As actividades agrarias en España

1,126 views

Published on

Faise un percorrido das características fundamentais das actividades agrarias no Estado español, así como das diferentes paisaxes agrarias existentes

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,126
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
57
Actions
Shares
0
Downloads
44
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

As actividades agrarias en España

 1. 1. Os espazos do sector primario <ul><li>Diferenciar: </li></ul><ul><ul><li>Xeografía rural. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Espazo multifuncional </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Xeografía agraria. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Actividades que se realizan no campo: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Agricultura </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Gandaría </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Actividades forestais </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Crise da agricultura tradicional </li></ul></ul><ul><ul><li>Impacto da entrada na UE (1986, PAC) ‏ </li></ul></ul>
 2. 2. Os factores agrarios <ul><li>Factores físicos: </li></ul><ul><ul><li>Importantes, mais non determinantes </li></ul></ul><ul><ul><li>Medio natural desfavorable: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Clima: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>escaseza chuvias, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Irregularidade (seca estival) ‏ </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>aridez </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Relevo: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>altitude media </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>pendentes </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Solos: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Mediocres (sílice) ‏ </li></ul></ul></ul></ul>
 3. 3. Os factores agrarios <ul><li>Factores humanos: </li></ul><ul><ul><li>Factores históricos: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Antigo Réxime: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Terras amortizadas </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Agricultura de subsistencia </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Transformación real na déc. 60 s. XX e entrada UE </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Poboación activa agraria: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Descenso gradual até o 6% (st + 1960) ‏ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Proliferación de agricultura a tempo parcial (pequena propiedade) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Factores técnicos. Mecanización, investigación, novas tecnoloxías: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aumento produción, diminución man de obra </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Os factores agrarios <ul><li>Factores políticos: </li></ul><ul><ul><li>Antes da entrada na UE (1986, PAC): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Desamortización (s. XIX) ‏ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Paso da terra amortizada á individual e capitalista </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Problema agrario: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Malas condicións de vida dos labregos (st xornaleiros) ‏ </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Reforma agraria: II República (carácter social) ‏ </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ditadura franquista: </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Freo da reforma social </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Melloras técnicas: concentración parcelaria, política de novas colonizacións e, st, fomento do regadío (encoros) ‏ </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Despois da aplicación da PAC: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Principio de preferencia comunitaria e tarifa exterior común para produtos do exterior da UE </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reformas: busca da competitividade e mantemento prezos </li></ul></ul></ul>
 5. 5. Estrutura agraria <ul><li>Cómpre ter claro os conceptos: </li></ul><ul><ul><li>Parcela: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Unidade mínima de explotación </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Extensión das terras que están baixo unha mesma linde </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pódense clasificar segundo: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Límites </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Forma </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Tamaño </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Explotación (concepto económico): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Conxunto de parcelas dun mesmo empresario </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tendencia á redución do tamaño e aumento do nº </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dualidade:60% < 5 Ha (5% sup); 51% latifundios </li></ul></ul></ul>
