Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Phuong thuc thanh toan quoc te 1

2,987 views

Published on

Phuong thuc thanh toan quoc te 1

Published in: Business
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Phuong thuc thanh toan quoc te 1

 1. 1. PHƢƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾPhần 1Trong hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế, thu chi tiền hàng là quyền lợi và nghĩa vụcơ bản của hai bên mua (nhập khẩu) và bán (xuất khẩu). Vì vậy, khi đàm phán vềphương thức thanh toán, các bên đều nỗ lực thỏa thuận điều kiện thanh toán có lợi chomình. Không đề cập đến đồng tiền thanh toán, công cụ thanh toán, hay các thủ tục vàquy trình thanh toan quoc te, mà bài viết này chỉ tập trung phân tích một số vấn đề liênquan đến lợi ích và rủi ro mà mỗi phương thức thanh toán mang lại cho nhà nhập khẩuhoặc nhà xuất khẩu và các gợi ý cân bằng lợi ích giữa hai bên để tham khảo.1. Phƣơng thức chuyển tiền (remittance)Trong giao dịch mua bán hàng hóa quốc tế, theo phương thức này, nhà nhập khẩuyêucầu ngân hàng của mình chuyển một số tiền nhất định cho nhà xuất khẩu (ngườihưởng lợi) ở một địa điểm nhất định bằng phương tiện chuyen tien do nhà nhập khẩuquy định.Phương thức chuyển tiền có thể là bộ phận của phương thức thanh toán khác nhưphương thức nhờ thu, tín dụng dự phòng, tín dụng chứng từ… nhưng cũng có thể làmột phương thức thanh toán độc lập.Thực tế, nhiều trường hợp, nhà nhập khẩu sẽ không chuyển tiền hàng cho nhà xuấtkhẩu cho đến khi nhận đầy đủ hàng. Đây là một lợi thế của nhà nhập khẩu nhưng lại là
 2. 2. rủi ro của nhà xuất khẩu khi hàng hóa đã được chuyển giao nhưng tiền hàng khôngđược thanh toán, bị chậm trễ thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ. Tuy vậy, bênnhập khẩu cũng có thể gánh chịu rủi ro, đặc biệt trong trường hợp chuyển tiền trước khigiao hàng như: nhận toàn bộ tiền hàng trước khi giao hàng, đặt cọc, tạm ứng, nap tiendien thoai… Trong trường hợp này nhà nhập khẩu có thể sẽ phải gánh chịu rủi ro nếutiền đã chuyển mà hàng không được giao đúng thời hạn, đúng chất lượng hoặc sốlượng…Để phòng ngừa rủi ro các bên nên:- Xây dựng rõ lộ trình chuyển tiền: Ví dụ: chuyển trước bao nhiêu % tại thời điểm nào?;Thanh toán nốt phần còn lại tại thời điểm nào?…- Thỏa thuận thời điểm chuyển tiền trùng với thời điểm giao hàng.- Quy định rõ về phương tiện chuyển tiền, chi phí chuyển tiền ai chịu?2. Phƣơng thức ghi sổ (open account)Đây thực chất là một hình thức mua bán chịu. Phương thức này áp dụng trong muabán hàng hóa quốc tế như sau: Nhà xuất khẩu (người ghi sổ) sau khi hoàn thành nghĩavụ của mình (thường là nghĩa vụ giao hàng) quy định trong hợp đồng mua bán hànghóa quốc tế (hợp đồng cơ sở) sẽ mở một quyển sổ nợ để ghi nợ. Nhà nhập khẩu(người được ghi sổ), bằng một đơn vị tiền tệ nhất định và đến từng định kỳ nhất định dohai bên thỏa thuận, sử dụng phương thức chuyển tiền thanh toán cho người ghi sổ
 3. 3. Phương thức này hoàn toàn có lợi cho nhà nhập khẩu (người được ghi sổ). Nhà xuấtkhẩu sẽ phải gánh chịu rủi ro khi bên nhập khẩu không thanh toán hoặc chậm trễ thanhtoán hoặc thanh toán không đầy đủ.Để hạn chế rủi ro, chỉ áp dụng phương thức này khi cả hai bên là các bạn hàng có mốiquan hệ làm ăn lâu dài, thực sự tin cậy lẫn nhau. Để bảo đảm an toàn cho nhà xuấtkhẩu, các bên có thể áp dụng biện pháp bảo đảm như thư bảo lãnh ngân hàng, thư tíndụng dự phòng, đặt cọc…3. Phƣơng thức nhờ thu (collection)Phương thức nhờ thu là phương thức thanh toán mà bên có các khoản tiền từ cáccông cụ thanh toán (chủ nợ) ủy thác cho ngân hàng thu hộ tiền ghi trên công cụ thanhtoán đó từ phía người nợ.Các công cụ thanh toán quốc tế thường gồm: hối phiếu (bill of exchange); kỳ phiếuthương mại (Promissory Note), séc quốc tế (International cheque), hóa đơn thu tiền(Financial Invoice).Bài viết này đề cập đến phương thức thanh toán trong hợp đồng mua bán quốc tế nên,chủ nợ là nhà xuất khẩu và người nợ là nhà nhập khẩu. Có hai phương thức nhờ thu lànhờ thu trơn và nhờ thu kèm chứng từ.
