Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ISTRAŽIVANJE KAPACITETA I MOGUĆNOSTI
RAZVOJA DESTINACIJA I SADRŽAJA VAN
TURISTIČKE SEZONE
U SRBIJI I CRNOJ GORI
po modelu ...
PROJEKTNI PARTNERI
 Nosilac projekta:
Turistička organizacija Srbije
www.srbija.travel
 Partneri:
Nacionalna turistička ...
CILJEVI PROJEKTA
 doprinos podsticaju i promovisanjeutransnacionalne saradnje u
dunavskoj makro-regiji
 podsticanje inov...
ISTRAŽIVANJE KAPACITETA I MOGUĆNOSTI
ZA RAZVOJ VANSEZONSKOG I SOCIJALNOG
TURIZMA
Instrumenti:
 Upitnici
(odabrani uzorak ...
FOKUS GRUPNE DISKUSIJE
2 fokus grupne diskusije (Beograd, Novi Sad)
pozvani predstavnici javnog, privatnog i civilnog sekt...
RAZMENA MIŠLJENJA O:
 Postojećem iskustvu i rezultatima u oblasti vansezonskog turizma
 Sistemskom utemeljenju vansezons...
PITANJA POSTAVLJENA UČESNICIMA
• Po vašem mišljenju da li koncept razvoja turizma u Srbiji prepoznaje oblast
vansezonskog ...
PITANJA POSTAVLJENA UČESNICIMA
• Koje mere bi trebalo prvo preduzeti da bi se to realizovalo?
• Da li socijalni turizam im...
ZAKLJUČCI
FOKUS GRUPNIH DISKUSIJA
Da li u Srbiji postoje iskustva vansezonskog turizma i
kakvi su postignuti rezultati?
• Iskustva postoje, ali se svode na ...
Da li vansezonski turizam ima formalno utemeljenje i
sistemsku podršku ili je to samo pojedinačna inicijativa
pojedinih da...
Da li je vansezonski turizam isto što i sociajlni turizam?
Koja su ograničenja, a koje prednosti?
• Vansezonski nije isto ...
Da li postoji spremnost svih učesnika za razvoj socijalnog
turizma?
• Postoji određeni nivo svesti, ali ne i potpuna sprem...
Kako razvijati vansezonsku turističku ponudu i koje
programe ponuditi za četiri kategorije korisnika?
 
• Osvrt na opštu p...
Koji bi bili mehanizmi za podsticanje razvoja
vansezonskog i socijalnog turizma?
• Naglašena uloga javnog sektora i potreb...
ZAKLJUČCI
ISTRAŽIVANJA
RAZUMEVANJE POJMOVA VANSEZONSKOG I SOCIJALNOG
TURIZMA
Postoji određeni stepen razumevanja, ali koncepti nisu dovoljno prep...
TRENUTNO STANJE I PRIMERI PRAKSE U VANSEZONSKOM I
SOCIJALNOM TURIZMU
Postoje primeri dobre prakse, ali se svode na pijedin...
PREPOZNAVANJE RAZVOJA VANSEZONSKOG I SOCIJALNOG
TURIZMA U STRATEŠKIM DOKUMENTIMA
Nacionalne i sektorske strategje razvoja ...
ODRŽIVOST VANSEZONSKOG I SOCIJALNOG TURIZMA I
SUGESTIJE ZA NJIHOV RAZVOJ
Vansezonski i socijalni turizam jesu održivi, ali...
SPREMNOST ZA RAZVOJ VANSEZONSKOG I SOCIJALNOG
TURIZMA, PROŠIRENJE KAPACITETA I PONUDE
Relevantni akteri delimično su sprem...
MERE POTREBNE ZA RAZVOJ VANSEZONSKOG I
SOCIJALNOG TURIZMA
Usklađivanje strateškog okvira za razvoj vansezonskog i socijaln...
MERE POTREBNE ZA RAZVOJ VANSEZONSKOG I
SOCIJALNOG TURIZMA
Izgradnja i jačanje ljudskih kapaciteta
Izgradnja i jačanje part...
HVALA NA PAŽNJI!
Vera Jovanović
www.srbija.travel
www.montenegro.travel
www.danubecc.org / www.danube.travel
Holiday4All - Vera Jovanović - Fokus grupe i zaključci
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Holiday4All - Vera Jovanović - Fokus grupe i zaključci

390 views

Published on

Holiday4All - Vera Jovanović - Fokus grupe i zaključci

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Holiday4All - Vera Jovanović - Fokus grupe i zaključci

