altres Ambdós, ambdues; tots dos, totes dues... Cada; cadascun, cadascuna Cada un, cada una
 9. 9. DETERMINANTS QUANTIFICADORS <ul><li>Aquets elements determinen quantitativament el significat del substantiu que acompanyen. Es classifiquen en numerals i quantitatius </li></ul>
 10. 10.  <ul><li>Els numerals poden ser ordinals, partitius o fraccionaris, cardinals, multiplicatius i col.lectius </li></ul>
 11. 11. Vint-i-unè -unena Vint-i-dosè –dosena Vint-i-tresè –tresena Quaranta-dosè –dosena Centè –ena Milè –ena etc. Onzè –ena Dotzè –ena Tretzè –ena Catorzè –ena Quinzè –ena Setze –en Dissetè –na Divuitè –ena Dinovè –ena Vintè –ena Primer -a Segon -a Tercer -a Quart -a Cinquè –ena Sisè –ena Setè –ena Vuitè –ena Novè –ena Desè –ena
 12. 12.    <ul><li>FET PER... </li></ul>

×