Format dp3

8,844 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Format dp3

  1. 1. R A H A S I A DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ........................................................... JANGKA WAKTU PENILAIAN ........................................................... Bulan………………… s/d …………………………. 1. YANG DINILAI a. N a m a b. N I P c. Pangkat, golongan ruang d. Jabatan / Pekerjaan e. Unit Organisasi 2. PEJABAT PENILAI a. N a m a b. N I P c. Pangkat, golongan ruang d. Jabatan / Pekerjaan e. Unit Organisasi 3. ATASAN PEJABAT PENILAI a. N a m a b. N I P c. Pangkat, golongan ruang d. Jabatan / Pekerjaan e. Unit Organisasi R A H A S I A
  2. 2. R A H A S I A 8. LAIN – LAIN R A H A S I A 10. DITERIMA TANGGAL, PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DI NILAI ( …………………………………………. ) Nip, …………………………………….. 9. DI BUAT TANGGAL, PEJABAT PENILAI ( ………………………………………. ) Nip, …………………………………….. 11. DITERIMA TANGGAL, ATASAN PEJABAT PENILAI ( ………………………………………………. ) Nip, …………………………………………..
  3. 3. R A H A S I A 4. PENILAIAN UNSUR YANG DINILAI NILAI KETERANGAN ANGKA SEBUTAN a. Kesetiaan b. Prestasi Kerja c. Tanggung Jawab d. Ketaatan e. Kejujuran f. Kerjasama g. Prakarsa h. Kepemimpinan i. JUMLAH j. NILAI RATA - RATA 5. KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI ( APABILA ADA ) Tanggal, ..................................................... R A H A S I A
  4. 4. R A H A S I A 6. TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN Tanggal, ................................................ 7. KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN Tanggal, ................................................ R A H A S I A

×