 6. 6. Estrutura agraria <ul><li>Propiedade (concepto xurídico): </li></ul><ul><ul><li>Refírese ao dono da terra. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tamaño: predominio dos valores extremos, escaseza de prop. de tamaño medio. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Latifundio: metade SL (Reconquista) ‏ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Minifundio: metade NO </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Concentración parcelaria </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Cooperativas </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Réxime de tenza da terra </li></ul><ul><ul><li>Grao de dominio sobre a explotación </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tenza directa: coinciden propietario - empresario </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tenza indirecta: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Arrendamento (págase aluguer ou renda) ‏ </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Aparcería (págase un % da produción). Diminúe </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Cooperativas: moi variadas </li></ul></ul></ul></ul>
 7. 7. Estrutura agraria <ul><li>Poboamento e hábitat rural: </li></ul><ul><ul><li>Poboamento rural : conxunto de asentamentos que resultan da ocupación do espazo rural pola poboación </li></ul></ul><ul><ul><li>Hábitat rural : Serve para designar dous aspectos: a vivenda propiamente dita e o modo de distribuírse no espazo agrario </li></ul></ul>
 8. 8. Estrutura agraria <ul><li>Poboamento rural: </li></ul><ul><ul><li>Núcleos de poboación menores de 10.000 habitantes (en sentido estrito < 2.000 hab.) ‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Tipoloxía: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Disperso: casa rural rodeada de campos de cultivo </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Domina na periferia peninsular. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Modalidades: disperso absoluto, diperso laso, disperso intercalar </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Concentrado: as vivendas dispóñense unhas xunto ás outras, independentemente da localización do agro </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Por todo o territorio da península </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Modalidades: lineal, apiñado </li></ul></ul></ul></ul>
 9. 9. Estrutura agraria <ul><li>Hábitat rural: </li></ul><ul><ul><li>Dif. vivendas segundo o tipo de materiais: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Casa de pedra (zona norte). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Casa de madeira entramada (S. Ibérico e Central) ‏ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Casa de barro (Mesetas, val do Ebro, Guadalquivir, Valencia, Murcia). </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Segundo o plano da casa: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Casa bloque </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>A rentes do chan: un só cuarto, para animais/persoas </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>En altura: dividida en plantas. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Caserío vasco, casona asturiana e cántabra </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Casa composta </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Varios edificios, diferentes funcións, arredor patio aberto </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Masía catalana ou cortijo andaluz </li></ul></ul></ul></ul>
 10. 10. Usos e aproveitamentos 1. Agrícolas <ul><li>Triloxía do Medit.: cereais, vide, oliveira </li></ul><ul><li>Localización: </li></ul><ul><ul><li>España seca ou semiseca </li></ul></ul><ul><ul><li>Cultivos extensivos para adaptarse ás duras condicións do medio. </li></ul></ul><ul><ul><li>Case toda España, agás zona atlántica, Canarias, alta montaña e depresións litorais. </li></ul></ul>
 11. 11. <ul><li>Triloxía do Medit.: cereais, vide, oliveira </li></ul><ul><li>Características: </li></ul><ul><ul><li>Cereais: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tipos: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Diminución dos dedicados ao consumo humano (arroz, trigo) ‏ </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Aumento dos usados como pienso para alimentación do gando (cebada, avea, centeo e millo) ‏ </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cultivos en openfield, asociados ao barbeito e as leguminosas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Asociados ás act. gandeiras porcinas, ovinas, caprinas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Importacións de millo: balanza comercial agraria deficitaria </li></ul></ul></ul>Usos e aproveitamentos 1. Agrícolas
 12. 12. <ul><li>Triloxía do Medit.: cereais, vide, oliveira </li></ul><ul><li>Características: </li></ul><ul><ul><li>Oliveira: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cultivo arbóreo moi resistente á seca estival </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Problemas: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Excedentes comunitarios en graxas/aceites </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Vecería (un ano bo e outro malo) ‏ </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Escasa produtividade (mecanización e competencia) ‏ </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vantaxes: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Carácter social e ecolóxico </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Fomento da dieta mediterránea </li></ul></ul></ul></ul>Usos e aproveitamentos 1. Agrícolas
