Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

#ProjecteCatapulta - Recollida i anàlisi de dades

410 views

Published on

...

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

#ProjecteCatapulta - Recollida i anàlisi de dades

  1. 1. Projecte d’àmbits - Catapulta’t RECOLLIDA I ANÀLISI DE DADES GRUP: ​…………………………………………………….. DIA: ​………………………………………………………… DADES LLANÇAMENTS Llançaments (m) Angle (º) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  2. 2. ANÀLISI DE LES DADES De l’experimentació recollim moltes dades i això fa difícil analitzar-les. Per comprendre-les necessitem “resumir-les”. En la següent taula hi ha algunes ​mesures de dispersió​que ens serviran per això i, en definitiva: (1) saber com de precisa és la nostra catapulta i (2) disparar a l’objectiu que ens proposem. Què és i què significa en el nostre experiment? Com es calcula? Exemple (dades a sota) Mitjana És un número que ens diu on està el centre d’un conjunt de números. En el nostre experiment representa l’​objectiu al que disparem. Sumar tots els valors i dividir-los pel nombre de valors. (2,30 + 2,90 + 2,90 + 3,00 + 3,15 + 3,35 + 3,40 + 3,40 + 3,40 + 3,40) / 10 = 3,12 Rang És un número que ens diu la distància entre el valor màxim i mínim d’un conjunt de números. En el nostre experiment representa la​distànca entre el tir mínim i màxim. Restar al valor màxim el valor mínim. 3,40 - 2,30 = 1,10 metres Rang mitjà És un número que ens diu la distància respecte la mitjana. En el nostre experiment representa la ​distància que ens passem o quedem curts de l’objectiu​. Dividir el rang entre 2. 1,10 / 2 = 0,55 metres Rang relatiu És un número que ens diu, en termes relatius (%), la distància respecte la mitjana. En el nostre experiment representa, ​en termes relatius (%), la distància que ens passem o quedem curts de l’objectiu​. Dividir el rang mitjà per la mitjana, i després multiplicar el resultat per 100. 0,55 / 3,12 · 100 = 18 % Desviació És un número que ens diu com de junts o separats està un conjunt de números. En el nostre experiment ens diu ​si els llançaments de la catapulta són precisos o no. El càlcul és complicat. Fem servir la fòrmula del full de càlcul. Fórmula del full de càlcul =STDEV(Interval de dades) Coeficient de variació És un número que ens diu, en termes relatius (%), com de junts o separats està un conjunt de números. En el nostre experiment ens diu ​si, en termes relatius, els llançaments de la catapulta són precisos o no. Dividir la desviació entre la mitjana, i després multiplicar per 100. 0,36 / 3,12 · 100 = 11 % Angle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mitjana Rang mitjà Rang relatiu Desviació Coef Variació 10 2,30 2,90 2,90 3,00 3,15 3,35 3,40 3,40 3,40 3,40 3,12 0,55 18 0,36 11
  3. 3. EXEMPLE DE DADES I D’ANÀLISI Llançaments (m) Objectiu Descripció de l'error Angle (º) X X X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X X X Mitjana (m) Rang mitjà (m) Rang relatiu (%) Desviació (m) Coeficient variació (%) 0 4,00 4,60 4,60 4,80 4,90 5,00 5,00 5,40 5,40 5,40 5,50 5,60 6,00 6,00 6,00 6,00 5,40 0,60 11 0,37 7 10 2,00 2,80 3,60 3,70 3,70 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,40 4,40 4,50 4,60 4,60 5,00 4,10 0,40 10 0,29 7 20 1,90 2,10 2,10 2,20 2,40 2,40 2,40 2,40 2,50 2,60 2,90 2,90 2,90 3,10 3,30 3,80 2,55 0,35 14 0,25 10 30 1,50 1,60 1,80 1,90 2,00 2,10 2,30 2,40 2,60 2,70 2,80 2,90 2,90 3,40 3,60 5,00 2,40 0,50 21 0,37 16 40 1,10 1,40 1,40 1,50 1,50 1,60 1,60 1,60 1,70 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 3,20 1,95 0,45 23 0,36 18 50 0,90 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,30 1,70 1,80 2,00 1,15 0,30 26 0,09 8 70 1,20 1,20 1,20 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,70 1,70 1,90 2,00 2,00 2,30 2,50 2,60 1,75 0,25 14 0,21 12 Totals 0,41 17 0,28 11 DIAGRAMA DE DISPERSIÓ
  4. 4. Ho heu entès? Intenta respondre aquestes preguntes Amb les dades que heu recollit i aquestes dades que heu de calcular podeu extreure molta informació sobre com funciona la vostra catapulta. Respongueu aquestes preguntes per veure com fer-ho. ​És més important l’argumentació que feu que la pròpia resposta. A les dades d’exemple: 1. Els valors que tenen una X els hem descartat i no els comptem per fer els càlculs. Perquè creus que ho hem fet? 2. Quin és el llançament més llarg? 3. Volem disparar a un objectiu situat a 2 metres de distància, quin angle de llançament hem de triar? 4. I a un objectiu situat a 5 metres? 5. I a un objectiu situat a 8 metres? 6. Observa les dades d’exemple quan llancem a 20º i a 70º. A 70º el rang mitjà és més petit que a 20º però el relatiu és el mateix (18%). Perquè creus que és així? A les vostres dades: 7. La catapulta és menys precisa quant més lluny llancem? I què li passa a la catapulta de l’exemple? 8. Si haguessis de jugar-te tota la teva fortuna a un sol llançament i poguessis triar on posar l’objectiu, a quina distància posaries l’objectiu? 9. Quina seria la distància que segur que no escolliríeu per assegurar un llançament amb les dades que heu recollit? 10. Hi ha un número que resumeix com de precisa és la vostra catapulta, quin és? Expliqueu perquè. Per acabar: 11. Agafa la rúbrica i per a cada criteri justifica a quin nivell d’assoliment està la catapulta de les dades d’exemple. ROBUSTA: PRECISA: REGULABLE

×