 1. 1. ISTRAŽIVANJE KAPACITETA I MOGUĆNOSTI RAZVOJA DESTINACIJA I SADRŽAJA VAN TURISTIČKE SEZONE U SRBIJI I CRNOJ GORI po modelu Kalipso programa Evropske komisije
 2. 2. PROJEKTNI PARTNERI  Nosilac projekta: Turistička organizacija Srbije www.srbija.travel  Partneri: Nacionalna turistička organizacija Crne Gore www.montenegro.travel Dunavski centar za kompetenciju www.danubecc.org
 3. 3. CILJEVI PROJEKTA  doprinos podsticaju i promovisanjeutransnacionalne saradnje u dunavskoj makro-regiji  podsticanje inovativnost u kreiranju ponude - kreiranje novih turističkih programa i promovisanje destinacija u vansezonskom periodu po Kalipso modelu  pružanje institucionalne podrške jačanju kapaciteta za razvoj ovog oblika turističke ponude u Srbiji i Crnoj Gori  podsticanje javno-privatnog partnerstva
 4. 4. ISTRAŽIVANJE KAPACITETA I MOGUĆNOSTI ZA RAZVOJ VANSEZONSKOG I SOCIJALNOG TURIZMA Instrumenti:  Upitnici (odabrani uzorak sačinjen od turističkih aktera iz javnog, privatnog i civilnog sektora)  Fokus grupe (dve fokusirane grupne diskusije – Novi Sad i Beograd)  Intervjui (predstavnici ključnih institucija, donosioci odluka)
 5. 5. FOKUS GRUPNE DISKUSIJE 2 fokus grupne diskusije (Beograd, Novi Sad) pozvani predstavnici javnog, privatnog i civilnog sektora odazvalo se ukupno 26 učesnika, uglavnom iz privatnog sektora
 6. 6. RAZMENA MIŠLJENJA O:  Postojećem iskustvu i rezultatima u oblasti vansezonskog turizma  Sistemskom utemeljenju vansezonskog turizma, odnosno pojedinačnim inicijativama pružalaca usluga  Ukupnoj spremnosti za razvoj socijalnog turizma  Razvoju ponude za ključne kategorije korisnika  Mehanizmima za podsticaj razvoju vansezonskog i socijalnog turizma
 7. 7. PITANJA POSTAVLJENA UČESNICIMA • Po vašem mišljenju da li koncept razvoja turizma u Srbiji prepoznaje oblast vansezonskog turizma? • Da li možete da izdvojite primere i opišite kako izgleda razvoj vansezonskog turizma u Srbiji danas? • Da li postoje oblici socijalnog turizma koji se realizuju danas u Srbiji? Da li postoje razlike u shvatanju vansezonskog i socijalnog turizma? • Koje mere bi trebalo da budu preduzete da bi se socijalni turizam unapredio i dalje razvio i obuhvatio veću populaciju korisničkih kategorija?
 8. 8. PITANJA POSTAVLJENA UČESNICIMA • Koje mere bi trebalo prvo preduzeti da bi se to realizovalo? • Da li socijalni turizam ima budućnost i da li on može biti održiv i finansijski isplativ? Ili da li je neophodno da država subvencioniše odredjene akivnosti? • Da li je realno i moguće insistirati na razvoju javnog i privatnog partnerstva i time pojačati napore u razvijanju socijalnog turizma u Srbiji? • Šta biste vi konkretno predložili kao prvu aktivnost?
 9. 9. ZAKLJUČCI FOKUS GRUPNIH DISKUSIJA
 10. 10. Da li u Srbiji postoje iskustva vansezonskog turizma i kakvi su postignuti rezultati? • Iskustva postoje, ali se svode na individualne inicijative • Ovoj oblasti potrebno je osnaživanje i sistemski razvoj • Definisani turistički proizvodi koji doprinose razvoju vansezonskog turizma (MICE, manifestacioni, đački, planinski, ruralni, sportski, banjski i zdravstveni) • Identifikovani mehanizmi koji bi pomogli razvoju vansezonskog turizma (niže cene, popusti i posebne ponude, vansezonski paketi, vaučeri, promo aktivnosti) • Zapažena tendencija poređenja praksi iz inostranstva sa situacijom u Srbiji (i Crnoj Gori) (bugarski zimski centri Vs Kopaonik, Grčka Vs Crna Gora, itd.)
 11. 11. Da li vansezonski turizam ima formalno utemeljenje i sistemsku podršku ili je to samo pojedinačna inicijativa pojedinih davalaca i organizatora turističkih usluga? • Učesnici FGDs smatraju da nema sistemske podrške vansezonskom turizmu • Vansezonska ponuda svodi se na pojedinačne inicijative i dobar menadžment • Ne poznaju programe ili mehanizme koji pružaju sistemsku podršku u praksi • Prihvataju mogućnost postojanja dokumentacione osnove, ali ne poznaju strateška dokumenta koja ovo eventualno sugerišu • Smatraju da postoji potreba za boljom saradnjom javnog i privatnog sektora
 12. 12. Da li je vansezonski turizam isto što i sociajlni turizam? Koja su ograničenja, a koje prednosti? • Vansezonski nije isto što i socijalni turizam, ali mogu se uzajamno dopunjavati • Vansezonski je definisan sezonalnošću, dok je socijalni definisan ciljnom grupom i cenom aranžmana • Termin “socijalni turizam” prvenstveno se povezuje sa putovanjima organizovanim preko sindikata i udruženja penzionera • Prednost: opšta društveno-ekonomska korist • Potrebno definisati oba termina • Potrebno definisati sezonu na različitim destinacijama