 13. 13. <ul><li>Triloxía do Medit.: cereais, vide, oliveira </li></ul><ul><li>Características: </li></ul><ul><ul><li>Vide: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cultivo arbustivo de secaño, moi adaptado á seca estival </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Problemas: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Filoxera, moitos vaivéns na produción </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Futuro: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Primar producións de calidade (denominacións de orixe) ‏ </li></ul></ul></ul></ul>Usos e aproveitamentos 1. Agrícolas
 14. 14. <ul><li>Triloxía do Medit.: cereais, vide, oliveira </li></ul><ul><li>Impacto da PAC: </li></ul><ul><ul><li>Cereais: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tendencia a reducir prezos e aumentar rendementos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Negativo para España, produción pouco competitiva (pequeno tamaño das explotacións). </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>UE prima cereais destinados ao gando </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Oliveira: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fomentar aceites de calidade (“virxes”) ‏ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reducir a produción por medio de cuotas </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Vide: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1º: reducir excedentes subvencionando abandono </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hoxe: reconversión para variedades de maior calidade </li></ul></ul></ul>Usos e aproveitamentos 1. Agrícolas
 15. 15. <ul><li>Leguminosas </li></ul><ul><li>Localización: </li></ul><ul><ul><li>Na España seca / semiseca (rotan cos cereais) ‏ </li></ul></ul><ul><li>Características: </li></ul><ul><ul><li>Produtos da dieta mediterránea </li></ul></ul><ul><ul><li>Redución do consumo por aumento nivel de vida </li></ul></ul><ul><ul><li>Problemas de mecanización e baixos rendementos </li></ul></ul><ul><li>Impacto da PAC: </li></ul><ul><ul><li>Moi subvencionadas, aumento produción </li></ul></ul>Usos e aproveitamentos 1. Agrícolas
 16. 16. <ul><li>Produtos hortofrutícolas </li></ul><ul><li>Localización: </li></ul><ul><ul><li>Regadíos peninsulares e insulares </li></ul></ul><ul><li>Características: </li></ul><ul><ul><li>Produtos notables, gran aumento consumo </li></ul></ul><ul><ul><li>Os máis competitivos, gran exportación </li></ul></ul><ul><ul><li>Aplicación de novas tecnoloxías (enareadeos e invernadoiros </li></ul></ul><ul><li>Impacto da PAC: </li></ul><ul><ul><li>Apoio á investigación </li></ul></ul><ul><ul><li>Competencia produtos norteafricanos (acordos) ‏ </li></ul></ul>Usos e aproveitamentos 1. Agrícolas
 17. 17. <ul><li>Produtos industriais e forraxeiros </li></ul><ul><li>Localización: </li></ul><ul><ul><li>España húmida e de regadío </li></ul></ul><ul><li>Características: </li></ul><ul><ul><li>Gran capitalización, intervención as empresas (sementes, supervisión produción, prezos) ‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Consumo animal (alfalfa, millo forraxeiro) ‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Aumento da produción </li></ul></ul><ul><li>Impacto da PAC: </li></ul><ul><ul><li>Retroceso xirasol tras fin subvencións UE </li></ul></ul><ul><ul><li>Cotas para remolacha, algodón e tabaco </li></ul></ul>Usos e aproveitamentos 1. Agrícolas
 18. 18. <ul><li>Gandaría tradicional </li></ul><ul><ul><li>Coexistencia de diversas especies gandeiras </li></ul></ul><ul><ul><li>Razas autóctonas </li></ul></ul><ul><ul><li>Explotacións pequenas </li></ul></ul><ul><ul><li>Técnicas atrasadas </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistemas extensivos: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Moito espazo </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Moita man de obra </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pouca rendibilidade </li></ul></ul></ul>Usos e aproveitamentos 2. Gandeiros
 19. 19. <ul><li>Gandaría actual </li></ul><ul><ul><li>Especialización: leite ou carne </li></ul></ul><ul><ul><li>Imposición das razas máis rendibles </li></ul></ul><ul><ul><li>Aumento tamaño explotacións </li></ul></ul><ul><ul><li>Mecanización </li></ul></ul><ul><ul><li>Aumenta o peso da gandería intensiva </li></ul></ul><ul><ul><li>Problemas: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Escaseza de alimentos e seca: déficit comercial </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Escaso tamaño explotacións </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Excedentes comunitarios: cotas (gando vacún) ‏ </li></ul></ul></ul>Usos e aproveitamentos 2. Gandeiros
 20. 20. <ul><li>Gandaría bovina </li></ul><ul><li>Localización: </li></ul><ul><ul><li>Réxime extensivo: montañas e devesas </li></ul></ul><ul><ul><li>Réxime intensivo: España atlántica </li></ul></ul><ul><ul><li>Réxime estabulado: granxas próximas ás grandes cidades </li></ul></ul><ul><li>Características: </li></ul><ul><ul><li>Produción extensiva: carne </li></ul></ul><ul><ul><li>Produc. intensiva e estabulada: leite </li></ul></ul><ul><ul><li>Aumento de consumo </li></ul></ul><ul><ul><li>Moitos problemas: competencia de leite e carne europea máis barata </li></ul></ul>Usos e aproveitamentos 2. Gandeiros
