Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cloud Computing and Microsoft Azure Platform

1,547 views

Published on

A brief introduction to the cloud computing and Microsoft Azure platform.

Trumpas įvadas į debesų kompiuteriją ir Microsoft Azure platformą

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cloud Computing and Microsoft Azure Platform

 1. 1. Cloud ComputingirWindows Azure platforma<br />http://sergejus.com <br />http://sergejus.blogas.lt<br />@sergejusb<br />Sergejus Barinovas<br />
 2. 2. Apie ką pasakosiu...<br />Trumpas įvadas į CloudComputing<br />Trumpas įvadas į Microsoft Azure platformą<br />Kada verta naudoti debesų kompiuteriją<br />
 3. 3. Įvadas į debesų kompiuteriją<br />
 4. 4. Trumpa-ilga istorija<br />70-ieji Mainframe<br />80-ieji Client-Server<br />90-ieji Web<br />2000-ieji SOA<br />2010-ieji CloudComputing<br />
 5. 5. Apibrėžimas pagal Wikipedia<br />Cloud computing is the provision of dynamically scalable and often virtualised resources as a service over the Internet on a utility basis.[1][2] Users need not have knowledge of, expertise in, or control over the technology infrastructure in the &quot;cloud&quot; that supports them.[3] Cloud computing services often provide common business applications online that are accessed from a web browser, while the software and data are stored on the servers.<br />http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing<br />
 6. 6. Debesų kompiuterijos paslaugos<br />Infrastructure<br />IaaS<br />Platform<br />PaaS<br />-as-a-Service<br />Software<br />SaaS<br />
 7. 7. IaaS / Paas / Saas<br />IaaS<br /><ul><li>Įrangos nuoma debesyje
 8. 8. Daugiau lankstumo
 9. 9. Daugiau atsakomybės ir administravimo</li></ul>PaaS<br /><ul><li>Technologinės platformos nuoma debesyje
 10. 10. Mažiau administravimo
 11. 11. Daugiau automatizavimų</li></ul>SaaS<br /><ul><li>Programinės įrangos nuoma debesyje
 12. 12. Mažiau lankstumo ir administravimo
 13. 13. Tenkina masių poreikius</li></li></ul><li>Šiuo metu prieinami debesų kompiuterijos sprendimai<br />Amazon Elastic Compute Cloud<br />Windows ir Linux virtualios mašinos debesyje<br />Reliacinė duomenų bazė ir objektinė saugykla<br />GoogleAppEngine<br />Java ir Python vykdymo aplinkos<br />Objektinė saugykla<br />Windows Azure<br />Windows virtualios mašinos debesyje <br />.NET, Java, PHP, C ir kitos vykdymo aplinkos<br />Reliacinė duomenų bazė ir objektinė saugykla<br />
 14. 14. Debesų kompiuterija vaizdžiai<br />NLB<br />App<br />DB<br />NLB<br />
 15. 15. Debesų kompiuterija vaizdžiai<br />NLB<br />DB<br />NLB<br />
 16. 16. Debesų kompiuterija vaizdžiai<br />NLB<br />NLB<br />
 17. 17. Debesų kompiuterija vaizdžiai<br />NLB<br />Klientas<br />NLB<br />
 18. 18. Debesų kompiuterija vaizdžiai<br />NLB<br />NLB<br />
 19. 19. Debesų kompiuterija vaizdžiai<br />NLB<br />NLB<br />
 20. 20. Debesų kompiuterija vaizdžiai<br />NLB<br />NLB<br />
 21. 21. Debesų kompiuterija vaizdžiai<br />NLB<br />NLB<br />
 22. 22. Debesų kompiuterija vaizdžiai<br />NLB<br />NLB<br />
 23. 23. Įvadas į Microsoft Azure<br />
 24. 24. Microsoft Azure platforma<br />