 13. 13. Da li postoji spremnost svih učesnika za razvoj socijalnog turizma? • Postoji određeni nivo svesti, ali ne i potpuna spremnost svih aktera • Svaki sektor ima sopstveni mehanizam koji bi uzajamnim dopunjavanjem doprineli razvoju • Javni sektor: neophodan za razvoj, karakterišu ga manjkavost socijalne politike i nepostojanje podrške razvoju turizma za osobe slabije platežne moći • Privatni sektor: delimično spreman i tržišno orijentisan, ali nedovoljan • Civilni sektor: nedovoljno razvijen da bi zagovarao zajedničke interese i stavove i razvojne inicijative • Domaći turisti: nedovoljno senzibilisani na domaće destinacije
 14. 14. Kako razvijati vansezonsku turističku ponudu i koje programe ponuditi za četiri kategorije korisnika?   • Osvrt na opštu potrebu poboljšanja kvaliteta programskih sadržaja, uz posebnu potrebu za kvalitetom u vansezonskom periodu, kao i za određene kategorije stanovništva • Potreba za posebnim programima za zasebne ciljne grupe • Potreba za optimalnim korišćenjem često zapostavljenih potencijala i resursa • Važni preduslovi za razvoj programa: kreativnost i saradnja • Brojne ideje (ture posebnog interesovanja, programi za poboljšanje zdravlja, itd.) treba da imaju zajedničke karakteristike: povoljni uslovi realizacije i povoljne cene
 15. 15. Koji bi bili mehanizmi za podsticanje razvoja vansezonskog i socijalnog turizma? • Naglašena uloga javnog sektora i potreba za direktnom podrškom države (olakšice, smanjenje poreza, ukidanje lokalnih taksi, itd.) • Kreiranje strateškog okvira – definisanje pojmova, itd. • Edukacija na temu razvoja vansezonskog turizma i njegova promocija • Poboljšanje kvaliteta ponude • Podrška stvaranju partnerstava i udruživanju • Uspostavljanje boljih kanala komunikacije među sektorima • Usklađivanje turističkog kalendara
 16. 16. ZAKLJUČCI ISTRAŽIVANJA
 17. 17. RAZUMEVANJE POJMOVA VANSEZONSKOG I SOCIJALNOG TURIZMA Postoji određeni stepen razumevanja, ali koncepti nisu dovoljno prepoznati Postoji opšte prihvaćeni stav da su ova dva pojma označavaju različite koncepte koji se mogu međusobno dopunjavati i doprineti zajedničkom razvoju.
 18. 18. TRENUTNO STANJE I PRIMERI PRAKSE U VANSEZONSKOM I SOCIJALNOM TURIZMU Postoje primeri dobre prakse, ali se svode na pijedinačne inicijative Potrebno je značajno osnaživanje ove oblasti turizma Posebno je značajno osnažiti turističke proizvode koji doprinose razvoju ovih turističkih grana
 19. 19. PREPOZNAVANJE RAZVOJA VANSEZONSKOG I SOCIJALNOG TURIZMA U STRATEŠKIM DOKUMENTIMA Nacionalne i sektorske strategje razvoja turizma usmerene su na razvoj kako destinacija, tako i posebnih proizvoda, a u cilju smanjenja sezonalnosti Mere predviđene strateškim dokumentima potrebno je pretočiti u praksu
 20. 20. ODRŽIVOST VANSEZONSKOG I SOCIJALNOG TURIZMA I SUGESTIJE ZA NJIHOV RAZVOJ Vansezonski i socijalni turizam jesu održivi, ali uz sistemsku podršku svih sektora potrebnih za njihov razvoj Održivost može biti obezbeđena us pomoć mehanizama predloženih u svim fazama istraživanja
 21. 21. SPREMNOST ZA RAZVOJ VANSEZONSKOG I SOCIJALNOG TURIZMA, PROŠIRENJE KAPACITETA I PONUDE Relevantni akteri delimično su spremni za razvoj vansezonskog i socijalnog turizma, a preduslov za njihov razvoj je saradnja među sektorima i jasna podrška nacionalnog nivoa Podaci o spremnosti privatnog sektora za proširenje kapaciteta ili ponude nisu kompletni
 22. 22. MERE POTREBNE ZA RAZVOJ VANSEZONSKOG I SOCIJALNOG TURIZMA Usklađivanje strateškog okvira za razvoj vansezonskog i socijalnog tuirzma Regulisaje penzionog i zdravstvenog sistema Uspostavljanje mera podrške i podsticaja vansezonskom i socijalnom turizmu Usklađivanje turističkog kalendara Podrška proizvodima koji podstiču vansezonski i socijalni turizam
 23. 23. MERE POTREBNE ZA RAZVOJ VANSEZONSKOG I SOCIJALNOG TURIZMA Izgradnja i jačanje ljudskih kapaciteta Izgradnja i jačanje partnerstava, podsticanje javno-privatnog partnerstva Bolje korišćenje postojećih resursa Kreiranje posebnih programa adaptiranih ciljnim grupama Podizanje svesti o vansezonskom i socijalnom turizmu
 24. 24. HVALA NA PAŽNJI! Vera Jovanović www.srbija.travel www.montenegro.travel www.danubecc.org / www.danube.travel

×