 21. 21. <ul><li>Gandaría bovina </li></ul><ul><li>Impacto da PAC: </li></ul><ul><ul><li>Excedentes: fíxanse cotas e cupos para a produción de carne e leite. Repercusión moi negativa para España </li></ul></ul><ul><ul><li>Última reforma: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aumento cota </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Diminución dos prezos </li></ul></ul></ul>Usos e aproveitamentos 2. Gandeiros
 22. 22. <ul><li>Gandaría ovina </li></ul><ul><li>Localización: </li></ul><ul><ul><li>Secaños do interior peninsular </li></ul></ul><ul><ul><li>Diminúe cara ao levante e cara ao sur </li></ul></ul><ul><li>Características: </li></ul><ul><ul><li>Diminución raza meiriña (liberalización mercado da lá). Aumento da segureña e aragonesa </li></ul></ul><ul><ul><li>Lá, carne e leite (queixos) ‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Explotación en tres réximes: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Trashumante: preto da desaparición </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Extensiva: asociada á agricultura (barbeitos) ‏ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Estabulada: ceba cordeiros (grandes rendementos) ‏ </li></ul></ul></ul>Usos e aproveitamentos 2. Gandeiros
 23. 23. <ul><li>Gandaría ovina </li></ul><ul><li>Impacto da PAC: </li></ul><ul><ul><li>Fomento das explotacións extensivas </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Frear despoboamento rural </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Subvencións permiten: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aumento de produción </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mellora de mecanización e modernización </li></ul></ul></ul>Usos e aproveitamentos 2. Gandeiros
 24. 24. <ul><li>Gandaría porcina </li></ul><ul><li>Localización: </li></ul><ul><ul><li>Rex. estabulado: preto das grandes cidades </li></ul></ul><ul><ul><li>Rex. Extensivo: España occidental (ibérico) ‏ </li></ul></ul><ul><li>Características: </li></ul><ul><ul><li>Réx. extensivo: razas autóctonas de grande calidade (Extremadura, Huelva, Salamanca) ‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Implicación das grandes multinacionais (penso e leitóns. Agricultores dan traballo e cortes) ‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Problemas: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Peste porcina </li></ul></ul></ul>Usos e aproveitamentos 2. Gandeiros
 25. 25. <ul><li>Gandaría porcina </li></ul><ul><li>Impacto da PAC: </li></ul><ul><ul><li>Explotacións intensivas: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tremenda oscilacións de prezos, polos excedentes e as importacións dos países comunitarios </li></ul></ul></ul>Usos e aproveitamentos 2. Gandeiros
 26. 26. <ul><li>Gandaría avícola </li></ul><ul><li>Localización: </li></ul><ul><ul><li>Réxime estabulado </li></ul></ul><ul><ul><li>Granxas próximas ás grandes cidades </li></ul></ul><ul><li>Características: </li></ul><ul><ul><li>Carácter industrial da produción. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistemas integrados coas multinacionais: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Razas estranxeiras, piensos importados, aplicación novas tecnoloxías </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Problemas: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oscilación prezos: rixidez da oferta e flutuación da demanda </li></ul></ul></ul>Usos e aproveitamentos 2. Gandeiros
 27. 27. <ul><li>Características: </li></ul><ul><ul><li>Escaso peso na produción final agraria (4%) ‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>País con escasos bosques, pola deforestación: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mesta </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Desamortización </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Guerras </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Carboneo, minería </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Incendios </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Necesidade de importar madeira </li></ul></ul><ul><ul><li>Tendencia a un aumento da superficie forestal: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reforestación </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Abandono apoiado pola UE das actividades agropecuarias, substituídas polas forestais </li></ul></ul></ul>Usos e aproveitamentos 3. Forestais
 28. 28. <ul><li>Madeira: </li></ul><ul><ul><li>60% dos aproveitamentos forestais </li></ul></ul><ul><ul><li>Coníferas: ebanistería </li></ul></ul><ul><ul><li>Frondosas: industrias papeleiras </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Frondosas de rápido crecemento (chopos, eucalipto) ‏ </li></ul></ul></ul><ul><li>Outros aproveitamentos forestais: </li></ul><ul><ul><li>Resina, corcho, esparto e diversos froitos (castaña, landras, etc.) ‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Menor valor económico </li></ul></ul><ul><ul><li>Problemas: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Competencia corcho sintético </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Flutuación prezos </li></ul></ul></ul>Usos e aproveitamentos 3. Forestais
