Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Balanced scorecard

6,434 views

Published on

Balanced Scorecard hakkında kısa bir sunum.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Balanced scorecard

  1. 1. Balanced Scorecard Nedir?<br />Serdar Büyüktemiz<br />
  2. 2. Balanced Scorecard<br />(Dengeli Karne, Kurumsal Karne) bir şirketin misyon ve stratejisinin fiziksel ölçüler haline dönüştürülerek ifade edilmesidir.<br />
  3. 3. Balanced Scorecard<br />Robet Kaplan ve David Norton var olan şirket değerlendirme sistemlerini yetersiz bulmuşlar; <br />Ağırlıklı olarak finansal ölçütlere bakarak performans değerlendirirsek de şirketimizin gelecekte oluşturabileceği değeri engelleyebileceğimizi görmüşler. <br />Ölçütleri daha dengeli (balanced) bir şekilde belirleyelim demişler.<br />
  4. 4. Balanced Scorecard<br />Bu dengeyi 4 ana başlıkta toplamışlar;<br />Finansal<br />Müşteri<br />İç süreç<br />Öğrenme ve gelişme<br />
  5. 5. Balanced Scorecard<br />Sadece bir ölçü sistemi olarak görülmemelidir. <br />Yönetim sürecinin merkezinde kullanılan bir uygulamadır. <br />Balanced scorecard’ın gerçek gücü bir yönetim sistemi olarak kullanıldığı zaman anlaşılır.  <br />
  6. 6. Balanced Scorecard<br />Bu sistemi uygulamak size şu faydaları sağlayabilir;<br />Kurumsal stratejinin açıkça belirtilmesi ve fikir birliği sağlanması<br />Stratejinin tüm organizasyon çapında yayılması<br />Stratejik amaçların uzun dönemli hedefler ve yıllık bütçe ile bağlantılarının sağlanması<br />Stratejiyi değerlendirmek ve geliştirmek için gereken bilgi desteğinin sağlanması<br />

×