Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

цахим тест11

563 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

цахим тест11

 1. 1. нүүр хуудас ЦАХИМ ТЕСТСургууль: 97 Д. СэргэлэнАнги,бүлэг: 11 Хичээлийн нэр: МатематикСурагчийн нэр: Хичээлийн сэдэв: МагадлалШалгалтын хувилбар сонгох:Бөглөж дуусаад CTL+S дараарай. хувилбар­1 хувилбар­2 Page 1
 2. 2. нүүр хуудасД. СэргэлэнМатематикМагадлалувилбар­2 хувлбар­3 Page 2
 3. 3. тест1 ЦАХИМ ТЕСТ Хариултын хуудас Асуулт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Хариулт a b b c a c d d d dХувилбар­1 Page 3
 4. 4. тест1Page 4
 5. 5. тест1Page 5
 6. 6. тест1Дүн харах Page 6
 7. 7. тест1Page 7
 8. 8. тест1Page 8
 9. 9. тест2 ЦАХИМ ТЕС Хариултын хуудас Асуулт 1 2 3 4 5 6 7 Хариулт a c d b d d cХувилбар­2 Page 9
 10. 10. тест2Page 10
 11. 11. тест2Page 11
 12. 12. тест2 ЦАХИМ ТЕСТлтын хуудас 8 9 10 11 12 13 14 15 Дүн харах b a a d c b b c Page 12
 13. 13. тест2Page 13
 14. 14. тест2Page 14
 15. 15. хариулт1 ЦАХИМ ТЕСТИЙН ҮНЭЛГЭЭСургууль: 97 Нэр: Д. СэргэлэнАнги: 11 Хичээлийн нэр: МатематикБүлэг: Хичээлийн сэдэв: МагадлалҮнэлгээ харах хэсэг:ХУВИЛБАР­1: асуулт оноо хариулт 1 1 зөв 2 1 зөв 3 0 буруу Нүүр хууда 4 1 зөв 5 0 буруу 6 0 буруу 7 1 зөв 8 0 буруу 9 0 буруу 10 1 зөв авах оноо 10 авсан оноо 5 Page 15
 16. 16. хариулт1 зөв хариулт 5 буруу хариулт 5 хувь 50 үсэг үнэлгээ F Муу байна, дахин хийнэ үү!Бөглөж дуусаад CTL+S дараарай. Page 16
 17. 17. хариулт1Нүүр хуудас Page 17
 18. 18. хариулт1Page 18
 19. 19. хариулт2 ЦАХИМ ТЕСТИЙН ҮНЭЛГЭЭСургууль: 97 Нэр: Д. СэргэлэнАнги: 11 Хичээлийн нэр: МатематикБүлэг: Хичээлийн сэдэв: МагадлалҮнэлгээ харах хэсэг:ХУВИЛБАР­2: асуулт оноо хариулт 1 1 зөв 2 0 буруу 3 0 буруу 4 0 буруу 5 1 зөв Нүүр хуудө 6 0 буруу 7 1 зөв 8 0 буруу 9 1 зөв 10 1 зөв 11 1 зөв 12 1 зөв 13 1 зөв Page 19 тест­2
 20. 20. хариулт2 14 0 буруу 15 1 зөв тест­2 авах оноо 15 авсан оноо 9 зөв хариулт 9 буруу хариулт 5 хувь 60 үсэг үнэлгээ DБөглөж дуусаад CTL+S дараарай. Дөхөж байна, дахин  анхааралтай уншина уу! Page 20
 21. 21. хариулт2Нүүр хуудөс тест­2 Page 21
 22. 22. хариулт2тест­2 Page 22
 23. 23. анализ тест1 ЦАХИМ ТЕСТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АНАЛИЗ,ГРАФИКСургууль: 97 Д. СэргэлэнАнги: 10 МатематикБүлэг: 0 МагадлалҮнэлгээ харах хэсэг: асуулт хариулт Зөв хариулт нь: Анхаарах зүйл: 1 буруу 0 Алдсан байна, дахин бөглөх хэрэг 2 буруу 0 Алдсан байна, дахин бөглөх хэрэг 3 буруу 0 алдсан байна дахин бөглөх хэрэг 4 буруу 0 5 буруу 0 Алдсан байна, дахин бөглөх хэрэг 6 буруу Алдсан байна, дахин бөглөх хэрэг 7 буруу Алдсан байна, дахин бөглөх хэрэг Page 23
 24. 24. анализ тест18 буруу9 буруу10 буруу Page 24
 25. 25. анализ тест1ГРАФИК Дүн харах Анхаарах зүйл:йна, дахин бөглөх хэрэгтэййна, дахин бөглөх хэрэгтэйайна дахин бөглөх хэрэгтэййна, дахин бөглөх хэрэгтэййна, дахин бөглөх хэрэгтэййна, дахин бөглөх хэрэгтэй Page 25
 26. 26. анализ тест1 Page 26
 27. 27. анализ тест-2 ЦАХИМ ТЕСТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АНАЛИ Дүн харахСургууль: 97 Д. СэргэлэнАнги: 10 МатематикБүлэг:Үнэлгээ харах хэсэг: асуулт хариулт Зөв хариулт нь: 1 зөв 0 2 буруу 0 3 буруу 0 4 буруу 0 5 буруу 0 6 буруу 7 буруу 8 буруу Page 27
 28. 28. анализ тест-29 буруу10 буруу11 буруу12 буруу13 буруу14 буруу15 Page 28
 29. 29. анализ тест-2ЭНИЙ АНАЛИЗ,ГРАФИК Анхаарах зүйл: дахин бөглөх хэрэггүй Алдсан байна, дахин бөглөх хэрэгтэй алдсан байна дахин бөглөх хэрэгтэй Алдсан байна, дахин бөглөх хэрэгтэй Алдсан байна, дахин бөглөх хэрэгтэй Алдсан байна, дахин бөглөх хэрэгтэй Page 29
 30. 30. анализ тест-2 Page 30

×