Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

12.sınıf biyoloji yazılı soruları - Sindirim Sistemi

2,173 views

Published on

Bu bölümde 12.sınıf müfredatında bulunan Sindirim Sistemi için yazılıya hazırlık dersi yapacağız. Bu pdf dosyasındaki soruların tamamının çözümüne ulaşmak için youtube.com/seninbiyolojin adresini kullanabilirsiniz.

Published in: Education
 • Be the first to comment

12.sınıf biyoloji yazılı soruları - Sindirim Sistemi

 1. 1. 1 Sindirim Sistemi Yazılıya Hazırlık Soruları 1) Mekanik ve Kimyasal sindirim kavramlarını birer örnekle açıklayınız.. 2) I. Trigliseritler IIII..Proteinler III. III.Vitaminler IVIV..Polisakkaritler V.Monosakkaritler VI. Aminoasitler YYukarıdakilerden hangileri kimyasal sindirime uğramaz?
 2. 2. 2 Sindirim Sistemi Yazılıya Hazırlık Soruları 3) Hücre dışı sindirimin hücre içi sindirime göre avantajlı olma sebepleri nelerdir ? Açıklayınız II.Glikojen yıkımı III. Glikoz yıkımı IV.Polipeptit yıkımı4) I. Aminoasit yıkımı V. Yağ asiti yıkımı VI. Trigliserit yıkımı Hangileri O2'li solunumu ,hangileri sindirimi ifade eder ?
 3. 3. 3 Sindirim Sistemi Yazılıya Hazırlık Soruları 5) Böcekçil bitkilerdeki sindirimin aşamalarını yazınız . 6) Eksik sindirim sistemi ve tam sindirim sistemi arasındaki farklar nelerdir ? Örnek vererek açıklayınız.
 4. 4. 4 Sindirim Sistemi Yazılıya Hazırlık Soruları 7) ÇÇeşitli canlılardaki sindirim sistemi ile ilgili olarak ; I. Hidrada besinlerin yakalanmasını sağlayan tentakül vardır. II.Hidrada hücre içi ve hücre dışı sindirim görülür. III.Toprak solucanında kursak depo vazifesi görür. IV. Böceklerde ön bağırsakta ; ağız , yemek borusu kursak , orta bağırsakta ; Mide ve gastrik çekum arka bağırsakta ;anüs bulunur. V. Kuşlarda ince bağırsakta ,karaciğerden salgılanan öd sıvısı mekanik sindirimi sağlar. Hhangisi veya hangileri doğrudur ? 8) Geviş getiren canlılarda mide kaççbölümden oluşur ? Bunların isimlerini ve görevlerini yazınız.
 5. 5. 5 Sindirim Sistemi Yazılıya Hazırlık Soruları 9) I.I. Mukus II.II.Gastrin III. HClII. HCl IV.IV.Pepsin yukarıdakilerden hangisi veya hangileri mide hücreleri tarafından salgılandığı halde mide öz suyunda yoktur? 10) Proteinlerin sindiriminde etkili olan ; pepsin, tripsin , aminopeptidaz enzimleri için ; I. Yapısında peptit bağı bulundurma II. Peptit bağlarını koparma III. Bazik ortamda aktifleşme IV. Mide hücreleri tarafından üretilme H hangileri ortaktır ?
 6. 6. 6 Sindirim Sistemi Yazılıya Hazırlık Soruları 11) Proteinlerin sindiriminde etkili olan 3 farklı enzime ait tabloyu doldurunuz. 12) Sağlıklı bir insanın sindirim kanalında etkili olan hormon çeşitlerini ve hangi organlardan üretildiklerini yazınız.
 7. 7. 7 Sindirim Sistemi Yazılıya Hazırlık Soruları 13) İnsanın sindirim kanalında bulunan bazı organlar ile ilgili olarak ; I.Karbohidrat sindiriminde etkili olan enzimler hangi organlarda üretilir? II. Protein sindiriminde etkili olan enzimler hangi organlarda üretilir? III.Yağ sindiriminde etkili olan enzimler hangi organlarda üretilir ? 14) Karaciğerin 5 görevini yazınız.