 4. 4. 3.1. Phƣơng thức nhờ thu trơn (clean collection)Phương thức nhờ thu trơn là một trong các phương thức thanh toán áp dụng trong hợpmua bán hàng hóa quốc tế mà trong đó nhà xuất khẩu ủy thác cho ngân hàng thu hộtiền ghi trên công cụ thanh toán hóa đơn mà không kèm với điều kiện chuyển giaochứng từ.Trong quy trình nghiệp vụ của phương thức thanh toán này có một đặc điểm liên quanđến lợi ích của nhà xuất khẩu, cần đặc biệt lưu ý:Nhà xuất khẩu giao hàng và gửi trực tiếp chứng từ cho nhà nhập khẩu. Như vậy thôngthường hoạt động này diễn ra trước thời điểm thanh toán. Đây có thể là một bất lợi chonhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu chưa phải thanh toán tiền hàng nhưng đã nắm giữ đượcchứng từ để nhận hàng từ nhà chuyên chở nhưng sau đó cố ý chiếm dụng vốn, thanhtoán chậm, thiếu, từ chối thanh toán. Ngân hàng chỉ là một tổ chức trung gian thu hộ vàcó thể bị nhà nhập khẩu từ chối.Vì vậy, trong hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế cần hạn chế áp dụng phương thứcnày. Nếu áp dụng phương thức thanh toán này, thì chỉ nên áp dụng khi cả hai bên làđối tác tin cậy của nhau, đồng thời trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế cần cócác chế tài nghiêm ngặt để bảo đảm nhà nhập khẩu thanh toán. Ví dụ: Trách nhiệm bồithường thiệt hại do không thanh toán, chậm thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ;chịu lãi suất chậm trả, chịu phạt vi phạm nghĩa vụ thanh toán…3.2. Phƣơng thức nhờ thu kèm chứng từ (documentary collection)
 5. 5. Phương thức nhờ thu có kèm theo chứng từ là một trong các phương thức thanh toánáp dụng trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế mà trong đó nhà xuất khẩu ủy tháccho ngân hàng thu hộ tiền ghi trên công cụ thanh toán với điều kiện sẽ giao chứng từnếu nhà nhập khẩu thanh toán, chấp nhận thanh toán hoặc thực hiện các điều kiệnkhác đã quy định.Trong quy trình nghiệp vụ của phương thức thanh toán này có một điểm cần lưu ý:Nhà xuất khẩu không giao trực tiếp chứng từ cho nhà nhập khẩu. Nhà nhập khẩu phảitrả tiền thì Ngân hàng mới giao chứng từ để mang chứng từ đi nhận hàng. Như vậy,phương thức này bảo vệ được lợi ích của nhà xuất khẩu, tránh được tình trạng bị nhànhập khẩu chiếm dụng vốn, chậm thanh toán, thanh toán không đầy đủ hoặc từ chốithanh toán.Dưới đây là một mẫu điều khoản phương thức thanh toán nhờ thu kèm chứng từ tronghợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế:“Bên mua thanh toán ngay khi hối phiếu do bên bán phát hành được xuất trình. Thanhtoán xong giao chứng từ.”4. Phƣơng thức ủy thác mua hàng (Authority to purchase – A/P)
 6. 6. A/P là một phương thức the thanh toan áp dụng trong hoạt động mua bán hàng hóaquốc tế, theo đó Ngân hàng của nhà nhập khẩu, theo yêu cầu của nhà nhập khẩu, ravăn bản yêu cầu ngân hàng đại lý ở nước xuất khẩu phát hành một A/P cam kết sẽmua hối phiếu của nhà xuất khẩu ký phiếu với điều kiện chứng từ xuất trình phù hợpvới các điều kiện đặt ra trong A/P và phải được đại diện của nhà nhập khẩu xác nhậnthanh toán.Phương thức này áp dụng chủ yếu trong các hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị, cácsản phẩm có hàm lượng kỹ thuật và công nghệ cao.Bản chất của phương thức này là nhà nhập khẩu thông qua ngân hàng của mình ởnước nhập khẩu chuyển tiền sang một ngân hàng ở nước xuất khẩu để ủy thác chongân hàng này trả tiền hối phiếu của nhà xuất khẩu ký phát.Có hai dich vu chuyen tien sang ngân hàng của nước xuất khẩu để mua hàng:Một là, nhà nhập khẩu thông qua ngân hàng của mình chuyển tiền đặt cọc 100% sangngân hàng nước xuất khẩu để ngân hàng này phát hành A/P.Hai là, nhà nhập khẩu yêu cầu ngân hàng của mình phát hành A/P cho ngân hàng đạilý ở nước xuất khẩu hưởng và đặt cọc 100% trị giá của A/P. Trên cơ sở A/P đó, ngânhàng nước xuất khẩu phát hành một A/P đối ứng cho người thụ hưởng là nhà xuấtkhẩu.Về điều kiện chứng từ của nhà xuất khẩu gồm có:
 7. 7. 1. Hối phiếu hoặc hóa đơn của nhà xuất khẩu xuất trình phải được đại diện của nhànhập khẩu tại nước xuất khẩu đồng ý thanh toán.2. Các chứng từ xuất trình phải phù hợp với Hợp đồng mua bán hàng hóa mà hai bênđã ký kết.Phương thức thanh toán này khá an toàn cho nhà xuất khẩu nhưng ngược lại sẽ cónhiều bất lợi cho nhà nhập khẩu khi mà tiền đã xuất ra nhưng chưa chắc đã nhận đượchàng hoặc nhận được hàng kém chất lượng hoặc bị giao hàng chậm trễ. Để hạn chếrủi ro cho mình, nhà nhập khẩu cần đưa ra những điều kiện cụ thể, nội dung, quy trìnhthanh toán chi tiết nếu áp dụng phương thức A/P để tránh bất lợi cho mình sau này.Wto. phuong

×