 25. 25. Windows Azure<br />Web Role<br />Web aplikacija<br />Web servisai<br />Worker Role<br />Asinchroninis komunikavimas paremtas eilėmis<br />Verslo logika<br />VM Role*<br />Virtualių Azure mašinų diegimas pagal poreikį<br />Prisijungimas ir nuotolinis virtualių Azure mašinų valdymas<br />Saugyklos<br />Objektinės (BLOB ir esybių lentelės)<br />Diskas<br />* - pasirodys ateityje<br />
 26. 26. Windows Azure vaizdžiai<br />
 27. 27. Windows Azure vaizdžiai<br />
 28. 28. SQL Azure<br />SQL AzureDatabase<br />1 duomenų bazė x 10 GB<br />10 duomenų bazių x 1 GB<br />Palaiko SQL Server galimybių poaibį<br />Pilnai įgyvendina TDS protokolą<br />SQL Azure Data Sync<br />SQL AzureBusinessAnalytics*<br />SQL AzureReports*<br />* - pasirodys ateityje<br />
 29. 29. AzureFabric<br />Service Bus<br />Saugus išskirstytų servisų komunikavimas debesyje<br />Access Control<br />Unifikuotas autentifikacijosmechanizmas debesyje<br />
 30. 30. AzureFabric vaizdžiai<br />
 31. 31. AzureFabric vaizdžiai<br />
 32. 32. Azure serveriai<br />1.7 GHz (x1, x2, x4)<br />2GB RAM<br />Windows Server 2008 x64<br />IIS 7<br />.NET, ASP.NET<br />NativeCode (C, Assembler)<br />FastCGI (PHP)<br />Java<br />MySQL<br />
 33. 33. Kada verta naudoti debesų kompiuteriją<br />
 34. 34. Nuosavi serveriai / serverių nuoma / debesų kompiuterija<br />Nuosavas <br />serveris<br />Serverių nuoma (hosting)<br />Debesų kompiuterija<br /><ul><li>Pilna kontrolė
 35. 35. Pilna atsakomybė
 36. 36. Reikalauja nemažų pirminių investicijų
 37. 37. Sunkiai plečiamas (scalability)
 38. 38. Mažiau kontrolės
 39. 39. Mažiausiai atsakomybės
 40. 40. Virtualizuota elastinė infrastruktūra
 41. 41. Lengvai plečiama
 42. 42. Mokestis pagal panaudojimą
 43. 43. Serverių, resursų, Interneto kanalo nuoma
 44. 44. Mažiau kontrolės
 45. 45. Mažiau atsakomybės
 46. 46. Nedidelės pirminės investicijos
 47. 47. Fiksuotas mokestis
 48. 48. Ribotas plečiamumas</li></li></ul><li>Pagrindiniai debesų kompiuterijos panaudojimo scenarijai<br />Web 2.0 aplikacijos, kurios turi ypatingai gerai skaliuotis(scaling)<br />SaaS tipo aplikacijos, reikalaujančios ypač didelio pasiekiamumo (availability)<br />Aplikacijos su kintančia apkrova (pvz., bilietų rezervavimas, didžiausia apkrova būna prieš populiarius renginius)<br />Aplikacijos, kurių gyvavimas nėra apibrėžtas (labai trumas arba labai ilgas)<br />
 49. 49. Debesų kompiuterijos privalumai<br />Pasiekiamumas 99,95% laiko<br />Elastinė infrastruktūra (paprasta padidinti arba sumažinti serverių skaičių)<br />Mokate tiek, kiek išnaudota skaičiavimo pajėgumo ir Interneto srauto<br />Dėl geografinio pasiskirstymo greičiau krausis tam tikruose regionuose (JAV, Europa)<br />
 50. 50. Microsoft Azure nuorodos<br />http://www.microsoft.com/windowsazure – pagrindinis Azure portalas<br />http://www.microsoft.com/windowsazure/products – Windows Azure, SQL Azure, AzureFabric ir t.t.<br />http://www.microsoft.com/windowsazure/getstarted – portalas Azure programuotojams<br />
 51. 51. Klausimai<br />Sergejus Barinovas<br />http://sergejus.com, http://sergejus.blogas.lt, @sergejusb<br />
 52. 52. Kainos<br />Compute<br />$0.12 / CPU hour (or part thereof)<br />$2.88 / Day<br />$86.4 / 30 days (billing period)<br />2 instances = $172.80 / month<br />Storage<br />$0.15 / GB/Month<br />Bandwidth<br />$0.10 /GB inbound<br />$0.15 /GB outbound<br />

×