Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A distribución da poboación en España e en Galicia

1,499 views

Published on

Tradución ao galego e adaptación dunha presentación do prof. Isaac Buzo sobre a distribución da poboación en España, cun engadido sobre a distribución da poboación galega

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A distribución da poboación en España e en Galicia

 1. 1. POBOACIÓN Isaac Buzo Sánchez (adaptado) DISTRIBUCIÓN DA POBOACIÓN EN ESPAÑA E EN GALICIA Fonte: INE
 2. 2. INTRODUCIÓN <ul><li>Para a análise da distribución da poboación utilízase o concepto de </li></ul><ul><li>Relaciona a poboación dunha zona coa superficie da área estudada, expresándose en habitantes/km 2 </li></ul><ul><li>Relativiza o dato da poboación para poder comparar datos de lugares con diferente superficie </li></ul>DENSIDADE DE POBOACIÓN DP = Poboación absoluta / superficie Prof. ISAAC BUZO SÁNCHEZ
 3. 3. CARACTERÍSTICAS DE ESPAÑA: Comparación co entorno europeo España é un país pouco poboado no contexto da U.E. Con máis de 46 millóns (2009) ocupa o quinto lugar por volume total de poboación na Unión Europea. Os seus 89,5 hab/km 2 de densidade media colócana lonxe dos Países Baixos, Alemaña, Reino Unido ou Italia, que se achegan ou superan os 200 hab/km 2 Fuente: EUROSTAT A nuario estadístico de las regiones 2006 Prof. ISAAC BUZO SÁNCHEZ
 4. 4. CARACTERÍSTICAS DE ESPAÑA: Pautas de distribución <ul><li>España presenta unha desigual distribución da poboación </li></ul><ul><li>Continuas perdas de poboación rural a favor das cidades: urbanización </li></ul><ul><li>Concentración demográfica na costa (periferia) despoboándose o interior (agás Madrid, que por ser capital atrae poboación) </li></ul>Fonte: Francisco Ruíz en http://alarcos.inf-cr.uclm.es/per/fruiz/pobesp/map/espania.htm Prof. ISAAC BUZO SÁNCHEZ
 5. 5. CARACTERÍSTICAS DE ESPAÑA: Pautas de distribución FOCOS DE POBOACIÓN BALEIROS POBOACIONAIS DENSIDADE DE POBOACIÓN MENOR DE 10 HAB/KM 2 DENSIDADE DE POBOACIÓN MAIOR DE 200 HAB/KM 2 Fonte: Francisco Ruíz en http://alarcos.inf-cr.uclm.es/per/fruiz/pobesp/map/espania.htm Prof. ISAAC BUZO SÁNCHEZ
 6. 6. CARACTERÍSTICAS DE ESPAÑA: Orixe histórica da distribución actual <ul><li>Orixe dos desequilibrios na distribución da poboación </li></ul><ul><li>No s.. XVI as maiores densidades estaban no centro e no norte peninsular </li></ul><ul><li>As crises económicas e demográficas do XVII orixinaron movementos de poboación cara á periferia </li></ul><ul><li>No s. XVIII as costas e as illas eran as zonas máis poboadas </li></ul><ul><li>Nos s. XIX e XX acrecentouse esta tendencia: éxodo rural </li></ul>Prof. ISAAC BUZO SÁNCHEZ
 7. 7. CARACTERÍSTICAS DE ESPAÑA: Evolución da distribución da poboación Importancia relativa do noso país Peso castelán-leonés Importancia do litoral e das illas Fonte: Wikimedia Prof. ISAAC BUZO SÁNCHEZ
 8. 8. CARACTERÍSTICAS DE ESPAÑA: Evolución da distribución da poboación Fonte: Wikimedia Prof. ISAAC BUZO SÁNCHEZ
 9. 9. CARACTERÍSTICAS DE ESPAÑA: Evolución da distribución da poboación Fonte: Wikimedia Prof. ISAAC BUZO SÁNCHEZ
 10. 10. CARACTERÍSTICAS DE ESPAÑA: Evolución da distribución da poboación Fonte: Wikimedia Prof. ISAAC BUZO SÁNCHEZ
