Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

010. climogrames social pdf

246 views

Published on

climogrames socials

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

010. climogrames social pdf

  1. 1. CLIMOGRAMA 1 Temperatura media: Total precipitaciones: F 40 4,7 M 52 6,3 A 60 8,5 M 59 12,3 J 60 15,9 J 40 19,3 A 60 19,2 10,69 625 S 50 16,7 O 60 11,9 N 60 6,5 D 44 3,6 CLIMA CONTINENTAL 70 140 60 120 50 100 40 80 30 60 20 40 10 20 0 PRECIPITACIONS E 40 3,4 TEMPERATURES Precipitaciones Temperatura 0 E F M A M J J A S O N D MES Aquest clima és situa a l'emisferi nord. La temperatura mitjana anual se situa entre 0 i 10 Cº , en aquest cas 10,69Cº En el clima continental l'hivern és molt fred, i l'estiu, càlid. El total de precipitacions es situa entre els 300 mm i els 1000 mm anuals, en aquest cas 625 mm en total. En aquest climograma no es presenta estació seca. En aquest climograma es representa un tipus de clima anomenat continental.
  2. 2. CLIMOGRAMA 2 F 50 4,7 M 52 6,3 A 53 8,5 M 59 12,3 J 47 15,9 J 27 19,3 10,69 556 A 21 19,2 S 36 16,7 O 49 11,9 N 60 6,5 D 44 3,6 CLIMA MEDITERRANI 70 140 130 60 120 110 50 100 90 40 80 70 30 60 50 20 40 PRECIPITACIONS Temperatura media: Total precipitaciones: E 58 3,4 TEMPERATURES Precipitaciones Temperatures 30 10 20 10 0 0 E F M A M J MESOS J A S O N D Aquest clima és situa a l'emisferi nord. La temperatura mitjana anual se situa entre 10 i 20 Cº. En el clima mediterrani l'hivern és suau i l'estiu, càlid. El total de precipitacions es situa entre els 300 mm i els 1000 mm, en aquest cas 556 mm En aquest climograma no es presenta estació seca. En el climograma es representa un tipus de clima anomenat Mediterrani.
  3. 3. CLIMOGRAMA 3 F 5 0 M 7 1 A 5 2 M 2 2 J 2 1 2,00 104 J 2 5 A 10 4 S 7 3 O 12 1 N 12 3 D 25 2 CLIMA D'ALTA MUNTANYA 30 60 25 50 20 40 15 30 10 20 5 10 0 PRECIPITACIONS Temperatura media: Total precipitaciones: E 15 0 TEMPERATURA Precipitaciones Temperatura 0 E F M A M J J A S O N D MESOS Aquest clima és situa a l'emisferi nord. La temperatura mitjana anual en aquest cas se situa sobre els 2 Cº. En el clima d'alta muntanya l'hivern són freds i els estius frescos. Les precipitacions augmenten amb l'altitud, en aquest cas hi ha 104 mm en total. En aquest climograma en el mes de juliol hi ha estació seca. Aquest tipus de clima s'anomena clima d'alta muntanya.
  4. 4. CLIMOGRAMA 4 F 2 18 M 4 22 A 3 24,5 M 0 26 J 0 30,5 J 0 38 A 0 33,5 24,54 19 S 0 30 O 3 22 N 3 20 D 4 15 CLIMA DESÈRTIC 40 80 35 70 30 60 25 50 20 40 15 30 10 20 5 10 0 PRECIPITACIONS Temperatura media: Total precipitaciones: E 0 15 TEMPERATURA Precipitaciones Temperatura 0 E F M A M J J A S O N D MESOS Aquest clima és situa a l'emisferi nord. La temperatura mitjana anual sol sobrepassar els 20 Cº, en aquest cas, hi ha 24,54 Cº. En el clima desèrtic solen presentar-se hiverns càlids i estius calurosos. Les precipitacions solen ser molt escases amb menys de 250 mm anuals, en aquest cas el total de precipitacions és de 19 mm anuals. Aquest climograma tot l'anys presenta estacó seca. El tipus de clima representat en el climograma s'anomena desèrtic. Página 4
  5. 5. CLIMOGRAMA 5 F 54 6,7 M 69 9,5 A 73 13,3 M 76 17,9 J 68 22 J 37 24,7 A 42 24,1 14,63 175,6 S 83 20,3 O 102 15,3 N 99 10 D 70 6,5 CLIMA MEDITERRANI 120 240 100 200 80 160 60 120 40 80 20 40 0 PRECIPITACIONS Temperatura media: Total precipitaciones: E 49 5,3 TEMPERATURA Precipitaciones Temperatura 0 E F M A M J J A S O N D MESOS Aquest clima és situa a l'emisferi nord. La temperatura mitjana anual se situa entre 10 i 20 Cº, en aquest cas, 14,63 Cº En el clima mediterrani l'hivern és suau i l'estiu, càlid. El total de precipitacions es situa entre els 300 mm i els 1000 mm, en aquest cas 175,6 mm En aquest climograma no es presenta estació seca. El clima representat en aquesta gràfica s'anomena Mediterranri. Página 5
  6. 6. CLIMOGRAMA 6 F 28 1,5 M 33 1,5 A 38 7,5 M 48 14 8,79 558 J 66 17 J 76 19 A 74 17,5 S 48 13,5 O 41 7,5 N 38 2 D 38 1 80 160 70 140 60 120 50 100 40 80 30 60 20 40 10 20 0 0 E F M A M J J A S O N D MESOS Aquest clima és situa a l'emisferi nord La temperatura mitjana anual se situa entre 0 i 10 ºc. En el clima continental l'hivern és molt fred, i l'estiu, càlid. El total de precipitacions es situa entre els 300 mm i els 1000 mm anuals, en aquest cas 558 mm en total. En aquest climograma no es presenta estacó seca. En aquest climograma es representa un tipus de clima anomenat continental. Página 6 PRECIPITACIONS Temperatura media: Total precipitaciones: E 30 3,5 TEMPERTURA Precipitaciones Temperatura

×