 29. 29. <ul><li>Multifuncionalización do espazo rural: </li></ul><ul><ul><li>Positivo: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Freo do despoboamento rural </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Desenvolvemento económico máis importante da historia </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Negativo: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Degradación ambiental </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Competencia entre distintos usos (turístico e agrario compiten pola auga) ‏ </li></ul></ul></ul><ul><li>Impacto PAC: </li></ul><ul><ul><li>Frear despoboamento: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>xente nova, aumentar rentas agrarias </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Diversificación de funcións </li></ul></ul><ul><ul><li>Subvención ao desenvolvemento sostible </li></ul></ul>Usos e aproveitamentos 4. Novos usos
 30. 30. <ul><li>Definición </li></ul><ul><ul><li>Morfoloxía que presenta o espazo rural </li></ul></ul><ul><ul><li>Paisaxe humanizada xurdida da transformación dunha paisaxe natural a causa das actividades económicas primarias (aquelas actividades extractivas de recursos naturais: agricultura, gandaría, silvicultura e pesca) </li></ul></ul><ul><li>Diversidade morfolóxica moi importante en España </li></ul><ul><ul><li>Grande variedade pola combinación de factores físicos e humanos </li></ul></ul>Dominios e paisaxes agrarias
 31. 31. Dominios e paisaxes agrarias España húmida Montaña Interior peninsular España mediterránea Canarias Fuente: Elaboración propia
 32. 32. Dominios e paisaxes agrarias 1. A España atlántica
 33. 33. <ul><li>Estrutura agraria </li></ul><ul><ul><li>Explotación intensiva do espazo </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alto número de poboación agraria (Galicia) ‏ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Moita dela desprazada á emigración </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Poboamento rural intercalar </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pequenos pobos e aldeas </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Tenza directa </li></ul></ul><ul><ul><li>Domina o minifundismo </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Parcelas dispostas a xeito de bocage </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Parcelas afastadas entre si </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Problemas: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Mecanización </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Concentración parcelaria </li></ul></ul></ul></ul>Dominios e paisaxes agrarias 1. A España atlántica
 34. 34. <ul><li>Aproveitamentos e usos </li></ul><ul><ul><li>Predominan os usos gandeiros </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gandaría: actividade económica máis importante </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Favorecido polo clima e a demanda das cidades </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Explotacións intensivas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Problemas: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Cotas e cupos da UE </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Competencia das explotacións de maior tamaño </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Dependencia das centrais leiteiras </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Agricultura de secaño (sen barbeito: precipitacións) ‏ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Policultivo tradicional vai desaparecendo </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Especialización: pradeiras naturais, produtos hortofrutícolas e plantas forraxeiras </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Explotación forestal importante (moble, papel) ‏ </li></ul></ul>Dominios e paisaxes agrarias 1. A España atlántica
 35. 35. <ul><li>Características rexionais </li></ul><ul><ul><ul><li>Norte e Noroeste peninsular </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Relevo accidentado, escasas chairas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Clima oceánico (chuvioso) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Paisaxe de pradaría </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Galicia </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Elevada pob. activa agrícola </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Persistencia de formas agrarias antigas (hortas, policultivo) ‏ </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Cornixa cantábrica </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Grande importancia da agricultura a tempo parcial </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Preponderancia absoluta da gandería </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Euskadi </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Poboación activa mínima (1,5%). Casarío, gando vacún </li></ul></ul></ul>Dominios e paisaxes agrarias 1. A España atlántica
 36. 36. Dominios e paisaxes agrarias 2. A España interior
 37. 37. Dominios e paisaxes agrarias 2. A España interior