 11. 11. CARACTERÍSTICAS DE ESPAÑA: Evolución da distribución da poboación Descenso do peso de Galicia e Castela e León Aumento importancia Madrid Interior despoboado Importancia da costa e das illas Fonte: Wikimedia Prof. ISAAC BUZO SÁNCHEZ
 12. 12. CARACTERÍSTICAS DE ESPAÑA: Principais desequilibrios DESEQUILIBRIOS SEGUNDO NIVEL TERRITORIAL ENTRE CCAA ESCALA PROVINCIAL DENTRO DE CADA PROVINCIA Andalucía Cataluña Madrid C. Valenciá 1/6 Territorio 57 % Pob. Castela e León Castela-A Mancha Estremadura Aragón ½ Territorio 15 % Pob. Provincias de interior Provincias costeiras Concentración urbana Despobomoamento rural Prof. ISAAC BUZO SÁNCHEZ
 13. 13. CARACTERÍSTICAS DE ESPAÑA: Principais desequilibrios Fonte: INE Desequilibrios entre Comunidades Autónomas <ul><li>Catro CCAA (Andalucía,Cataluña, Madrid e C. Valenciá) ocupan 1/6 do territorio e concentran o 57 % da poboación </li></ul><ul><li>Catro CCAA (Castela e León, Castela-A Mancha, Estremadura e Aragón) ocupan máis da metade do territorio, acollendo só un 15 % da poboación </li></ul><ul><li>As que maior densidade teñen son Madrid (743 hab/km2), Euskadi (300 hab/km2) e Canarias (264 hab/km2) </li></ul><ul><li>As de menor densidade son Castela-A Mancha (24 hab/km2) e Estremadura (26 hab/km2) </li></ul>Prof. ISAAC BUZO SÁNCHEZ
 14. 14. CARACTERÍSTICAS DE ESPAÑA: Principais desequilibrios Fonte: Wikimedia <ul><li>Contrastes entre o litoral </li></ul><ul><li>e o interior </li></ul><ul><li>As provincias insulares e costeiras reúnen o 60 % da poboación sobre unha superficie do 30 % </li></ul><ul><li>Todas as provincias con máis de 100 hab/km 2 localízanse no litoral, agás Madrid e Sevilla </li></ul><ul><li>No interior 25 provincias están por debaixo da media </li></ul><ul><li>Algunhas provincias como Soria e Teruel teñen densidades inferiores a 10 hab/km 2 , mentres que as que máis teñen son Madrid e Barcelona que sobrepasan os 650 hab/km 2 </li></ul>Desequilibrios entre provincias Prof. ISAAC BUZO SÁNCHEZ
 15. 15. CARACTERÍSTICAS DE ESPAÑA: Principais desequilibrios Fonte: Francisco Ruíz en http://alarcos.inf-cr.uclm.es/per/fruiz/pobesp/map/espania.htm <ul><li>En case todas as provincias, a poboacián está concentrada nas cidades, sobre todo na capital </li></ul><ul><li>Nas provincias costeiras a poboación concéntrase nunha estreita franxa onda o mar, mentres que o interior se despoboa </li></ul><ul><li>Nas provincias do interior as zonas menos poboadas son as áreas montañosas. As áreas máis poboadas do interior, ademais de Madrid, atopámolas nos vales fértiles (Guadalquivir e Ebro, principalmente) </li></ul><ul><li>Máis de ¾ da poboación vive en cidades de máis de 10.000 hab.: España é un país urbano </li></ul>Desequilibrios no interior das provincias Cidades cunha poboación superior a 5.000 habitantes Prof. ISAAC BUZO SÁNCHEZ
 16. 16. CARACTERÍSTICAS DE GALICIA: A existencia de dúas Galicias Fonte: Wikipedia Diferenzas entre a Galicia costeira e a Galicia do interior
 17. 17. CARACTERÍSTICAS DE GALICIA: A existencia de dúas Galicias Fonte: Wikipedia Diferenzas entre a Galicia costeira e a Galicia do interior
 18. 18. CARACTERÍSTICAS DE GALICIA: A existencia de dúas Galicias Fonte: EGU Diferenzas entre a Galicia costeira e a Galicia do interior

×