Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

L’Enquesta d’Usos Lingüístics a les Illes Balears 2015. Resultats bàsics

525 views

Published on

Presentació utilitzada a les III Jornades «La recerca sociolingüística en l'àmbit de la llengua catalana»

Published in: Science
 • Be the first to comment

L’Enquesta d’Usos Lingüístics a les Illes Balears 2015. Resultats bàsics

 1. 1. L’Enquesta d’Usos Lingüístics a les Illes Balears 2015. Resultats bàsics III  JORNADES  «LA  RECERCA  SOCIOLINGÜÍSTICA  EN   L’ÀMBIT  DE  LA  LLENGUA  CATALANA» Miquel Gomila Garcies @gomilagarcies Barcelona,  31  de  maig  de  2016
 2. 2. ? 2004-2014
 3. 3. ?Les dades bàsiques
 4. 4. 1 22,2% 17,5% 60,3% IB+Cat+PV Resta de l’Estat Estranger Lloc de naixement dels residents de les Illes Balears. 2014
 5. 5. 1 Lloc de naixement dels residents de les Illes Balears. Evolució 2004-2014 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2004 2014 22,2%16,3% 17,5%23,8% 60,3%59,9% IB+Cat+PV Resta de l’Estat Estranger
 6. 6. Coneixements de català segons el grup d’edat. 2014 2 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De 15 a 29 anys De 30 a 44 anys De 45 a 64 anys De 65 anys i més 85,9% 62,4% 55,7% 45,2% 91,7% 80,8% 86% 75% 89% 74,2% 81,2% 83,3% 97,2% 94,1% 99,5% 96,9% Entendre Parlar Llegir Escriure
 7. 7. Llengua inicial, llengua habitual i llengua d’identificació. 2014 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Llengua inicial Llengua d’identificació Llengua habitual 2,9%7,9%9,9% 49,9% 47%48,6% 10,3%4,6%3,6% 36,8%40,5%37,9% Català Ambdues llengües Castellà Altres combinacions 3
 8. 8. Llengües a la llar*. 2014 4 5,5% 47,2% 8,9% 38,4% Català només o sobretot Tant català com castellà Castellà només o sobretot Altres llengües i combinacions * Població que viu en llars de dos membres o més
 9. 9. Transmissió intergeneracional. 2014 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ús amb avis* Ús amb progenitors Ús amb el primer fill** 9,1%12,2%10,4% 45,4%44,1%44,2% 3,7% 7,1%8,2% 41,7%36,5%37,2% Català només o sobretot Altres combinacions de català i de castellà Castellà només o sobretot Altres llengües * Ús amb els avis: enquestats que els han conegut ** Ús amb el primer fill: enquestats amb descendència 4
 10. 10. Usos lingüístics en àmbits interpersonals. 2014 5 Amistats Veïns Companys d’estudis* Escriure notes personals 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 5,6% 8,7% 3,2% 6,6% 66,9% 47,7% 50,9% 45% 5,7% 12,4% 12,1% 14,1% 21,9% 31,1% 33,8% 34,3% Català només o sobretot Igual català que castellà Castellà només o sobretot Altres situacions * Persones que actualment cursen estudis
 11. 11. Usos lingüístics en àmbits de consum i servei. 2014 5 Administració local Petit comerç Entitats financeres Govern de les Illes Balears Metge Administració de l’Estat Gran comerç 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1,5% 5,5% 0,5% 12,3% 3% 1,2% 5% 60,9% 57% 57,3% 46,1% 51,7% 51,2% 46,7% 10,5% 9,4% 8,5% 7,4% 8,6% 9,5% 7,7% 27,1% 28,1% 33,7% 34,2% 36,7% 38,1% 40,6% Català només o sobretot Igual català que castellà Castellà només o sobretot Altres situacions
 12. 12. Percepció de la unitat lingüística. 2014 6 6,4% 12,7% 80,9% D'acord Desacord NC
 13. 13. L’evolució
 14. 14. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Coneixements de català. Evolució 2004-2014 2004 2014 46,9% 60% 74,6% 80,5% 79,6% 83,5% 93,1% 96,8% Comprensió oral Comprensió escrita Expresió oral Expresió escrita
 15. 15. El català com a llengua inicial, llengua habitual i llengua d’identificació. Evolució 2004-2014 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Llengua inicial Llengua d’identificació Llengua habitual 36,8% 40,5% 37,9% 45%45,6% 42,6% 2004 2014
 16. 16. Llengua a la llar i transmissió intergeneracional. Evolució 2004-2014 0% 10% 20% 30% 40% 50% Llengua a la llar* Ús amb avis** Ús amb progenitors Ús amb el primer fill*** 41,7% 36,5%37,2%38,4% 48,2% 41,3% 43,2%42,3% 2004 2014 * Població que viu en llars de dos membres o més ** Ús amb els avis: enquestats que els han conegut *** Ús amb el primer fill: enquestats amb descendència
 17. 17. Usos lingüístics en àmbits interpersonals. Evolució 2004-2014 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Amistats Veïns Companys d’estudis* Escriure notes personals 21,9% 31,1% 33,8%34,3% 17,9% 30,5% 37,8%39,2% 2004 2014 31,1% 21,9% * Persones que actualment cursen estudis
 18. 18. Usos lingüístics en àmbits de consum i servei. Evolució 2004-2014 Petit comerç Entitats financeres Metge Gran comerç 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 27,1% 33,7% 36,7% 38,1% 26,7% 36,5% 46% 40,8% 2004 2014 27,1%
 19. 19. Percepció de la unitat lingüística. Evolució 2004-2014 2014 2004 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 5% 6,4% 16,5% 12,7% 78,6% 80,9% D'acord Desacord NC
 20. 20. USOS

×