 38. 38. <ul><li>Estrutura agraria </li></ul><ul><ul><li>Poboamento rural concentrado </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Poboación moi envellecida pola emigración dos anos 60 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Moi variada: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Norte e Leste: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Minifundio </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Regadío </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Bocage </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sur e Oeste </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Latifundio </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Secaño </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Openfield </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fortes investimentos en agricultura e gandaría </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Intensificar rendementos e diversificar produtos </li></ul></ul></ul></ul>Dominios e paisaxes agrarias 2. A España interior
 39. 39. <ul><li>Aproveitamentos e usos </li></ul><ul><ul><li>Uso agrícola é o máis importante </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Agricultura de secaño </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Triloxía do Mediterráneo en openfield </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Oliveira en menor medida en Aragón e Castela-León </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Complemento: amendoeira, leguminosas, xirasol </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Actualidade: </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Retroceso do trigo (cebada) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>UE fomenta rotación cereal-leguminosas </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Regadío </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Aproveitamento máis intensivo </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Cultivos industriais, froitas, hortalizas </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Rendementos menores que Levante, polas xeadas </li></ul></ul></ul></ul></ul>Dominios e paisaxes agrarias 2. A España interior
 40. 40. <ul><li>Aproveitamentos e usos </li></ul><ul><ul><li>Uso gandeiro </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ovina extensiva </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Avícola estabulada </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Porcina estabulada preto das cidades </li></ul></ul></ul>Dominios e paisaxes agrarias 2. A España interior
 41. 41. <ul><li>Características rexionais </li></ul><ul><ul><ul><li>Dúas mesetas e val do Ebro </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Elevada altitude (agás val do Ebro) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Clima mediterráneo continentalizado (aridez, xeadas) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Castela-León </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gandería bovina </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Navarra e A Rioxa </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Grande calidade dos viños </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Importancia da industria agroalimentaria </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Castela-A Mancha </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Viño e explotacións ovinas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Devesas (no Oeste): explotacións mixtas agrícolas, gandeiras e forestais </li></ul></ul></ul>Dominios e paisaxes agrarias 2. A España interior
 42. 42. Dominios e paisaxes agrarias 3. A España mediterránea
 43. 43. <ul><li>Estrutura agraria </li></ul><ul><ul><li>Poboamento rural concentrado </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Poboación moi numerosa </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Estrutura da propiedade moi diversa: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ao norte de Murcia: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Minifundio </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Tamaño mediano </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sur </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Latifundio </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>SL </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Agricultura punta: grandes investimentos </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Problema da auga </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Transvasamento do Ebro </li></ul></ul></ul></ul>Dominios e paisaxes agrarias 3. A España mediterránea
 44. 44. <ul><li>Aproveitamentos e usos </li></ul><ul><ul><li>Uso agrícola é o máis importante </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Agricultura de regadío (substitúe a de secaño tradicional) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Clima excepcional, solos óptimos, grande demanda </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Horticultura baixo plástico </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Árbores froiteiras mediterráneas e subtropicais </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Mercado da UE: poder adquisitivo </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Agricultura de secaño </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Triloxía mediterránea e amendoeira </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Val do Guadalquivir, zonas prelitorais </li></ul></ul></ul></ul></ul>Dominios e paisaxes agrarias 3. A España mediterránea
