Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Informatica

255 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Informatica

 1. 1. BIOSLa seva funció principal és la de carregar i inicialitzarel sistema operatiu. Quan lordinador sengega, la primeracosa que fa el BIOS es inicialitzar i identificar els dispositius.Un xip BIOS també permet modificar a alguns paràmetres dela seva configuració mitjançant una interfície dusuari comconfigurar el maquinari, configurar el rellotge del sistema,habilitar o deshabilitar dispositius... paràmetres que abansshavien de fer al circuit imprès mitjançant jumpers.La feina principal del BIOS és establir uns mètodes dentrada-sortida estàndards per als perifèrics i els dispositius. Fa quequalsevol sistema operatiu els pugui fer funcionar sense haverdadaptar-shi.
 2. 2. PANTALLA BIOSPer entrar a la pantalla a la pantalla BIOS cal: Reniciar lordinador Despres clicar el boto suprimir, delete o F2
 3. 3. TOPOLOGIA DE XARXA - En anella: És una de les tres principals topologies de xarxa. Les estacions estàn unides una amb altra formant un cercle per medi dun cable comú Les senyals circulen en un sol sentit al voltant del cercle, regenerant-se en cada node. Una variació de lanell que es fa servir principalment en xarxes de fibra com FDDI és el doble anell. - En estrella:És una altra de les tres principals topologies.La xarxa suneix en un únic punt, normalmentamb control centralitzat, com un concentradorde cablejat.
 4. 4. - En bus: És la tercera de les topologies principals. Les estacions estan connectades per un únic segment de cable. A diferència de lanell, el bus es passiu, no es produeix regeneració de les senyals a cada node. - En arbre:Aquesta estructura de xarxa es fa servir peraplicacions de televisió per cable.També sha fet servir en aplicacions dexarxes locals analògiques de banda ampla. - En trama: Aquesta estructura de xarxa és típica de les WAN, però també es poden fer servir en algunes aplicacions de xarxes locales (LAN). Els nodes estan connectats cada un amb tots els
 5. 5. altres. COMBINACIONSQuan sestudia la xarxa desde el punt de vista purament físic apareixen les topologiescombinades: - Anell en estrella: Aquesta topologia sutilitza amb la finalitat de facilitar ladministració de la xarxa. Físicament, la xarxa és una estrella centralitzada en un concentrador, mentre que a nivell lògic, la xarxa és un anell. - Bus en estrella:La finalitat és igual a la topologia anterior.En aquest cas la xarxa és un bus que escableja físicament com una estrella per
 6. 6. medi de concentradors. - Estrella jeràrquica: Aquesta estructura es fa servir a la major part de les xarxes locals actuals, per medi de concentradors disposats en cascada per formar una xarxa jeràrquica.COM CONECTAR-SE A UNAXARXA?Router: és un dispositiu que proporciona connectivitat a nivell de xarxa. La seva funcióprincipal consisteix en enviar o encaminar paquets de dades de una xarxa a una altre.Switch: És un dispositiu digital lògic de interconnexió de xarxes de ordinadors que opera enla capa de enllaç de dades del model OSI.hub : és un aeroport en el qual una aerolínia utilitza com un punt de partida per operar elsseus vols.ipv4: és un nombre que identifica inequívocament un dispositiu lògic connectat a la xarxa..ipv6: un estàndard de nivell de xarxa que sencarrega de dirigir i encaminar els paquetscommutats. Està dissenyat per a substituir lactual IPv4 a Internet.Mascara xarxa: és una combinació de bits que serveix per delimitar làmbit duna xarxadordinadors. La seva funció és indicar als dispositius quina part de ladreça IP és el número dela xarxa, incloent la subxarxa, i què part és la corresponent al host.
 7. 7. SLIDESHAREPer pujar un arxiu al sslidesshare 1. Ens hem de fer una compte 2. Cliquem al boto que posa(upload) 3. Triem l’arxiu ppt 4. El seleccionem 5. Es puja l’arxiu al slideshare Com conectar-te en xarxa 1. Clicar la xarxa que ens volguem conectar.
 8. 8. 2. Obre el centre de xarxes i de recursos compartits3. Ficar-se a conexion inalambrica 2 en aquest cas (4tesoA)
 9. 9. 4. Entra a propietats5. Finalment entrar a protocol de internet versió 4

×