Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tenim uns plànols - Full de decisió casa

322 views

Published on

...

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tenim uns plànols - Full de decisió casa

  1. 1. Projecte​​d’àmbits​​-​​Tenim​​uns​​plànols! Full​ ​de​ ​decisió​ ​-​ ​Quina​ ​casa​ ​farem? Podeu​​triar​​qualsevol​​casa,​​però​​un​​cop​​triada​​no​​la​​podreu​​canviar.​​Aquest​​full​​us​​ajudarà​​a​​prendre una​​millor​​decisió,​​i​​ha​​d’estar​​signat​​per​​un​​docent​​conforme​​us​​dóna​​el​​vist-i-plau. Trieu​​a​​cada​​fila​​la​​opció​​que​​correspongui.​​​Si​​marqueu​​alguna​​“Opció​​eliminatòria”​​vol​​dir​​que aquesta​​no​​és​​una​​casa​​adequada. Membres​ ​del​ ​grup Nom​ ​de​ ​la​ ​casa Criteris Opcions vàlides Opció eliminatòria Hi​​ha​​un​​acord​​de​​grup per​​triar​​aquesta​​casa? Sí,​​ens​​hem posat​​d’acord fàcilment Sí,​​després​​d’una discussió​​hem​​arribat​​a​​un acord No,​​hi​​ha​​persones que​​volen​​fer​​una altra​​casa Sou​​l’únic​​grup​​que​​ha triat​​aquesta​​casa? Sí No,​​però​​hem​​parlat​​amb l’equip​​docent​​i​​hem acordat​​una​​solució No Heu​​valorat​​la​​dificultat que​​implica​​fer​​aquesta casa? Sí No​​encara,​​però​​la trobarem No A​ ​marcar​ ​per​ ​l’equip​ ​docent Teniu​​el​​vist-i-plau​​de​​l’equip​​docent? Sí No Signatura​​del​​docent

×