Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

тема магістерської роботи

253 views

Published on

Магістр

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

тема магістерської роботи

  1. 1. • ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ МІСТИТЬ П’ЯТЬ РОЗДІЛІВ. В ПЕРШОМУ РОЗДІЛІ РОЗКРИТИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМНОЇ ОБЛАСТІ ТАНЕОБХІДНІСТЬ РОЗРОБКИ АВТОМАТИЗОВАНЇ СИСТЕМИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ, ОБЛІКУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ВИРОЩУВАННЯПРОДУКЦІЇУ ТЕПЛИЧНОМУ ГОСПОДАРСТВІ. ДРУГИЙ РОЗДІЛ OПИСУЄ IНСТРУМЕНТИ, КOТРI ВИКOРИСТOВУВАЛИСЯДЛЯ СТВOРЕННЯ ПРOГРАМНOГOЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, А ТАКOЖ ТЕХНIЧНI ЗАСOБИ ,ЯКI ДOПOМOЖУТЬ В ПOВНIЙ МIРIРЕАЛIЗУВАТИ ПРАВИЛЬНIСТЬ РOБOТИ СИСТЕМИ. ТРЕТIЙ РOЗДIЛ МIСТИТЬ OПИС САМOГO ПРOГРАМНOГOЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. В ЧЕТВЕРТOМУ РОЗДІЛІ ОПИСУЄТЬСЯ РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ТА НАВЕДЕНІ КОНТРОЛЬНІ ПРИКЛАДИТЕСТУВАННЯ СИСТЕМИ. OСТАННIЙ РOЗДIЛ МІСТИТЬ ВАРТIСТЬ ВПРOВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ В ЕКСПЛУАТАЦIЮ.• МЕТОЮ РОЗРОБКИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ, ОБЛІКУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ВИРОЩУВАННЯПРОДУКЦІЇУ ТЕПЛИЧНОМУ ГОСПОДАРСТВІ Є АВТОМАТИЗАЦІЯ РОБОЧОГОМІСЦЯ ПРАЦІВНИКА ТЕПЛИЦІ, КОНТРОЛЬДОСТУПУ ДО ДАНИХ, ШВИДКА ТА ЯКІСНА ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ,СИНХРОНІЗАЦІЯДАНИХ, І , ЯК НАСЛІДОК,БІЛЬШШВИДКА ТА НАЛАГОДЖЕНА РОБОТА ТЕПЛИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА.
  2. 2. • ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ СКЛАДАЄТЬСЯ З ДЕКІЛЬКОХ ВИДІВ:•• 1.1.1.КОНТРОЛЬ ВИРОЩУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ• КОНТРОЛЬ ВИРОЩУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ СКЛАДАЄТЬСЯ З ПОКАЗНИКІВ МІКРОКЛІМАТУ В ТЕПЛИЦІ, А САМЕПОКАЗНИКИ ТЕМПЕРАТУРИ, ВОЛОГОСТІ, ВМІСТУ ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ ТА РАДІАЦІЇ ВСЕРЕДИНІ ТЕПЛИЦІ.• 1.1.2.ОБЛІК ВИРОЩУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ• ОБЛІК ВИРОЩУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ ВМІЩАЄ В СЕБЕ ВИТРАТИ НА ЕНЕРГЕТИЧНІ НОСІЇ, А САМЕ НА ГАЗ, АБОНА ЕЛЕКТРИЧНІ ОБІГРІВАЧІ, ВИТРАТИ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ПРОДУКЦІЇ ТА ПРИБУТОК ВІД ПРОДАЖУПРОДУКЦІЇ, ЯКА ВИРОЩУЄТЬСЯ В ТЕПЛИЧНОМУ ГОСПОДАРСТВІ.• 1.1.3.ПРОГНОЗУВАННЯ ВИРОЩУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ• ПРОГНОЗУВАННЯ ВИРОЩУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ ПОЛЯГАЄ В ТОМУ, ЩО ВСІ ПОКАЗНИКИ, ЯКІ ВВОДЯТЬСЯКОРИСТУВАЧЕМ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ ЗІСТАВЛЯЮТЬСЯ З ПОКАЗНИКАМИ, ЯКІ Є НАЙБІЛЬШПРОДУКТИВНИМИ ДЛЯ ПЕВНОЇ ТЕПЛИЦІ.

×