 45. 45. <ul><li>Aproveitamentos e usos </li></ul><ul><ul><li>Uso gandeiro </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ovina e caprina extensiva </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Zonas de agricultura de secaño </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reses bravas en Cádiz e Sevilla </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bovina e porcina estabulada en Cataluña </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Uso forestal </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Frondosas de rápido crecemento (chopo, eucalipto) </li></ul></ul></ul>Dominios e paisaxes agrarias 3. A España mediterránea
 46. 46. <ul><li>Características rexionais </li></ul><ul><ul><ul><li>Todo o litoral mediterráneo, val Guadalquivir e Baleares </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Relevo moi variado </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Clima mediterráneo (aridez) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Cataluña </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aporte da gandería é superior á agricultura </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fomento regadío: froiteiras, cultivos industriais e forraxes </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Levante </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Regadío de alto rendemento: cítricos (Valencia) e hortalizas (Murcia) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Andalucía </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Latifundio. Monocultivo secaño: viñedo e oliveira </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cultivos baixo plástico </li></ul></ul></ul>Dominios e paisaxes agrarias 3. A España mediterránea
 47. 47. Dominios e paisaxes agrarias 4. As illas Canarias
 48. 48. Dominios e paisaxes agrarias 4. As illas Canarias
 49. 49. <ul><li>Estrutura agraria </li></ul><ul><ul><li>Retroceso fronte ao uso turístico </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Poboamento rural concentrado no litoral </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>En altitude dominan os minifundios </li></ul></ul></ul><ul><li>Aproveitamentos e usos </li></ul><ul><ul><li>Regadíos (pozos subterráneos, desalgadoras) </li></ul></ul><ul><ul><li>Enareados (pobreza dos solos) </li></ul></ul><ul><ul><li>Cultivo en socalcos </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Plátanos, patacas temperás, tomates </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Produtos baixo plástico e tropicais </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Gandaría </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Escasa, ovina e caprina, asociada á agricultura </li></ul></ul></ul>Dominios e paisaxes agrarias 4. As illas Canarias
 50. 50. <ul><li>Características rexionais </li></ul><ul><ul><li>Relevo abrupto </li></ul></ul><ul><ul><li>Solos volcánicos, xeralmente malos </li></ul></ul><ul><ul><li>Clima subtropical </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Precipitacións escasas e torrenciais </li></ul></ul></ul><ul><li>Zonas </li></ul><ul><ul><li>Agricultura regadío nas áreas litorais </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Para a exportación </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Agricultura de secaño e regadío de policultivo no interior </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Autoconsumo </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Progresivo abandono </li></ul></ul></ul>Dominios e paisaxes agrarias 4. As illas Canarias
 51. 51. Dominios e paisaxes agrarias 5. O sector agrario de montaña
 52. 52. <ul><li>Estrutura agraria </li></ul><ul><ul><li>Poboamento moi disperso </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Baixas densidades de poboación. Tendencia ao despoboamento </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Pequena propiedade </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bocage </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Socalco </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Consérvase a propiedade pública, e a comunal dos montes </li></ul></ul>Dominios e paisaxes agrarias 5. O sector agrario de montaña
 53. 53. <ul><li>Aproveitamentos e usos </li></ul><ul><ul><li>Diversos e complementarios </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gradación en función das condicións climáticas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Agricultura no fondo dos vales </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Gandería nas matogueiras e nos prados </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Explotación forestal nas abas das montañas </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Características rexionais </li></ul><ul><ul><li>Condicionantes físicos son moi importantes </li></ul></ul><ul><ul><li>Norte: introdución produtos hortícolas </li></ul></ul><ul><ul><li>Sur: Introdución amendoeiras e oliveiras (socalcos) </li></ul></ul><ul><ul><li>Gandaría: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Norte: bovina </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sur: ovina (transhumancia local) </li></ul></ul></ul>Dominios e paisaxes agrarias 5. O sector agrario de montaña
 54. 54. Tema 5 As actividades agrarias en España: Agricultura, gandaría e sector forestal

×