 8. 8. 8 Sindirim Sistemi Yazılıya Hazırlık Soruları 15) Aşağıda verilen kavramları karşılarındaki boşluklara tanımlayınız. Kimus ; : Kilus ;: Şilomikron ;: Villus ;: 16) Aşağıdaki tabloda gösterilen tüplere çeşitli besin maddeleri ve tüplerin üzerine sindirim ile ilgili sıvılar ilave ediliyor. Numaralandırılmış tüplerin hangilerinde sindirim gerçekleşir ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 9. 9. Sindirim Sistemi Yazılıya Hazırlık Soruları 17) Safra salgısının görevlerinden üç tanesini yazınız. 18) İnsanın sindirim kanalında ; Nişasta ,, Protein ,, Yağ ,, Selüloz gibi besin maddelerinin miktarındaki değişimi ifade edecek aşağıdaki grafikleri ççiziniz.
 10. 10. 10 Sindirim Sistemi Yazılıya Hazırlık Soruları 19) İnsan vücudunda bulunan ve karma bez özelliği gösteren mide ,, ince bağırsak ,, pankreas organlarının iç ve dış salgılarını yukarıdaki tabloya yazınız. 20) YYukarıdaki şekilde karaciğer ile bağlantılı damarlar gösterilmiştir. BBuna göre 1 ve 2 numaralı damarlardaki ; a)Kan basıncı b)Karbondioksit miktarı c)ph mik. 1 ve 3 numaralı damarlardaki ; d) üre miktarı e) amonyak miktarı f)ADEK vitamini miktarı kıyaslayınız.
 11. 11. 11 Sindirim Sistemi Kısa Cevaplı Sorular 1) Kompleks yapılı organik moleküllerin su ve enzimler yardımıyla monomerlerine ayrılmasına ne ad verilir ? 2) İnsanın sindirim kanalında kimyasal sindirim yapıldığı organlar hangileridir ? 3) İnsanın sindirim kanalında mekanik sindirim yapıldığı organlar hangileridir ? 4) İnsanın sindirim kanalında emilimin yapıldığı organlar hangileridir ? 5) Karbohidrat sindiriminin başladığı ve bittiği organlar hangileridir ? 6) Protein sindiriminin başladığı ve bittiği organlar hangileridir ? 7) Yağ sindiriminin başladığı ve bittiği organlar hangileridir ? 8) Maksimum geri emilimin yapıldığı sindirim sistemi organı hangisidir ? 9) Karbohidrat , yağ , protein molekülünün her üçü içinde sindirim enzimi salgılayan organ? 10) Karbohidrat ,yağ , protein molekülünün her üçü içinde sindirimin yapıldığı organ?
 12. 12. 12 Sindirim Sistemi Kısa Cevaplı Soruları 11) Mide bezlerinden üretilen ve protein sindiriminde etkili olan enzim hangisidir ? 12) Mide tarafından üretilen ve sindirim kanalında etkili olan hormonun adı ? 13) Onikiparmak bağırsağında salgılanan ve safra kesesini uyaran hormon hangisidir? 14) Onikiparmak bağırsağında salgılanan ve karaciğeri uyaran hormon hangisidir ? 15)Mide bezlerinden salgılanan pepsinojen enziminin aktifleştiricisi olan molekül ? 16) İnce bağırsaktan salgılanan tripsinojen enziminin aktifleştiricisi olan molekül ? 17) Safra salgısını taşıyan kanalın adı nedir ? 18) Pankreas özsuyunu taşıyan kanalın adı nedir ? 19) Aminopeptidaz ve karboksipeptidaz nereden salgılanır ? 20) İnce bağırsaktan salgılanan ve maksimum geri emilimi sağlayan yapıların adı nedir ? 21) Onikiparmak bağırsağından salgılanan ve mide hareketlerini yavaşlatan hormon ? 22) Pankreasın sindirim enzimi üreten hücrelerine ne ad verilir ? 23) Karaciğerin alyuvar üretimi yapan hücrelerinin adı nedir ?
 13. 13. 1 Sindirim Sistemi Kısa Cevaplı Soruları 24) Karaciğerin yaşlanmış alyuvarlarını parçalayan hücrelerin adı nedir ? 25) Yağların mekanik sindiriminde görevli olan salgının adı nedir ? 26) İnce bağırsakta mekanik ve kimyasal sindirim sonucu oluşan salgıya ne ad verilir ? 27) Midedeki mekanik ve kimyasal sindirim sonucu oluşan asidik bulamaca ne ad verilir ?

×